@-GRIS 22 mars 2013
Senaste uppdatering gjord 26 mars 15,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Senaste nytt om marknaden och priser

Fortsatt oförändrade grispriser v 13
Även den här veckan har varit lugnt prismässigt i större delen av Europa. I de flesta länder ligger grispriserna stilla. Så även i Sverige och övriga Norden. Några större ändringar är nog inte att vänta veckan därpå heller. Den isande kalla väderleken ska fortsätta en tid ytterligare och håller grillarna kvar i garaget.
Så var det inte i fjol. Då var det 20 grader varmt vid den här tiden i mars och alla grillade, sa någon i veckan. Sommaren var i mars. Men därefter kom det dåliga vädret, med regn, omsådd, och omsådd. I varje fall i Mellansverige.
Vi får hoppas att det blir en lång period vackert väder när väl våren kommer.
Det var en del roliga artiklar på nätet i veckan. Som att tyska slakterier ska locka grisuppfödarna att bli laglydiga genom att betala extra för grisar med knorr på svansen vid slakt. Tyska svansar är oftast kuperade, trots att det är förbjudet i normal produktion. Vi får se om moroten blir effektivare än piskan.
Så har det importerats finska grisar igen, den här gången för slakt vid Scan i Skara. Men alla slaktare har välsignat avtalsbrottet, eftersom det skedde för att hjälpa strejkdrabbade slakterier i Finland.
Skövde Slakteri får ny vd i höst. Det blir Ove Konradsson, som var vd vid Skövde på 90-talet. I en intervju på GrisPortalen tycker han att svenska landsting och kommuner ska bli laglydiga och tillämpa svensk lag vid upphandling. Han läxar också upp jordbruksministern. Men framför allt har han visioner för animalieproduktionen, vilket bådar gott.
Grisgeneralen berättar om ett möte med Scans nyligen tillträdde vd Göran Holm, som han beskriver som trevlig och lovande. Med två nya slakt-vd med visioner kan vi hoppas på nytändning inom grisnäringen. /LG 130322

Det här kan du läsa idag på
www.grisportallen.se
Ove vd för Skövde Slakteri i höst
Tysk grisknorr blir värd 14 €
Finska grisar slaktades i Skara
Vildsvinen kostar 840 kr/hektar
Slaktare vill ha mer än 6 %/3 år
Livs driver kampanj mot Scan


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden för griskött är fortsatt i linje med säsongen. Vissa detaljer går dock mot ett klart bättre läge, vilket givetvis är positivt. Viktintervall för bästa betalning är fortsatt utökat till 99,9 kg.
Kom ihåg att ev ändringar av slaktanmälan gris görs senast tisdag innan anmäld slaktvecka kl. 16.00 via telefon eller kl. 24.00 på internet. Vi har from vecka 11 infört samma service på anmälan gris som vi sedan tidigare har på lamm, dvs att vi inför rutinen att skicka ut ett sms till er som har grisar anmälda till slakt för att påminna om att nu är det tid att göra ev justeringar i antalet om den ursprungliga anmälan inte stämmer.

KLS Ugglarps
Grismarknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.
Gällande nötmarknaden är den idag mycket pressad.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som beräknat. Påskskinka och prinskorv är huvudprodukter nu inför påsken.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Notering och marknad oförändrad.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är påsk nästa vecka, vilket sätter sin prägel på försäljningen. Påskveckan äter man mycket.
-Vi har normal slakt, men överskott på smågrisar. Vi har något tusental smågrisar vi gärna vill exportera.
-Vi har inte haft någon strejk i Atrias slakterier. Den har inte berört oss.


Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka. Det år fortsatt kallt i norra Europa och detta håller efterfrågan på griskött lite nere.
Motsatt ser vi in i påskveckan, med färre slaktningar och därmed mindre utbud, varför utbud och efterfrågan balanserar. Vi har stabila priser på skinka, framändar och bog.
Avsättningen för bacon i England är oförändrad.
På marknaderna i tredje land är situationen likaså oförändrad.
.

ISN, Tyskland

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Debatt
För att läsa hela debattinlägget, klicka på blå texten!

Kristianstadsgrisen lämnar
LRF

Kristianstadsgrisen ABs 9 delägare med en årsproduktion på 65 000 grisar lämnar LRF. Vi är helt enkelt utleda på LRFs svaghet som branschorganisation. Vi har alla i dagarna tagit del av Jordbruksverkets statistik om en minskning av grisproduktionen med nära 10 % 2012. Denna kräftgång har pågått ett antal år. Det sorgliga är att LRF inte har gjort mycket för att stoppa minskningen. Utan ibland till och med bidragit till den.
Inom Kristianstadsgrisen tror vi att många inom svenskt lantbruk känner likadant och tycker det är dags att en ändring kommer till stånd. Vi vill därför uppmana till utträde ur LRF och att vi med samordnade krafter bildar en organisation som tillvaratar produktionslantbrukets intressen. Exakt hur denna skall se ut lämnar vi fältet öppet för.
Kristianstadsgrisen AB
Christian Järlesäter
Thorbjörn Sigesgård
Per Sköld
Mikael Betåker
Jörgen Paulsson
Torgny Andersson
Christer Wannebro
Torgil Bertilsson
Rickard Hansson

