@-GRIS 28 september 2012
Senaste uppdatering gjord 3 oktober 14,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Nu kommer det höjningar!
Nästa vecka är det inte enbart utländska slakterier som höjer priserna, utan även de svenska har vaknat. Dahlbergs inledde redan den här veckan med 25 öre, men nästa vecka kommer Ginsten, KLS Ugglarps och Dalsjöfors. Skövde har inte fått ihop till någon höjning ännu. Hur det är i Scan, vet vi inte. Man gör upp individuellt med varje uppfödare. Så frågan till läsarna kan vara: Vilka prishöjningar har du som är Scan-leverantör fått under året? Eller får du nästa vecka? Scan har i alla fall fått in mer pengar, för det har alla andra fått.
Internationellt är prishöjningarna fler och prognoserna positiva. Priserna går upp i nästan alla länder och tyska internetauktionen pekar på fortsatt uppåt. Danmark höjer 20 øre v 40.
I Dagens Nyheter spås dubblade priser på bacon. Det är Britain's National Pig Association som varnar, att om grisarna i Europa minskar 2 %, så blir bacon 10 % dyrare pga ökad obalans mellan tillgång och efterfrågan. Om produktionen sjunker 10 %, vilket man tror om knappa året, så dubblas priserna på bl a bacon.
Organisationen uppmanar handel och slakterier att höja grispriserna snarast, så inte nedläggningen av produktion fortsätter. Höjer man inte, så torde man få finna sig i att vissa detaljer av grisen blir dubbelt så dyra.
Detta bör gälla även Sverige. Handeln bör inse att det är bättre att behålla svensk grisproduktion, än att lägga ner allt fler besättningar, för att få billigt kött.
I dag florerade ett riktigt kraftig rykte om utspel inom slaktindustrin. Många hade hört samma sak och oftast nämndes Scan. Men det kom inga tillkännagivanden från något slakteri. Sådana här rykten kommer då och då. Nu är alla spända på vad Scan ska göra för att minska sina förluster och som man säger "minska det bundna kapitalet", som i klarspråk bör vara byggnader och industri. Då startas lätt spekulationer, som sprids utan att ett enda ord skrivits.
I bl a @-GRIS har kommenterats att slakterier transporterar smågrisar i slaktgrisbilar och även här nämns Scan. En läsare mailar och påpekar att KLS kört smågrisar i slaktgrisbilar under flera år. Det är således kanske redan vanligt?
I Tyskland pågår oktoberfesterna, som alltså startar redan i september. Jag har under flera år talat mig varm för att grisnäringen ska satsa på någon bra maträtt med griskött, som passar till Halloween-helgen. Med passa menar jag att vi ska introducera en maträtt som innehåller detaljer av grisen som det kan vara överskott på den här tiden på året.
Jag håller fortfarande fast vid idén, men börjar tycka att vi också ska satsa på oktoberfesterna. Att få igång så många som möjligt. Dels är det fester som hålls under stor del av oktober, men alltså även slutet av september, dels därför att det till oktoberfesterna finns en maträtt utpekad som den enda rätta, och det är lägg (eisbein i Tyskland). Och givetvis öl att dricka.
Själv är jag involverad i en oktoberfest här i gårdens festlokal och behöver 120 grisläggar, kapade så de står upp på tallriken. Detta kräver vår ambitiöse kock! 30 grisars ben ska vi konsumera på en enda kväll.
Hur många oktoberfester behövs för att dubblera priset på lägg, för att ansluta till prisdiskussionen ovan? Tyck till, eller gå direkt till festplaneringen! /LG 120928

Ingvar Hultström har avlidit
Ingvar Hultström, tidigare mångårig ordförande för Svenska Svinavelsföreningen och ännu flera år Svenska Fläskproducenters Intresseförening, har avlidit, 90 år gammal. Han byggde Mellansveriges största grisstall, för 50 grisar, på 1940-talet. Det blev med åren åtskilligt fler. Mer /LG 120928

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00
Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Relativt oförändrat marknadsläge gentemot föregående vecka, dock något lägre efterfrågan på de ädlare detaljerna.
Vi slaktar och styckar enligt plan.
Mättad marknad på nötkött denna vecka vilket påverkar försäljningen.

