@-GRIS 18 januari 2013
Senaste uppdatering gjord 18 januari 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Ny tabell ger mer rättvisande grispriser
Tabellen t h med grundnotering för bäst betalda viktgrupp, visar inte det grispris leverantörerna får, utan ett pris som tilläggen i leveransavtalen räknas upp ifrån. Jag har efter åtskilliga önskemål, inte minst från det s k Jönköpiins-mötet för några år sedan, nu kompletterat tabellen med en ytterligare tabell som visar vilka priser leverantörerna förhandlat sig till. Det kan vara mycket stora skillnader, särskilt vad gäller Scan, som har en grundnotering som nästan är hälften av det en del grisföretagare framförhandlat för 2013.
Nya tabellen kan bli en hjälp för dig som förhandlar att hitta det rätta pris du bör uppnå. Det är många som tycker det är jobbigt att hitta den prisnivå man ska förhandla om, eftersom noteringarna inte ger någon bra vägledning. Slakterierna sitter med alla höga korten på sin hand och vet alla priser, medan uppfödaren oftast vet för litet och blir sittande med Svarte Petter.
Eller som en grisproducent sa för 14 dagar sedan: Det är mycket jobb att orientera sig om rätt pris och trots mycket arbete med avtalet, känner man sig lurad.
Det är vanligt att man gör upp priserna i perioder, oftast med olika pris för olika kvartal.
Priserna kan variera över landet, varför jag även anger region. Vilket slakteri avtalet tecknats med håller jag hemligt ibland och anges med en siffra, så att det inte ska gå att spåra vem som berättat för mig om priserna. Det spelar nog dessutom mindre roll vilket slakteri det är, alla måste betala lika mycket för att få grisar. Sist anger jag om det gäller tecknat avtal, eller om det endast är ett bud.
Även om jag inför en tabell med framförhandlade priser, är det inte alltid det priset som grisföretagaren får på avräkningen. Jag kompletterar därför tabellen med en kolumn för verkligt utfall, Snitt, där du kan jämföra betalningen du själv får med andras betalning. När jag känner till den vecka som snittpriset gäller, skriver jag veckans nummer.
Jag hoppas att du vill medverka och ge mig uppgifter om priser du fått i verkligheten. Detta gäller vare sig du fått ett bra snittpris, eller ett dåligt. Det är även intressant att se spridningen.
Maila synpunkter på om tabellen är lämpligt utformad och om den är till hjälp i förhandlingarna med slakterierna.
Jag är medveten om att den här tabellen kan bli riktigt lång, men jag börjar så här och är beredd att göra ändringar när jag fått synpunkter på det här testet.
Jag har från den här veckan gjort länkar till slakteriernas hemsidor, så du kan studera mer om priserna och informationen.
Alla slakterier har även v 4 sina priser oförändrade, utom Dalsjöfors, som sänker slaktgrisarna 25 öre och suggorna 50 öre. Danska priset på suggor sänks också 50 øre. /LG 130118


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi ser en varierad efterfrågan. Överskott på grillprodukter såsom t ex karré, men balans på övriga delar. Goda exportaffärer.
Vi höjer övre viktspannet till 99,9 kg, nytt viktintervall för bäst betalda är från måndag v 4: 75 - 99,9 kg.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Påfyllnaden i butikernas hyllor efter helgerna börjar vara klar och då minskar efterfrågan på kött hos slakterierna. Det är en lugnare del av året nu och vi väntar på våren, värmen och grillsäsongen. -Julförsäljningen kan sammanfattas med positiv utveckling, där försäljningen totalt ökade något, julskinkorna och korven gick bra. Vi får vara nöjda med detta resultat.
-Ökningen av slakten förra året beror på nya leverantörer och betalningssystemet. Vi fick inte så många nya leverantörer, men deras grisar gjorde att vi fick en hög procentuell ökning. I vårt lilla slakteri märks nya leverantörer mycket i statistiken. Det är vår raka betalningsmodell som vi tror uppskattas av grisföretagarna.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -.Priserna på marknaderna i Europa är sjunkande, vilket är normalt för säsongen . Nu väntar Europa på våren innan priserna stiger igen.
-Slaktgrispriset sänks med 25 öre och suggpriset med 50 öre.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -Vi har fortsatt bra försäljning både av nöt och gris. Det är full fart i alla avdelningar. Det är brist på nötkött både i Sverige och övriga Europa, som kommer att vara ett par år framöver.
-Avtalsteckningen är i stort sett klar nu.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknadsläget är normalt för året. Slakten också normal. Inga prisändringar.

Danish Crown
Det är fortsatt stort utbud i Europa i förhållande till efterfrågan, vilket medför trög försäljning av alla detaljer till oförändrad prisnivå.
Situationen på marknaderna i tredje land är likaså oförändrad i förhållande till senaste veckan.

