@-GRIS 7 januari 2013
Senaste uppdatering gjord 7 januari 13,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Vad är ett svenskt grispris!?
Priserna på slaktgrisar rör sig inte alls i de nordiska länderna och inte heller i Tyskland. Och med oförändrat pris i Tyskland blir det sannolikt inga större rörelser i nordvästra Europa och obetydligt i hela EU. Det är stiltje efter helgerna.
Däremot är det en ovanligt situation i Sverige, med priser efter jul som inte faller. Det har vi talat om tidigare.
Rörelseriktningen för de avtal som skrivs ser inte ut att bli sämre än tidigare, vilket inte heller är väntat. De prisdiskussioner som jag hört, dock mest ryktesvägen, är snarare i en upptrend. Vilket är naturligt, med tanke på att de grisar som inte kontrakterats bör vara mycket eftertraktade.
En fråga jag ställt flera gånger tidigare är "vad är ett svenskt grispris"? Tyska organisationen ISN har åter hört av sig och frågar vad det ska stå i deras jämförande tabeller på svenska raden. Nu är Sverige borta från de europeiska noteringarna, eftersom man inte vet vad det ska stå där.
Är ett typiskt svenskt grispris det pris som ett slakteri anger som notering, plus allmänna tillägg alla kan få? Vilken leverantör som helst kan ju leverera till vilket slakteri som helst och får förmodligen ungefär samma pris. Det slakteri som har mest av priset ligger offentligt i tabellen härintill och på sin hemsida är Ginsten. Alltså är ett svenskt grispris idag 17,15 kr + 25 öre i tillägg = 17,40 kr!?
Det är i alla fall inte Scans pris 10,27 + offentliga tillägg, även om det är det största slakteriet som anger det priset.
Det vi diskuterat tidigare var KLS Ugglarps Topp + 30 öre, dvs 16,90 kr. Men vid det tillfället låg Ginsten och KLS Ugglarps närmare varandra, om jag minns rätt. Min utgångspunkt var att ISN lättare skulle acceptera det Danish Crown-ägda slakteriet som riktmärke i Sverige. Men nu är vi inne i 2013 och de icke offentliga tilläggen tenderar att öka vid en del slakterier, om jag är rätt orienterad. Det är nu mitt antagande att 17,40 är ett mer relevant grispris nu i januari. Detta bekräftas också av en slaktare. Med andra ord, ett spotpris alla kan få.
Det är ju bra om det grispris vi publicerar som svenskt pris går att hämta i min tabell och att det är samma slakteri som får representera Sverige varje vecka.
Bäst vore att kunna göra en tabell med snittpris för alla slakterier, där utbetalda pengar divideras med antal slaktade kilon. Men där är vi inte idag. Ett medelpris är dock inte heller korrekt, eftersom en del dåliga avtal drar ner statistiken och inte speglar vad marknaden betalar just nu, dvs vad spotpriset är. Det är f ö flera som sagt att man saknar ett officiellt spotpris.
Ge gärna dina synpunkter på vad vi ska visa Gris-Europa eller grisvärlden!
Ett telefonsamtal i kväll med en grisproducent som sa sig inte kunna greppa vad grispriset ska vara i 2013 års avtal, fick mig att ge ett nyårslöfte: Nu ska jag försöka göra en tabell över avtalspriser kvartal för kvartal. Om så många som möjligt hjälper mig, så blir det en löpande tabell med inrapporterade diskuterade och skrivna avtal, gällande alla slakterier. Synpunkter?!!
Det som grisuppfödaren sa, var det som många sagt tidigare: Det är väldigt jobbigt att hålla sig underrättad om aktuella prisnivåer, inför en avtalsskrivning. Det tar tid från jobbet med grisarna i stallarna och man känner sig alltid lurad. Det bör finnas en tabell i @-GRIS, där man direkt kan se aktuella bjudna eller uppnådda priser.
Det håller jag helt med om och därför kör vi!
Börjar grispriset närma sig möjlighet att bygga om eller till, eller t o m bygga nytt? Det är visning av ett nytt grisstall i Löderup nästa vecka. Ett tillfälle att hämta inspriation och diskutera byggplaner!
Det skulle vara väldigt roligt om de bättre priser vi väntar de närmaste åren resulterar i fler grisar i Sverige. Vi har det mesta som inte Europa i övrigt har och kanske så småningom även lönsamhet. /LG 130104Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Helgledigt till vecka 2.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka, vi har fortsatt god efterfrågan på både nöt och gris.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en hyfsad vecka för att vara så här års. Min uppfattning är att man inte kommit igång riktigt ännu efter helgerna.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad sedan förra veckkan..

