@-GRIS 27 juli 2012
Senaste uppdatering gjord 31 juli 11,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om priser
och marknaden

Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på Forslund fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Äntligen en rejäl höjning i Tyskland
Som väntat steg priserna i Tyskland och Danmark, i Tyskland med hela 10 cent på en gång. Nästa veckas pris blir 1,70 €. Priserna är även uppåt i Finland, hos Snellmans, som höjer 2 cent.
I Sverige har alla slakterier oförändrade priser v 31, men höjningarna i omvärlden och det bättre vädret gör att hoppet på höjningar blir allt starkare även här.
Det är nödvändigt att grispriset stiger, eftersom vi kan räkna med allt dyrare foder. I veckans blogg hos Grisgeneralen visas en kalkyl, där bortåt 20 kr behövs för grisköttet.
Suggpriset i Danmark steg för andra veckan i rad. Det är korvråvaran som stiger i pris, vilket även framgår av rapporter från svenska slakterier. /LG 120727
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
God anmälan, vi slaktar och styckar enligt plan.
Fortsatt bra fart på marknaden och försäljningen är genomgående bra och balanserad. Det är glädjande att se att grillförsäljngen den närmsta tiden fått lite ”nytändning”.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Under senaste veckan har vi äntligen haft vädret på vår sida. Vårt Grill'it-sortiment har gått bra under hela veckan och efterfrågan på karré har varit god.
Marknaden för övriga produkter och sorteringar är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: Det är fortsatt god efterfrågan på griskött här på västkusten.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Veckan började trevande pga dåligt väder i helgen, men från onsdag-torsdag var det riktigt trevligt att jobba. Nästa vecka vecka ser ljusare ut och handeln efterfrågar griskött för att inte stå utan, när det vackra vädret väntas.
-Den starka kronan är ett bekymmer. Exporten till Holland, som jag nämnde förra veckan, ligger på ca 10 pall per vecka och hela exporten är 15 % av vår slakt, räknat från årsskiftet. Länder vi har exportkontakter med är Tyskland, Holland, Ryssland och Nya Zealand.


Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknden är normal för årstiden.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
Det lägre antalet slaktade grisar i EU fortsätter denna vecka. Det bättre vädret i norra Europa ger generellt sett något förbättrad efterfrågan.
Skinka, framändar och bog säljs till lite stigande priser och det är också bättre aktivitet för kotlett och charkråvara. Karré säljs till i stort sett oförändrade priser.
Den engelska marknaden för bacon är fortsatt stabil och med OS i London finns det förväntningar om en extra god efterfrågan de kommande veckorna.
För marknaderna utanför Europa råder fortsatt god aktivitet.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
Grisgeneralen
Räkna med kraftigt höjda foderpriser.
De flesta matgrisproducenterna kan väl inte ha undgått alla propåer om höjda foderpriser.
Under förra hösten låg slaktsvinsfodret på c:a 15 öre per mj. Nu har samma pris passerat 18 öre. Foderkornet hos Lantmännen kostar vid min förfrågan idag 2,12 kr per kg. Sojan slår från dag till dag mellan 4 - 5 kr.
Räkna med att fodret kan kosta 20 - 22 öre per mj den kommande vintern och våren 2013. 1 öre per mj = 12 öre per kg spannmål = 36 öre per kg griskött!
Kalkyl: Om smågrisen kostar 700 kr fritt och fodret 650 - 700 kr, övriga kostnader 300 och en vinst på 5 % så behöver vi 19,95 kr per kg för en 88 kilos matgris.
Räkna igenom din egen kalkyl noggrant och för dig som har egen spannmål har du ju alltid ett salupris fritt din gård +1,5 öre per kg och månad i ränta att räkna med.
Undersök alla möjligheter till terminssäkring, inte enbart på foder, utan även annat, t ex räntor, energi och övrigt som låter sig säkras.
Jag vet att matgrisköparna har börjat sin turné för nya kontrakt. Ha inte för bråttom att skriva på! Du kan ju även där prissäkra dig mot att slakterierna när som helst kan höja avgifter av olika slag.

