@-GRIS 25 oktober 2012
Senaste uppdatering gjord 27 oktober 17,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Vilovecka i Sverige, men ner i EU v 44
Efter förra veckans svenska höjningar är det bara Skövde vi väntar på den här omgången, innan nästa uppladdning vidtar. Att det blir fler höjningar måste vi tro på. Det är brist på svenskt griskött och svensk julskinka har en stark ställning bland svenska konsumenter.
Priserna i Europa har knappast aldrig varit så här höga så här års, men nu dalar de. Det medför tryck på svenska priset. Danska priset har stått emot de första sänkningarna i Europa och Danmark har ovanligt nog haft ett av de högsta priserna i EU en tid. Men nästa vecka tvingas danskarna sänka 20 danska öre.
Det har varit märkligt tyst om konsekvenserna för EUs grisproduktion efter 1 januari 2013, dvs vad som händer de länder som inte ställt om till lösgående suggor. Om EU håller på sina egna regler, måste det bli väldigt dramatiskt på grismarknaden om 2,5 månader. I veckan kunde vi dock läsa att Kommissionen ska skicka varningsbrev till de länder som inte har försäkrat sig om att suggorna går lösa efter 1 januari. Men om detta betyder något i praktiken, vet vi inte. Risken är att det inte händer något för de länder som inte ställt om. Det är enbart England som klarat omställningen, samt Sverige givetvis, sedan decennier.
Danmark ligger f n på 70 - 90 % omställt, Tyskland och Belgien har många icke omställda besättningar, Irland och Portugal har inte en chans att klara betinget.
Så frågan är alltså, vad händer med grispriset 2013?! EU-kommissionen har bollen i sin hand just nu.
Om Scans priser har det varit tyst den här veckan, så när som ett erbjudande på 17,50 året ut för den som tecknar något dåligt, jag tror det var 16,50 kr 2013. Jag har redan berättat om betydligt bättre villkor.
-Jag skriver åtminstone inte på längre tid än till 30 juni, om det inte går att få vettiga bud, sa en uppfödare i veckan. Då vet vi nog bättre vad grisar ska kosta.
Eller annars inte skriva alls, eller köra avtalslöst. I varje fall viss andel av produktionen. De slakterier som köper från Spotmarknaden betalar 18 kr idag. Jag har fått ett tips om vilka som köper på spotmarknaden till 18 kr, men vill ha verifierat från fler håll. Vad får du som levererar till Spotmarknaden just nu och till vilket slakteri tar dessa grisar vägen?
En fråga som är berättigad, är om slakterier som köper på spotmarknaden, köper för att man verkligen behöver grisarna, eller för att bilda slaktkö och därmed få ner priserna till leverantörerna. Det talas t o m om överstående grisar mitt i grisbristen. Det är en story jag fått, men jag vill gärna få fler grisföretagare att berätta vad man vet!!
Det är f ö så handeln arbetar. Man köper import, mer än man behöver, med motivet att trycka svenska grispriset! Det gör inget om importen blir lite dyrare, bara om de stora svenska volymerna kan köpas billigare.
Veckans skräckhistoria som valsar runt i pressen är att Matlandet Sverige, LRF och Livsmedelsföretagen delat ut ett pris till företaget Qibbla Halal, som importerar kyckling som är förbjudet att producera i Sverige. För detta fick man utmärkelsen Årets Uppstickare! Läs vad Sven Secher skriver om detta i Fjäderfä. Läs även HÄR och HÄR.
Säga vad man vill om Socialdemokraterna, men de var ärligare än dagens politiker, när de på 1960-talet klart och tydligt sa att svenskt jordbruk skulle läggas ner. Därefter har man enbart gått runt frågan, men målet är tydligen samma. Men vem trodde det om Matlandet Sverige och LRF? /LG 121026