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det är fullt ös på försäljningen även den här veckan, både på gris och nöt. Det verkar vara väldig brist på nöt.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är normal marknad efter helgerna, där det finns kvar i kylskåpen. Nu när oxveckorna kommer ser vi ökad efterfrågan på lätta produkter och mindre feta.


Danish Crown
Nu när vi är inne på 2013 är marknaderna mycket lugna efter nyåret. Vi ser en väntat stabil efterfrågan på framändar och bog, en oförändrad marknad på skinka, samt vikande marknad för kotlett.
Ryssland, där nyåret infaller senare än i Västeuropa, är ännu inte igång ännu, men försäljningen till övriga tredje länder är stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Fortsatt stilla på den svenska marknaden. Det är inget ovanligt för denna årstiden. Prisbilden ligger högre än normalt, men lönsamheten pressas av foderpriserna. De som har haft is i magen och inte varit för tidigt på att teckna nya leveransavtal, verkar ha dragit det längsta strået denna gång. Men prisbilden ligger generellt högt.
Kina har backat på en del storbeställningar av sojan. Senast i dag blev det 350 000 ton soja tillbakaköpt. Det är det låga priset på vegetabiliska oljor som påverkar sojaanvändningen i Kina. Vad detta kommer att göra för de svenska foderpriset är för tidigt att säga. Man kan bara hoppas på att det är i positiv riktning för oss grisföretagare.
Tyskland har både upp och nergångar i marknaden, men den långsiktiga trenden är klart uppåt. DanAvl håller på att certifiera sig ISO 9001:2008. Detta gör man för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Vi kommer att se fler och fler certifieringar inom den gröna näringen de närmsta åren. Allt handlar om kvalitetssäkring på den produkt som produceras av respektive företag och det är efterfrågat.
Danish Crown har nu efter några år med fallande produktion i Danmark bestämt sig för att hjälpa sina ägare med nya investeringar. Målet är att öka antalet grisar med 10 000 per vecka eller 52 000 per år, som ska gå till slakt. Om jag har förstått det rätt, så är målet att dessa grisar ska födas, födas upp och slaktas i Danmark.
Man kan alltid ha synpunkter på denna typ av investeringshjälp, med tanke på att alla är med och betalar, men ibland måste man kanske vara realistisk och drastisk för att få igång en ny effektiv produktion.
En generell stor prishöjning kan ha till följd att mycket av det gamla ineffektiva stannar kvar och då är det svårt att få helheten lönsam. Det vore kul med lite respons och debatt i denna fråga!
Vad krävs för att vända ett sjunkande skepp på kortast möjliga tid?

