@-GRIS 15 mars 2013
Senaste uppdatering gjord 15 mars 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Stabila priser i hela EU v 12
Inget slakteri, varken i Sverige, Norden, eller i Danmark eller Tyskland rör grispriserna nästa vecka. Det är små prisändringar i hela EU. Men nu väntar vi på våren med påsk och start för grillsäsongen söderut. Det har varit kyligt och snö långt ner på kontinenten och här i Sverige ovanligt kallt. Den här veckan var det ingen som talade om ev ytterligare prissänkning. Nu är vi väl så nära påsken och bättre väder, att efterfrågan på griskött snart börjar öka.
Jag hörde i veckan talas om att en leverantör utan kontrakt fick, eller i varje fall var erbjuden 12,70 kr vid Scan. Jag trodde inte att det kunde vara så lågt, men så kanske det är, med tanke på att noteringen är 10,27. I så fall måste jag korrigera det jag skrivit tidigare, att det är en prisspänning på 3 kr per kg mellan de bäst och sämst betalda. Om det här nämnda priset är korrekt, är ju prisspänningen 5 kr. Det är mycket för samma grisar och inget pris som det går att leva på.
Det är nästan som nötpriserna. Vid Mila-utställningen fick jag veta att en nötuppfödare erbjudits 18-19 kr vid ett slakteri, men fick ca 38 efter lite rundringning. Jag hörde om ett liknande fall från Uppland den här veckan.
Vid Sveriges Djurbönders stämma sa vd Marika Wärff att föreningen ska starta förhandlingshjälp som service till sina medlemmar. Ett pilotprojekt inleds i Norrland. Det blir för både gris, nöt och lamm och ska bestå av prisstatistik, kalkyler och simuleringsmodeller.
På nöt och lamm finns inget gjort alls tidigare i den vägen. På gris försöker i alla fall jag att hålla läsarna av @-GRIS uppdaterade om möjliga priser att förhandla om. När det som på nöt handlar om 100 % skillnad mellan en förhandling och en annan, då behövs verkligen förhandlingshjälpen.
Det ska bli spännande att se vad Sveriges Djurbönder kan erbjuda. De har säkert kontakter och insyn och kan få fram relevanta förhandlingspriser. Jag hoppas dock att man inte kommer att ta hänsyn till att man är stor aktieägare i HKScan och därmed Scan. Det kan bli intressekonflikt. Jag vet hur populär man kan bli hos slaktarna, när man avslöjar förhandlade priser. Men så måste man göra, när det inte finns noteringar värda namnet.
Det har varit många som efterfrågat prisjämförelser även mellan varven med förhandlingar, dvs jämförelser mellan slaktade omgångar. Jag startade en tabell för detta, men det är inte många som lämnat priser. Jag är tacksam om fler fyller på med sina resultat. /LG 130315


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden för griskött är fortsatt i linje med säsongen och läget på skinka ser klart bättre ut jämfört med föregående vecka. Viktintervall för bästa betalning är fortsatt utökat till 99,9 kg. Vi ser fram emot våren och kommande grillsäsong.
Kom ihåg att ev ändringar av slaktanmälan gris görs senast tisdag innan anmäld slaktvecka kl 16.00 via telefon eller kl 24.00 på internet. Vi har denna vecka infört samma service på anmälan gris som vi sedan tidigare har på lamm, dvs att vi inför rutinen att skicka ut ett sms till er som har grisar anmälda till slakt för att påminna om att nu är det tid att göra ev justeringar i antalet om den ursprungliga anmälan inte stämmer.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckans försäljning har varit hygglig, med hänsyn taget till årstiden. Det är kallt, men tiden för grillning närmar sig.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Alla väntar på våren, men fram till dess kommer marknaden att vara avvaktande.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknadsläget är normalt för den här tiden på året. Vi har överskott på smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka. Vi har stabil efterfrågan på alla huvudprodukter; framändar, bog, kotlett och skinka. Allt säljs till oförändrade priser i Europa.
Marknaden för bacon i England är likaså oförändrad.
I Ryssland ser vi en något stigande efterfrågan, men vi närmar oss den ryska fastan, som för med sig att en del kunder förhåller sig avvaktande.
Kina har fortsatt en negativ marknad med fallande priser. I Japan är situationen oförändrad.

ISN, Tyskland

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Debatt
För att läsa hela debattinlägget, klicka på blå texten!

Kristianstadsgrisen lämnar LRF Kristianstadsgrisen ABs 9 delägare med en årsproduktion på 65 000 grisar lämnar LRF. Vi är helt enkelt utleda på LRFs svaghet som branschorganisation. Vi har alla i dagarna tagit del av Jordbruksverkets statistik om en minskning av grisproduktionen med nära 10 % 2012. Denna kräftgång har pågått ett antal år. Det sorgliga är att LRF inte har gjort mycket för att stoppa minskningen. Utan ibland till och med bidragit till den.
Inom Kristianstadsgrisen tror vi att många inom svenskt lantbruk känner likadant och tycker det är dags att en ändring kommer till stånd. Vi vill därför uppmana till utträde ur LRF och att vi med samordnade krafter bildar en organisation som tillvaratar produktionslantbrukets intressen. Exakt hur denna skall se ut lämnar vi fältet öppet för.
Kristianstadsgrisen AB
Christian Järlesäter
Thorbjörn Sigesgård
Per Sköld
Mikael Betåker
Jörgen Paulsson
Torgny Andersson
Christer Wannebro
Torgil Bertilsson
Rickard Hansson

