@-GRIS 5 oktober 2012
Senaste uppdatering gjord 5 oktober 23,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Allt fler får erbjudande om nya kontrakt
Det händer inte mycket på svenska grismarknaden vecka 41, sedan de flesta slakterier har höjt en omgång. Danmark och Tyskland har också oförändrat.
Skövde fick dock till en höjning med 50 öre nästa vecka, men ligger ändå sist med sina 15 kr. Jämfört med t ex Ginsten på 16,45 kr och Lövsta på 17. Var Scan ligger framgår inte av officiella grispriset, men jag ska försöka mig på en indikation nedan.
-Vi har gått igenom kalkylen noga och sett att det är där vi hamnar, säger Tommy Ögren idag.
Jag noterar ibland, att en del slakterier håller sig strikt till veckans kalkyl, medan andra sätter priserna mer på förväntningar kommande vecka. Det finns givetvis ett stort reklamvärde i grispriset.
Det kommer allt fler indikationer på att grispriset i Europa kommer att fortsätta ligga på en hög nivå in på nästa år. Den här veckan har vi också en kronförsvagning mot euron värd 25 öre. Förändringarna i valutorna ger ibland lika stor eller större prisökning eller sänkning i Europa, än själva grispriset.
Sugghöjningen den här veckan svarar Dalsjöfors för med 1 kr till 9,25. Det flyttar upp Dalsjöfors en hel del i tabellen. Men Eriksson Transport ligger på 10 kr och Knorrevången 1,35 över på 10,60.
Smågrispriset i Sverige går sin lugna bana och tillgången rör sig kring balans, med brist ibland och överskott ibland.
Så var det här med hur Scan följer med och höjer som alla andra. Det är inte lätt att veta, eftersom 10,27 inte säger något alls. Inte mer än att det indikerar att ingen ska veta. Frågar man uppfödarna, så vet de i stort sett endast vad de får vid leverans enligt kontraktet. Någon följsamhet med vad marknaden kan betala ser det inte ut att vara. Det är en förhandlingsfråga vid tecknandet av nytt kontrakt, har jag förstått.
Vecka 37 fick en uppfödare jag frågat nästan precis 16 kr. 10,27 kr notering och tillägg 5,75. Tillägget bestod i det generella 2,50 och resten garantipris. V 40 höjdes garantipriset med 80 öre och skulle således gett ca 16,80 kr, om leverans av grisar skett.
Det priset står sig således ganska gott i tabellen här intill, men alla andra slakterier har nog någon form av ytterligare tillägg också, så jämförelsen är fortsatt svår. Eller annorlunda uttryckt, Scan betalar som alla andra, enligt det här försöket till analys.
Det är ungefär så här jag tänkt mig redovisningen av grispriserna i framtiden, om de inte går att utläsa av noteringen. Jag får helt enkelt ringa runt och fråga vad ett antal leverantörer får för grisen. Ett klart redovisat pris är helt klart enklare att hantera för mig.
Allt fler blir nu uppvaktade med leveransavtal för nästa år. Scan har i veckan haft sina priskonferenser, vilket brukar vara en avspark för matchen. Blir det här året likt de föregående, eller finns nya trender? Som vi sett i höst har den europeiska marknaden för griskött betalat relativt bra. Mycket har skyllts på det varma vädret i Europa, som fått grisarna att växa saktare och därmed har utbudet av slaktgrisar minskat. Nu är det svalare, men efterfrågan på griskött är stabilt god och priserna håller sig uppe.
Det klagas en hel del om de höga foderpriserna, som för länder med stor import av foder måste kännas betungande. Det måste trycka ner grisproduktionen.
Det talas dock inte särskilt mycket om de nya djurbestämmelserna 2013 som orsak till att stallar stängs. Men många länder har varit dåliga att bygga om stallarna, så frågan är om EU blir mjuka eller hårda vid årsskiftet. Med tanke på hur många stallar som måste stängas vid nyår om EU håller på sina bestämmelser, så borde varje gris i de stallar som får fortsätta producera vara kontrakterad. Så är det inte, inte ens i Sverige.
I Sverige talas nu om allmän höjning av matpriserna, där Svenska Ägg och Arla uttalat sig och ska höja. Köttbranschen har av tradition lågt priskurage och säger inget.
