@-GRIS 16 november 2012
Senaste uppdatering gjord 16 november 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Ginsten höjer 50 öre till 17,15 kr
-Nu är det snurr på försäljningen och vi räknar med att det fortsätter till jul, säger Ginsten den är veckan och höjer priset för v 47 med 50 öre till 17,15 kr.
I övrigt är det ingen som höjer priserna, mer än Skövde på smågrisar med 50 öre. Det händer heller inget i Danmark och Tyskland. Atria höjer slaktgrisar och suggor med 2 cent.
Dahlbergs sänkte vikterna v 46 och kompenserade med höjning av priset med 20 öre. Det är det inte alla som gör. En del sänker vikterna utan att höja priset. Har man inte avtalat sådana här detaljer, så är det uppfödarna som betalar julens efterfrågan på skinka!
Jag har i veckan varit på EuroTier i Hanover och vandrat runt bland 14 hektar montrar. Stora nyheter som fick tangentbordet att glöda av friktion var det väl inte. Hetast var Big Dutchmans konceptstall, som kan ge en vision av hur ett grisstall kan se ut med de tekniska hjälpmedel och krav på hygien som väntas 2030. Där fanns Tommy Lindvalls uppfinning Moving Floor, det rörliga boxgolvet som gör golvet rent och hygieniskt och ströar sig självt. Äntligen har ett världsledande företag satt Tommys uppfinning högst upp på framtidens kravlista! Dvs, Big Dutchman rankar det självrengörande boxgolvet som den teknik som är mest hygieniskt och arbetsbesparande av allt som är känt inom forskning och praktik idag.
Av teknik som inte var känd tidigare, ska nämnas ett trestegs reningsverk för grisstallar, som gör utsläppen av oönskade ämnen ännu mindre än i de bästa kommunala reningsverk. Jag återkommer med mer från EuroTier.
För en tid sedan ringde Bengt Gustafsson, gammal LBT- och GRIS-medarbetare, och frågade varför jag lade ned papperstidningen GRIS. Det finns inga branschkritiska röster kvar i Sverige mer än din och ibland kliar det sååå i fingrarna.
-Varför bloggar du inte, svarade jag, och här nedan börjar han.
Inte varje vecka kanske, säger Bengt, men sporadiskt ska han ge sin syn på grisfrågorna i allmänhet och grisforskningen i synnerhet, som är hans givna gebit. Den här gången tycker han att vi jobbar mycket för att lösa våra barn och barnbarns grisfrågor, men vi löser inte våra egna när klockan är fem i tolv! Men 4 baklängesmål är inte ett nederlag, så länge inte slutsignalen gått. Som bekant. /LG 121116Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan.
Inga större förändringar på marknaden denna vecka, vi har en balanserad försäljning.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har en relativt oförändrad marknadssituation, både på gris och på nöt. Efterfrågan på skinka och charkråvara rullar på, medan vi har sämre efterfrågan på vissa detaljer på den svenska marknaden. Nötmarknaden är i enlighet med säsongen fortsatt trög

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:--Det är nu riktigt bra snurr på försäljningen och vi räknar med att den håller i sig fram till jul. Vi höjer grispriset med 50 öre, men sänker inte slaktvikterna. Höjningen är också ett försök att kompensera för de höjda foderpriserna.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är relativt oförändrad, dock med starkare tryck i försäljningen av julskinka.
-Den europeiska marknaden andas dock osäkerhet, vilket gör att vi inte riktigt vet var vi har importen.
-Vi börjar känna på varandra om kontrakten med köttkunderna för nästa år. Även här vet vi inte riktigt var vi står ännu.
-Vi sänker den nedre gränsen för bästa slaktvikt med 2 kg nästa vecka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Julproduktionen slukar nu allt som slaktas. Alla jagar skinka, som är en bristvara. De flesta har dock satt priserna i tidigt gjorda kontrakt, så möjligheten att få ut mer pengar på skinkan är begränsad. Karrén är svagare, men annars säljs allt utan besvär.
