@-GRIS 11 januari 2013
Senaste uppdatering gjord 14 januari 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Var tionde svensk gris försvann 2012
Nästan var tionde svensk gris försvann från marknaden 2012 och ersattes av tyska och danska. Vi är nu nere på dryga 2,5 milj grisar i Sverige, 777 000 färre än för 8 år sedan. Nästan alla slakterier har tappat grisar 2012, utom Ginsten, som ökat 7,1 %. Scan har som vanligt tappat flest grisar, men det går fortsatt snabbt bakåt med grisarna även i Norrland.
Det händer inte något med grispriserna i Sverige v 3, men i Danmark sänks priset 20 danska öre och i Tyskland 3 cent. Det är fortsatt god efterfrågan på griskött i Sverige, vilket beror på att handeln fyller upp sina hyllor efter helgerna. Scan rapporterar bra efterfrågan på detaljer.
Det har inte varit några som tagit upp den tråd jag kastade ut om vad ett relevant grispris i Sverige är. Däremot att försöka sammanställa i en tabell vilka avtal som sluts. Det är tydligt att många grisproducenter har svårt att tala om vilket grispris man kräver när det ska tecknas leveransavtal. Det är nästan så man tror att många hellre rakar grisskit i stallet, än att försöka finna ut vilket grispris man ska ha i slutet av 2013. Jag förstår problemet och slakterierna har ett väldigt stort övertag i förhandlingarna.
Det var mycket folk som besökte det nya grisstallet i Löderup i veckan, vilket tyder på intresse för investeringar. Med tanke på den hemska statistiken över slakten 2012, så är det välkommet med nya investeringar.
I veckan meddelades att slakteriet Blå Kusten i Valdemarsvik begärt sig i konkurs. Det är inte enbart Scan som har svårt att få lönsamhet i slakten.
16 januari anordnar LRF en debatt vid Elmia om vad politikerna vill med jordbruket. Om du inte kan närvara själv, kan du ställa frågor som LRF tar med sig till debatten. Eskil Erlandsson och Helena Jonsson är bland debattörerna och svarar på frågor. /LG 130111


Marknaden är stabil i EU
Marknaden för slaktgrisar i EU är stabil och priserna rör sig inte alls. Det nya året i EU inleddes med stor följsamhet till det tyska oförändrade grispriset. Överallt slaktas nu de sista grisarna som blev överstående under helgdagarna.
Rapporter från Frankrike säger att behovet av färskt griskött inte fylls helt och att det därför väntas stabila eller stigande priser. I Tyskland utnyttjar slakterierna sin fulla kapacitet. Handeln fyller upp sina hyllor igen och förädlingsindustrin köper in för att kunna jobba för fullt.
Trend för tyska marknaden: Sviterna efter de många slaktfria dagarna i julhelgen börjar läka ut och utbudspuckeln försvinna. Fram till mitten av veckan beräknades de sista volymerna av överutbudet vara borta och nya veckan bör kunna startas utan reliker från julhelgerna. Sett ur dagens perspektiv bör prisnivån bli oförändrad vecka 3 (vilket den inte blev, eftersom priset sänktes 3 cent). ISN 130111

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknadsläget är normalt utifrån årstiden. Skinksäsongen är över, men efterfrågan på andra detaljer är desto bättre. Vi har en mycket god anmälan och slaktar över plan.
Läget och även smågrisnoteringen är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden för nöt är fortsatt god och vi kan glädjande höja noteringen 100 öre. Grismarknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en normal vecka, som vi planerat.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Den starka efterfrågan efter helgerna i form av påfyllnad i butikshyllorna börja avta, samtidigt som vi ser att efterfrågan på billigare produkter, som lägg, stärks.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -


