@-GRIS 28 december 2012
Senaste uppdatering gjord 2 januari 12,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser
Julpriserna följer med in i 2013
Jag kan inte minnas något år tidigare, då julpriserna på slaktgrisar följer med in på det nya året, eller t o m höjs som hos Skövde Slakteri med 1 kr. Cato Gustafsson säger att det är den bättre prisbilden för 2013, som höjer priset. Han tror på ett väsentligt bättre grisår 2013, där viljan att börja investera kan komma en bit fram på året.
Om detta är helt relevant för alla slakterier på marknaden, eller inte, är svårt att säga. Det finns flera faktorer som påverkar: Prisbilden i slutet av året är bättre än tidigare, det är helt klart. Det blir allt färre grisar i Sverige att slakta, det är helt klart. Vad som redovisas som öppen notering och hemliga tillägg, det varierar mellan slakterierna. Scan tecknar avtal om partnerskap, som är ytterligare en ny modell för betalning för slaktgrisarna. Det blir spännande att se hur den fungerar. Det blir i varje fall fler faktorer att förhandla om och kanske ännu fler som vill förhandla i grupp för att greppa hela konceptet.
Vilken orsaken än är till det bättre grispriset, så är det bra för svensk grisproduktion. Alla är överens om att vi ser en bättre framtid 2013, 2014 och kanske 2015. Det beror inte enbart färre grisar i Sverige som slakterierna slåss om, utan även att vi ökar vår relativa konkurrenskraft i Sverige, när övriga EU tvingas ta ett steg närmare våra regler för produktionen. Kostnaderna i övriga EU ökar, troligen, samtidigt som vi i Sverige inte behöver lägga pengar på kostsamma ombyggnader, eftersom vi redan är omställda till 2013 års EU-regler. För en gångs skull slipper vi kostnader som man har i andra länder.
Men vi har långt kvar till lika villkor och vi måste göra mer för att bli konkurrenskraftiga. Därmed är vi framme vid mina och dina nyårsönskningar.
Här är några av mina. Fyll på med dina! Maila dina önskningar till gris@agrar.se, så för jag in dem på den HÄR länken. Jag börjar här med några:
• 2013 ska alla ha bättre grispriser, inte bara de som är duktiga att förhandla.
• 2013 ska vi samarbeta på alla nivåer, för att driva grisproduktionen framåt.
• 2013 ska alla bli duktigare på marknadsföring och använda alla nya vägar att nå konsumenterna.
• Osv, osv. Fyll på här med dina önskningar på gris@agrar.se
Gott Nytt År! /LG 121228


Inga förändringar i Tyskland vid årsskiftet
Det är julfrid på marknaden för slaktgrisar, priskriget har avslutats och tvisten om huspriserna reglerats.
Det har saknats några dagar för slakten den här veckan, men grisuppfödarna har levererat före julen, så långt det varit möjligt.
Överstående grisar är inte många och därför väntas oförändrade priser.
Hela branschen går på sparlåga. I början av januari går industrin igång igen och exporten börjar igen. ISN 121229

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar något över plan. Inga större förändringar på marknaden sista veckan på året. Utan det är julprodukter och filé som fortsatt drar försäljningen.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.
Marknadskommentarerna kommer ta uppehåll under julledigheten och återkommer vecka 2 igen. Önskar Er alla en GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR!

KLS Ugglarps
Vi har fortsatt god efterfrågan på gris.
Gällande nötmarknaden så har efterfrågan ökat något och vi kan glädjande höja noteringen med 1 kr till 26,35 för ungnöt och 23,25 för ko.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -.Vi har inte gjort någon sammanställning av julhandeln ännu, men den ser ut att ha varit bra. Även innevarande vecka är godkänd.
-Min önskan inför nästa år är att vi fortsätter få upp grispriserna, så det blir investeringar i grissektorn. Någon prognos vågar jag mig inte på, men händer det inget, så blir det jobbigt. Vi kan väl börja se tendenser om några veckor.
-Jag önskar alla leverantörer ett Gott Nytt År!