-Vi har fått Lidl som kund och har redan börjat leverera köttfärs. Helt kött av gris och nöt börjar säljas 26 november. Namnet på produkterna blir Svea Lantkött och det är ansenligt ökade volymer som framöver ska passera vår k-pack.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -För att öka marknadsorienteringen rekommenderas en prenumeration på tidningen Kött & Chark.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Prishöjningen med 2 cent för slaktgrisar och suggor är en medveten höjning, som vi utlovat under hösten. Vi utlovade för en tid sedan en god prisutveckling under hösten och vi tror att den kommer att fortsätta. I övrigt har det varit en normal vecka.

Danish Crown
Den europeiska marknaden för färskt kött är stabil den här veckan. Vi ser en fast marknad för skinka, med oförändrade priser.
Marknaden för framdelar är inte helt så stabil och vi ser en svagare efterfrågan.
Marknaden för kotlett är stabil, med god efterfrågan
För bacon är marknaden likaså stabil, med god efterfrågan.
Försäljningen till tredje land är oförändrad, med tillfredsställande avsättning i Kina och Japan, medan ryssarna fortfarande är något avvaktande.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Debatt
Byt ut VD:n i LRF
Matlandet Sveriges pris till årets spjutspets har tilldelats ett köttföretag som importerar mer än 50 % av det man säljer. I priskommittén sitter 3 personer bl a Eskil Erlandsson samt LRF:s VD Anders Källström.
En stor del av köttimporten kommer från produktionsförhållanden som bryter mot svensk djurskyddslag. Likaså avlivningen (halal) kan ske med lägre strömstyrka än vad svensk djurskyddslag föreskriver. EU föreskriver ingen bestämd strömstyrka, den är däremot minimum 0,12 amp för en kyckling i Sverige enligt SJVs hemsida.
Hur kan de här båda personerna rättfärdiga detta? I tidningen Fjäderfä finns flera artiklar med Qibbla Halal Kött AB, som företaget heter. Där anges skälet till den omfattande importen, som är brist på svensk råvara (eller brist på rätt pris).
Brist på svensk råvara är samma skäl som Anders Källström använder när jag ringer honom för en förklaring. Han borde ju veta att om vi inte haft denna digra svenska särlagstiftning så hade vi haft en mycket högre självförsörjningsgrad. Särlagstiftning på skatter, miljöområdet, om salmonella, växtskyddsmedel. Vi har världens mest omfattande djurskyddslag, olika kontroller, m m, som i slutändan kokar ner till en högre produktionskostnad än den våra konkurrenter har.
Det är inte nyckeltalen i den svenska produktionen det är fel på, utan villkoren för primär produktionen i Sverige!
Det allvarligaste i Anders Källströms handlande är att han i egenskap av LRFs VD ger legitimitet åt den bedrövliga jordbrukspolitik som förts i Sverige i decennier och som gett oss en sjunkande självförsörjningsgrad som passerat 50 % och är på väg ner ytterligare med oroväckande fart. Det finns beräkningar som visar att bara sedan alliansregeringen tillträdde för 6 år sedan har ca 25 000 arbetstillfällen gått förlorade inom svensk livsmedelsproduktion.
Jag har efter 30 år som medlem i LRF meddelat mitt utträde, i väntan på en VD som tillvaratar svensk primärproduktions intressen.
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Bloggat:
Grisgeneralen
Matmässan i Stockholm
I veckan hölls en välbesökt matmässa vid Älvsjömässan. Drygt 40 000 besökare fick se en i många stycken bra mässa med framförallt mycket dryck.
Eftersom jag inriktade mig mest på svensk matproduktion och då i synnerhet griskött, fick jag endast se Jakobsdals fina monter med griskött från främst KLS och Dalsjöfors slakterier. Som vanligt var Gudruns med Skövde slakteri där tillsammans med Nibble gårdsgris. Dessa var mycket populära och befäste sin plats som Stockholms bästa kött och charkgrossist.
