@-GRIS 13 februari 2015
Senaste uppdatering gjord 17 februari 18,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Fortsatta höjningar i Tyskland och Danmark v 8
Tyskland höjer grispriset med 5 cent v 8 och Danmark med 2 øre. Tyska priset har därmed stigit tre veckor i rad, varav två veckor med 5 cent varje gång. Dessutom har euron blivit dyrare senaste veckorna. Svenska konkurrenskraften har därmed stärkts. Nu väntar vi på de svenska höjningarna!
Det är en positiv trend för slaktgrisar i nästan hela EU. Sista land att slakta bort puckeln sedan helgerna är Österrike. Slaktanmälningarna är låga i de flesta EU-länderna och slaktvikterna sjunker. I Tyskland har slaktvikterna sjunkit med ett kilo sedan årsskiftet.
Det är således mycket som är på rätt väg när vi går in i sista halvan av februari och man börjar tänka på upplagring inför grillsäsongen i hela Europa. Den svagare euron hjälper upp exporten till tredje land.
Svenska grispriserna är oförändrade hos alla slakterier.
I Sverige är vi inne i sportlovet, med minskad efterfrågan på griskött som följd. Det är det vanliga, att butikerna under sportlovet köper in mindre svenskt griskött. Fler svenskar än vanligt äter inte hemma och en del äter på restaurang i Sverige och en del på restaurang i t ex Alperna. Ett par slaktare säger att man visserligen ser en nedgång av försäljningen av svenskt griskött under sportlovet, men inte lika mycket som tidigare år. Man kan spekulera om orsaken. Kan det vara så att fler svenska restauranger än tidigare använder svenskt griskött?! Tidigare år har det hetat att när folk äter ute, så blir det större andel importerat kött på tallrikarna, än när man äter hemma.
Skövde Slakteri har nu beslutat om hur man ska bygga upp efter branden i fjol och man ska även bygga ut. Man investerar i en helt ny slaktlinje med kondensskållning och robotstationer, som ökar slaktkapaciteten och sänker slaktkostnaderna. Dessutom blir det en ny chockkyl som minskar kylsvinnet och ökar värdet på slaktkroppen, samt en ny avdelning för förädling av biprodukter som tidigare gått till biogas. Se vidare artikel på GrisPortalen lördag.
Mila i Malmö hålls den här veckan, men inslagen om grisar är få. Mila har blivit en mässa för nötfolk. Den trenden har funnits länge.
Antalet personer i Danmark som smittats med svine-MRSA fördubblades i fjol, jämfört med 2013. 1 276 i fjol, 648 i förfjol. Detta enl Statens Serum Institut, som tillägger att det är konstaterade fall. Experter tror att det är mellan 6 000 och 12 000 danskar som bär på MRSA CC398 utan att veta av det. Två har dött av gris-MRSA 2014 och 8 har fått blodförgiftning. Av andra typer av MRSA har 8 dött och 55 fått blodförgiftning.
I Danmark satsar matkedjan Rima stort på Den Go’e Gris, ett koncept där den danske grisföretagaren ska bidra med sitt porträtt och gris i famnen på sin gård och sälja mer danskt. Landmanden skal være med til at sælge grisen, lyder parollen. Det är ett försök att vända den negativa trenden, där konsumenterna beskyller grisnäringen för dålig grishållning, mycket antibiotika och MRSA. Under den nya kampanjen ska konsumenterna välja griskött med identitet, grisarna har mer utrymme i boxarna, strö, mindre antibiotika, osv. Och knorren kvar på svansen!! Så här i kampanjens inledning konstaterar man en merförsäljning av danskt griskött hos Rema.
En omvändning under galgen, tycker vi som har allt detta på varenda gård. Kanske inte lika mycket porträtt och gård på paketen som vi trodde för några år sedan. Det kanske är dags för en omstart för konceptet här i Sverige?
Konsumenterna borde få veta mer om den mat de stoppar i sig. I veckan kunde jag läsa om en produkt, vinblad, ett parti som lyckligtvis stoppades i tullen. Den innehöll enligt Livsmedelsverket 40 olika bekämpningsmedel, varav 17 över gränsvärdena!!
Lyckligtvis äter jag inte så mycket veg-mat, där vinblad används ganska flitigt, och dricker inte mycket the! /LG 150213