Exporten till Kina, Ryssland, m fl länder, ser ut att vara stabil.
Om det blir dyrare att handla kött från Tyskland och Danmark, bör det rimligen påverka även svenska grispriset. Vi har inte heller fler grisar att slakta nästa år, tvärtom. Och slakterierna vill ha något att slakta i sina dyra anläggningar.
Scan har aviserat att man behöver 1 miljon grisar, vilket är en minskning. Men frågan om det är ett mål, eller en anpassning till verkligheten får vi väl se när slaktstatistiken kommer. Ofta är uttalandena en anpassning.
Jag hör nu talas om erbjudna avtal. Det senaste ligger kring 18 kr snittpris under året, med start kv 1 på runt 16,75 och upp emot 20 kr i slutet. Det är inte Scan. Från Scan-håll har man sagt att man ska vara återhållsam med de höga buden i år. I HKScans kvartalsrapporter säger man att inköpen av råvara är det stora bekymret för lönsamheten. Men det är ju verkligheten på marknaden man måste anpassa sig till. Enda sättet att sänka priset är att inte köpa, om det är konkurrens om grisarna.
En annan trend är att kontraktera viss del av produktionen. Jag hörde idag om en uppfödare som kontrakterade 75 % och ska ha 25 % fria grisar. Det är kanske en spekulation i höjda priser under nästa år? De 25 procenten kan säljas under perioder där prisnivån är högre än kontrakten, eller inför julen då efterfrågan som regel är störst.
Priserna på spannmål är som sagts höga, men tyvärr har skördevädret varit uselt i stora delar av landet. Det blir mycket fodersäd och av sämre kvalitet, vilket kan få de uppfödare som tänkt sluta i år att hålla på en ytterligare tid för att ta vara på den relativt sett billiga skadade spannmålen.
Sammanfattningen blir således att prisnivån i EU blir högre 2013 än 2012 och att de första svenska prisindikationerna tyder på en fortsatt höjning 2013. De sämsta kontrakten brukar skrivas först och de bästa sist, om regeln håller även i år. De som är tidigt ute får som brukligt sin prisvinst genom att få höjningen omedelbart vid signeringen av kontraktet, om man har ett dåligt kontrakt idag. Eller t o m retroaktiv höjning. /LG 121005

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00


Stabilt på en hög nivå i EU
Grundläggande för den europeiska grismarknaden är att den stabiliserat sig på en hög nivå. Nyckelpriset i Europa, det tyska, förmådde inte lyfta ytterligare och kunde därför inte heller inspirera grannländerna till att fortsätta den allmänna upptrenden. Detta måste tillskrivas det faktum att det saknades en slaktdag i veckan, 3 oktober, då det var Tag der deutschen Einheit, dvs dagen man firar Tysklands återförening. Marknaden blev därmed inte underförsörjd, utan mer balanserad.
Danmark däremot, kunde höja priset efter att veckan tidigare haft oförändrat. Danska priset ligger över den holländska nivån.
Det engelska priset fick också en liten höjning, vilket minskar avståndet till det spanska priset. Spanien ligger fortfarande högst bland de fem största EU-länderna vad gäller grisproduktion.
Trend för tyska marknaden: Trots den råa tonen från vissa slaktföretag och huspriser (slakteri som fronderat från officiella noteringen) för uppfödare utan kontrakt, är den tyska marknaden för slaktgrisar klart stabil. Den saknade slaktdagen utjämnas med fallande anmälda grisar och lägre vikter. Exporten av levande djur till Polen påverkas inte av den saknade slaktdagen. Det torde medföra ett fortsatt stabilt pris. ISN 121003Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har god anmälan och slaktar enligt plan.
Marknadsläget är lite mer varierande denna vecka. Vi har bra efterfrågan på skinka, samt lite kampanjer på gång som ger bra avsättning på picnic, revben & karré. Däremot är det fortfarande låg efterfrågan på filé.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.
Från och med vecka 43 sänker vi viktintervallet för bäst betalda till att gälla 73 kg - 93,9 kg.

KLS Ugglarps
Vi har en fortsatt stark och bra marknad för gris, både i Sverige och internationellt.
