@-GRIS 21 december 2012
Senaste uppdatering gjord 21 december 23,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser
20 kr för slaktgrisar fin julklapp, Skövde höjer 1 kr v 1!
Jag har många gånger här i @-GRIS nämnt prisnivån 20 kr för 2013 som en möjlighet. Nu har jag den bekräftad för kvartal 4 2013. Det är väl en fin julklapp till alla grisproducenter och särskilt till dem som ännu inte tecknat avtal för nästa år!
Avtalet har en vettig trappa från kvartal 1 till 4. Jag känner till den också, men vill inte skriva ut den med omtanke om uppgiftslämnaren. Det är viktigt för mig att inte ens antyda källan, eftersom jag är så beroende av att få rapporter om priserna från er läsare. Inte heller vill jag nämna slakteri, förrän jag fått fler liknande rapporter bekräftade. Nivån 20 kr för kv 4 2013 kan jag dock slå fast, eftersom jag samtidigt har fått flera indikationer på 20 kr, dvs som obekräftade uppgifter.
Alla vet ju att det inte föds fler grisar nu än tidigare och att det kommer att slaktas färre grisar 2013 är klart. Slaktare som vill ha något att slakta och sälja har inte så stora val, än att vara med och konkurrera om de grisar som finns. Att inte slakta och inte förse sina kunder med griskött är dyrast av allt.
Fortsätt rapportera in dina priser. Jag behandlar alla uppgifter med största sekretess!
Jag har också fått höra fler bud som inte antagits. Att många håller på sig och väntar bättre bud, är nog ganska klart. Det är t ex de som fått bra pris kvartal 4 i år och fortsätter detta pris även kvartal 1. Det slakteri som tror sig kunna börja på priset kvartal 1 2012, finns nog inte. Det är kv 4-priset 2012 som gäller, om inte den officiella noteringen här intill ändras. Det finns inte några tendenser ännu till prissänkningar liknande tidigare år. Däremot ett klart besked om prishöjningar. Skövde Slakteri meddelar att priset stiger 1 kr vecka 1 och tilläggen rörs inte. Det är visserligen från en låg nivå, men jag kan inte komma på en liknande situation någonsin, att priset höjs vecka 1 med så mycket som 1 kr.
Halvårskontrakt verkar nu vara vanliga. I juni vet vi nog bättre vad priset bör vara till jul 2013.
-Mycket pekar på ett bra år för grisproduktionen nästa år, säger Cato Gustafsson, Skövde Slakteri. Vi ser t ex redan nu bättre priser på skinka 2013. Det är stor skillnad mot när vi gick in i 2012. Försäljningen är en helt annan grej i år. Men vi har väl en bit kvar till full acceptans till de nya priserna hos handeln.
Vid årsskiftet försvinner SLS som självständigt aktiebolag och verksamheten uppgår i Scan AB. Detta berättade Torbjörn Lithell för länge sedan. Alla helägda Scan-döttrar ska bort för att spara pengar.
På tal om Scan har jag nu flera rapporter om bud och även avslut hos leverantörer som för kv 1 fått nivån 17,30 i södra Sverige och 17,20 här uppe i Mellansverige. Skillnaden har jag märkt även tidigare och har kanske med avståndet till slakterierna att göra.
Den som läser spalten här intill kan inte undgå att se vad som är rätt pris på suggor. 10,50 kr, 11 kr per kg. Utan några avdrag. Det betalar slakterier utan egen charktillverkning. De flesta slakterier har väl skärpt sig vad gäller suggpriset, men det behövs nog fler justeringar uppåt.
-Att få 2 550 kr för en sugga, det har jag aldrig varit med om under hela min 40-åriga griskarriär, sa Kjell Johansson, Höstena i Halland idag. Suggan slaktades vid Knorrevången. Slakten där har fungerat väldigt bra, säger han.
-Jag har talat med kolleger med smågrisar och vi tycker att andra slakterier klassar ner stora och feta suggor alldeles för hårt. De har lurat oss under många år. Det är tur för oss att det kommit slakterier som kan betala för suggorna.
-Knorrevången har ingen egen chark, utan säljer köttet till dem som betalar bäst. Slakterier med chark stoppar väl köttet i egen chark och behåller pengarna. Det var inte länge sedan jag fick 1,50 kr per kilo för en lika dan sugga jag levererade nu och fick 2 550 kr för, säger han.
