@-GRIS 14 december 2012
Senaste uppdatering gjord 17 december 12,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Tyskland sänker ytterligare 5 cent, Danmark 20 øre v 51
I både Tyskland och Danmark fortsätter grispriserna nedåt v 51. Tyskland sänker 5 cent för tredje gången på fyra veckor, vilket i svensk valuta blir 1,30 kr. Vecka 41 var priset 1,93 €, nästa vecka är priset 1,68 €
I Danmark sänks priset med något försiktigare 20 øre åt gången och nu har priset gått ner 40 öre sedan v 48.
Priserna på slaktgrisar i EU har dock varit osedvanligt höga i höst, men även foderpriserna. V 51 i fjol var priset i Tyskland 1,63 €, 2010 1,48 € och 2009 1,30 €.
Danska priset blir 12 dkr v 51, det var 10,50 dkr i fjol, 9,20 dkr 2010 och 8,40 dkr 2009.
Du kan själv jämföra priserna för en lång följd av år genom att klicka på @-GRIS i vänstra spalten på GrisPortalen.
Vid svinkongressen i november sa Danish Crowns vd Kjeld Johannesen att priset räkenskapsåret 2012/2013 kan bli i snitt 13 dkr, ca 15,20 skr, inkl slutbetalning.
I Sverige behåller alla slakterier priserna oförändrade v 51, vilket också är ovanligt så här års. Hos vissa slakterier kan det bero på att man behåller noteringen, men sänker enligt avtalen. Det finns antydningar från en del slakterier att de offentliga priserna enligt tabellen här intill kommer att bli ganska oförändrade. Vad som sker enligt avtalen är svårare att få grepp om.
Dahlbergs höjer slaktvikterna igen och tar bort kompensationen för sänkningen, två tjugoöringar.
Enligt en liten enkät är många avtal tecknade, men många återstår. Det var så i fjol också, att många dröjde ända in på nya året innan man skrev på.
Jag har nyligen fått några priser från både avslut och priser för vidare diskussion. Ett från södra Sverige där erbjudandet var 17,35 för helåret. Detta avvisades. Däremot kan det bli affär på ca 17,25 för första halvåret och förnyad diskussion vid halvårsskiftet. Då vet både grisföretagare och slakteri mer om andra halvåret.
Om priserna under julkvartalet 2013 hörde jag en ny spådom om ca 20 kr. Det vill dock en del slaktare inte höra talas om. Men det behöver inte vara omöjligt och det är välbehövligt om vi ska få igång investeringarna igen.
Vid nyligen avslutade Agromek hörde jag flera diskussioner om byggnationer, främst reparation av befintliga stallar och viss utbyggnad. Så det står inte stilla på investeringsfronten, även om det behövs mer aktivitet.
Jag har också fått höra om ett sämre avslut, på 15,50 för hela 2013. Med inköpta smågrisar torde det inte bli mycket pengar över till utbyggnader på den gården. Det är en andrahandsuppgift, men säker. 1 kr, eller 1,50 kr högre, borde vara ett mer rimligt pris, vilket verifieras av dem jag talat med om nästa år.
Det är viktigt att tänka på, att vi inte längre har några ekonomiska föreningar som betalar bästa möjliga pris, som är att lita på. Det kunde vi inte när det fanns ekonomiska föreningar heller, men idag gäller i högsta grad att förhandla för sig själv och inte övertalas om att 15,50 kr är det bästa slakterierna kan betala nästa år!
Alla väntar väl nu på årets grisskandal, som ska skrämma konsumenterna att äta skinka. Det finns en del grönsaksätare som tar plantering av grisskandaler i medierna som sin livsuppgift. Kanske var notiserna från Skaraborg ett försök, där det dels skrevs att 30 grisars svansar var kuperade. Efter ett par dagar handlade rubrikerna om att grisar hade plast och klämmor från brödpåsar i tarmarna. Båda anklagelserna härstammade från Skövde Slakteri och jag frågade Cato Gustafsson vad han har för folk i slakteriet som inte tycker om att svenska folket älskar skinka och annat gott från grisen på julbordet?
Länsstyrelsen ska nu utreda vad som ligger bakom uppgifterna, men enligt veterinär Magnus Paulsson, Djurhälsovården, är varken det ena eller andra något farligt för grisarna och inte heller något nytt. Det handlar troligen inte om någon som börjat med europeisk modell av grisproduktion, där svansarna kuperas, eller att någon importerat danska grisar, eller att det varit omfattade svansbitning i slaktgrisstallarna. I stället lutar det åt att smågrisar vid ca 14 dagars ålder får svansnekros. Svansarnas fina blodkärl täpps igen, svanstoppen svartnar och faller av, oftast vid samma ställe. Riktigt varför, vet man inte. Fenomenet har ibland förknippats med spannmåls- eller halmkvalitet.
-I fjol var ett år med en del svansnekros hos smågrisar, berättar Magnus, men i år är det inte vanligt i Skaraborg. Det kan vara svårt att skilja svansnekros från kupering när grisarna nått slaktåldern.