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Grispriserna är oförändrade, när vi går in i 2013. Noteringen har spelat ut sin roll, men många leverantörer vill ha någon slags säkerhet i form av veckopris.
-Jämfört med 2012 går vi in med en bättre prisbild 2013. Hur rätt den oförändrade noteringen är kan diskuteras. Det finns flera faktorer som påverkar, men danskarnas raka notering, med sänkningar så här års, speglar nog marknaden bra.
-Jag återkommer nästa vecka med mer om julförsäljningen och året som gått. Försäljningen av skinka syns vara något ojämn mellan butikerna. Det finns en del butiker som har skinka över.
-Vi har överskott i slakten och balans för smågrisar.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -Vi höjer noteringen för slaktgrisar med 1 kr vecka 1 och för suggor 50 öre. Tilläggen är oförändrade. Vi måste komma tillbaka till en tydlig notering och det är vår ambition att föra över mer till det synliga priset.
-Vi går in i 2013 med en helt annan prisbild än vi gjorde 2012 och avslutningen på 2012 har blivit väldigt bra. Även den här veckan, efter jul, har vi sålt slut på allt, både gris och nöt. Även skinka, men med lite lugnare efterfrågan, vilket är naturligt.
-Varför försäljningen varit så bra även den här veckan, vet jag inte. Jämfört med tidigare år har det varit en helt galen vecka i fråga om försäljning. Man kanske fyller upp hyllorna efter en god julförsäljning.
-Året 2012 har varit tufft, men sista kvartalet alltså riktigt bra. Vi har lyckats få upp prisbilden och den tar vi med oss in till 2013. Alla vet ju att det är mindre gott om grisar, men även färre nöt. Det måste märkas på efterfrågan.
-Det är inga stora förändringar vid Skövde Slakteri 2013. Det blir ett år för planering för utbyggnader, som kommer efter 2013. Det tar tid att planera. Avsikten är att bygga ut förädlingen, med styckning, kyl och lager, samt k-pack, som kräver mycket utrymme.
-Mina nyårsönskningar är att det blir ett riktigt gott grisår 2013, så vi får tjäna pengar både i primärproduktionen och slakt och förädling. Jag tror också att det blir ett bra grisår. Kommer vi fram lite på året, så att leverantörerna ser pengarna komma in, så vaknar nog också tankarna på utbyggnader inom grisproduktionen.
-Jag önskar också att våren och sommaren blir bättre än 2012. Försommarvädret har stor betydelse för försäljningen.
Jag tillönskar alla leverantörer ett Gott Nytt Grisår!

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Spotmarknaden har i nuvarande form under ca fyra år handlat med bland annat grisar. Vilken nytta köpare och säljare har haft av handelsplatsen finns det säkert delade meningar om. Hur som helst har handeln aldrig riktigt lossnat. Vår övertygelse är fortfarande att det vore bra om 100 % av grisarna, små som stora, handlades på en öppen handelsplats. Framförallt smågrishandeln skulle frigöras från sin boja.
Hittills har det inte blivit så, och med en konstant och ökande skillnad mellan produktion – konsumtion/förädlingskapacitet finns det anledning att tro att det kan ta ytterligare några år innan vi är där. Vi märker tydligt att i takt med att differensen mellan antal producerade grisar och förädlingskapaciteten ökat, har köparnas intresse att knyta grisföretagarna närmre sig också ökat.
För att möta den minskande handelsvolymen har vi successivt jobbat mer och mer med export av svenska livsmedel. Det benet börjar nu ta allt mer fart och kräver därmed också ett större engagemang.
Vi tycker det är en lämplig tidpunkt nu att ändra huvudfokus. Du som vill handla grisar via Spotmarknaden är alltid välkommen att kontakt oss. Men vi kommer från och med nu inte uppdatera priser, m m.
Gott Nytt År!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det var en kort vecka för slakten och efter jul har konsumenterna kylskåpen fulla. Men det säljs en del basprodukter.
-Det är för tidigt att summera julförsäljningen. En sammanfattning av året är att det varit tufft för både industrin och producenterna, med ökade kostnader på alla områden. Det är dock eftersläpning av grispriserna.
-Alla tecken visar att vi väntar ett gott år. Produktionen minskar i euroområdet och konsumtionen ökar i Asien. Vi har valutafördelar vid export från euroområdet.
-Jag önskar alla i grisbranschen ett framgångsrikt och
Gott Nytt År!

Danish Crown
På de europeiska marknaderna är julhandeln till industrin nu över och marknadernas efterfrågan har bromsats upp helt.
Julens placering i almanackan, där det saknas en hel del arbetsdagar, medför att många europeiska företag för förädling stänger helt mellan jul och nyår. Det medför ett kraftigt överutbud av köttvaror.
I dagarna fram till jul ska detaljhandeln ha en del produkter, speciellt kotlett och filé, men inte tillräckligt mycket för att vi ska kunna hålla priserna uppe.
På marknaderna i tredje land är efterfrågan stabil jämfört med senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Stora prishöjningar på en del håll, medan andra håller prisbilden vågrätt. Det är ganska händelsefattigt i Grissverige så här års. Fodret ligger stabilt på en fortsatt hög nivå. Många signaler tyder dock på att foderpriset kommer att sjunka en bit in i det nya året.
I dag är det marknaden för smågrisen som är stabil, medan slaktgrisen har större problem med lönsamheten. Prisbilden under 2013 ser dock bra ut och det finns stora möjligheter för både producenterna av smågrisar och slaktgrisar att tjäna bra med pengar andra halvåret 2013 samt 2014 - 2015.
Tittar man tillbaka 2010 - 2012 med den minskade produktion som det ändå har varit på världsmarknaden, tillsammans med ett sjunkande foderpris hösten 2013, så vill jag säga att 2013 troligen kommer att vara vändningen för grisproduktionen och de nästkommande åren kommer att bjuda på positiva resultat i våra bokslut.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