Fr o m nu försvinner Spotmarknaden från prisjämförelserna i tabellerna intill. Försäljningen av grisar fortsätter i mån av efterfrågan hos slakterierna och säljbehovet hos grisföretagarna.
-Omsättningen har inte blivit vad vi hoppats och vi har försäljningen av kött, ägg och vilt, en annan sida av företaget, som kräver mer fokus, säger Per Karlsson. Vi fortsätter sälja grisar som grisföretagarna bjuder ut och vi tar emot förfrågningar från slakterierna som tidigare. Men det tunga jobbet att sätta priser varje vecka tas bort. Jag fortsätter med kommentarer i @-GRIS, men kanske mer sporadiskt. Och jag uppmanar flera att ha synpunkter på marknaden i @-GRIS.
I veckan bekantgjordes att danska Agrosoft A/S, som är stora på datorprogram till bl a grissektorn även här i Sverige, går samman med danska Videncentret for Landbrug, som svarar för det mesta av dansk rådgivning till grisföretagare. Därtill mycket kvalificerad rådgivning. Det är Videncentrets IT-avdelning som går upp i Agrosoft. Tillsammans blir de nu ett ännu slagkraftigare företag för IT-utveckling.
Danska Videncentret går f ö ut med en kraftfull varning för vildsvinens utbredning. Danskarna betraktar nu svinpesten i Lettland för kronisk och att det är mycket riskabelt med småbesättningar med grisar utomhus.
Jag föreslår att de svenska grisuppfödarna engagerar sig i vildsvinsdebatten för att minska den snabbt växande stammen och bl a deltar i de för flera jaktlag gemensamma klappjakten på vildsvin som förekommer allt oftare i Sverige.
Danmark har inte en fast vildsvinsstam. Men danska slakterierna har engagerat sig i jakten på vildsvin i norra Tyskland, på så sätt att man betalat frikostiga skottpengar på vildsvin som skjutits norr om Kiel-kanalen. Kiel-kanalen utgör ett hinder, men blott litet hinder, för de vilda grisarna att invadera Danmark.
Vi borde iakta samma försiktighet mot vildsvin som sprider sig österifrån.
Skor och kläder som används vid jakt, särskilt vildsvinsjakt, ska du av smittskäl inte använda i dina stallar. Det finns tråkiga exempel på smittspridning till tamgrisar genom ovarsam hantering vid slakt av vildsvin.
Jag önskar alla läsare en riktigt God Jul och till glädje för alla vill jag meddela att vi har tre förkokta skinkor av olika fabrikat och prislägen på julbordet när släkten samlas. Det blir en spännande skinkfest! /LG 121221


Osäkerhet inför helgerna
Trycket är fortsatt stort på grispriserna i hela EU denna slaktvecka. De stora tyska slakterierna tillkännagav sina priser på 1,68 € redan i mitten av förra veckan, vilket var effektivt. Inte bara i Tyskland, utan även i Österrike, Holland och Belgien, sjönk priserna med 5 cent. Även i Danmark sattes grispriserna under press och ligger på 1,74 €, 3 cent lägre än veckan tidigare. Jämfört med Tyskland har danska producenter det gott, eftersom danska priset är nära 12 cent högre än tyska. I Spanien och Frankrike, där effekten av innevarande slaktvecka var mindre, är priserna nedåt med endast 1 cent.
Trend för tyska marknaden: Efterfrågan vid en del slakterier är blygsam just nu. Samtidigt får handeln och industrin inte tydlig information från slaktarna om hur man planerar slakten under julhelgen. Detta gör det svårt att planera, men det är kanske precis vad man vill uppnå. Lägre slaktvikter och stora slaktvolymer förra veckan, tyder på att grisuppfödarna tidigarelagt slaktanmälningarna. Om detta är tillräckligt för att hålla prisnivån uppe resten av året är svårt att besvara just nu. ISN 121221

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar något över plan. Inga större förändringar på marknaden sista veckan på året. Utan det är julprodukter och filé som fortsatt drar försäljningen.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.
Marknadskommentarerna kommer ta uppehåll under julledigheten och återkommer vecka 2 igen. Önskar Er alla en GOD JUL & ett Gott NYTT ÅR!