Men var fanns Svenskt Kött? Scan verkar att vara rädd för sina kunder och syntes inte till. Att som Scan med rikstäckande distribution, och den nya rapsgrisen, utebli från detta viktiga forum framstår som stor försummelse. Konsumenter i Stockholm ser på TV4-reklamen hur man steker rapsgriskött och när man efterfrågar dessa produkter i sin affär så har inte affären dessa varor. Att sköta sin marknadsföring som Scan gör är på sikt undergång. Som grisföretagare måste man ta sig en ordentlig funderare på om man över huvudtaget ska leverera till ett slakteri som inte kan bättre.

Bengts sporadiska
blogg
Grisnäringens 0-4 kan bli 4-4!
Hårt trängda producenter av kött och mjölk tycks nu samlas lite varstans i landet, fem minuter i tolv, för att "ingjuta mod och stolthet" i varandra.
Det stör mig nu, liksom då jag jobbade på LBT för snart 20 år sen, att vi alla ska glo i kristallkulan och försöka lösa våra barns och barnbarns problem. Kommande generationer svinuppfödare blir säkert väl så smarta som vi och klarar sina problem när den dagen kommer. Låt nästa generation ärva några vida ramar av oss, affärsplaner om du vill, men inga detaljer om hur deras grisuppfödning ska gå till.
Det samlade "Matsverige" bör sluta med inbördes tjafs som ger media anledning att leta blottor. Uppträd i stället "stolt och modigt" som ett lag och spela bollen mot mål. Matchen är inte över förrän slutsignalen ljuder och då kan vi ha lyckats vända nedgång till uppgång.
4 baklängesmäl är ingen förlorad matsch. Den kan ändå sluta 4-4!

Gunnelas blogg
Konsumentorganisationer engagerar sig i antibiotikaresistens
I en kampanj driven av holländska konsumentorganisationen togs prov på 240 kycklingar (varav 100 ekologiska). 99 resp 97 % av proven innehöll ESBL. Bakterierna blir motståndskraftiga mot viktiga antibiotika som cefalosporiner och penicilliner. Nu vill ICRT (International Consumer Research and Testing) satsa på en global testning av antibiotikaresistenta bakterier i kycklingkött. Resultaten ska användas som underlag för en global kampanj för att väcka medvetenheten och öka efterfrågan på kyckling som inte producerats med hjälp av medicinskt viktiga antibiotika.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 47

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,70 18,00 18,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 16,65 16,65 16,65
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-91,9 15,90 15,90 15,70 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 73-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 47 v 46 v 45
13,91 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,10 12,10 12,10
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,98 22,98 22,98
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,40 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,56 1,56
14,60 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
16 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,71 Tyskland 1,83 1,83 1,83 1,83 1,85
30 okt jämförbara**
18,20 Italien - - - 2,119 2,190
16,81 England - - - 1,957 1,929
16,08 Spanien - - - 1,873 1,923
15,45 Danmark - - - 1,799 1,825
15,25 Tyskland - - - 1,776 1,796
14,80 Frankrike - - - 1,724 1,777
15,60 Tjeckien - - - - 1,817
16,16 Polen - - - - -
14,85 Belgien - - - 1,729 1,779
14,55 Österrike - - - 1,694 1,735
14,72 Holland - - - 1,714 1,743
14,35 Irland - - - 1,671 1,671
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
28 okt Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr euro euro euro euro euro
15,96 EU, medelpris 1,858 1,893 1,915 1,925 1,920
-
20,10 Cypern 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340
18,41 Italien 2,144 2,178 2,187 2,188 2,184
18,21 Malta 2,120 2,160 2,070 2,070 2,070
18,15 Grekland 2,114 2,114 2,117 2,117 2,127
17,50 Bulgarien 2,038 2,012 1,989 1,966 1,938
16,90 Slovakien 1,968 1,963 2,005 1,980 1,957
