@-GRIS 12 oktober 2012
Senaste uppdatering gjord 12 oktober 23,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Tyska priset sänks 3 cent, Scan betalar 17 kr
Tyska priset på slaktgrisar sänks från 1,93 till 1,90 €, medan priset på internetauktionen blev kvar på 1,97. Det tyder på fortsatt strid mellan slaktare och uppfödare och att marknad och pris inte riktigt harmonerar. Danska priset blev oförändrat v 42. I Sverige har inget slakteri höjt priserna, dvs de priser som syns i tabellerna. Efterfrågan på skinka är god och slaktarna säljer bra. Karré är säsongsmässigt lite trög, men alla andra produkter är efterfrågade. Det mesta säljer sig mer eller mindre självt. Det är ett bra läge. Euron knallar uppåt lite varje vecka, sedan en tid.
Förra @-GRIS frågade jag mig om Scan, som inte har någon fungerande officiell notering, höjer eller sänker priserna på annat sätt och därmed följer med i marknadens svängningar. Torbjörn Lithell, sa på min fråga för en tid sedan, att man har direkt kontakt med kontrakterade grisföretagare vid höstens höjningar, men han ville inte svara på hur ofta ändringar sker, eller om ändringarna gäller generellt till alla kontrakterade eller andra leverantörer.
Jag ställde samma fråga även idag, eftersom jag fått in fler indikationer på att Scanpriset höjts under senare tid. Torbjörns svar blev samma: Inga kommentarer.
Två grisuppfödare med kontrakt skrivna i fjol så här års och med snittpriset 16 kr och kv 1-priset 15 kr, har blivit kontaktade av sina resp inköpare och erbjudits 17 kr som snittpris tiden framöver. En frivillig höjning från Scan, alltså, liknande en höjning av noteringen. Däremot har en uppfödare med 16,50 hittills inte fått något erbjudande om höjning. 17 kr tycks således vara en etablerad normal nivå för Scans grispris just nu, enligt de här uppgifterna, men som sagts med variationer. Eller med andra ord positiv eller negativ särbehandling, som kan ge mer eller mindre. Ene uppfödaren bor i söder, den andre i norr.
Vidare har jag fått veta att en del leverantörer till SLS/Scan har 17 kr i kontraktet redan tidigare, men enligt en andrahandsuppgift finns det även 17,50 (och kanske mer). Scan köper enligt uppgift på Spotmarknaden och betalar 18 kr.
Vid SLS inköparkonferens förra veckan framgick det att 18 kr kommer att sitta långt inne att få 2013, som ett annat slakteri hade erbjudit minst en leverantör. Scan och i synnerhet moderbolaget HKScan, tycker att inköpspriserna för grisar i Sverige är på tok för höga. I kvartalsrapporterna anges dyra grisar (höga råvarukostnader) vara huvudorsaken till att ekonomin i Scan är så usel.
-Scans betalning för grisarna sätts individuellt, men i övrigt kommenterar jag inte grispriserna, sa Torbjörn Lithell idag.
Torbjörn upprepade samma svar idag, när jag ville diskutera 2013 års priser. 17 eller 18 kr ville han inte alls diskutera.
Det har också framkommit att SLS utlyst, eller tänker utlysa, en tävling bland inköparna, där vinnaren är den som skriver bästa avtalet för Scan, eller sämsta för grisuppfödaren. Allt för att hålla nere råvarukostnaderna. Jag frågade Torbjörn vad vinsten består i för i tävlingen vinnande inköpare.
-Det är inget bestämt om tävlingen och några andra kommentarer lämnar jag inte, sa han.
Fortsätt rapportera in priser, så vi får veta vad Scans rätta priser är i år och 2013! Kontraktsteckningen är nu i full gång.
En uppgift i veckan är att danskt och svenskt kött har samma pris i en butik. Det är bara för kunderna att välja om det ska vara med eller utan kuperade svansar och strö!
Scan är enda slakteri nästa vecka som höjer officiella priserna, på suggor. Höjningen är 50 öre till 7,50 kr. På suggor finns således noteringen kvar. /LG 121012


