@-GRIS 6 augusti 2012
Senaste uppdatering gjord 6 aug 17,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppåt på europeiska marknaden
Det händer inget med priserna i Sverige vecka 32, inte heller i våra närområden Danmark, Tyskland och Finland. Förra veckans stora höjning i Tyskland har hälsats med stor tillfredsställelse i hela Europa, där priserna i en del länder följde med upp med hela den tyska höjningen. Det är de som menar att den nya prisnivån är den rätta och inte den som tyska slakterierna tvingat fram tidigare. Den tyska auktionen på internet visar även att prishöjningen var i underkant och indikerar 1,75 €, alltså 5 cent mer än höjningen. I stora delar av Europa är slaktanmälningarna låga och även slaktvikterna. Värmen har sin del i orsaken, men låt oss i varje fall hoppas att en del beror på de nya strängare reglerna som kommer 2013.
Även suggpriserna indikerar fortsatt höjning. I Danmark stiger suggpriset även nästa vecka och det rapporteras även från Sverige att det går åt mycket korvsmet och att en höjning av suggpriset kan ligga nära i tiden. Och i sin tur priset på slaktgrisar.
Det har varit växlande, men ändock bättre väder än tidigare, vilket gynnar grillköttet. Även ett fortsatt bra väder kan dock knappast kompensera de förlorade junikvällarna vid grillen. Nu börjar i stället inläggningen av skinka på allvar, vilket är positivt för grispriset.
Gunnela skrev förra veckan i sin blogg om vaccinering mot galtlukt - ett djurvänligt alternativ. Men vem har tänkt på djurskötarna? Det frågar läsare. Mina skötare hotar säga upp sig, om de ska vaccinera så många galtgrisar, inte bara 30-kilos grisar i boxen, utan även 90 kilos. Vaccinering mot könslukt låter gulligt om man kan göra det från kontorsstolen, men det är ju inte möjligt i praktiken. Största fördelen är att man slipper skära i den lilla grisen och riskera infektioner. Skadorna på djurskötarna är väl heller inte ofarliga?!
Slanten har således två sidor och det gäller att titta på båda.
Euorons fortsatta försvagning har också två sidor. På den elaka ligger bl a dyrare att exportera, när internationella köttköpare ska köpa våra dyra svenska kronor. Men till Ryssland kan vi vänta lite kompensation tack vare att Ryssland gått med i VTO och måste rätta sig efter nya tullregler. Ryssland köper en hel del griskött från EU och Sverige.
Euron står idag i 8,28 kr, vilket är lägst på många år. 12 år, men det har vi nästan glömt. Men ett normalt pris, säger dom som förstår sig på finanser och valutor. De tror dessutom att euoron hamnar under 8 kr i höst. I mars 2009 var kursen 11,50 kr. 3,50 kr på grispriset är mycket, när vi annars talar om 20-öringar upp och ned. Du som läser tabellerna över grispriserna i olika länder, har säkert upptäckt att kursändringar ibland har större inverkan på grispriserna än slakteriernas ändringar.
Grisarna blir bara billigare och billigare i euro-länder (i svenska kronor), trots att priserna går upp.
Men det är också intressant att se att svenska och danska kronan närmar sig varandra. Det är inte länge sedan vi fick betala 1,20 och mer för en dansk krona. Idag är det 1,11.
Snart handlar vi billigt i Danmark igen. Det har ICA gjort inför nästa stora köttkampanj. /LG 120803