Danish Crown
På de europeiska marknaderna börjar lagren vara uppfyllda efter nyåret och samtidigt är slakten i Europa hög, eftersom alla önskar att slakta ifatt.
Det betyder, att det är förhållandevis högt utbud, med något vikande efterfrågan. Det betyder press på priserna.
På framändar och skinka ser vi sjunkande priser. Vi håller prisnivån för kotlett och bröstfläsk. Bacon till England är likaså oförändrad.
På marknaderna i tredje land är Ryssland först med att komma igång efter nyåret, medan Kina och Japan köper stabila volymer till oförändrade priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Branschinformation?
För 20 år sedan hade vi uppfödare viss vägledning om produktionsmålen via jordbrukspolitiken. Idag finns inte ens ett jordbruksdepartement värt namnet. Vi kunde även få betäckningsstatistik som gav prognoser. Slakterierna redovisade rätt priser, som speglade deras betalningsförmåga.
Idag är den vägledande informationen dålig. Endast enstaka slakterier redovisar riktiga prisuppgifter och de personliga avtalen har variationer på minst 2 kr mellan uppfödarna.
Endera redovisas avsiktlig desinformation, eller än värre, vissa chefer kanske inte ens har koll på vad man gör?!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
40 000 illegala EU-grisar per timma
En brittisk organisation beräknar att totalt 40 000 illegala grisar i timmen kommer att ta sig in på EU-marknaden efter den 1 januari. Det kan bli den första storskaliga internationella testen av en rad fina begrepp såsom solidaritet, konkurrens på lika villkor, fri handel och mycket annat.
I Frankrike är 33 % av suggorna inhysta enligt de nya reglerna och i Tyskland 48. Totalt har 80 % av EU-länderna missat att det var dead line 1 januari.
Få svenska tidningar har haft notiser om den EU-missen! Men jag ser att skånska tidningar fått med den tydligen viktigare nyheten att Vittsjö damlag "värvat en landslagsanfallare"!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Livsmedelstrygghet?
Just nu tar jag fram ett underlag till en livsmedelsstrategi för svenska konsumenter. ”Mattrygghet är en del av samhällets ansvar. Det åligger samhället att kontinuerligt värdera sårbarheten i livsmedelsförsörjningen och skapa beredskap och förutsättningar för att hantera hot och risker mot nationell livsmedelsförsörjning och import”. Har jag fel?

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 3

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,25 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 - 16,00 16,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - -
-
KLS Ugglarps
-
- - -
-
Skövde Slakteri
-
- balans -
-
Dalsjöfors Slakteri
-
balans överst överst
-
Dahlbergs Slakteri
-
- överst -
-
Ginsten
-
- balans balans
-

Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Slaktsvin, Norden, noteringar

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 3 v 2 v 1
12,99 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,40 11,60 11,60
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,74 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,58 1,58
14,79 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
11 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,14 Tyskland 1,65 1,68 1,68 1,68 1,68
9 jan jämförbara**
15,94 Italien - 1,861 1,835 1,833 1,829
15,74 England - 1,837 1,886 1,883 1,897
15,02 Tjeckien - - - 1,753 1,762
14,78 Spanien - 1,725 1,725 1,727 1,733
14,42 Danmark - 1,683 1,683 1,683 1,744
14,32 Irland - 1,671 1,671 1,671 1,671
13,93 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,626
14,20 Polen - - - - 1,658
13,74 Frankrike - 1,604 1,603 1,603 1,605
13,45 Holland - 1,570 1,570 1,570 1,570
13,33 Belgien - 1,556 1,556 1,581 1,581
13,19 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,540
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 jan
2 jan
12 dec
5 dec
Utbud
2070
2025
3025
2400
Sålda
1890
660
1900
2400
Medelpris, euro
1,69
1,67
1,72
1,78
Lägst
1,68
1,65
1,70
1,76
Högst
1,70
1,70
1,75
1,79
Medelpris, skr
14,48
14,27
14,96
15,15

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 52
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,75 9,75 9,75 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 9,30 9,30
KLS Ugglarps 140- 8,40 8,70 8,70 8,70
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 8,60
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- - 8,50 8,50 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 5,30 5,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Suggor 11 kr - galtar 7.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
8,55
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,70
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,48
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - - -
Galtar
7,41
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
10,51
10,56
10,51
10,65
10,72
10,62
10,64
Dollar 6,55 6,50 6,51 6,55 6,64 6,60 6,64
Euro 8,57 8,55 8,62 8,66 8,70 8,62 8,61
Dansk 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15
Norsk 1,17 1,16 1,16 1,17 1,18 1,17 1,17
Yen 7,43 7,46 7,59 7,80 7,95 8,01 8,08
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,80 21,80 21,80 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 570 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri brist brist brist brist
Ginsten balans brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 217 223 222 222 234
436
Basis 30 kg 383 392 388 388 405
253
SPF+Myc 7 kg 222 228 227 227 239
442
SPF+Myc 30 kg 388 397 393 393 410
257
SPF 7 kg 226 232 231 231 243
446
SPF 30 kg 392 401 397 397 414
934
Økologi 30 kg 820 843 843 843 856
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.