Läs hela debattinlägget

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vad sysslar aveln med?
Jag upplevde hampshire vara lugna och trevliga att jobba med. När jag bytte till duroc tyckte jag de var nervösa och stirriga. Nu prövar jag en omgång med hälften av var, ett fullskaletest alltså.
Nu ser jag att båda raserna har samma negativa egenskaper!
Vad sysslar aveln med?!
I helgen har jag individbehandlat ca 70 slaktgrisar (70 - 90 kg lev vikt) för APP. Att först jaga runt den sjuka grisen för att behandla den är en sak, men att samtidigt bli jagad av de andra ”nyfikna” grisarna blir för mycket.
Stellan

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Bli vän med vildsvinen – de hör till Matlandet Sverige!
Vildsvinen bekymrar folk i bl a mina hemtrakter, dackebygden i sydöstra Småland. Där anses t o m dagisbarnen vara hotade av djuren. Nyligen talade Eskil Erlandsson till jagande skogsbrukare, som krävde att gårdsförsäljning av vildsvinskött skulle tillåtas. Enligt ministern gick detta inte på grund av trikinrisken. Men efterfrågan på köttet överstiger vida tillgången och något borde göras snabbt, tyckte skogsbönderna för att möjliggöra en smidig köttkontroll, särskilt i glesbygder med många svin.
Min tes är att vi ska bli vän med vildsvinet. Det kommer sannolikt att stanna här under överskådlig tid. Då bör vi anstränga oss att gilla läget. Vi ska helt enkelt utnyttja och slå mynt av vildsvinens kapacitet som matsvin, råvara i svenska mästerkockars recept, jobbgenerator, markberedare i gran- och tallskogar (där älgar och rådjur nu gör stor skada), spännande villebråd, hudar för skinn och läder m m, m m.
Så Eskil Erlandsson, tag nu utan dröjsmål itu med det komplexa viltsvinsproblemet. Det gäller mycket mer än trikinrisken. Rätt hanterad kan en samordnad lösning ge jobb, pengar och tillväxt till vår eftersatta landsbygd.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Kan en veckomeny rädda världen?
I tisdags bjöd Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket in till workshop kring den klimatsmarta maten. Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att utarbeta en färdplan för att uppnå visionen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. För att nå dit måste vi ändra vår livsmedelskonsumtion. Man kan arbeta med åtgärder kring den nationella primärproduktionen och uppnå vissa positiva klimateffekter genom bl a effektivisering. Men eftersom minst hälften av våra livsmedel importeras måste vi påverka vår totala livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket hade satt upp en veckomeny. Den kan minska utsläppet från maten från dagens 2 ton till ca 1 ton per capita och år.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 12

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 71-96,9 - 15,20 15,20 15,20
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 - 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,75 14,75 14,75 14,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans -
Ginsten
balans överst överst -
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
12,21 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00 11,00 11,20
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,17 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,59 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
15 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,01 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,68 1,71
12 mar jämförbara**
15,16 Spanien - 1,818 1,814 1,809 1,794
15,14 Italien - 1,816 1,854 1,899 1,899
14,55 England - 1,745 1,713 1,707 1,700
13,69 Irland - 1,642 1,642 1,642 1,642
13,67 Frankrike - 1,640 1,632 1,631 1,628
13,56 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,656
13,36 Danmark - 1,603 1,630 1,630 1,630
13,26 Tjeckien - - - 1,591 1,589
13,53 Polen - - - 1,623 1,620
13,18 Österrike - 1,581 1,581 1,581 1,581
12,98 Holland - 1,557 1,557 1,557 1,557
12,97 Belgien - 1,556 1,556 1,556 1,569
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 mars
1 mars
20 feb
13 feb
Utbud
2275
2050
2513
2380
Sålda
1915
1870
2413
2200
Medelpris, euro
1,72
1,72
1,72
1,75
Lägst
1,70
1,70
1,71
1,73
Högst
1,73
1,73
1,73
1,76
Medelpris, skr
14,48
14,48
14,48
14,77

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
KLS Ugglarps 140- 9,90 9,90 9,90 9,90
Dalsjöfors 58% 7,75 7,75 7,75 9,25
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 9,00 9,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
8,54
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 7,70
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,33
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,25
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
9,93
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
7,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
9,61
9,61
9,77
9,65
9,78
9,95
10,05
Dollar 6,43 6,40 6,43 6,35 6,30 6,35 6,35
Euro 8,34 8,32 8,46 8,42 8,44 8,59 8,62
Dansk 1,11 1,11 1,13 1,12 1,13 1,15 1,15
Norsk 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15
Yen 6,67 6,82 6,97 6,80 6,74 6,79 6,99
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,60 21,60 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri - brist - -
Dalsjöfors Slakteri - - - balans
Dahlbergs Slakteri - bristt bristt brist
Ginsten balans brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 213 213 219 219 213
414
Basis 30 kg 373 373 382 382 376
241
SPF+Myc 7 kg 218 218 224 224 218
419
SPF+Myc 30 kg 378 378 387 387 381
246
SPF 7 kg 222 222 228 228 222
424
SPF 30 kg 382 382 391 391 385
855
Økologi 30 kg 771 771 777 777 778
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
617
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
492
ZNVG 28 kg - - 59 59 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.