@-GRIS 30 november 2012
Senaste uppdatering gjord 4 december 24,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Turbulent i Europa v 49
Det tyska grispriset faller med ytterligare 5 cent v 49 och sänkningen blir därmed 10 cent på två veckor, eller 86 öre. Danmark har oförändrat pris på slaktgrisar, men sänker suggorna med 40 danska öre. Det är inga bra tecken för oss i Sverige, när importköttet blir billigare. En del slakterier rapporterar redan tryck från Tyskland.
Men julen är tack och lov det svensks grisköttets högtid. Scans kokta julskinka såldes idag för 89 kr per kg i den butik jag besökte, vilket är ett gott tecken. För ett par veckor sedan var den betydligt billigare. Bättre priskurrage eller brist på skinka kan vara orsaken och det är bara att hoppas på att det inte blir skinkrea som vanligt till jul, som grisuppfödarna får betala med krav på lägre priser.
En ny slakteriförening i Skaraborg har bildats, interimistiskt dock ännu, och styrelsen består av de personer som gruppförhandlade om grispriserna för ett år sedan. Det är mer än 100 år sedan de första slakteriföreningarna bildades och ändamålet är samma för den i veckan bildade, att få bättre betalt för grisarna.
Om 90 år ska föreningen vara mogen att säljas till finnarna, säger man!
Något tal om egen slakt är det dock inte, även om alla väntar på att det ska bli något slakteri till salu.
-Nej, slakterier med kapacitet i överflöd finns redan i närheten, säger man.
Alla svenska slakterier kör nu för högtryck och rapporterar som regel om mycket god efterfrågan. Skövde har också efterfrågan från Norge, på revben, norrmännens svar på vår svenska julskinka på julbordets högsäte.
Förra veckan var jag utan bredband, igen. Fem dagar utan kontakt med omvärlden, innan jag köpte en trådlös uppkoppling för att ha två vägar att kommunicera. Innan dess hann jag kräva av upphandlaren av bredband här på trakten att operatören skulle bytas ut. Det var därför lite snopet att få ta tillbaka kravet, när jag fick veta att det var möss som släckt ner hela omgivningens nätförbindelser. Mot möss är det ju som bekant bara råttgift som är verksamt.
Orsaken till musangreppet på telestationens ledningar var ett lagkrav. Lagen kräver att ledningar och kopplingar som ligger mer än 1 meter in i en byggnad, får endast ha giftfri plast. Detta i händelse av brand, då PVC utvecklar giftiga gaser som kan hindra människor att rädda sig ut. Halogena ämnen, som t ex klor, får således inte användas. Problemet är att dessa halogenfria plastkopplingar är som ost för möss. (Du kanske funderat över varför möss med förkärlek äter på vissa handtag till tänger och skruvmejslar?) De dras till den giftfria plasten och rör inget annat. I sin glupskhet bet de i förbifarten av två fiberkablar. Och då slocknade hela bredbandsnätet.
Det här kan vara värt att tänka på i grisstallarna, där fibertekniken redan finns allt närmare datorer och styrsystem för ventilation, utfodring och allt annat. Jag tittade t ex bakpå en vanlig cd-spelare och t o m där transporterade fiberkabel ljudet. Dags alltså att rått- och mussäkra ställen där fiber ligger! Annars kan stallet stanna!
Möss och andra gnagare, liksom fåglar, är alltid televerkarnas stora fasa, eftersom de även biter i kablar. Ett nålsfint bett i en telekabel kan få adsl att stanna om det kommer in fukt. /LG 121130


Fortsatt prispress i EU, men Danmark trotsar den
Pressen fortsätter mot grispriserna i EU. Det började med minus 5 cent i Tyskland och det smittade av sig i grannländerna. Största sänkningen drabbade Holland med 7 cent. Österrike och Belgien sänkte som Tyskland med 5 cent.
Grispriserna är också fortsatt nedåt i södra EU. Spanska priset gick ner 2 cent och därmed gav Spanien upp sin topplacering inom de fem stora grisländerna efter lång tid i toppen. Som orsak anges stort utbud av slaktgrisar, samtidigt som efterfrågan viker. Det är bl a exporten till Ryssland som inte längre är lika god som tidigare. En del slakterier i Spanien, sägs det, har nämligen redan uppnått sina exportkvoter till Moskva.
Helt emot strömmen gick Danmark, där grispriset gick upp 4 cent. I motsats till de andra EU-länderna har Danmark underskott på slaktgrisar. Detta stämmer väl med Danish Crowns utspel att överväga ekonomiskt stöd till grisproducenter som vill bygga ut för slaktgrisproduktion. Dessutom har Danmark en bättre export. Den är inte alls lika negativ som i resten av Europa.
Trend för tyska marknaden: De tyska slakterierna har räknat med att få ut mer av det fjärde kvartalet, än man ser ut att få. Det brukar traditionellt vara goda marginaler denna period. Med hänsyn till detta lär pressen på grispriserna fortsätta även under den nya slaktveckan. Nästan alla slakterier av betydelse sätter det officiella grispriset åt sidan och betalar sina egna s k huspriser på 1,75 € per kg. Sett ur grisföretagarnas synvinkel är dessa stora slaktföretags interna sammanhållning med att hålla nere priserna ganska oroande. Särskilt gäller detta när Danmark går åt motsatt håll och höjer priserna. Rätt marknadspris – är vi på väg från detta?!
För närvarande är det nästan omöjligt att veta vart vi är på väg, om t ex trycket kommer att minska med kort varsel. Prisutvecklingen är nu ganska osäker. ISN 121130