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en jättebra vecka, ända fram till fredagen. En sådan försäljning kan man inte klaga på. Hela julhandeln har gått mycket bra och vi ser fram med tillförsikt på nästa år.
-Vi har inte mycket slakt nästa vecka, så vad priserna är spelar mindre roll. Vi ändrar dock inget, inte mer än smågrisarna som höjs 1 kr.
-Vi tänker inte heller ändra strategi i prissättningen nästa år, utan visar priserna offentligt. Det har varit framgångsrikt.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Priserna är oförändrade nästa vecka.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -Nästa veckas priser blir oförändrade, men vecka 1 höjer vi priset på slaktgrisar med 1 kr. Detta påverkar inte tilläggen.
-Vi kan för 2012 redovisa rekordförsäljning. Det är slut på allt, inget i frysarna. Tomt både på gris och nöt och vi är slutsålda på skinka. Sista pallen skinka gick i går och vi har kunnat sälja mer om vi fått fram mer. Ändå har vi ökat produktionen av skinka i år, jämfört med tidigare år.
-Mycket pekar på att det blir goda priser på slaktgrisar 2013. Vi går in i nya året med stor efterfrågan på t ex skinka. Försäljningen på det nya året är en helt annan grej än vad vi hade så här års i fjol. Det är färre grisar på svenska marknaden, det väntas färre grisar i Europa.
-Det känns som om köttkunderna har bättre förståelse för att uppfödarna har högre foderpriser i år. Men det återstår givetvis en bit innan handeln har full acceptans för den högre prisnivån.
-Jag tillönskar alla leverantörer och andra en riktigt God Jul! Vi har haft ett perfekt tillflöde av slaktgrisar varje vecka. Produktionen har varit klockren.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Spotmarknaden har i nuvarande form under ca fyra år handlat med bland annat grisar. Vilken nytta köpare och säljare har haft av handelsplatsen finns det säkert delade meningar om. Hur som helst har handeln aldrig riktigt lossnat. Vår övertygelse är fortfarande att det vore bra om 100 % av grisarna, små som stora, handlades på en öppen handelsplats. Framförallt smågrishandeln skulle frigöras från sin boja.
Hittills har det inte blivit så, och med en konstant och ökande skillnad mellan produktion – konsumtion/förädlingskapacitet finns det anledning att tro att det kan ta ytterligare några år innan vi är där. Vi märker tydligt att i takt med att differensen mellan antal producerade grisar och förädlingskapaciteten ökat, har köparnas intresse att knyta grisföretagarna närmre sig också ökat.
För att möta den minskande handelsvolymen har vi successivt jobbat mer och mer med export av svenska livsmedel. Det benet börjar nu ta allt mer fart och kräver därmed också ett större engagemang.
Vi tycker det är en lämplig tidpunkt nu att ändra huvudfokus. Du som vill handla grisar via Spotmarknaden är alltid välkommen att kontakt oss. Men vi kommer från och med nu inte uppdatera priser, m m.
God Jul och Gott Nytt År!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Priserna är oförändrade. Veckans slakt och förmedlingens volymer var normala för årstiden.
Jag tillönskar alla en fridfull och varm Jul.

Danish Crown
På de europeiska marknaderna är julhandeln till industrin nu över och marknadernas efterfrågan har bromsats upp helt.
Julens placering i almanackan, där det saknas en hel del arbetsdagar, medför att många europeiska företag för förädling stänger helt mellan jul och nyår. Det medför ett kraftigt överutbud av köttvaror.
I dagarna fram till jul ska detaljhandeln ha en del produkter, speciellt kotlett och filé, men inte tillräckligt mycket för att vi ska kunna hålla priserna uppe.
På marknaderna i tredje land är efterfrågan stabil jämfört med senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Julklappsdags
Det lackar mot jul och i morgon går världen under enligt de gamla indianerna. Det hindrar mig inte att ge en del tips på julklappar, eftersom näringen behöver många sådana.
• Upplys din politiker om grisnäringens existens och möjligheter.
• Sätt fart på stallar som inte är utslitna.
• Om du inte vill starta om själv, hyr ut till ungdomar. Det finns många intresserade och kunniga.
