@-GRIS 19 oktober 2012
Senaste uppdatering gjord 22 oktober 14,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Höjningsvåg med julkänningar v 43
Nästan alla slakterier i Sverige höjer priserna på slaktgrisar v 43. Orsaken är givetvis julen, som nu alla laddar upp för. Genomgående sägs att efterfrågan är god på de flesta produkter, utom traditionella sommarprodukter. Till skillnad mot t ex i fjol är det tomt i fryslagren för charkråvara. Allt man gör korv och annan chark av går ut ur slakteriet på direkten. Det är gynnsamt för grispriset. Prishöjningarna på sugga vittnar om efterfrågan, där man inte höjer 20-öringar, utan 50-öringar och hela kronor.
En del slakterier är nu riktigt uppe i varv med att teckna leveranskontrakt för nästa år, medan andra tar det ganska lugnt. Scan har inte något officiellt grispris och tilldrar sig därför största intresset. Min efterlysning av relevanta Scan-priser har visat att det tydligen är 18,50 kr som gäller kvartal 4 i år. Som jag skrev tidigare, erbjuds leverantörer med kontrakt en höjning till 18,50 kr. Det tycker många är bra. 1,50 kr mer för julgrisarna känns bra. Kruxet är att man samtidigt måste teckna avtal för 2013 och då blir det svårare. En höjning med t ex 1,50 kr kv 4 2012, måste således räknas om och läggas till nästa års priser och frågan är då vad grispriset kan vara 2013.
Att sänkningen efter jul i år inte blir så stor, är många överens om. Rimligtvis måste nya EU-lagarna 2013 sätta spår i volymerna på Europas marknader och även i Sverige spås fortsatt minskad produktion.
Snittpriser som erbjuds för 2013 ligger runt 17,50 kr, med kv 4-pris på 18,50 kr. Dvs samma som erbjuds kv 4 2012. Frågan är om detta pris håller om ett par månader, när de med is i magen, liksom grupperna, förhandlar? 17 kr kv1 och 18,50 kv4 är också en uppgift jag fått. Det vidimerar prognosen att grispriset inte kommer att sänkas så våldsamt i början av 2013.
I veckan fick fläskfilé nytt högre värde, och status, när det uppdagades att ungersk och kanske argentinsk fläskfilé sålts som oxfile. Kanske under många månader, bl a i Coop. Coop är inte dåliga på kött och sannolikt inte Coops kunder heller. Snygga butiker och ordning och reda i köttdiskarna. Men att inte ha upptäckt förrän nu att det var fläskfilé under etiketterna med det höga kilopriset!?
Jag kan inte annat än gratulera genetiker, grisavlaare, alla duktiga grisuppfödare och alla andra i näringen, som fått fram ett så fint griskött, att ingen kan se skillnad på gris- och nötkött. Och att ingen kock har upptäckt skillnad, världskockar med medaljer, som många är?
Jag har nog tänkt tanken någon gång, när jag fått någon mör och fin nötbit: Den här är lika fin som gris. Den kanske också var gris. Varför har då inte restaurangerna mer griskött på lyxmenyerna?!
Sanningen kommer fram, förr eller senare. Ibland blir det förr, som för Margareta Åberg, Sveriges Grisföretagare, vid Alnarps grisdag, när hon kritiserade okunniga och övernitiska djurinspektörer. Hon sa ord som hon senare inte menade, men vi alla som får rapporter från märkliga inspektioner vet, att det kanske trots allt var sanningen som kom fram.
Sveriges Grisföretagare ska f ö organisera om, från grunden. Vid ett strategimöte utanför Arlanda drog man upp riktlinjerna.
Sveriges största smågrisföretag har bildats, Smågris Syd AB, med över 50 000 producerade smågrisar per år. Det är Per-Inge Nilsson och Mattias Espert som slår samman sina smågrisproduktioner för att bli effektivare och konkurrenskraftigare. Samt för att visa kollegerna runt om i Sverige att man tror på svensk grisproduktions framtid. /LG 121019