16,76 Tjeckien 1,952 1,961 1,964 1,952 1,933
16,70 Rumänien 1,945 1,945 1,955 1,971 1,962
16,69 Litauen 1,944 1,926 1,925 1,923 1,874
16,66 Portugal 1,940 1,970 1,970 1,970 1,970
16,61 Lettland 1,934 2,003 1,989 2,004 1,986
16,44 Österrike 1,914 1,914 1,943 1,946 1,943
16,34 England 1,903 1,903 1,901 1,896 1,895
16,21 Luxemburg 1,888 1,926 1,955 1,964 1,951
16,16 Polen 1,882 1,946 1,968 1,974 1,943
16,20 Tyskland 1,887 1,928 1,958 1,979 1,969
16,02 Ungern 1,877 1,918 1,926 1,911 1,898
15,97 Spanien 1,860 1,903 1,928 1,935 1,984
15,86 Slovenien 1,847 1,891 1,914 1,905 1,914
15,67 Sverige 1,825 1,827 1,826 1,841 1,836
15,67 Estland 1,825 1,825 1,831 1,844 1,749
15,10 Danmark* 1,759 1,759 1,759 1,759 1,735
14,91 Belgien 1,756 1,814 1,835 1,834 1,835
15,01 Finland 1,748 1,758 1,755 1,745 1,764
14,86 Frankrike 1,730 1,780 1,840 1,880 1,890
14,69 Holland 1,711 1,759 1,790 1,789 1,790
14,60 Irland 1,700 1,700 1,701 1,697 1,698
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
14 nov
31 okt
24 okt
18 okt
Utbud
3150
3345
2540
1880
Sålda
3150
3165
1770
1260
Medelpris, euro
1,89
1,88
1,85
1,90
Lägst
1,88
1,86
1,83
1,88
Högst
1,91
1,89
1,86
1,91
Medelpris, skr
16,34
16,07
16,03
16,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,55 kr, galtar 5,55 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 47 v 46 v 45 v 44
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,55 9,55 9,55 9,55
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,55 5,55 5,55 5,55
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 47 v 46 v 45
10,46
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,10 9,10 9,10
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,23
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,61 0,61
5,15
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,11
ZNVG 56 % euro - 1,41 1,41
Galtar
9,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Pund
10,76
10,70
10,69
10,71
10,59
10,73
10,72
Dollar 6,79 6,70 6,62 6,66 6,56 6,70 6,65
Euro 8,65 8,55 8,59 8,67 8,61 8,62 8,61
Dansk 1,16 1,14 1,15 1,16 1,15 1,15 1,15
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15
Yen 8,40 8,38 8,28 8,32 8,30 8,59 8,47
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 48 v 47 v 46 v 45
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans brist balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 239 239 239 249 255
471
Basis 30 kg 410 410 410 424 432
280
SPF+Myc 7 kg 244 244 244 254 260
477
SPF+Myc 30 kg 415 415 415 429 437
285
SPF 7 kg 248 248 248 258 264
481
SPF 30 kg 419 419 419 433 441
1005
Økologi 30 kg 874 874 874 884 914
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
426
25-kg, Priimuus heml heml heml - -
Snellmans
635
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
489
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 okt Land v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Skr euro euro euro euro euro
404 EU, medelpris 47,14 47,41 47,16 46,67 46,08
-
733 Malta 85,40 87,24 85,40 85,40 85,40
705 Sverige 82,18 79,42 81,49 80,96 86,04
595 Slovakien 69,37 77,55 79,81 71,04 48,52
557 Tjeckien 64,94 71,23 70,99 67,64 67,40
544 Italien 63,44 62,71 61,56 60,99 60,37
502 Finland 58,49 57,38 58,55 59,81 59,54
481 Tyskland 56,00 56,00 56,30 55,90 56,10
435 England 50,67 50,67 50,43 49,80 49,09
422 Danmark* 49,20 49,20 49,21 49,22 48,55
380 Spanien 44,33 43,53 42,53 41,72 40,61
408 Luxemburg 47,50 43,70 46,50 44,20 44,00
389 Polen 45,36 45,59 45,28 45,21 44,86
373 Belgien 43,50 44,50 45,00 44,00 44,00
325 Estland 37,92 36,60 42,20 37,60 37,91
305 Ungern 35,62 46,26 36,22 35,46 32,89
296 Holland 34,50 34,50 36,00 36,00 36,00
292 Portugal 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
273 Frankrike 31,80 32,60 32,60 32,20 30,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 47 v 46 v 45 v 44
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000