Men detta försvarar inte den som förmedlat till pressen att det kan vara kuperade svansar. Endera ska man säga det man vet, om man är veterinär eller tjänsteman, eller låta bli att spekulera och dölja sin okunnighet tills man konsulterat någon som vet bättre. Djurhälsovården har inte varit kontaktad.
I fallet plast och klämmor, har Pågens tagit på sig skulden med att förklara att en avplastningsmaskin krånglat. Medierna har i det här fallet skjutit in sig på att det är brödföretaget Pågens som syndat.
Gårdagsbröd tas som bekant tillbaka av bagerierna, avplastas och ges till grisar. Jag som bor på landsbygden och veckohandlar, äter alltid en eller fler dagar gammalt bröd. Jag tycker givetvis att det är helt uppåt väggarna att ge grisarna gårdagsbrödet. Det vore bättre att sälja det billigare och därmed slippa återtagen. Att man kan sälja några dl vete för 20 - 25 kr kan bara bero på att jag köper en limpa och betalar för ytterligare en som tas tillbaka av bageriet och ges till grisar. Bra för grisarna givetvis, tills den här veckan, när återtaget svärtar ner hela grisproduktionen.
Nu hoppas jag att det är slut med grisskandalerna, så vi får äta julskinka och njuta av ett bättre grisår än i fjol, även om spannmålen är dyrare i både grisfoder och limpor. /LG 121214


Stabilt fram till jul?
Under veckan har de europeiska priserna på slaktgrisar inte nått botten i alla länder så här långt. Med tanke på grisuppfödarnas höga beredskap att sälja slaktgrisar, är det tillräckligt stora utbud för att täcka industrins behov.
Med oförändrade tyska priser denna vecka, är prisbilden i EU stabil igen. Holland, Belgien och Österrike följde Tysklands oförändrade priser. Men många grisnoteringar har tendens till att vara svaga. Det gäller även danska, som de senaste veckorna har gått emot trenden i övriga Europa. Men v 50 stod man inte emot längre, utan sänkte 2,6 cent, som är det korrigerade priset som kan jämföras med övriga priser i EU. Samtidigt fortsätter dock Danmark rangordna sig som etta, och vara det land som har högsta grispriset bland de viktigaste fem grisnationerna i EU. Danska priset är 1,77 €, korrigerat pris, jämfört med 1,68 € i Tyskland.
Under de första åtta månaderna i år har Danmark slaktat över en miljon färre grisar, än samma period i fjol. Den omfattande exporten av smågrisar sägs vara orsaken till detta. För 2013 väntas dansk produktion av griskött falla ca 4 %.
Trend för tyska marknaden: Ta en titt på juldagen, som är daterad mycket ogynnsamt för slakt i är. Det visar att det är nödvändigt att ha grisarna färdiga och anmälda för transport till slakteriet tidigt i år. Utfodringsintensiteten i förhållande till slaktdagen är viktig i år. Trots att det kommer att saknas ett par slaktdagar i jul, tror vi prisnivån kommer att fortsätta ligga på en jämn nivå. (Så blev det inte i Tyskland, där priset föll 5 cent! Red. anm.) ISN 121213

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan.
Oförändrat marknadsläge, bra efterfrågan på julprodukter såsom skinka och revben. I övrigt stiltje.
Måndag nästa vecka återställer vi viktintervallet för bäst betalda till 75 kg - 96,9 kg.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden för gris är fortsatt stabil. Julmarknaden är inne i sitt slutskede.
Nötmarknaden är även den stabil och vi har fortsatt bra efterfrågan.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-De har varit en bra vecka även v 51. Det har varit full rulle på julprodukterna och bl a märks efterfrågan på skinka, rev och färs.
-Det är balans i slakten och en mindre brist på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Priserna är oförändrade nästa vecka.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Ögrengruppen går mot rekord i försäljning för 2012, både för fryst och färskt griskött på hemmamarknaden. Under senare tid har vi inte ens hunnit tänka på exporten. Det är riktigt roligt, tycker vi alla som jobbar i företagen.
-Vi har hyrt in en hel del extra personal och t o m våra städare har hjälpt oss att t ex sprätta kartonger och göra enklare jobb.
-Även nästa vecka har vi stor efterfrågan, med fortsatt fin efterfrågan på alla produkter, även skinka. Tidigare år har vi redan fryst in en hel del skinka vecka 51. Det är alltså bättre efterfrågan på svenska julvaror i år än i fjol.
-Jag glömde förresten att vi exporterat 20 ton späck till Ryssland i veckan. Leveranser på 20 ton borde man inte glömma, men illustrerar att det varit hektiskt den här veckan.
-Priserna på slaktgrisar är oförändrade. Nästa vecka ska jag berätta vad som händer med priserna på slaktgrisar.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har haft en normal vecka inför julen, med febril verksamhet. Men allt har gått enligt plan och det är en arbetsvecka kvar kvar till jul. Det är för tidigt att summera julförsäljningen.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lite svagare, jämfört med senaste veckan. Försäljningen till industrin är på väg att ebba ut och vi ser press på priserna för skinka och framdelar, men vi har förmått att hålla fast priserna.