Tyska höjningen togs emot positivt i hela EU
Efter att marknaden varit ganska orolig senaste veckorna och slaktföretag om och om igen pekat på sin dåliga situation genom att sätta egna priser, visad nu tyska marknaden för slaktgrisar en förbättrad prisbild. Enligt vissa handlare är det tillräckliga volymer slaktgrisar för att uppfylla slakteriernas efterfrågan. God efterfrågan är det även i Polen.
Vädret verkar ha utövat stort inflytande på konsumenternas vilja att tända sina grillar. Priserna har gått upp för grillkött och särskilt karré och rökt fläskkotlett.
I samma takt som priserna i Tyskland, går priserna i Holland med + 9 cent och Belgien +10 cent. Danska marknaden är fortsatt positiv och priserna där stiger med 3 cent och överträffar därmed franska priset, som blev oförändrat. I Spanien är priset fortsatt på en hög och stabil nivå. Trend för tyska marknaden: Slaktgrisar säljs bra även till de nya högre priserna. Den nya högre prisnivån väntas bli stabil, i varje fall under den kommande veckan. ISN 120802Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan. Fortsatt bra fart på marknaden och försäljningen är genomgående bra och balanserad. Nu inleds skolstartskampanjerna och snart är det dags att förbereda julskinkorna.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Det har varit full rulle, en bra vecka för vår del.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det har varit god försäljning under veckan, rakt över sortimentet. Nästa vecka går två container fett till Ryssland, det sista vi har i frysen. Efterfrågan på småfett är god även i Sverige pga olika aktiviteter i butikerna för grillkorv och falukorv. Det är ont om sida i Sverige idag.
-Den starka kronan är ett fortsatt bekymmer, men för exporten till Ryssland mildras effekten något tack vare att Ryssland gått med i VTO. Därmed bör Ryssland sänka tullen med ca 5 % i slutet av augusti.
Rättelse av förra veckans uttalande om exporten: Det är 10 pallar per vecka som exporteras till Holland. Hela exporten är 15 % av slakten, räknat från årsskiftet. Den går till Tyskland, Holland, Ryssland och Nya Zealand.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Vädret är fortfarande det bästa, men i övrigt har det varit en normal vecka.

Danish Crown
Lägre volymer slakt på europeiska marknaden fortsätter denna vecka. Det bättre vädret i norra Europa ger generellt lite större efterfrågan.
Skinka, framändar och bog säljs till lite stigande priser och det är också bättre aktivitet på kotletter och charkråvara. Karré säljs till i stort sett oförändrade priser.
Den engelska marknaden för bacon är fortsatt stabil och med OS i London är det förväntningar om en extra stor försäljning de kommande veckorna.
På marknaderna utanför Europa är det fortsatt god aktivitet.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Det är fortfarande odramatiskt på svenska marknaden. I Europa var det kraftiga höjningar förra veckan, men inga större förändringar den kommande. Danskarna rapporterar om fallande slakt på hemmaplan och meddelar att smågrispriset troligen nått sin topp, med dagens fläskpris.
Det som jag allra helst skulle vilja skriva positivt om idag är foderpriserna. Alla länder i Europa har mer eller mindre svårt att plocka ut mer för sitt kött i samma takt som fodret stiger. Var fodret kommer landa bör klarna inom de närmsta veckorna, då dom verkliga tonnen spannmålen realiseras.
Ryssland har en längre tid slagits med afrikanska svinpesten. Upp mot 100 000 djur har rapporterats avlivade. Nu har den även spridits till Ukraina. Tänk på detta om ni har medarbetare från dessa områden!

Bloggat:
Grisgeneralen
Lantmännen sänker produktionen av animalier
Ledningarna för föreningarna Svea och Odal (Lantmännen) hade som mål en handelsmarginal på spannmål på 8 öre per kg. Även djurfodret skulle ha en låg marginal. Claes Eriksson, som då var dirre, kom till 12 öre. Fusionen Svenska Lantmännen kom i mellan.
Efter Bodéns härjningar med dirarrna Johansson och Strömberg vid rodret, har marginalen på spannmål haft en förödande utveckling.
Om du säljer korn till Lantmännen idag så är spotpriset 1,62 kr per kg. Med avdrag för frakt och annat får du ca 1,50 kr per kg. Köparen av samma korn betalar 2,12 kr per kg fritt gård.
Dessa 60 öre innefattar även frakter. 60 öre på 300 kg spannmål för en gris = 180 kr = 2 kr per kg griskött.
Skärpning Lantmännen! Börja med bondenytta igen.