SLS söker bonde
SLS erbjudande av partnerskap, är det ett nytt försök till slavkontrakt? Grisföretagaren garanteras en marginal, men hur stor? Ersättning till byggkostnad och driftskostnad, hur stor är den?
Alla företag har olika förutsättningar. Standard marginalvinst bör ligga på 10 %.
Det låter som ett luftslott! HKScan idkar ingen välgörenhet, utan vill betala så lite som möjligt för slaktgrisarna.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
I mediaskuggan
Ny forskning från North Carolina, USA, visar att lukten från svin, som bl a innehåller damm, partiklar av ammoniak, vätesulfid och allergiframkallande ämnen, kan vara farlig för vår hälsa, skriver Sydsvenskan. Redan 2004 utreddes samma problematik grundligt vid min gamla institution LBT, som ligger mindre än en mil från Sydsvenskans redaktion. Var finns lantbrukets informatörer, som låter lantbruk och lantbruksforskning ligga i sådan mediaskugga?
Har du f ö observerat att LBT försvinner vid nyår, efter 70 år som centrum för forskningen om lantbruksbyggnader i Sverige?!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Ny EU-förordning för djurskydd i slakt
Vid årsskiftet träder en ny djurskyddsförordning kring djurskydd i kraft. Varje slakteri ska ha en djuromsorgsansvarig och all personal ska ha kompetensbevis. Därutöver ställs djurskyddskrav på hanteringen av djuren.
Svenska slakterier har i stor omfattning redan infört kraven.
Djuromsorgsansvarig var något som Scan införde på 80-talet i samband med Slakteriförbundets program Omsorg i djurskötseln. Men bra kan bli bättre. Det finns Svenskt Sigill-standarder som innebär att man kan tredjepartscertifiera hanteringen av djur i samband med transport och slakt. Standarderna har utarbetats i samarbete mellan ICA, Svenska Djurhälsovården, KCF (Kött – och Charkföretagen) och TYA (Transportfackens yrkes – och arbetsmiljönämnd) och säkerställer alla EU-förordningens krav.
Jag glömmer inte ett möte med europeiska djurskyddsorganisationerna för några år sedan. Den engelska djurskyddsorganisationen RSPCA: ”En djurvälfärdsstandard måste gälla från födsel till slakt, annars är den inte trovärdig”.
KLS har satsat på tredjepartscertifiering av transport och slakt. När blir det fler?

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 1

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 1 v 52 v 51 v 50
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,35 17,35
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,70 15,70 15,70 16,10
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 16,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
-
-
-
-
KLS Ugglarps
-
-
-
-
-
Skövde Slakteri
-
-
-
-
-
Dalsjöfors Slakteri
-
Överst
-
-
-
Dahlbergs Slakteri
-
-
-
-
-
Ginsten
-
balans
-
-
-

Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 1 v 52 v 51
13,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,60 11,60 12,00
25,40 Nortura 67,1–77,0a nkr 21,71 21,71 21,98
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,74 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,79 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
28 dec Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,54 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,73 1,73
18 dec jämförbara**
16,42 England - - 1,897 1,945 1,934
15,83 Italien - - 1,829 1,975 1,975
15,28 Tjeckien - - - 1,765 1,788
15,10 Danmark - - 1,744 1,772 1,798
15,00 Spanien - - 1,733 1,740 1,756
14,47 Irland - - - 1,671 1,671
14,08 Tyskland - - 1,626 1,676 1,676
14,54 Polen - - - - 1,679
13,89 Frankrike - - 1,605 1,611 1,659
13,69 Belgien - - 1,581 1,630 1,630
13,59 Holland - - 1,570 1,618 1,618
13,33 Österrike - - 1,540 1,591 1,591
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 dec
5 dec
28 nov
21 nov
Utbud
3025
2400
3430
3030
Sålda
1900
2400
2470
2190
Medelpris, euro
1,72
1,78
1,76
1,84
Lägst
1,70
1,76
1,74
1,82
Högst
1,75
1,79
1,77
1,85
Medelpris, skr
14,96
15,15
15,15
15,87

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 1 v 52 v 51 v 50
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 9,00 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,50 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,30 5,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com
Suggor 11 kr - Galtar 7.50 kr/kg

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 1 v 52 v 51
8,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 8,00
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 14,43
Finland
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - - -
Galtar
7,77
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 7,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Pund
10,51
10,65
10,72
10,62
10,64
10,72
10,76
Dollar 6,51 6,55 6,64 6,60 6,64 6,72 6,79
Euro 8,62 8,66 8,70 8,62 8,61 8,63 8,65
Dansk 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16
Norsk 1,16 1,17 1,18 1,17 1,17 1,15 1,17
Yen 7,59 7,80 7,95 8,01 8,08 8,14 8,40
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,80 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 222 222 234 239 246
450
Basis 30 kg 388 388 405 413 419
263
SPF+Myc 7 kg 227 227 239 244 251
455
SPF+Myc 30 kg 393 393 410 418 424
267
SPF 7 kg 231 231 243 248 255
460
SPF 30 kg 397 397 414 422 428
977
Økologi 30 kg 843 843 856 861 869
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg - 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.