@-GRIS 23 november 2012
Senaste uppdatering gjord 24 november 11,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Tyska priset faller med hela 5 cent v 48
Det händer inget med de svenska priserna v 48. I Danmark höjer dock slakterierna 30 danska öre, vilket är ca 35 svenska. I Tyskland sänks priset med 5 cent.
Eriksson Transport sänker därmed priset på suggor, inte hela tyska prisfallet, men med 25 öre. Exporten av suggor till Tyskland har gått ned väsentligt. Det kan möjligen tyda på att svenska produktionen stabiliserat sig och utslagningen av suggbesättningar stannat upp. Tömningen av hela besättningar med suggor har tidigare varit ganska vanligt.
Scans nuvarande vd Denis Mattsson ska ju sluta innan året är slut. Göran Holm utsågs i oktober till chef för hela HKScans skandinaviska verksamhet på konsumentsidan, vilket innefattar både Scan och danska verksamheten. Han tillträder 3 december. Det framgick inte särskilt tydligt i HKScans meddelande att han bli Scans vd, men tydligen är det så, som framgår av notis i ATL. /LG 121123


Grismarknaden i EU på väg försvagas
Marknaden för slaktgrisar i Europa visar tendens till svaghet, något som började synas i Tyskland. Där byggde slakterierna mot veckoslutet upp en ökad press mot grispriset. Man inte bara hotade med egna lägre priser i förhållande till noteringen, utan också använde dem. Medan det officiella grispriset var oförändrat i Tyskland, Danmark, Österrike och England, föll de något i Holland och Belgien.
I Spanien dras man med konsekvenserna av generalstrejken 14 november. Klimatet för uppfödning av grisar är dock bra och grisarna växer bra varje dag. Det medverkar till att priset fortsätter ner, som det gör den här tiden på året när turisterna lämnar landet. Ändå ligger Spanien på första plats i tabellen över de fem stora grisländerna. Det franska priset stiger 3,3 cent och går därmed mot trenden och prisbilden ser ut att bli bra resten av året.
Trend för tyska marknaden: I början av veckan är marknaden väl tillgodosedd med grisar. Det finns gott om grisar. Med tanke på det tryck som slakterierna utövar mot priset, är det svårt att spå prisutvecklingen. ISN 121122

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan.
Bra fart på julprodukter i övrigt relativt stiltje på marknaden.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Grismarknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi har fortsatt god efterfrågan på skinka och charkråvara.
Vi är nu mitt uppe i den intensiva julskinkeproduktionen och vår produktionsavdelning går på högvarv.
Boskapsmarknaden har rullat på bättre senaste veckan och vi kan glädjande höja noteringen med 50 öre

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Det flyter på bra nu med försäljningen, det är bara att gasa på. Vi har bra med slaktgrisar, men säljer allt. Det är fortsatt brist på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden visar bra efterfrågan inför julen, men det är oro i handeln för sämre efterfrågan p g a ekonomisk oro.
Slakt och smågrisar är i balans.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Försäljningen av fläskdetaljer är mycket god, men exporten är avvaktande. Jag vet inte varför. Ryssland är inte på hugget som tidigare och Nya Zealand är avvaktande. Men aktiviteten på hemmamarknaden är som sagts klart godkänd.
-Priserna på både slaktgrisar och smågrisar är oförändrade, men det är brist på smågrisar och vi behöver fler.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Rapporten Grön Konkurrenskraft har presenterats. Rapporten uppges vara ett verktyg för lantbruksföretagaren att bilda sig en uppfattning om sin egen och branschens konkurrenskraft. Det är ett mycket bra initiativ, men ska det bli användbart måste rapporten översättas till praktiska konsekvenser.
Någon sådan analys finns inte, i stället präglas rapporten av den förhärskande mentaliteten hos LRF/Jordbruksverket – grava problem med konkurrenskraften och vad det egentligen innebär analyseras inte.
I stället lyfts i vanlig ordning fram att en god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning är en konkurrenskraftsfördel. Att 40 år av minskade marknadsandelar på en växande marknad visar motsatsen tas ingen större notis om.
Exempelvis har den svenska grisföretagaren den största differensen mellan produktionskostnad och intäkt, ca 5,50 SEK/kg (Sverige -3,50 SEK/kg) mot bästa land i jämförelsen. USA som har ca +2 SEK/kg. Skillnaden på 480 kr/gris betyder att ett nybygge på ca 200 dollar/plats ger amerikanen god lönsamhet medan nybygget i Sverige på 8 000 SEK/plats aldrig blir byggt. Då hjälper det inte hur lite antibiotika vi använder.
Rapporten visar också att från 2001 till 2012 har antalet levande födda grisar ökat med 13 % per sugga. Under samma period har antalet döda fram till avvänjning ökat med 28 %. Siffrorna gäller Sverige.
Det betyder att om utvecklingen dras ut kommer Sverige att ha färre grisar per sugga ju fler som föds. Givetvis är det en utopi, men utvecklingen visar på grundproblemet – djurskyddslagen. Inte lagen i sig, men att Sverige är ensamma om den.
Men – det finns ljusglimtar. I dagens Land Lantbruk lyfter för första gången (vad jag vet) en svensk politiker, Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i Miljö och Jordbruksutskottet frågan: Ställs det för höga krav på djurhållningen i Sverige?
Det får betraktas som ett i sammanhanget gigantiskt steg framåt. Nu gäller det att ligga på så inte frågan dör. Gemensam lagstiftning inom hela EU är enda rimliga vägen framåt.
Boka träff med en politiker nu! Du hittar dem HÄR.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Veckan är ungefär som tidigare. Det är balans i slakten och överskott på smågrisar.
-Produktionen av julprodukter har ännu inte kommit in i det riktigt febrila stadiet.