Inga fler grispriser från finska HKScan
De jurister inom HKScan som arbetar med konkurrensfrågor avråder den finska delen av HKScan att lämna ut grispriser veckovis och kommentarer om marknadsläget. (Det har redan tidigare varit svårt att få några detaljerade rapporter om marknaden). Orsaken uppges vara publiceringen i t ex @-GRIS kan påverka konkurrensläget (alla får inte samma information) och komma i konflikt med lagstiftningen på konkurrensområdet.
Det är visserligen EUs konkurrenslagar som gäller, men i Finland tolkar man lagarna snävare än i andra länder, t ex Sverige.
-Jag har blivit avrådd från att lämna ut priser och kommentarer om marknaden, säger Ulf Jahnsson, som tills nu svarat på mina frågor på fredagarna. Det är bara att beklaga, men jag måste rätta mig efter det juristerna säger.
Därmed står @-GRIS inför samma situation i Finland som i Sverige, där Scan slutat att generellt lämna uppgifter om grispriset till sina leverantörer. I Finland finns dock ett grispris att tillgå bakom ett lösenord, som leverantörerna har tillgång till.
Det är min förhoppning att kunna gå runt problemet genom att kontakta enskilda uppfödare, som kan "hämta ut" grispriset, eller ange vad de själva får på avräkningarna. Detta kommer inga konkurrensjurister att kunna stoppa. /LG 121019Slaktarna fortsätter trycka ner grispriset
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är svagare den här veckan. Frankrike tryckte på startsignalen och priset föll märkbart för andra veckan i rad.
Med slaktvikter som går ner och volymer som ökar, kör de franska slakterierna med mycket god kapacitet. Det sägs att tiden för prissänkningar är olämplig i Frankrike, eftersom förhandlingar om köttpriserna f n hålls. Bland de fem stora grisländerna hamnar Frankrike på tredje plats efter sänkningen. Samtidigt sägs att situationen kan vara tillfällig, eftersom kyllagren är tomma och en nedgång i grisproduktionen väntas ske.
Det tyska grispriset sänktes också mycket oväntat och sett från grismarknadens sida obefogat. Priset sänktes 3 cent och drog med sig Holland, Belgien och Österrike. Spanien, semesterlandet, fick också vidkännas en mindre sänkning. Högsäsongen är över och därmed är det färre turister i landet som äter griskött.
Danmark har inte alls påverkats av turbulensen i grannländerna och har oförändrade priser. I England är utbjudna volymer slaktgrisar fortsatt små.
Trend för tyska marknaden: Trots fallande priser säljs utbjudna kvantiteter utan problem. Sammanfattat kan sägas att efterfrågan på griskött är god. Det är enbart ett slakteri, i region North Rhine-Westphalia, som uppges slakta färre grisar just nu. I motsats till vad som sas förra veckan, slaktar Toennies för fullt. Eftersom slakten var god förra veckan, kan volymerna väntas minska något denna vecka, enligt vad ISN inhämtat vid avdelningen för inköp i företaget. ISN 121017

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har god anmälan och slaktar enligt plan.
Marknadsläget är något lugnare denna vecka, men vi har en god försäljning.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.
Fr o m nästa vecka gäller viktintervallet 73 kg - 93,9 kg för bäst betalda.

KLS Ugglarps
Grismarknaden har denna vecka stärkts ytterligare. Vi har god efterfrågan på skinka och charkråvara och tack vare det kan vi höja noteringen med 20 öre. Nötmarknaden har dessvärre försvarats ytterligare. Det finns ett stort utbud av detaljer som pressar marknadspriset. Störst press är det på ryggbiff och entrecote.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Skinkan blir allt hetare och även de övriga detaljerna rullar snabbt ut, som tidigare.
-Vi har inte börjat diskuterat leveransavtalen ännu, men vi kommer säkert att arbeta vidare som tidigare med notering och prestationstillägg. Lastningstilläggen är 17 kr per gris vid 200 grisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Skinkpriserna upp något inför den stundande julen, medan vi ser en avmattning på den europeiska marknaden. Grisen höjer vi med 20 öre. Balans smågris och slaktgris.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Karré och kotlett är lite trögt, men annars går allt ut snabbt. Efterfrågan på skinka är stor och det känns som om det blir brist i år.
-Charkråvaran har strykande åtgång och går rätt ut. Inget hamnar i frysarna. Det är skillnad mot i fjol, då mycket hamnade i frysarna.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Det har i olika lantbruksmedia senaste tiden varit mycket fokus på den goda jorden. Det har gjorts en grej av att Sverige tydligen har störst yta per capita asfalterad och att städerna borde förtätas för att spara åkermark. Vi lever i en marknadsekonomi vilket måste få gälla även åkermarken. Det vore ännu en försämring för svenskt lantbruk om det skulle göras inskränkningar i rätten att sälja sin mark till vissa ändamål.
Mycket märkligare är att debatten inte har lett till en diskussion om att Sverige också har störst odlingsyta per capita, men lägst produktion i förhållande till både odlingsyta och konsumtion.
Här har svenska politiker gjort inskränkningar som andra länder inte har, bland annat i form av djurskyddslagen. Den politiska inblandningen har lett till totalhaveri för exempelvis svensk grisproduktion. Ett fungerande lantbruk hade drivit upp markpriserna, vilket minskat användningen av mark till annat än odling. Harmoniserad lagstiftning på alla områden är vägen framåt.
Sverige som tydligen har en bra infrastruktur i form av vägnät, har en kort startsträcka att få igång lantbruket om politikerna vill. Därför är det viktigt att du kontaktar politiker och diskuterar dessa frågor. Förteckning över Miljö och Jordbruksutskottet hittar du HÄR.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden för slaktgrisar är normal för årstiden, med normal slaktvolym, men överskott på smågrisar. Vi kan leverera överskottsgrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är prismässigt oförändrade i jämförelse med senaste veckan, men vi möter en del motstånd på marknaden. Det är därför att tyska priset sänkts, vilket pressar priserna, men tills vidare har vi lyckats att hålla kvar prisnivån.
Priserna på skinka år oförändrade och samma gäller framändaar och bog, medan karré nu är ute ur säsongen och vi ser därför sjunkande priser.
Kotlett och bröstfläsk säljer tillfredsställande.
Bacon till England visar god efterfrågan och stabila priser.
På marknaderna i tredje land har vi bra försäljning till Kina, medan det i Japan och Ryssland är mera stilla.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Förr några veckor sedan uppnådde det europeiska grispriset den hösta nivån på 5 år. Senaste tiden har det dalat något, men ligger fortfarande på en hög nivå.
Sverige har haft svårt att följa med, men den kommande veckan bjuder på höjningar på några håll.
Foderpriserna ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Både sojan samt majs går upp och ner i pris, men den kommer troligen fortsätta upp något innan priserna stabiliseras.