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan. Det är full fart i julverkstaden, dock har vi en varierande försäljning denna vecka.
Måndag v 51 återställer vi viktintervallet för bäst betalda till 75 kg - 96,9 kg.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka och vår produktion av julprodukter rullar på enligt plan.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Försäljningen och julproduktionen går för fullt. Det är full rulle, som beräknat.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad, liksom priserna, i förhållande till förra veckan. Vi har balans både i slakten och för smågrisar.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det är bra drag i marknaden, som förra veckan. Efterfrågan är stor på skinka, liksom övriga detaljer. Och Norge behöver ribs.
-Exporten har stannat av, men vi blir av med de feta produkterna till Ryssland. Nya Zealand avvaktar när svenska kronan är stark och den egna valutan svag.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -En vecka har gått. Under dessa dagar har griskött motsvarande ca 32 000 grisar importerats. Om arbetet dessa grisar skapat stannat i Sverige är det 164 helårsarbeten som senaste veckan utförts utanför Sverige.
Nu är det inte riktigt så illa, då mycket av det importerade grisköttet bereds här och därmed skapar arbete och skatteintäkter, utan att köttet är svenskt. Från att grisen lämnar styckningen skapar en gris ca 3,4 arbetstimmar innan konsumenten bär ut den genom kassan. Om vi antar att halva volymen av senaste veckans import beretts i Sverige, handlar det om ca 110 årsarbeten som senaste veckan inte har bidragit till den svenska välfärden. Till detta har 110 människor på ett eller annat sätt kostat svenska samhället ca 16 miljoner SEK i kostnader relaterade till arbetslösheet. Lägger vi till skatten som uteblivit på ca 25 miljoner har svenska staten helt i onödan tappat omkring 40 miljoner SEK, eller nästan 7 miljoner per dag.
Informerar vi politikerna om vad svensk grisproduktion betyder, eller framförallt vad den skulle kunna betyda för samhällsekonomin, är det fullt möjligt att få ändring till stånd. Det handlar inte om att kräva pengar, bara samma villkor som andra – utan kostnad för staten.
Sannolikt har mödrarna till de 32 000 grisarna som importerats senaste veckan stått fixerade större delen av sitt liv. En yrkeskollega har djurförbud på obestämd tid för samma sak, även om hans suggor endast var fixerade i samband med grisningen. Vansinnet måste få ett slut – kontakta en politiker nu, du hittar dem HÄR.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är förhållandevis stabila.
Vi upplever en press på priserna som en effekt av den tyska sänkningen av priserna v 48. Men som följd av god efterfrågan på flera marknader, håller vi i stort sett priserna på färska detaljer.
På marknaderna i tredje land är det stabil försäljning till oförändrade priser denna vecka.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:


Debatt
Ynkryggar
Har ni någon gång träffat en ynkrygg? Jag läste i dagens ATL 30 november om tre stycken. Lena Malm, Coop, Ingemar Kroon, Axfood, Johanna Stiernstedt, ICA. Här har vi tre företrädare för svensk handel som garanterat säger att vi svenska bönder ska följa svensk djurskyddslag. Själva importerar och säljer dessa handelsjättar ogenerat tusentals ton kött som inte uppfyller den svenska lagstiftningen. Jag har ställt frågan förr, när slutar den svenska djurskyddslagen att gälla? Ingen har svarat mig.
Aktivt jobbar dessa för att en redan pressad svensk djurproduktion ska pressas ännu hårdare. Detta under förevändning ”att tillgodose konsumenternas behov”. Berätta för mig när konsumenterna krävt att få köpa kött smittat med multiresistenta bakterier, salmonella, kuperade svansar, kor som slipper gå på bete, m m.
Slå mig på fingrarna och rada upp konsumentföreträdarna för dessa argument innan jag tror på dem.
Ynkligt är vad det är!
Stellan Ericsson
Lidgris AB
PS.
Det är inte grisarna som lider, det är ägarna.