• Ta er samman, slaktare, fodersäljare och djurhälsovården, m fl. Inte minst Sveriges Grisföretagare, som verkar sova Törnrosa-sömn.
• Trevliga indikationer finns på grispriser i början av året på uppsidan 17 kr.
• Teckna korta avtal, max 6 månader.
Grisgeneralen önskar God Jul!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vem betalar slutnotan?
Svensk industri har inte råd att få före med reducerade utsläpp, läser jag med anledning av den närmast djupfrysta klimatkonferensen. Men råd hade vi tydligen när Sverige gick före och införde tuffa regler om grisars inhysning och skötsel.
Det är alltså skillnad på vem som betalar slutnotan!
Det har varit kostsamt för svenska grisuppfödarna att Sverige gått före, vilket visas i slaktstatistiken. I USA har under samma tid grisproduktionen utvecklats på annat sätt. Inför det nya grisåret har den amerikanska svintidningen National Hog Farmer sammanställt fem punkter att begrunda, som du kan läsa vidare om HÄR, utan kommentar från mig.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Livsmedelspriser – men vad får vi för pengarna?
Priset på livsmedel väcker alltid medias intresse. Förra veckan presenterade EU sin statistik där Sverige hamnar en bra bit över EU-genomsnittet. Men tittar man närmare på siffrorna är det större skillnad mellan Danmark (dyrare) och Sverige än mellan Sverige och Irland, Finland, Österrike och Belgien. Det som drar ned EU-genomsnittet är de forna öststaterna. Där är sannolikt ändå livsmedlens andel av hushållsbudgeten betydlig större än de 13 % som gäller för Sverige.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 52

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 52 v 51 v 50 v 49
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,35 17,35 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 - 15,70 16,10 16,10
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 52 v 51 v 50
13,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,60 12,00 12,20
25,40 Nortura 67,1–77,0a nkr 21,71 21,98 22,98
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,74 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,79 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
21 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,54 Tyskland 1,68 1,68 1,73 1,73 1,78
18 dec jämförbara**
16,42 England - 1,897 1,945 1,934 1,936
15,83 Italien - 1,829 1,975 1,975 1,975
15,28 Tjeckien - - 1,765 1,788 1,818
15,10 Danmark - 1,744 1,772 1,798 1,799
15,00 Spanien - 1,733 1,740 1,756 1,774
14,47 Irland - - 1,671 1,671 1,671
14,08 Tyskland - 1,626 1,676 1,676 1,726
14,54 Polen - - - 1,679 1,731
13,89 Frankrike - 1,605 1,611 1,659 1,703
13,69 Belgien - 1,581 1,630 1,630 1,667
13,59 Holland - 1,570 1,618 1,618 1,637
13,33 Österrike - 1,540 1,591 1,591 1,643
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 dec
5 dec
28 nov
21 nov
Utbud
3025
2400
3430
3030
Sålda
1900
2400
2470
2190
Medelpris, euro
1,72
1,78
1,76
1,84
Lägst
1,70
1,76
1,74
1,82
Högst
1,75
1,79
1,77
1,85
Medelpris, skr
14,96
15,15
15,15
15,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 52 v 51 v 50 v 49
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,30 5,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com
Suggor 11 kr - Galtar 7.50 kr/kg

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 52 v 51 v 50
8,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 8,00 8,70
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 14,43 14,43
Finland
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - - 1,40
Galtar
7,77
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 7,00 7,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Pund
10,65
10,72
10,62
10,64
10,72
10,76
10,70
Dollar 6,55 6,64 6,60 6,64 6,72 6,79 6,70
Euro 8,66 8,70 8,62 8,61 8,63 8,65 8,55
Dansk 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16 1,14
Norsk 1,17 1,18 1,17 1,17 1,15 1,17 1,16
Yen 7,80 7,95 8,01 8,08 8,14 8,40 8,38
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 222 234 239 246 246
450
Basis 30 kg 388 405 413 419 419
263
SPF+Myc 7 kg 227 239 244 251 251
455
SPF+Myc 30 kg 393 410 418 424 424
267
SPF 7 kg 231 243 248 255 255
460
SPF 30 kg 397 414 422 428 428
977
Økologi 30 kg 843 856 861 869 884
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 730 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.