Fortsatt ner på tyska auktionen över internet
Tyska internetauktinen stannade på 1,85 € denna vecka, vilket innebär ett ytterligare fall med 5 cent.
Danska priset sänks 20 øre. /121025Dominoeffekten sänkte EUs grispriser
EUs grismarknad är den här veckan självgående, nedåt. Det högre utbudet av slaktgrisar möttes av något försiktigare efterfrågan. Dominoeffekten fick hela EUs prisnivå att falla kraftigt. Särskilt Frankrike och Belgien fick stora sänkningar, med 5,7 resp 6,1 cent, vilket är iögonenfallande. I Frankrike föll priset sålunda hela 16 cent på tre veckor. Även i Tyskland gick priset ner med 5 cent och lade sig därmed på en nivå som en del slakterier krävde när de satte sina egna priser, alltså huspriser. Holland, Belgien och Österrike lade sig i kölvattnet efter Tyskland.
Det är ovanligt att det holländska priset inte sjönk lika mycket som det tyska. Det uppges bero på att utbudet inte är så stort i Holland, som i en del tyska regioner. Danmark trotsade dock den europeiska sänkningen helt och behåller oförändrad prisnivå. Danmark lägger sig därmed som tvåa i tabellen över de fem gristätaste länderna. Tyskland glider ner till att bli trea, följd av Frankrike och Holland.
Trend för tyska marknaden: I början av nya slaktveckan är situationen på grismarknaden ganska orolig. De kvantiteter slaktgrisar som slaktas kan dock säljas utan problem. Men å andra sidan utöver köttköparna tryck nedåt på marknaden. Det kan därför inte uteslutas ytterligare prissänkningar. En fråga som återstår att få svar på, är om tillgången på slaktgrisar kommer att minska, som en del slaktare antyder. ISN 121025

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har god anmälan och slaktar enligt plan.
Relativt oförändrat marknadsläge gentemot föregående vecka. Vi har en någorlunda balanserad försäljning, undantaget några detaljer som vi skulle kunna sälja lite mer utav.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har, jämfört med föregående vecka, en relativt oförändrad marknadssituation, både på nöt och gris.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Veckan har varit som tidigare veckor.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Svenska marknaden är ok, medan den europeiska fortsätter och sjunka. Balans smågris och slaktsvin.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -I Matlandet Sveriges namn har priset till årets uppstickare tilldelats Qibbla Halal. I juryn sitter Eskil Erlandsson Landsbygdsminister, Marie Söderqvist VD Livsmedelsföretagen, och Anders Källström VD LRF. Qibbla Halal importerar bland annat kyckling och kalkonprodukter, vilka enligt uppgift till tidningen Fjäderfä är producerade på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Företaget konkurrerar därmed med svenska företag som följer svensk lagstiftning på svensk marknad med produkter framtagna på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige.
Att Qibbla Halal gör ett bra jobb i en marknadsreglerad verksamhet är det nog ingen som ifrågasätter. Däremot kan det knappast vara rimligt att inom ramen för "Matlandet Sverige” prisa ett företag som med lägre priser än vad som kan produceras i Sverige, konkurrerar ut svenska bönder och svensk mat.
Tänk er att Socialdemokratiska partiet tillsammans med Byggnads skulle prisa Laval för Vaxholmsbygget, vilket är precis vad som hänt men med LRF och Regeringen som prisutdelare.
Flertal gånger har vi som lever av lantbruk frågat oss om regering och LRF är för eller emot svenskt lantbruk. Svaret på den frågan är nu en gång för alla tydliggjord.
Källström försvarar utnämningen bland annat med att Qibbla Halal tillhandahåller produkter som efterfrågas. Det vill säga precis det vi är förvägrade att göra – billigare mat.
Men – repetition är kunskapens moder, än en gång har det visat sig att låga produktionskostnader är en förutsättning för framgång, det har bland annat Qibbla Halal visat oss.
Läs vad tidningen Fjäderfä skriver HÄR
Därefter kontaktar du minst en politiker i Miljö och Jordbruksutskottet, vilka du hittar HÄR.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer svinpriset med 3 c/kg fr o m 4 november. Höjningen gäller både gödsvin och sugga.
Vi har god balans för både smågrisar och slaktsvin.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött har drabbats av det gråa hösthumöret. Vi möter motstånd på marknaderna för priserna på skinka och framändar.
Marknaden för kotlett är trög, men fortsatt oförändrad. Marknaden för bacon i England är likaså oförändrad, medan det är fortsatt tillfredsställande försäljning på marknaderna i tredje land.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: 

Bloggat:
Grisgeneralen
Ha is i magen!
Avtalsförhandlingarna har börjat. Tänk efter och räkna noga. Utnyttja det du är stark på. Överväg korta avtal, eller helt avtalslöst.
Den låga självförsörjningsgraden för nöt visar att det i vissa fall är bättre att stå utan avtal och bestämma priserna gruppvis, eller för kortare perioder.
Vi vet att SLS erbjuder grispriset 18,50 kr resten av året, om man skriver på avtal för nästa år. Men vad kommer priset att vara om ett år den här tiden. 20 kr, eller?
Ha lite is i magen!