Danish Crown
De europeiska marknaderna har börjat efterfråga typiska julprodukter; kotlett, bröst och till en del skinka, medan framändar och därav karré och bog fortsatt inte visar stor styrka.
Vi ser en god efterfrågan på speciellt kotlett, ryggfläsk och bröstfläsk, som man köper in för att bygga upp lagren som ska användas närmare jul.
På marknaderna för tredje land är det stabil försäljning. Marknaden medger därför, att vi höjer priset på grisar med 30 øre, inkl de tidigare förvarnade 20 øre.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
Grisgeneralen
Skratta eller gråta
Man slutar aldrig förvånas. I den stora ICA butiken läste jag på en annonsskylt, ”Fläskytterfilé 39:90 Nybergs Deli, ursprung Danmark, av gris”. Ikväll när jag passerade stod det ”Kotlett 49:90 ICA ursprung Sverige, av gris”
I tider av köttbedrägerier kanske man ska vara glad åt att det varudeklareras att köttbiten man köper är av gris. Det kunde ju vara en nötbit i paketet…
Man kan gapa om mer byråkrati och fler regler, men sätt åt de personer som ligger bakom bedrägerierna. Att det finns mycket okunnighet inom matens värld är ju ingen nyhet. Med min lilla kunskap förvånas jag över att det finns så stora fläskfiléer att de överhuvudtaget kan förväxlas med oxfilé. Det måste vara kolosser till suggor som slaktats. Rimligen borde importföretaget salufört dem som kalvfiléer, då stämmer både storlek och textur bättre.
För 6 år sedan när vi besökte en större restaurang på västkusten så fanns det fläskytterfilé på menyn. Jag frågade hovmästaren i 25-års åldern, om de skämdes för att servera kotlettrad.
Han vände och vred på sig och sa att det minsann inte var kotlettrad, det var fläskharen, osv.
Jag bad honom gå ut till köksmästaren och fråga vilken styckningsdetalj som ytterfilén kommer från. När han kom tillbaka ville han inte svara, så jag frågade honom.
Svaret blev ”Du har tyvärr rätt…”
Lek med tanken. 5 000 mjölkföretag, 1 000 grisföretag, rätt eller fel 3 500 fjäderfä och nötkött, summa 9 500 företag på en befolkning på 9,5 miljoner, Vi företag som producerar köttråvaran är en promille av landets befolkning. Om det är tre anställda i snitt på varje företag så är tre promille av landets befolkning sysselsatta med basproduktionen.
Tro tusan vi är ointressanta!
Stellan Ericsson

Bengts sporadiska
blogg
Goda exempel på nytänkande har vi för lite av
Bilda ett internationellt bolag "Sow - know how" och sälj vårt unika kunnande om hur olika byggnadssystem fungerar! Det måste vara något vi i Sverige kan slå mynt av. I både Europa och Nordamerika letar man effektiva system för grupphållning av suggor. Det lär finnas ett 70-tal kombinationer att välja mellan.
I veckan har lönsamhetsproblemen för grisar och kor diskuterats i de internationellt mest inflytelserika affärstidningarna Financial Times och Wall Street Journal. I Nya Zealand handlar det om att världens troligen största kooperativa företag går till börsen och vill ha in pengar. Ja, varför inte spekulera i mjölk och kött, när man spekulerar i spannmål!? Den globala efterfrågan på animalt protein kommer att stiga kraftigt och driva upp priset.
Att ett svenskt privat gårdsmejeri presenterar idén att sälja, yoghurt, ost, mm, gjort av vattenbuffelmjölk påminner mig om att buffeln var stoff för förstasidorna i världens tidningar för ca 20 år sedan. Då menade Ruben Rausing (Tetra Paks grundare) att FN i FAO-regi borde försökte göra Indiens kor oheliga genom att korsa dem med buffeln. Det är goda exempel på nytänkande, som vi i dag har för lite av!