Bloggat:
Grisgeneralen
Grisgeneralen 1 år.
Grisgeneralen som är en röst för och ifrån grisproducenter firar idag 1 år. Bloggen har besökts av 12 500 läsare under året. Dessutom vet jag att ännu fler läser bloggen på Grisportalen, som oftast återger Generalens inlägg i sin helhet. Besökarna är i flesta fall från Sverige. De övriga skandinaviska länderna har ett flertal besökare. Som kuriosa kan nämnas läsare från Kroatien, Chile och Australien.
Antal inlägg har varit 63 st, vilket ger att ett nytt inlägg kommer vart 6e dag. Förutom undertecknad så har också Stellan Eriksson varit medarbetare. Tyvärr är kommentarerna få. Beror det på att vi alltid tar upp och har rätt i sak?
Som redaktör har det grisföretag som jag är verksam i fått lida genom synnerligen negativ särbehandling. Detta kommer jag längre fram beskriva på bloggen.
SLS har också en blogg som är omgärdad av starkt begränsande regler. Du får inte kritisera grisproduktion i Sverige och absolut inte granska SLS-Scan. Du får inte heller namnge personer, som du kan ha synpunkter på vad dessa gör. Följer du inte dessa regler så hotar SLS med polisanmälan! I Sverige vet vi att alla har yttrandefrihet och tryckfrihet. Att som SLS vilja begränsa detta kan ju i och för sig vara en sak för polisen.
För våra fria ord kommer Grisgeneralen att fortsätta sin verksamhet och kritiskt granska vår bransch.
Idag kom första snön BRRRRRR!

Bengts sporadiska
blogg
-

Gunnelas blogg
På väg mot ett hållbart jordbruk
Vilken mat ska vi äta i framtiden? Var är den producerad? Räcker den till alla på jorden? Är maten nyttig för oss och för miljön? Vem bestämmer över maten? Vad gör offentlig sektor? Jätteviktiga och berättigade frågor som luftades på seminariet i riksdagen ordnat av ”Föreningen för global livsmedelsförsörjning på ekologisk grund” den 7 november. ”Ekologiskt är ett marknadskoncept” tydliggjorde ordförande i LRF, Helena Jonsson.
----
Flera av deltagande politiker ville ha en svensk livsmedelsstrategi. ”Ett bra och livskraftigt svenskt lantbruk är en förutsättning för att uppfylla konsumenternas krav på mat av hög kvalitet” säger Matilda Ernkrans och Johan Löfstrand (S) i tidningen ATL. Det är bra. Det är inte rimligt att vi är så beroende av import från länder som har uppenbara hållbarhetsproblem exempelvis beroende av kontinuerlig antibiotika i djurhållningen. Dessutom strider detta mot det s k generationsmålet – vi exporterar miljö – och hälsoproblem utanför landets gränser. Jag träffade generalsekreteraren för Finska Konsumenter Joha Beurling på Sveriges Konsumenters storstilade internationella konsumentseminarium. Han skakade på huvudet och förstår inte hur svenska konsumenter kan acceptera att vara så beroende av import. Måste man ha upplevt ett krig för att vilja ha en nära och kontrollerbar livsmedelsproduktion?

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 49

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,00 18,70
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 16,65
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-88,9 16,10 16.10 15,90 15,90
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 73-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 49 v 48 v 47
14,26 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 12,40 12,40 12,10
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,98 22,98 22,98
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,63 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,58 1,58
14,67 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
30 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,89 Tyskland 1,73 1,78 1,83 1,83 1,83
30 nov jämförbara**
17,00 Italien - 1,975 2,006 2,058 2,057
16,66 England - 1,936 1,954 1,955 1,956
15,58 Tjeckien - - - 1,810 1,841
15,48 Danmark - 1,799 1,758 1,758 1,758
15,27 Spanien - 1,774 1,793 1,807 1,837
14,86 Tyskland - 1,726 1,776 1,776 1,776
15,18 Polen - - - 1,764 1,782
14,66 Frankrike - 1,703 1,739 1,706 1,701
14,38 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,671
14,35 Belgien - 1,667 1,717 1,729 1,729
14,14 Österrike - 1,643 1,694 1,694 1,694
14,09 Holland - 1,637 1,714 1,714 1,714
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 nov
21 nov
14 nov
31 okt
Utbud
3430
3030
3150
3345
Sålda
2470
2190
3150
3165
Medelpris, euro
1,76
1,84
1,89
1,88
Lägst
1,74
1,82
1,88
1,86
Högst
1,77
1,85
1,91
1,89
Medelpris, skr
15,15
15,87
16,34
16,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 - - -
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,55 9,55
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 - - -
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,55 5,55
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com
Suggor 11 kr - Galtar 7.50 kr/kg

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
10,00
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,70 9,10 9,10
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
7,59
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,43
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
5,17
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,16
ZNVG 56 % euro - - -
Galtar
8,85
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,70 8,10 8,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
10,64
10,72
10,76
10,70
10,69
10,71
10,59
Dollar 6,64 6,72 6,79 6,70 6,62 6,66 6,56
Euro 8,61 8,63 8,65 8,55 8,59 8,67 8,61
Dansk 1,15 1,15 1,16 1,14 1,15 1,16 1,15
Norsk 1,17 1,15 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16
Yen 8,08 8,14 8,40 8,38 8,28 8,32 8,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
282
Basis 7 kg 246 246 239 239 239
481
Basis 30 kg 419 419 410 410 410
288
SPF+Myc 7 kg 251 251 244 244 244
487
SPF+Myc 30 kg 424 424 415 415 415
293
SPF 7 kg 255 255 248 248 248
492
SPF 30 kg 428 428 419 419 419
999
Økologi 30 kg 869 884 874 874 874
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
638
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
491
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 49 v 48 v 47 v 46
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000