Marknadskommentarer
HKScan Agri
En normal vecka för årstiden med lite lägre intresse för fläsket men vi ser samtidigt att det börjar bli dags att planera och förbereda för vårt andra stora säsong – grillen.
Notering vecka 8 oförändrad.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är lite trögare marknad nu under sportlovet, men bättre försäljning än det brukar vara under sportloven. Den trögare marknaden brukar hålla i sig under alla 3 - 4 veckorna och förbättras sedan sakta.
-Framåt påsk är det som regel full fart igen och vi hoppas på en tidig vår med livlig grillning.
-Det är balans både i slakten och för smågrisarna och priset är oförändrat. Men det är glädjande och ser bra ut med höjningarna i Tyskland och Danmark.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -En viss (liten) inbromsning har märkts pga sportloven. Framförallt fläsktvåan. Övrigt rullar det på normalt.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det kändes bra före sportlovet, men nu har det blivit tuffare, Vi har ett par svaga veckor framför oss nu, 8 och 9, och det går en del till frysen.
-Det är lite överstående i slakten, två dagar. Det är också lite överskott på smågrisar.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Den europeiska marknaden präglas av lågt utbud, vilket hänger samman med en låg efterfrågan. Liksom senaste veckan är det balans på marknaden.
-Detta är som utgångspunkt en positiv signal, att marknaden stämmer överens. Vi upplever förbättrade priser på skinka och kotlett, medan bog och framdelar är oförändrade, säger Søren Tinggard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Vissa köttdetaljer klarar sig hyggligt, medan de som är mer beroende av säsong låter vänta på sig.
-Det är fortsatt god försäljning av bröstfläsk, medan filé och karré fortsatt är lite vid sidan av säsongen, säger han.
Försäljningen till tredje land är oförändrad.


ISN, Tyskland
Positiva trenden fortsätter i EU
Den positiva trenden fortsatte den senaste veckan för slaktgrisar i EU. Åter var det tyska priset som drog, dock med endast två cents höjning, vilket var mindre än förra veckan. Viktigaste orsaken till tyska höjningen var minskat utbud av slaktgrisar. Slakten ligger under gränsen en miljon och de regionala slaktvikterna har fallit med nästan ett kilo sedan årsskiftet.
Liknande tendens ses i grannländerna Holland och Danmark. Där steg priset med 3 cent och i Belgien med 1 cent. I Österrike slaktar man sista delen av puckeln från årsskiftet. Slaktarna söker ivrigt efter slaktgrisar för att utnyttja slakteriernas kapacitet. Som en följd av detta steg priset i Österrike med 5 cent.
Även i södra Europa är stämningen på slaktmarknaden positiv, från grunden sett, men slakterierna visar något mindre intresse för inköp och höjningarna av priserna har hittills varit moderata. I Frankrike visade grisbörsen endast oförändrat pris vid den senaste auktionen och i Spanien kröp priset upp med 2 cent.
Tendens för tyska marknaden: Den goda efterfrågan på slaktgrisar håller i sig i början av nya veckan. Uppenbart har även stämningen höjts bland köttköparna. Med förväntningar om fortsatt stigande priser, bör köttköparna beställa ökade volymer än tidigare. Samtidigt får exporten till länder utanför eurozonen stöd av en svagare euro. Som det ser ut nu är en bra gissning att det bli ännu en moderat prishöjning.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

SVTs Debatt
Då jag deltog i SVT-programmet Debatt så vill jag med anledning Gunnelas blogg göra följande notering:
Problemet är att vi inte får föra en seriös debatt, dialog, där alla argument värderas och vi sedan kommer fram till vad som anses rimligt. Ett program likt Debatt med 3 ämnen på 45 minuter skapar fler frågor än det ger svar.
Fixering eller ej. Problemet är att vi inte för prata om det och utvärdera utan att bli slagna på fingrarna.
Järpdal och jag är rörande överens, ”Svensk mat ger arbete och Välfärd i Sverige”
Hilsen Stellan