Marknaden i EU är balanserad och stabil
Den här veckan är marknaden för slaktgrisar nästan oförändrad mot förra veckan. Priserna är fortsatt stabila på uppnådd nivå. Endast Frankrike har ett klart fall på nästan 4 cent pga stort utbud. Franska priset närmar sig därmed den tyska nivån. Tyskland fortsätter ligga på tredje plats bland de fem största grisländerna i EU.
England visar en liten höjning av priset, som följd av lågt utbud på slaktgrisar, som dock inte syns på priset i euro pga förändring i valutan. Danmark kunde inte fortsätta höjningarna, men visar en stabil tendens.
Strukturen i köparleden, slakten, fortsätter förändras. I Österrike är ett slakteri förklarat insolvent, som ett ytterligare i raden av österrikiska företag i slaktbranschen med ekonomiska problem. Utöver detta inställde det tyska slakteriet Echterhoff sina slaktningar.
Tendens på tyska marknaden: Slakterierna är åter mycket missnöjda med den inhemska försäljningen av kött. Men enligt marknadsbedömare är slakteriernas jämmer och klagan inte värre än för en tid sedan. Slakteriernas egna priser, huspriserna, är inte relevanta. Grisköttet är lika eftertraktat i början av veckan som tidigare och marknaden torde som minimum betala ett pris liknande under veckan. /LG 121012

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Anmälan är god & marknadsläget likaså. Nästa vecka höjer vi noteringen på sugga med 0,50kr/kg.
Oförändrad läge och notering på smågris.
Tv-reklamen för rapsgrisen startar nästa vecka, så håll utkik!

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka, dvs grismarknaden är fortsatt bra, medan nötmarknaden är något pressad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det börjar röra sig för skinkan nu, men f ö är det oförändrat sedan förra veckan.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden relativt oförändrad jämfört förra veckan.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Marknaden är som förra veckan, försäljningen tuggar på. Det är lite brist på skinka. Karré och raden är enda produkter som behöver någon form av åtgärder för att sälja, annars säljer produkterna sig själva.
-Veckan slutade med ett trevligt samtal från Nya Zealand, där en kund köpte all benfri rad vi kan få fram. Den levereras fryst i container och är framme om 6 veckor. Priserna är som i Sverige.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Veckans WASDE-rapport visar att konsumtionen av spannmål ännu inte anpassat sig till mängden som finns att tillgå. Rapporten fick priserna att stiga på majs, vete, annan spannmål och framförallt soja. När det gäller soja är lagernivåerna de lägsta i USA sedan 1965-66.
Det Amerikanska energi-informationscentret EIA har i veckan rapporterat att förbrukningen av majs för framställning av etanol har ökat senaste månaden, vilket var på tvärs med förväntningarna.
Tecknen är därmed många på att det för griskött internationellt blir en prispress under slutet av året (pga utslaktning) och ett antal månader in på 2013, för att därefter vända uppåt. Frågan är om svenska produktionen kommit så långt ner att efterfrågan på svensk råvara i någon mån håller emot det traditionella första kvartalets prissänkningar på svenska marknaden. Men – vi ska glädjas åt det vi kan, efterfrågan på svenskt griskött är för närvarande stor.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är normal höst för avsättningen av grisar. Slakten är normal men vi har överskott på smågrisar. Det blir en tuff höst för uppfödarna, med höga foderpriser.
-Det finns fortfarande spannmål oskördad, även om det inte är stora arealer. Mycket regn gör det svårt att komma ut på åkrarna.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna fortsätter vara stabila.
Det är oförändrade priser på skinka, framändar, bog och kotlett, som allt säljs löpande på marknaden.
Försäljningen av bacon till England är likaså stabil.
Försäljningen till tredje land är oförändrad i förhållande till senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: 

Bloggat:
Grisgeneralen
Vinstläge på grisar?
Förhandlingarna om nästa års avtal med oss grisföretagare har tagit fart. Det är hög tid att vi i såväl smågrisdelen som i slaktsvinsdelen får tjäna pengar. Minimum 50 kr per led, dvs 100 kr för en gris! Dessutom är beläggningen alldeles för låg i många stallar.
En smågrisproducent sa till mig att nu när det är bättre betalt, går jag ner från 3 grupper till 2 och får det lugnare. Fler slaktsvinsstallar kan därmed bli tomma och det är tveksamt om några öppnar efter ett stillestånd.
Vad gäller avtalen: Samverka med kollegor, antingen i direkta förhandlingar eller som bollplank till varandra. Slakterierna vill givetvis inte att vi pratar ihop oss eller förhandlar i grupp, men bortse från detta!
Enligt kontrakten med “hemliga” SLS får man inte prata med någon utomstående om innehållet i dokumentet. Trots yttrandefriheten i Sverige kräver SLS absolut tystnad från oss!
Att resonera om anbuden före kontraktstecknandet är dock fullt möjligt och kan inte hindras av någon.
Det är hög tid att vi tar för oss! Var finns Sveriges Djurbönder och hur utnyttjar de ägarinflytandet i Scan?