Bloggat:
Grisgeneralen
Riv eller bygg nytt?
Det är 10 år sedan första grisen sattes in på Lidgris AB och nu börjar underhållet komma. Skulle stallet brinna ner, vet jag inte ens om jag skulle be försäkringsbolaget bygga upp det igen, eller återställa fastigheten till jordbruksmark.
Jag ser fram emot den dag när Scan och andra, som vill att vi ska rationalisera mer, bygger egna stallar och visar hur det går till att kapa kostnader och bli effektiv. Det gör de inte.

Gunnelas blogg
Unik rapport om försäljning av antibiotika till djur
Den europeiska läkemedelsmyndigheten har på uppdrag av EU-kommissionen lyckats få nitton länder att kartlägga sin försäljning av antibiotika till djur. Försäljningen omräknat till mg per samlad levande vikt toppas av Ungern (tänker på den ungerska fläskfilén som blev oxfile´) och Spanien, medan Island, Norge och Sverige har lägst försäljning.
Holland som tidigare hamnade i topp kan kanske glädjas åt att inte vara värsting längre.
Vem kunde för femton år sedan tro att man kunde förmå nitton europeiska länder att redovisa sin försäljning av antibiotika till djur. När Sverige jobbade med antibiotikafrågan på EU-nivå i slutet av 90-talet kunde vi redovisa försäljningen av antibiotika i Sverige sedan 80-talet, medan förbrukningen i övriga EU var i stort sett helt okänd.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 43

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,00 18,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,65 16,45 16,45 16,45
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs 71-94,9 15,70 15,50 15,50 15,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 15,25 15,05 15,05 15,05
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,40 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 73-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 43 v 42 v 41
14,23 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,60 12,60 12,60
26,07 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,48 22,48 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
13,25 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,54 1,54 1,54
14,37 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
19 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,92 Tyskland 1,85 1,90 1,93 1,93 1,93
16 okt jämförbara**
18,85 Italien - 2,190 2,190 2,190 2,177
16,78 Spanien - 1,949 1,961 1,961 1,961
16,73 England - 1,944 1,940 1,941 1,927
15,89 Tyskland - 1,846 1,876 1,876 1,876
15,79 Frankrike - 1,834 1,889 1,937 1,938
16,11 Tjeckien - - - 1,872 1,870
16,34 Polen - - - 1,898 1,864
15,84 Belgien - 1,840 1,865 1,865 1,865
15,71 Danmark - 1,825 1,826 1,826 1,799
15,37 Österrike - 1,786 1,817 1,817 1,817
15,33 Holland - 1,781 1,810 1,810 1,810
14,38 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,671
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 okt
10 okt
4 okt
26 sep
Utbud
1880
2410
3235
2040
Sålda
1260
2085
2895
1920
Medelpris, euro
1,90
1,97
1,97
1,98
Lägst
1,88
1,96
1,95
1,96
Högst
1,91
1,98
1,98
2,00
Medelpris, skr
16,35
16,96
16,96
16,79

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 43 v 42 v 41 v 40
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Dalsjöfors 58% 9,75 9,25 9,25 8,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 8,60 8,30 8,30 8,30
Ginsten 140,1 kg- 9,30 8,30 8,30 8,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 43 v 42 v 41
10,73
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,50 9,50
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 15,54
Finland
7,31
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro - - -
5,25
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,16
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,57
ZNVG 56 % euro 1,46 1,46 1,46
Galtar
9,60
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,50 8,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Pund
10,59
10,73
10,72
10,66
10,61
10,58
10,70
Dollar 6,56 6,70 6,65 6,58 6,56 6,57 6,73
Euro 8,61 8,62 8,61 8,48 8,50 8,49 8,49
Dansk 1,15 1,15 1,15 1,13 1,14 1,13 1,14
Norsk 1,16 1,16 1,15 1,14 1,14 1,14 1,15
Yen 8,30 8,59 8,47 8,48 8,40 8,45 8,58
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 20,80 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,30 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 255 255 255 255 249
488
Basis 30 kg 432 432 432 432 427
293
SPF+Myc 7 kg 260 260 260 260 254
493
SPF+Myc 30 kg 437 437 437 437 432
298
SPF 7 kg 264 264 264 264 258
498
SPF 30 kg 441 441 441 441 436
1032
Økologi 30 kg 914 914 914 914 931
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
426
25-kg, Priimuus - - - - -
Snellmans
637
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
482
ZNVG 28 kg 57 57 57 56 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 43 v 42 v 41 v 40
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000