Gunnelas blogg
Kedjan gen till yoghurt bryts
Branschorganisationen Svensk Mjölk bryts i två delar. Historien upprepar sig. Bondeägda Slakteriförbundet hade en gång i tiden en dominerande och branschföreträdande roll inom slakten. Det var Slakteriförbundet som startade djuromsorgsprogrammet 1986, precis som Svensk Mjölk framgångsrikt drivit djurvälfärdsfrågorna. När Swedish Meats bildades fick näringspolitiken flytta till LRF, där den tunnades ut. Svenska Djurhälsovården, som tidigare var ensam aktör har fått konkurrens av fler företag som bedriver hälsovård. Griskrisen 2009 blev ett exempel på bristande krishantering från en samlande branschaktör. En av Svensk Mjölk starka sidor har bl a varit krisberedskap och krishantering. Kvar finns nu Svensk Fågel och Svenska Ägg, där dessutom foderindustrin ingår. Och Svensk Fågel har visat värdet i att hålla ihop vid många tillfällen. Nu gäller det för svenska mjölkbönder och svenska mejerier att i det nya läget bevara de som tidigare var Svensk Mjölks styrka – att hålla ihop branschen.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 44

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,00 18,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,65 16,65 16,45 16,45
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,30 16,30
Dahlbergs 71-94,9 - 15,70 15,50 15,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 15,25 15,25 15,05 15,05
Skövde Slakteri 72-96,9 - 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,40 14,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 73-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 44 v 43 v 42
14,38 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,40 12,60 12,60
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,98 22,48 22,48
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - - -
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - - -
13,25 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,54 1,54
14,37 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
26 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,86 Tyskland 1,83 1,85 1,90 1,93 1,93
25 okt jämförbara**
18,98 Italien - 2,190 2,190 2,190 2,190
16,72 England - 1,929 1,944 1,940 1,941
16,67 Spanien - 1,923 1,949 1,961 1,961
15,82 Danmark - 1,825 1,825 1,826 1,826
15,57 Tyskland - 1,796 1,846 1,876 1,876
15,40 Frankrike - 1,777 1,834 1,889 1,937
16,38 Tjeckien - - 1,890 1,897 1,872
16,49 Polen - - - 1,902 1,898
15,42 Belgien - 1,779 1,840 1,865 1,865
15,04 Österrike - 1,735 1,786 1,817 1,817
15,11 Holland - 1,743 1,781 1,810 1,810
14,48 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,671
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
24 okt
18 okt
10 okt
4 okt
Utbud
2540
1880
2410
3235
Sålda
1770
1260
2085
2895
Medelpris, euro
1,85
1,90
1,97
1,97
Lägst
1,83
1,88
1,96
1,95
Högst
1,86
1,91
1,98
1,98
Medelpris, skr
16,03
16,35
16,96
16,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,25 9,25
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 8,60 8,30 8,30
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 8,30 8,30
Skövde 140- - 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
10,67
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,20 9,50 9,50
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
7,31
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro - - -
5,25
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,61 0,61
5,16
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,57
ZNVG 56 % euro - 1,46 1,46
Galtar
9,51
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,20 8,50 8,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
10,71
10,59
10,73
10,72
10,66
10,61
10,58
Dollar 6,66 6,56 6,70 6,65 6,58 6,56 6,57
Euro 8,67 8,61 8,62 8,61 8,48 8,50 8,49
Dansk 1,16 1,15 1,15 1,15 1,13 1,14 1,13
Norsk 1,16 1,16 1,16 1,15 1,14 1,14 1,14
Yen 8,32 8,30 8,59 8,47 8,48 8,40 8,45
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 20,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,30 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - - balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans brist
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 249 255 255 255 255
491
Basis 30 kg 424 432 432 432 432
294
SPF+Myc 7 kg 254 260 260 260 260
497
SPF+Myc 30 kg 429 437 437 437 437
299
SPF 7 kg 258 264 264 264 264
502
SPF 30 kg 433 441 441 441 441
1025
Økologi 30 kg 884 914 914 914 914
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 730 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
426
25-kg, Priimuus - - - - -
Snellmans
637
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
482
ZNVG 28 kg - 57 57 57 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 43 v 43 v 42 v 41
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000