Läs hela debattinlägget

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vem är Göran Holm?
För 5 veckor sedan hade jag tillsammans med grisföreningen U4F förmånen att få träffa Scans nye vd Göran Holm. Det är första gången sedan Per Perssons tid det verkar finnas en duglig chef på plats i Scan.
Göran kommer närmast från Coca-Cola och är 55 år. Han kan marknadsföring och med de kunskaperna hoppas vi han har möjligheter att lyfta vår näring.
Bl a är han medveten om en del tillkortakommanden, som Scan haft hittills.
Ett svagt Scan ger nackdelar för alla i branschen, sa han. Att enbart fokusera på att Scans varor har svenskt ursprung räcker inte, utan varumärket måste laddas med fler argument.
Vidare sa Göran att utan oss svenska producenter är Scan-märket ingenting.
Vi får hoppas att Göran ganska omgående får klart för sig hur inkompetenta cheferna är på SLS. Det säger sig självt, att en korvstoppare och en historielärare knappast är skickade att sköta tillförseln av slaktdjur till Scan.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Bekymmersam ökning av antibiotika till de danska grisarna
Sveriges svinuppfödare gick som bekant tidigt i täten vad gäller strikta djurskyddsbestämmelser och kontrollerad antibiotikaanvändning i fodret. Genom en nästan kuppartad "triangulering" (då man gör någon annans goda idé till sin), som det heter i politiska sammanhang, och i kraft av sin dominans på den globala marknaden lyckades danskarna ta äran av detta och internationellt framstå som ett föredöme för djurvänlig och "ren" svinuppfödning,
Mot denna bakgrund är det förståeligt att jordbruksministern Mette Gjerskov enligt Pig Site News är djupt bekymrad över de senaste två årens uppgång (10 - 12 %) i användningen av antibiotika i dansk svinproduktion. Risken med resistenta bakterier är ju just nu mer uppmärksammad internationellt än någonsin tidigare och köttmarknaden är känslig efter hästköttskandalen.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Svensk livsmedelsproduktion på val-agendan?
Man kan väl hoppas det, men det beror sannolikt på om det finns starka politiska företrädare som ser ett värde i att driva frågan partipolitiskt. Göran Persson gjorde det en gång i tiden. Dock utan framgång.
När LRF Mjölk höll sista seminariet i serien Maten och Makten bekräftades det svaga intresset. Jordbruket betraktas av en del, liksom försvaret, numera som ett särintresse.
Sveriges Konsumenter förordar ursprungsmärkning, men är ganska otydliga när det gäller svenska mervärden. Jag är också ganska pessimistisk när det gäller förståelse för att ytterligare avveckling av svensk livsmedelproduktion faktiskt missgynnar konsumenterna, som vill ha närproducerat.
”Vi får vad vi betalar för. Vem är boven: industrin, handeln, men också vi som konsumenter, som inte bryr oss om vi har något svenskt jordbruk kvar utan bara tittar på pris. Köp svenskt, helst ekologiskt, men om, inte åtminstone svenskt” säger Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, i sin blogg.
Det har varit en intressant seminarieserie hos LRF Mjölk, även om publiken varit något ålderstigen.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
Ove vd för Skövde Slakteri i höst
Tysk grisknorr blir värd 14 €
Finska grisar slaktades i Skara
Vildsvinen kostar 840 kr/hektar
Slaktare vill ha mer än 6 %/3 år
Livs driver kampanj mot Scan


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 13

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 71-96,9 15,20 15.20 15,20 15,20
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,75 14,75 14,75 14,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-s
överst balans balans balans
Ginsten
överst balans överst överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 13 v 12 v 11
12,21 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00 11,00 11,00
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,17 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,59 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
15 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,02 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
19 mar jämförbara**
15,18 Spanien - 1,818 1,818 1,814 1,809
14,87 England - 1,782 1,745 1,713 1,707
14,68 Italien - 1,759 1,816 1,854 1,899
14,16 Frankrike - 1,696 1,640 1,632 1,631
13,69 Irland - 1,642 1,642 1,642 1,642
13,56 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,626
13,36 Danmark - 1,603 1,603 1,630 1,630
13,27 Tjeckien - - - 1,590 1,591
13,53 Polen - - - 1,632 1,623
13,03 Österrike - 1,561 1,581 1,581 1,581
12,98 Holland - 1,557 1,557 1,557 1,557
12,97 Belgien - 1,556 1,556 1,556 1,556
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 mars
7 mars
1 mars
20 feb
Utbud
2220
2275
2050
2513
Sålda
1810
1915
1870
2413
Medelpris, euro
1,72
1,72
1,72
1,72
Lägst
1,71
1,70
1,70
1,71
Högst
1,73
1,73
1,73
1,73
Medelpris, skr
14,48
14,48
14,48
14,48

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
KLS Ugglarps 140- 9,90 9,90 9,90 9,90
Dalsjöfors 58% 7,75 7,75 7,75 7,75
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 9,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
8,54
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 7,70
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,33
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,25
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
9,93
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
7,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
9,79
9,61
9,61
9,77
9,65
9,78
9,95
Dollar 6,47 6,43 6,40 6,43 6,35 6,30 6,35
Euro 8,35 8,34 8,32 8,46 8,42 8,44 8,59
Dansk 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12 1,13 1,15
Norsk 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15
Yen 6,76 6,67 6,82 6,97 6,80 6,74 6,79
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60- 21,60 21,60 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri bristt brist brist -
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri bristt bristt bristt bristt
Ginsten balans balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 213 213 213 219 219
414
Basis 30 kg 373 373 373 382 382
241
SPF+Myc 7 kg 218 218 218 224 224
419
SPF+Myc 30 kg 378 378 378 387 387
246
SPF 7 kg 222 222 222 228 228
424
SPF 30 kg 382 382 382 391 391
855
Økologi 30 kg 771 771 771 777 777
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
617
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
492
ZNVG 28 kg 59 59 59 59 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.