Gunnelas blogg
Nu gäller det att försvara svensk djurhälsa och folkhälsa
I dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet har Helena Jonsson väldigt tydligt lyft fram djurhälsans betydelse för såväl djurskydd som den oerhört viktiga frågan kring antibiotikaresistens. Det handlar om en importör av nötkretaur som skrev till EU-kommisionen och hävdade att Sverige inte har rätt att se till att nötkreatur som förs in i landet är fria från den allvarliga sjukdomen Paratuberkulos.
Inte oväntat svarar EU-kommissionen att provtagning innan export till Sverige strider mot den fria rörligheten. Detta trots att Sverige kan hävda att den s k tilläggsgarantin för Paratuberkulos formellt inte är färdigförhandlad.
Vad jag förstått har Lantbruksdepartementet tvekat med att gå till EU-domstolen. Men nu gäller det att stå upp för det löfte som Eskil Erlandsson gav i våras när importen av grisar var aktuell. Om Sverige förlorar i EU-domstolen kommer detta ställa stora krav på sammanhållningen inom svensk djurhållining. Importören som skrev brevet till Kommissionen och storfräsare som vill föra in grisar från Danmark visar hur sårbar den svenska djurhälsan är. Och i slutändan handlar det också om att värna vår egen hälsa mot antibiotikaresistenta bakterier.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 42

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 42 v 41 v 40 v 39
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,00 18,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,45 16,45 16,45 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,30 16,30 16,30 16,10
Dahlbergs 71-96,9 - - 15,50 15,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 15,05 15,05 15,05 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,40 14,40 14,40 14,20
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 42 v 41 v 40
14,23 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,60 12,60 12,60
26,07 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,48 21,99 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
13,25 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,54 1,54 1,54
14,37 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
12 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,37 Tyskland 1,90 1,93 1,93 1,93 1,90
10 okt jämförbara**
18,87 Italien - 2,190 2,190 2,177 2,165
16,90 Spanien - 1,961 1,961 1,961 1,961
16,72 England - 1,940 1,941 1,927 1,882
16,28 Frankrike - 1,889 1,937 1,938 1,932
16,17 Tyskland - 1,876 1,876 1,876 1,846
16,13 Tjeckien - - 1,872 1,870 1,903
16,06 Polen - - - 1,864 1,862
16,07 Belgien - 1,865 1,865 1,865 1,840
15,74 Danmark - 1,826 1,826 1,799 1,799
15,66 Österrike - 1,817 1,817 1,817 1,796
15,60 Holland - 1,810 1,810 1,810 1,781
14,40 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,632
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 okt
4 okt
26 sep
19 sep
Utbud
2410
3235
2040
1680
Sålda
2085
2895
1920
1680
Medelpris, euro
1,97
1,97
1,98
1,97
Lägst
1,96
1,95
1,96
1,95
Högst
1,98
1,98
2,00
1,97
Medelpris, skr
16,96
16,96
16,79
16,74

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 42 v 41 v 40 v 39
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Dalsjöfors 58% 9,25 9,25 8,25 8,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,20
Dahlbergs 140- - - 8,00 8,30
Ginsten 140,1 kg- 8,30 8,30 8,30 7,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 7,50
Scan 140- 7,50 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 42 v 41 v 40
10,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,50 9,50
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 15,54 15,54
Finland
7,31
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro - - -
5,25
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,16
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,57
ZNVG 56 % euro - 1,46 1,46
Galtar
9,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,50 8,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Pund
10,73
10,72
10,66
10,61
10,58
10,70
10,54
Dollar 6,70 6,65 6,58 6,56 6,57 6,73 6,66
Euro 8,62 8,61 8,48 8,50 8,49 8,49 8,36
Dansk 1,15 1,15 1,13 1,14 1,13 1,14 1,12
Norsk 1,16 1,15 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14
Yen 8,59 8,47 8,48 8,40 8,45 8,58 8,47
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 43 v 42 v 41 v 40
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - - 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - - - brist
Ginsten - brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 255 255 255 249 250
488
Basis 30 kg 432 432 432 427 427
293
SPF+Myc 7 kg 260 260 260 254 255
493
SPF+Myc 30 kg 437 437 437 432 432
298
SPF 7 kg 264 264 264 258 259
498
SPF 30 kg 441 441 441 436 436
1032
Økologi 30 kg 914 914 914 931 931
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
426
25-kg, Priimuus - - - - 49,50
Snellmans
637
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
482
ZNVG 28 kg - 57 56 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 41 v 40 v 39 v 38
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000