Nötmarknaden är dock fortsatt pressad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -De bra veckorna fortsätter med bra försäljning överlag. Inget sticker ut ännu.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Relativt oförändrat jämfört föregående vecka.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Griskalkylen är fortsatt förbättrad och nya kalkyler visar bra var vi står. Än är det inte så bra som det bör vara, men det blir en höjning på 50 öre för slaktgrisar nästa vecka, Det rullar på bra nu.
-Vi har inte börjat kontraktsteckningen för 2013 på allvar ännu.
Cato Gustafsson: -Från tyska kolleger har jag hört att man tror på fortsatt hög prisnivå även nästa år. Det finns inga lager på marknaden och produktionen i Europa kan minska med 6 - 10 %. Då blir det ökad efterfrågan, som påverkar även oss i Sverige.
-Allt säljs bra nu, utom karrén som är ett litet bekymmer. K-packen går på riktig högfart.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans i slakten och överskott på smågrisar. -Ca 10 % av spannmålen är oskördad i Finland. Det bara regnar och det som är kvar får dålig kvalitet, vilket är ett problem för grisproduktionen.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade och stabila denna vecka.
Vi har god efterfrågan på skinka, bog och kotlett, medan karré börjar närma sig slutet på säsongen.
På engelska marknaden för bacon har vi god efterfrågan och stabil nivå.
Marknaderna i tredje land är för Japans och Rysslands vidkommande oförändrade, medan Kina är stängt den här veckan som följd av nationella helgdagar.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Det händer inte mycket på den svenska grismarknaden. På många håll Europa har priserna gått upp, Tyskland höjde sitt pris på en 28 kilos gris. Anledningen är den stora utslaktningen av suggor, som har ökat markant sedan juli i år fram tills idag.
I USA, där produktionen har minskat över hela sommaren, ser man en klar risk för brist på griskött 2013. Det kommer troligen att hålla priserna på en hög nivå både i och utanför Europa.
Övergångslagret på majs i USA skrevs ner med 3,5 miljoner ton och vetet med 4,7 miljoner ton. I Europa skrevs majsen också ner med 3,5 miljoner ton och vete med 1,7 miljoner ton. Detta har fått priserna att fortsätta upp, sojan följde utan att ha någon anledning efter. USDA uppger att om man bryter ner grisköttet per capita så är nivån den lägsta sedan 1975.  

Bloggat:
Grisgeneralen
Vem tar pengarna för rapsgrisen?
Scan marknadsför rapsgrisen som det nya undret på grisköttsmarknaden. Om omega 3 och dess förträfflighet tvistar de lärde.
Vid mitt besök på Maxi i Sikla, Stockholm kollade jag lite priser på rapsgrisen och även köpte en del. Kassler och winerkorv av rapsgris är 8 - 10 kr dyrare per kg än normalprodukter. Bacon är 50 kr per kg dyrare än Scans standardbacon.
Hur rimligt är detta, då producenten som gör jobbet endast får kostnadstäckning för rapsoljan och ca 10 öre per kg fläsk i merbetalning. Alltså mindre än 1 % av konsumentpriset hamnar hos uppfödaren!
Jag köpte kassler som var mycket fin, winerkorv som var som Scans standardwiner, bacon där en tredjedel av köttet var slamsor och en fast bit från svålen låg i paketet och det som var bra hade en god smak. Dessutom köpte jag köttbullar av rapsgris, som smakade som en mjölklump och måste försvinna från sortimentet.
Det jag dessutom märkte var att Scan inte använder Svenskt Kött-märket på rapsprodukterna. Märket var ersatt med en svensk flagga.
Då frågar man sig om man inte längre drar 1 kr per slaktad gris till Svenskt Kött? En slutsats som jag drar är att vi kommer att få se Scan-märkta produkter med allehanda flaggor på. Kanske finska, danska eller tyska flaggor på paketen. Händer detta, då är Scan-märket som svensk kvalitetsidentitet borta och de får rätt som sagt att finnarna inte alls var intresserade av våra svenska slaktdjur, utan enbart var ute efter varumärket Scan.
Jag vill ändå önska Scan lycka till med sin lansering av svensk rapsgris.

Gunnelas blogg
Nu gäller det att försvara svensk djurhälsa och folkhälsa
I dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet har Helena Jonsson väldigt tydligt lyft fram djurhälsans betydelse för såväl djurskydd som den oerhört viktiga frågan kring antibiotikaresistens. Det handlar om en importör av nötkretaur som skrev till EU-kommisionen och hävdade att Sverige inte har rätt att se till att nötkreatur som förs in i landet är fria från den allvarliga sjukdomen Paratuberkulos.