Gunnelas blogg
Vaccinering mot galtlukt – ett djurvänligt alternativ
Eskil Erlandsson har bestämt sig för att förbjuda obedövad kastrering av smågrisar från 2016. Smågrisuppfödarna får hjälp av staten med kostnaderna för bedövning och vaccinering. Det är bra.
Att föda upp okastrerade galtar är ett riskabelt alternativ. Galtar som är på väg att bli könsmogna utvecklar könslukt (androstenon respektive skatol). Dessutom ger galtarnas aggressivitet ofta djurskyddsproblem – de slåss.
Jag anser att vaccinering mot könsmognad är ett bra alternativ från djurskyddssynpunkt. Man sprutar grisen två gånger med en substans som blockerar galtens könsmognad. Det är inte frågan om en hormonbehandling.
Den största fördelen är att man slipper skära i grisen. Operativa ingrepp innebär alltid en risk för infektioner. Vaccinering ger en förbättrad tillväxt, men inget av galtarnas negativa effekter – galtlukt och aggressivt beteende.
Men slakterierna tvekar. De litar inte på att metoden till 100 % förhindrar galtlukt. Och hur ska detta i så fall kontrolleras? Handeln har uttalat att man är positiv, men det krävs tydligare signaler från handeln för att få fart på alternativen till dagens kastrering utan bedövning.
I andra EU-länder händer mycket, där handeln driver på för djurvänligare lösningar.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 31

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 31 v 30 v 29 v 28
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,50 14,50 14,50 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 31 v 30 v 29
12,99 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,50 11,30 11,30
26,66 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
12,82 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - 1,52 1,52
12,57 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - 1,49 1,49
12,40 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,47 1,47 1,47
11,98 Österbottens 78 – 98 euro 1,42 1,42 1,42
13,25 Snellman 80–105 euro 1,57 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
27 juli Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,34 Tyskland 1,70 1,60 1,60 1,60 1,63
17 jul jämförbara**
15,74 Italien - - 1,848 1,753 1,734
15,60 England - - 1,832 1,812 1,789
15,52 Spanien - - 1,822 1,822 1,822
14,27 Polen - - - - 1,675
14,19 Tjeckien - - - - 1,666
14,10 Frankrike - - 1,665 1,637 1,690
14,10 Danmark - - 1,655 1,655 1,655
13,17 Tyskland - - 1,546 1,546 1,576
13,15 Belgien - - 1,544 1,544 1,581
12,92 Irland - - 1,517 1,517 1,517
12,77 Österrike - - 1,499 1,499 1,499
12,72 Holland - - 1,494 1,503 1,532
9,40 Sverige - - 1,104 1,093 1,078
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 juli
18 juli
11 juli
4 juli
Utbud
2235
1885
2055
2390
Sålda
2055
1885
1955
1950
Medelpris, euro
1,71
1,65
1,63
1,66
Lägst
1,69
1,64
1,62
1,64
Högst
1,72
1,65
1,65
1,66
Medelpris, skr
14,43
14,05
13,96
14,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 31 v 30 v 29 v 28
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
9,04
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,00 7,80 7,50
18,83
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,24
Finland
7,17
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,48
HK Agrii Fri vikt, E euro - 0,65 0,65
5,14
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,06
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,27
ZNVG 56 % euro 1,23 1,20 1,20
Galtar
7,91
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,00 6,80 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Pund
10,76
10,86
10,84
10,77
10,97
10,91
10,89
Dollar 6,95 6,92 6,99 6,90 7,02 6,96 7,02
Euro 8,44 8,52 8,57 8,65 8,79 8,83 8,82
Dansk 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,18 1,18
Norsk 1,14 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17
Yen 8,90 8,81 8,80 8,66 8,84 8,74 8,84
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
273
Basis 7 kg 242 237 237 237 237
458
Basis 30 kg 406 398 398 398 398
279
SPF+Myc 7 kg 247 242 242 242 242
464
SPF+Myc 30 kg 411 403 403 403 403
283
SPF 7 kg 251 246 246 246 246
468
SPF 30 kg 415 407 407 407 407
1040
Økologi 30 kg 921 915 916 916 899
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
916
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
417
25-kg, Priimuus - 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
607
Klass S40, 30 kg* 72 72 72 69 69
Tyskland
396
ZNVG 28 kg 47 47 49 51 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 31 v 30 v 29 v 28
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000