KLS Ugglarps
Den svenska marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Det är framför allt den internationella marknaden, där vi har god avsättning och stor export, som gör att vi kan höja priset. Gällande nötmarknaden finns idag ett stort utbud, vilket resulterar i en relativt pressad nötmarknad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det börjar bli efterfrågan på skinka och efterfrågan på fläsktvåan ökar också. Priset på slaktgris höjs 25 öre och suggorna 1 kr.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Prisbilden är fortsatt stark på den internationella marknaden, medan marknaden i Sverige förstärks något pga den stundande julen. Vi höjer grispriset med 30 öre. Balans för slaktgrisar och ett mindre underskott på smågrisar.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Ruljansen går vidare för köttvarorna, som förra veckan. Allt rör på sig som från hand till mun, utom kotlettraden som varit lite bekymmersam i veckan. Men det är inga prishöjningar ännu.
-Vi har begärt tillstånd att öka slakten i Skövde, eftersom vi börjar närma oss gränsen. Om vi får "en ko mer", så ska vi kunna slakta den.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal höstvecka, med balans för slaktgrisar, men överskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött fortsätter en positiv trend. Vi ser denna vecka en positiv utveckling för skinka, medan marknaderna för framändar, bog och kotlett är stabila i förhållande till föregående vecka, men fortsatt med stark avsättning.
Den engelska marknaden för bacon är likaså oförändrad.
Försäljningen på tredje land-marknaderna Kina, Japan och Ryssland är fortsatt stark.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Det är positivt på grismarknaden i Europa, med höjningar på många håll bl a Tyskland och Holland. Även den svenska marknaden bjuder på höjda noteringar.
Det är många länder i Europa som idag går ut och meddelar att man tror starkt på en stabil hög prisnivå på griskött framöver. Det finns ett gammalt uttryck som säger ”att det aldrig blir så dåligt som man befarar, men å andra sidan aldrig så bra som man hade hoppats på”.
Foderpriserna ligger fortfarande på en mycket hög nivå och kommer troligen att stanna där. Samtidigt går både soja och majs ner på börserna runt om. Mycket beroende på att skördarna runt om i världen inte har varit så dåliga som man befarat tidigare.
Dagens Nyheter skriver att dåliga skördar och feta dieter kan komma att ge baconbrist nästa år. DN beskriver det som i värsta fall kan priset på bacon komma att fördubblas. Jag tycker vi ska säga att i bästa fall kommer priset på bacon att fördubblas.
Sverige är ett av de länder där produktionen har minska mest, ca 7 % på ett år. Det pågår fortfarande en sjunkande produktion i en del länder, som USA och Kina. Det bör innebära en positiv prisbild det närmsta året.
Bloggat:
Grisgeneralen
Strategi är bristvara
Det som saknas är att våra företrädare i form av LRF och Sveriges Grisföretagare ägnar sig åt strategifrågor och inte bara cm och dB i djurskyddslagen. En strategi kan ses som en dröm och för att det skall bli verklighet måste våra organisationer jobba stenhårt. Överlåter vi det till slakterierna så blir det som det blir och utländska intressen tar överhand på det sätt som håller på att ske i detta nu
Om ni sover så är det hög tid att vakna.

Gunnelas blogg
Även hemmamarknaden skapar jobb
I gårdagens Svenska Dagbladets näringslivsdel är rubriken” Globala krisen hotar svensk export”. Och när jag lyssnar till Fredrik Reinfeldts tal vid riksdagens öppnande nämns Sverige f f a som exportlandet. Inte ett ord om den potential som finns i att skapa jobb för att producera livsmedel för en hemmamarknad. Och då har ändå Eskil Erlandsson (Grattis till livsmedelspriset) fått regeringens stöd för Matlandet Sverige, som ska skapa jobb, jobb, jobb. Och jobben kan väl komma från ett svenskt jordbruk och en svensk livsmedelsindustri som producerar högkvalitativa livsmedel till svenska konsumenter. Det borde egentligen vara lättare än att slåss på exportmarknaden.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 40

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 17,00 17,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,45 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,30 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 71-96,9 15,50 15,50 15,25 15,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 15,05 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,40 14,20 14,20 14,20
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 40 v 39 v 38
14,23 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,60 12,40 12,40
25,06 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - 1,57
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - 1,54
13,05 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,54 1,54 1,52
14,17 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
28 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,36 Tyskland 1,93 1,93 1,90 1,90 1,90
25 sep jämförbara**
18,46 Italien - 2,177 2,165 2,146 2,120
16,62 Spanien - 1,961 1,961 1,961 1,942
16,43 Frankrike - 1,938 1,932 1,927 1,895
16,34 England - 1,927 1,882 1,884 1,839
15,64 Polen - - - 1,845 1,810
16,13 Tjeckien - - 1,903 1,897 1,860
15,90 Tyskland - 1,876 1,846 1,846 1,846
15,81 Belgien - 1,865 1,840 1,840 1,840
15,40 Österrike - 1,817 1,796 1,796 1,796
15,25 Danmark - 1,799 1,799 1,773 1,773
15,34 Holland - 1,810 1,781 1,781 1,781
14,17 Irland - 1,671 1,632 1,613 1,613
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 sep
19 sep
12 sep
5 sep
Utbud
2040
1680
2235
2495
Sålda
1920
1680
2155
2155
Medelpris, euro
1,98
1,97
1,95
1,93
Lägst
1,96
1,95
1,92
1,91
Högst
2,00
1,97
1,97
1,94
Medelpris, skr
16,79
16,74
16,55
16,38

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,20 8,20 8,20
Dahlbergs 140- 8,00 8,30 7,80 7,80
Ginsten 140,1 kg- 8,30 7,30 7,30 7,30
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
10,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,50 9,50
13,15
Nortura Fri vikta nkr 15,54 15,54 15,54
Finland
7,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro - - 0,65
5,17
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,09
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,38
ZNVG 56 % euro 1,46 1,46 1,45
Galtar
9,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,50 8,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
10,66
10,61
10,58
10,70
10,54
10,55
10,47
Dollar 6,58 6,56 6,57 6,73 6,66 6,64 6,69
Euro 8,48 8,50 8,49 8,49 8,36 8,32 8,21
Dansk 1,13 1,14 1,13 1,14 1,12 1,11 1,10
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 1,13 1,12
Yen 8,48 8,40 8,45 8,58 8,47 8,45 8,45
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 41 v 40 v 39 v 38
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 ej bud
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 680
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans överst överst
Skövde Slakteri - balans överst överst
Dalsjöfors Slakteri - brist brist balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 255 249 250 244 244
488
Basis 30 kg 432 427 427 418 418
293
SPF+Myc 7 kg 260 254 255 249 249
493
SPF+Myc 30 kg 437 432 432 423 423
298
SPF 7 kg 264 258 259 253 253
498
SPF 30 kg 441 436 436 427 427
1032
Økologi 30 kg 914 931 931 942 942
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
877
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
420
25-kg, Priimuus - - 49,50 49,50 49,50
Snellmans
628
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
472
ZNVG 28 kg 56 55 55 55 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 40 v 39 v 38 v 37
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000