ISN, Tyskland
Tryck på marknaden sänker priserna i EU
Veckans grispriser i EUs länder tenderar sjunka. Danska sjönk 2,7 cent och tyska 3 cent som följd av slakteriernas påtryckningar. Tyskland rankas nu som nr 4 efter Frankrike bland de fem stora grisländerna.
Både antalet slaktade grisar och höga slaktvikter är problemet. Franska marknaden sägs vara väl avvägd och priset blev därför oförändrat och väntas bli stabilt. Spanien ligger fortsatt på topp och har också oförändrat pris.
Trend för tyska marknaden: Slaktvolymerna är fortsatt stora och marknaden instabil. Enligt slaktarna är köttaffären inte alls tillfredsställande och exporten saknar fortfarande stimulans. Det är därför svårt att spå grispriset på kort sikt. ISN 130116

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Bench-marking
I de flesta branscher kan man jämföra sitt företag med andra, Bench-marking. Inom grisföretagandet är det svårt. PigWin ger viss information av produktionsresultaten, men jämförelserna är både haltande och ofullständiga.
Att jämföra avräkningspriser, smågrispriser och foderpriser är av central vikt. Rapportera in dina slaktgrispriser (total likvid enligt avräkningen exkl moms, dividerat med levererade kilo) till GrisPortalen, så vi får bättre möjligheter att jämföra oss!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
40 000 illegala EU-grisar per timma
En brittisk organisation beräknar att totalt 40 000 illegala grisar i timmen kommer att ta sig in på EU-marknaden efter den 1 januari. Det kan bli den första storskaliga internationella testen av en rad fina begrepp såsom solidaritet, konkurrens på lika villkor, fri handel och mycket annat.
I Frankrike är 33 % av suggorna inhysta enligt de nya reglerna och i Tyskland 48. Totalt har 80 % av EU-länderna missat att det var dead line 1 januari.
Få svenska tidningar har haft notiser om den EU-missen! Men jag ser att skånska tidningar fått med den tydligen viktigare nyheten att Vittsjö damlag "värvat en landslagsanfallare"!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Livsmedelstrygghet?
Just nu tar jag fram ett underlag till en livsmedelsstrategi för svenska konsumenter. ”Mattrygghet är en del av samhällets ansvar. Det åligger samhället att kontinuerligt värdera sårbarheten i livsmedelsförsörjningen och skapa beredskap och förutsättningar för att hantera hot och risker mot nationell livsmedelsförsörjning och import”. Har jag fel?

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 4

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 - 15,70 15,70 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,00 15,25 15,25 15,25
Skövde Slakteri 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans -
Dalsjöfors Slakteri
-
- balans överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
- - överst -
Ginsten
-
balans överst balans balans

Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Bud, avtal resp verkligt utfall, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal, eller utfall)
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
Reg
Slakteri
A
Snitt
V
2012
1110 - - - 18,50 M 3 A - -
2013
1214 15,50 15,50 15,50 15,50 S 3 A - -
1220 17,25 17,30 17,30 - S 3 B - -
1221 17,00 18,00 19,00 20,00 M ? A - -
1221 17,30 - - - S 3 B - -
0102 18,00 - - - M 2 B - -
0103 17,00 18,00 - - M 3 - - -
0105 17,10 17,85 17,80 18,60 M - B - -
0104 17,40 - - - M 5 - - -
0114 16,70 - - 17,50 M 3 B - -
0116 - - - - M Scan - 16,40 2
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A = A = tecknat avtal, B = Bud
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)
V = Vecka som snittpriset avser
? = Uppgiften okänd, eller hemlig


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 4 v 3 v 2
13,22 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,40 11,40 11,60
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,66 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,70 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
18 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,27 Tyskland 1,65 1,65 1,68 1,68 1,68
15 jan jämförbara**
16,09 Italien - 1,861 1,861 1,835 1,833
15,47 England - 1,789 1,837 1,886 1,883
15,16 Tjeckien - - - - 1,753
14,92 Spanien - 1,725 1,725 1,725 1,727
14,32 Danmark - 1,656 1,683 1,683 1,683
14,11 Irland - 1,632 1,671 1,671 1,671
13,86 Frankrike - 1,603 1,604 1,603 1,603
13,80 Tyskland - 1,596 1,626 1,626 1,626
14,08 Polen - - - 1,628 1,652
13,33 Holland - 1,542 1,570 1,570 1,570
13,25 Belgien - 1,532 1,556 1,556 1,581
13,14 Österrike - 1,520 1,540 1,540 1,540
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 jan
9 jan
2 jan
12 dec
Utbud
2260
2070
2025
3025
Sålda
2060
1890
660
1900
Medelpris, euro
1,68
1,69
1,67
1,72
Lägst
1,66
1,68
1,65
1,70
Högst
1,69
1,70
1,70
1,75
Medelpris, skr
14,53
14,48
14,27
14,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,25 9,75 9,75 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 9,30
KLS Ugglarps 140- 8,40 8,40 8,70 8,70
Dahlbergs 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 5,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Suggor 11 kr - galtar 7.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,50 7,50
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,61
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,44
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - - -
Galtar
6,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,50 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund
10,41
10,51
10,56
10,51
10,65
10,72
10,62
Dollar 6,50 6,55 6,50 6,51 6,55 6,64 6,60
Euro 8,65 8,57 8,55 8,62 8,66 8,70 8,62
Dansk 1,16 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16 1,15
Norsk 1,16 1,17 1,16 1,16 1,17 1,18 1,17
Yen 7,34 7,43 7,46 7,59 7,80 7,95 8,01
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,30 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,80 21,80 21,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 570 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten brist balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 218 217 223 222 222
445
Basis 30 kg 384 383 392 388 388
258
SPF+Myc 7 kg 223 222 228 227 227
451
SPF+Myc 30 kg 389 388 397 393 393
263
SPF 7 kg 227 226 232 231 231
455
SPF 30 kg 393 392 401 397 397
957
Økologi 30 kg 825 820 843 843 843
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg - 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.