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

SLS skapar kaos!
Det är kaos vid anmälningarna av grisar till SLS för slakt. Första möjlighet till anmälan i dag (vecka 1) är för leverans vecka 8. Vilka bjässar som ska levereras då! Och vilka förluster för uppfödaren!
Man vet nämligen inte när man får grisar, vid köp på öppna marknaden och från SLS. Medelvikterna varierar mellan 26 och 45 kilo.
Det nya systemet för anmälan är fullt med luft. Släpp ut den!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
40 000 illegala EU-grisar per timma
En brittisk organisation beräknar att totalt 40 000 illegala grisar i timmen kommer att ta sig in på EU-marknaden efter den 1 januari. Det kan bli den första storskaliga internationella testen av en rad fina begrepp såsom solidaritet, konkurrens på lika villkor, fri handel och mycket annat.
I Frankrike är 33 % av suggorna inhysta enligt de nya reglerna och i Tyskland 48. Totalt har 80 % av EU-länderna missat att det var dead line 1 januari.
Få svenska tidningar har haft notiser om den EU-missen! Men jag ser att skånska tidningar fått med den tydligen viktigare nyheten att Vittsjö damlag "värvat en landslagsanfallare"!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Önskelista för 2013
Jag önskar att:
• Importen viker till förmån för svenska livsmedelsråvaror producerade med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och med klimat- och miljöhänsyn
• Offentliga upphandlingen, restaurang och storhushåll sätter ökat tryck på grossisterna att leverera livsmedelsråvaror med miljö- och djurskyddskrav, som icke avklippta svansar
• Diskussionen om minskad köttkonsumtion leder till att kvalitet fokuseras
• Svenska grisuppfödare äntligen kan räkna hem sina djurskyddsinsatser, när övriga EU måste ställa om till grupphållning av sinsuggor
• Naturskyddsföreningen och andra ekologiska förespråkare kan ge svenskt lantbruk och kvalitetskoncept som Svenskt Sigill och Rain Forest Alliance ett erkännande att man bidrar till en hållbar produktion även om man i inte säger nej till bekämpningsmedel eller handelsgödsel
• Klimatcertifieringen får det genomslag den förtjänar. Svenskt Sigill är det enda kvalitetssäkringskonceptet som från en plattform med livsmedelsäkerhet, djuromsorg och miljöhänsyn medverkar till åtgärder som minskar utsläppet av växthusgaser – climate change. Andra märkningar mäter CO2-utsläpp.
• EUs djurhälsolag ger möjlighet att ställa krav på frihet från vissa sjukdomar vid handel av djur över gränserna. Att lantbruksnäringen mangrant ställer upp bakom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) regler – även småslakterier, som inte ställer krav idag.
Och mycket mer!

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 2

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 17,35
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 16,00 16,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- -
-
-
KLS Ugglarps
-
- -
-
-
Skövde Slakteri
-
balans -
-
-
Dalsjöfors Slakteri
-
Överst Överst
-
-
Dahlbergs Slakteri
-
Överst -
-
-
Ginsten
-
balans balans
-
-

Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 2 v 1 v 52
13,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,60 11,60 11,60
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,74 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,79 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
4 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,54 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,68 1,73
18 dec jämförbara**
16,42 England - - - 1,897 1,945
15,83 Italien - - - 1,829 1,975
15,28 Tjeckien - - - - 1,765
15,10 Danmark - - - 1,744 1,772
15,00 Spanien - - - 1,733 1,740
14,47 Irland - - - - 1,671
14,08 Tyskland - - - 1,626 1,676
14,54 Polen - - - - -
13,89 Frankrike - - - 1,605 1,611
13,69 Belgien - - - 1,581 1,630
13,59 Holland - - - 1,570 1,618
13,33 Österrike - - - 1,540 1,591
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 jan
12 dec
5 dec
28 nov
Utbud
2025
3025
2400
3430
Sålda
660
1900
2400
2470
Medelpris, euro
1,67
1,72
1,78
1,76
Lägst
1,65
1,70
1,76
1,74
Högst
1,70
1,75
1,79
1,77
Medelpris, skr
14,27
14,96
15,15
15,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 9,30 9,30 9,30
KLS Ugglarps 140- 8,70 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,50 8,50 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 5,30 5,30 5,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Suggor 11 kr - galtar 7.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
8,93
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,70 7,70
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - - -
Galtar
7,77
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
10,56
10,51
10,65
10,72
10,62
10,64
10,72
Dollar 6,50 6,51 6,55 6,64 6,60 6,64 6,72
Euro 8,55 8,62 8,66 8,70 8,62 8,61 8,63
Dansk 1,14 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15
Norsk 1,16 1,16 1,17 1,18 1,17 1,17 1,15
Yen 7,46 7,59 7,80 7,95 8,01 8,08 8,14
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 23,00 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,80 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
254
Basis 7 kg 223 222 222 234 239
446
Basis 30 kg 392 388 388 405 413
259
SPF+Myc 7 kg 228 227 227 239 244
452
SPF+Myc 30 kg 397 393 393 410 418
264
SPF 7 kg 232 231 231 243 248
457
SPF 30 kg 401 397 397 414 422
961
Økologi 30 kg 843 843 843 856 861
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.