Gunnelas blogg
Antibiotikaresistens – friska djur, samverkan och sprit
”Antibiotikaresistens är en ödesfråga” sa Göran Hägglund som inledning till Antibiotikaforum. 100-talet personer och 7 myndigheter samtalade om den viktiga frågan om antibiotika och antibiotikaresistens. Otto Cars och Christina Grekos problembeskrivning stärkte Göran Hägglunds definition om ödesfråga. Vi spär hela tiden på mängden resistensgener och problemen är stora och globala. Gör vi inte något nu tillsammans, så tappar vi tid. Christina talade om att sopa under mattan och om Svarte Petter, d v s vi skickar runt frågan till någon annan att lösa. Läkare anklagar veterinärer (och tvärtom), som anklagar bönder som skjuter över frågan till konsumenterna. ”Och konsumenterna väljer ju bara livsmedel på pris” enligt GD för Socialstyrelsen Lars- Erik Holm.
-----
18 november var det antibiotikadagen – en dag för kloka val i vardagen! Vi delar vår miljö – djur och människor. Man talar om ”One health”. I många länder används huvuddelen av antibiotikan till djur. I Sverige är det inte så. Där används 64, 4 ton till människa och 12,4 ton till djur. Men djurskydd är också viktigt. Det finns ett samband mellan djurvälfärd, djurhälsa och folkhälsa. Inte sällan diskuteras djurhälsa och smittskydd för sig och djurskydd för sig. Och djurskydd är något, som man kan både ha och mista. Men friska djur får vi genom bra miljö och skötsel och smittskydd. Det är en del av min kritik till de, som yttrade sig över djurskyddsutredningen och eftersträvade harmonisering till EUs miniminivå (exempelvis Kött och Charkföretagen) och tror att ingenting händer med stress och sjuklighet. Sverige har en låg antibiotikaförbrukning till djur p g a en god djurhälsa och ett fokus på förebyggande åtgärder. I Danmark används mer än dubbelt så mycket antibiotika till djur och i Holland närmare 10 gånger mer än Sverige. Men som en effekt av politiska beslut i Holland har förbrukningen minskat långt mer än de 20 % som sattes som mål till 2012. Förbrukningen första halvåret 2012 är ca 50 % mindre än första halvåret 2009.
”Pragmatisk förmåga till förändring” sa Jens Mattsson, GD för SVA. Det innebär att vi tillsammans alla aktörer måste samfällt verka åt samma håll. Samverkan var också ledordet för dagen. Kommunikation var också ett budskap till ansvariga myndigheter. Hur ska vi nå målen utan kommunikation? Men det finns fler aktörer som måste med på båten ”från farm till tarm” (Jens Mattsson). När det gäller livsmedel krävs delaktighet av livsmedelsindustri och handel. Inte att förglömma grossisterna som levererar till det offentliga.
Och så var det spriten! Tvätta händerna och sprita – det räcker långt för att förhindra spridning av bakteriella infektioner..

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 48

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,70 18,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 16,65 16,65
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-91,9 - 15,90 15,90 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 73-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 48 v 47 v 46
14,26 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 12,40 12,10 12,10
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,98 22,98 22,98
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,63 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,56
14,67 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
22 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,36 Tyskland 1,78 1,83 1,83 1,83 1,83
30 okt jämförbara**
17,31 Italien - 2,006 2,058 2,057 2,119
16,86 England - 1,954 1,955 1,956 1,957
15,62 Tjeckien - - 1,810 1,841 1,857
15,47 Spanien - 1,793 1,807 1,837 1,873
15,32 Tyskland - 1,776 1,776 1,776 1,776
15,37 Polen - - - 1,782 1,761
15,17 Danmark - 1,758 1,758 1,758 1,799
15,00 Frankrike - 1,739 1,706 1,701 1,724
14,81 Belgien - 1,717 1,729 1,729 1,729
14,79 Holland - 1,714 1,714 1,714 1,714
14,61 Österrike - 1,694 1,694 1,694 1,694
14,42 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,671
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
21 nov
14 nov
31 okt
24 okt
Utbud
3030
3150
3345
2540
Sålda
2190
3150
3165
1770
Medelpris, euro
1,84
1,89
1,88
1,85
Lägst
1,82
1,88
1,86
1,83
Högst
1,85
1,91
1,89
1,86
Medelpris, skr
15,87
16,34
16,07
16,03

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,55 9,55 9,55
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,55 5,55 5,55
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
10,46
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,10 9,10 9,10
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
7,59
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,43
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,61
5,17
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,16
ZNVG 56 % euro - - 1,41
Galtar
9,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,10 8,10 8,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
10,72
10,76
10,70
10,69
10,71
10,59
10,73
Dollar 6,72 6,79 6,70 6,62 6,66 6,56 6,70
Euro 8,63 8,65 8,55 8,59 8,67 8,61 8,62
Dansk 1,15 1,16 1,14 1,15 1,16 1,15 1,15
Norsk 1,15 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Yen 8,14 8,40 8,38 8,28 8,32 8,30 8,59
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 49 v 48 v 47 v 46
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist balans brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
282
Basis 7 kg 246 239 239 239 249
481
Basis 30 kg 419 410 410 410 424
288
SPF+Myc 7 kg 251 244 244 244 254
487
SPF+Myc 30 kg 424 415 415 415 429
293
SPF 7 kg 255 248 248 248 258
492
SPF 30 kg 428 419 419 419 433
1016
Økologi 30 kg 884 874 874 874 884
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml -
Snellmans
638
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
491
ZNVG 28 kg - 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 48 v 47 v 46 v 45
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000