Inte oväntat svarar EU-kommissionen att provtagning innan export till Sverige strider mot den fria rörligheten. Detta trots att Sverige kan hävda att den s k tilläggsgarantin för Paratuberkulos formellt inte är färdigförhandlad.
Vad jag förstått har Lantbruksdepartementet tvekat med att gå till EU-domstolen. Men nu gäller det att stå upp för det löfte som Eskil Erlandsson gav i våras när importen av grisar var aktuell. Om Sverige förlorar i EU-domstolen kommer detta ställa stora krav på sammanhållningen inom svensk djurhållining. Importören som skrev brevet till Kommissionen och storfräsare som vill föra in grisar från Danmark visar hur sårbar den svenska djurhälsan är. Och i slutändan handlar det också om att värna vår egen hälsa mot antibiotikaresistenta bakterier.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 41

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,00 17,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,45 16,45 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,30 16,30 16,10 16,10
Dahlbergs 71-96,9 - 15,50 15,50 15,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 15,05 15,05 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,40 14,40 14,20 14,20
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 41 v 40 v 39
14,23 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,60 12,60 12,40
25,06 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
13,25 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,54 1,54 1,54
14,37 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
4 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,61 Tyskland 1,93 1,93 1,93 1,90 1,90
2 okt jämförbara**
18,46 Italien - 2,190 2,177 2,165 2,146
16,62 Spanien - 1,961 1,961 1,961 1,961
16,34 England - 1,941 1,927 1,882 1,884
16,43 Frankrike - 1,937 1,938 1,932 1,927
15,64 Polen - - - 1,862 1,845
16,13 Tjeckien - - 1,870 1,903 1,897
15,90 Tyskland - 1,876 1,876 1,846 1,846
15,81 Belgien - 1,865 1,865 1,840 1,840
15,25 Danmark - 1,826 1,799 1,799 1,773
15,40 Österrike - 1,817 1,817 1,796 1,796
15,34 Holland - 1,810 1,810 1,781 1,781
14,17 Irland - 1,671 1,671 1,632 1,613
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 okt
26 sep
19 sep
12 sep
Utbud
3235
2040
1680
2235
Sålda
2895
1920
1680
2155
Medelpris, euro
1,97
1,98
1,97
1,95
Lägst
1,95
1,96
1,95
1,92
Högst
1,98
2,00
1,97
1,97
Medelpris, skr
16,96
16,79
16,74
16,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 39 v 38
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Dalsjöfors 58% 9,25 8,25 8,25 8,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,20 8,20
Dahlbergs 140- - 8,00 8,30 7,80
Ginsten 140,1 kg- 8,30 8,30 7,30 7,30
Skövde 140- 8,00 8,00 7,50 6,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
10,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,50 9,50
13,15
Nortura Fri vikta nkr 15,54 15,54 15,54
Finland
7,31
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro - - -
5,25
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,16
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,57
ZNVG 56 % euro - 1,46 1,46
Galtar
9,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,50 8,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
10,72
10,66
10,61
10,58
10,70
10,54
10,55
Dollar 6,65 6,58 6,56 6,57 6,73 6,66 6,64
Euro 8,61 8,48 8,50 8,49 8,49 8,36 8,32
Dansk 1,15 1,13 1,14 1,13 1,14 1,12 1,11
Norsk 1,15 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14 1,13
Yen 8,47 8,48 8,40 8,45 8,58 8,47 8,45
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 42 v 41 v 40 v 39
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,00 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist balans överst
Skövde Slakteri - balans balans överst
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 255 255 249 250 244
488
Basis 30 kg 432 432 427 427 418
293
SPF+Myc 7 kg 260 260 254 255 249
493
SPF+Myc 30 kg 437 437 432 432 423
298
SPF 7 kg 264 264 258 259 253
498
SPF 30 kg 441 441 436 436 427
1032
Økologi 30 kg 914 914 931 931 942
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
877
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
426
25-kg, Priimuus - - - 49,50 49,50
Snellmans
637
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
482
ZNVG 28 kg - 56 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000