Kotlett är nog den produkt på marknaden som säljs bäst till jul och vi har tillfredsställande avsättning. Försäljningen av filé år likaså tillfredsställande under julperioden.
Generellt visar marknaderna i tredje land svagt vikande försäljning.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Rådgivningselefanten kommer!
Starta mentorverksamhet för de nystartde grisföretagen och för de som har problem. Det finns många duktiga, inte minst äldre, grisföretagare som kan göra en insats för att utveckla de yngre kollegernas företag. Det blir billigare än det alternativ LRF föreslår.
LRF vill bilda ett stort konsortium av alla Sveriges rådgivare. LRF Konsult har dock problem med stor personalomsättning och nybörjare i rådgivningen, som har svårt att skilja praktik från teori.
I det tänkta konsortiet föreslås alla få samma rösträtt. Det ger fördelar för de stora LRF Konsult och HS. Då riskerar de små konsultföretagen att drunkna i mängden. Vi riskerar få sämre rådgivning än bättre.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vildsvin på hjärnan
Det har blivit alldeles för många vildsvin i landet. Därför jagade 500, de flesta gubbar, vildsvin i skånska Göinge. Vildsvinen är dock eftertraktade, som nu till jul för skinkan. Ett slakteri vid Kalmar har självservice för lämning av skjutna vildsvin till slakt. De är också utmärkta försöksdjur och snart kanske vi kan köpa Volvo i lyxutförande med vildsvin i bilklädseln. Nu hoppas vi att Skånes SD-ledamot i miljö- och jordbruksutskottet ska rösta för reglerad vildsvinsstam och växande blågul produktion av animalier.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Har vi nått smärtgränsen?
Svenska uppfödningen av djur är så liten, att det finns risk för att viktiga basfunktioner, som att bevara god djurhälsa är försvårad. Om vi köper in djur, ökas risken att få in sjukdomar. Slakteriers tummande på den gemensamma certifieringen av grisar är oroande. Jag har förståelse för uppfödares kritik mot att en stor administrativ överbyggnad ska betalas av allt färre bönder. Nu är det kanske också en tidsfråga när Sverige tappar sina tilläggsgarantier, som har gjort det möjligt att ställa krav på frihet från vissa sjukdomar hos införda djur.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 51

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 51 v 50 v 49 v 48
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 18,00 18,00 18,00
Ginsten Slakteri 65-85 17,35 17,35 17,15 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,70 16,10 16,10 16.10
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 51 v 50 v 49
13,92 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 12,00 12,20 12,40
25,93 Nortura 67,1–77,0a nkr 21,98 22,98 22,98
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,74 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,58 1,58
14,79 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
14 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,61 Tyskland 1,68 1,73 1,73 1,78 1,83
13 dec jämförbara**
17,18 Italien - 1,975 1,975 1,975 2,006
16,92 England - 1,945 1,934 1,936 1,954
15,55 Tjeckien - - 1,788 1,818 1,804
14,98 Danmark - 1,772 1,798 1,799 1,758
15,03 Spanien - 1,740 1,756 1,774 1,793
14,53 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,671
14,58 Tyskland - 1,676 1,676 1,726 1,776
15,05 Polen - - - 1,731 1,777
14,18 Belgien - 1,630 1,630 1,667 1,717
14,01 Frankrike - 1,611 1,659 1,703 1,739
14,07 Holland - 1,618 1,618 1,637 1,714
13,84 Österrike - 1,591 1,591 1,643 1,694
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 dec
5 dec
28 nov
21 nov
Utbud
3025
2400
3430
3030
Sålda
1900
2400
2470
2190
Medelpris, euro
1,72
1,78
1,76
1,84
Lägst
1,70
1,76
1,74
1,82
Högst
1,75
1,79
1,77
1,85
Medelpris, skr
14,96
15,15
15,15
15,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 51 v 50 v 49 v 48
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 -
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 -
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,30 5,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com
Suggor 11 kr - Galtar 7.50 kr/kg

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 51 v 50 v 49
9,28
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,00 8,70 8,70
16,73
Nortura Fri vikta nkr 14,43 14,43 14,43
Finland
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
5,22
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - 1,40 -
Galtar
8,12
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,00 7,70 7,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Pund
10,72
10,62
10,64
10,72
10,76
10,70
10,69
Dollar 6,64 6,60 6,64 6,72 6,79 6,70 6,62
Euro 8,70 8,62 8,61 8,63 8,65 8,55 8,59
Dansk 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16 1,14 1,15
Norsk 1,18 1,17 1,17 1,15 1,17 1,16 1,16
Yen 7,95 8,01 8,08 8,14 8,40 8,38 8,28
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 680 680
30 kg5, köpare betalar 520 520 520 520
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
271
Basis 7 kg 234 239 246 246 239
469
Basis 30 kg 405 413 419 419 410
277
SPF+Myc 7 kg 239 244 251 251 244
475
SPF+Myc 30 kg 410 418 424 424 415
281
SPF 7 kg 243 248 255 255 248
480
SPF 30 kg 414 422 428 428 419
992
Økologi 30 kg 856 861 869 884 874
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
846
25-kilos 730 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 51 v 50 v 49 v 48
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000