Gunnelas blogg
Läkemedelsindustrin frustrerad över politiska beslut om antibiotikaanvändning
I onsdags lyssnade jag på en holländsk veterinär från läkemedelsindustrin och en belgisk veterinär, som upprört konstaterade att antibiotikaresistens blivit en politisk fråga. Med anledning av att holländska parlamentet 2009 beslutade om ett krav på minskning av antibiotikaförbrukningen till djur med 20 % från 2009 till 2011, hävdade de att det inte finns vetenskapliga bevis för samband mellan förbrukningen av antibiotika och resistensutveckling. Dessutom ansåg de att det var oacceptabelt från djurskyddssynpunkt att begränsa möjligheten att behandla sjuka djur. För mig var det som att lyssna på läkemedelsindustrin i slutet av 90-talet när Sverige med framgång drev förbudet mot att blanda in antibiotika generellt i foder och möttes av kraftfullt motstånd från veterinärläkemedelsindustrin.
------
Det blir väldigt påtagligt när man möter representanter från den intensiva animalieproduktionen i Europa att vi har en oerhört gynnsam situation i Sverige när det gäller djurhälsa, djurskydd och antibiotikaresistens. Man önskar att representanter för konsumenterna och politiker skulle inse den enorma skillnaden mellan hur vi föder upp djur i Sverige och hur det ser ut i övriga världen.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 32

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 32 v 31 v 30
12,76 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,50 11,50 11,30
24,62 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
12,58 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,52 1,52
12,33 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
12,17 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,47 1,47
11,75 Österbottens 78 – 98 euro - 1,42 1,42
12,99 Snellman 80–105 euro 1,57 1,57 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
3 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,07 Tyskland 1,70 1,70 1,60 1,60 1,60
31 jul jämförbara**
16,13 Italien - 1,949 1,880 1,848 1,753
15,46 England - 1,868 1,854 1,832 1,812
15,08 Spanien - 1,822 1,822 1,822 1,822
13,81 Danmark - 1,681 1,654 1,655 1,655
13,85 Polen - - - 1,673 1,678
13,53 Tjeckien - - 1,635 1,648 1,640
13,86 Frankrike - 1,675 1,672 1,665 1,637
13,62 Tyskland - 1,646 1,546 1,546 1,546
13,60 Belgien - 1,643 1,544 1,544 1,544
13,15 Holland - 1,589 1,503 1,494 1,503
12,09 Österrike - 1,581 1,499 1,499 1,499
12,56 Irland - - 1,517 1,517 1,517
9,22 Sverige - 1,114 1,120 1,104 1,093
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 aug
25 juli
18 juli
11 juli
Utbud
1610
2235
1885
2055
Sålda
1410
2055
1885
1955
Medelpris, euro
1,75
1,71
1,65
1,63
Lägst
1,73
1,69
1,64
1,62
Högst
1,76
1,72
1,65
1,65
Medelpris, skr
14,49
14,43
14,05
13,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
9,10
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,20 8,00 7,80
18,18
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,24
Finland
7,03
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,38
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,61 0,61
4,96
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,34
ZNVG 56 % euro 1,26 1,23 1,20
Galtar
7,99
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,20 7,00 6,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
10,51
10,76
10,86
10,84
10,77
10,97
10,91
Dollar 6,76 6,95 6,92 6,99 6,90 7,02 6,96
Euro 8,28 8,44 8,52 8,57 8,65 8,79 8,83
Dansk 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,18
Norsk 1,12 1,14 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17
Yen 8,62 8,90 8,81 8,80 8,66 8,84 8,74
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 233 242 237 237 237
438
Basis 30 kg 395 406 398 398 398
265
SPF+Myc 7 kg 238 247 242 242 242
444
SPF+Myc 30 kg 400 411 403 403 403
268
SPF 7 kg 242 251 246 246 246
448
SPF 30 kg 404 415 407 407 407
1022
Økologi 30 kg 921 921 915 916 916
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
862
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
409
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
595
Klass S40, 30 kg* 72 72 72 72 69
Tyskland
389
ZNVG 28 kg 47 47 47 49 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 32 v 31 v 30 v 29
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000