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Jobba hårt med balansräkningen
Då vi tittar på lönsamhet och annat i våra företag så koncentrerar vi oss ofta enbart på resultaträkningen. Det är där det skall genereras pengar till alla företagets utgifter. Emellertid så har balansräkningen också stor betydelse. Det är inte ovanligt att ett lantbruksföretags balansräkning innehåller många poster där kapitalet borde arbeta på ett annorlunda sätt. Ex.sparmedel och emmisionsinsatser som avkastar dåligt. Dessa pengar är oftast bättre att betala leverantörsskulder med, för att undvika onödigt höga räntekostnader. Detta kan även gälla insatser i ekonomiska föreningar där man har gått ur föreningen. Tyvärr kan man ju inte belåna insatser.
Då det gäller företagets lån bör man ganska ofta se över villkoren. Efterhand som vi amorterar så uppstår ledigt belåningsutrymme på inteckningslånen, s k överhypotek. Detta överhypotek bör användas till att omplacera andra lån eller skulder, dock ej maskinskulder, till bättre villkor. För dessa operationer får man ofta jobba hårt då bankerna ser detta som besvärligt och ger dem lägre räntor. Maskinskulder bör finansieras med maskinen som säkerhet. Rörelsekapitalet upplånas med företagsinteckning som säkerhet.
Speciellt besvärliga är LF-bank (Länsförsäkringar) och Landshypotek här i Mälardalen. Detta beror på att inkompetensen hos dessa bankers tjänstemän är besvärande dåligt, eftersom man inte kan skilja på teoretisk och praktisk ekonomi, samt saknar helt insikt i modern animalieproduktion.
Kör hårt!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Närodlat – närproducerat
Med anledning av remissen av Livsmedelsverkets kostråd har Jordbruksverket och Sveriges Konsumenter (SK) kritiserat användningen av begreppet närodlat-närproducerat. Man hävdar att detta är vilseledande. Enligt Jordbruksverket kan man inte hävda att svenskodlat är bättre än importerat avseende miljö och klimatpåverkan. Ett något anmärkningsvärt uttalande från Jordbruksverket, eftersom det finns fakta i målet när det gäller regelverk och studier som visar att klimatpåverkan för många produktionsgrenar är låga i Sverige relativt andra länder. Och varför ska alltid Spanien poppa upp, där man använder betydligt mer bekämpningsmedel än i Sverige. Jan Bertoft, generalsekreterare i SK vill t o m avskaffa begreppet närproducerat. Det kan man nog glömma. Flera konsumentstudier visar också att en majoritet gillar beteckningen lokal/närproducerat eftersom man vill stödja traktens bönder. Ett förhållande som jag anser att Sveriges Konsumenter måste respektera. Dessutom tror jag de flesta konsumenter är så kloka att man inte alltid likställer närodlat med ekologiskt, småskaligt och idylliskt. Förutom Livsmedelsverkets kostråd är frågan åter högaktuell. Nu kommer lokala initiativ där handlare vill ge extra stöd till traktens mjölkbönder. Och att konsumenterna gärna betalar en krona mer för mjölken, är väl ett bevis så gott som något för att många svenska konsumenter vill ha kvar sina mjölkbönder.
Debatten är inte ny. SLUs LivsmedelsSveriges Ingela Hallberg försökte 2012 få till stånd en branschöverenskommelse, som skulle innebära att företag som använde sig av begreppet närproducerat skulle definiera vad detta i så fall innebar. Men intresset från industrin och handeln var då lamt. Dessutom la SLU ned LivsmedelsSverige. Alla är överens om att det inte finns någon rimlig definition på närodlat/ närproducerat. Nära betyder olika saker för olika människor – svenskt, norrländskt, gotländskt, Mälardalen o s v. Men nära, handlar också om värderingar d v s vad man tycker är viktigt när det gäller djurhållning och odling. Detta visar ett antal konsumentstudier. Skulle jag flytta till Skåne, skulle inte danskt bli nära för mig. Jag vill ha betande kor och grisar med knorr på svansen. Därför blir en geografisk definition av närproducerat idiotisk. Däremot är ursprungsmärkning – allt ifrån land, region till gård till glädje för oss som vill göra informerade val. Det var också svaret från Vi Konsumenter när LivsmedelsSverige skickade ut en enkät till ett antal intressenter 2011.


Blogga du
också - jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 8

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst balans överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 8 v 7 v 6
11,17 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 8,80 8,60 8,40
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,37 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,74 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
11 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,27 Tyskland, 56 % 1,40 1,35 1,33 1,28 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
10 feb jämförbara**
14,65 Italien - 1,546 1,563 1,587 1,613
13,91 England - 1,468 1,537 1,596 1,600
13,30 Spanien - 1,403 1,379 1,366 1,364
12,28 Tyskland - 1,296 1,276 1,226 1,226
12,26 Österrike - 1,294 1,243 1,243 1,243
12,19 Irland - 1,286 1,286 1,286 1,286
12,18 Frankrike - 1,285 1,287 1,280 1,279
12,15 Danmark - 1,282 1,255 1,255 1,297
12,11 Tjeckien - - 1,278 1,280 1,283
11,73 Polen - - - 1,238 1,194
11,83 Belgien - 1,248 1,236 1,198 1,211
11,51 Holland - 1,215 1,187 1,149 1,130
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
2 feb
27 jan
20 jan
13 jan
Utbud
2817
2210
2585
2140
Sålda
2817
1830
2315
2140
Medelpris, euro
1,39
1,38
1,31
1,31
Lägst
1,37
1,35
1,30
1,30
Högst
1,41
1,40
1,32
1,31
Medelpris, skr
12,17
12,87
12,40
12,45

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,00 4,00 4,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
6,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,20 4,90 4,90
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,34
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,22
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,33
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,20 3,90 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 52
Pund
12,75
12,54
12,52
12,37
12,30
11,98
12,14
Dollar 8,37 8,25 8,27 8,18 8,03 7,96 7,79
Euro 9,48 9,39 9,33 9,47 9,51 9,41 9,53
Dansk 1,27 1,26 1,25 1,27 1,27 1,26 1,28
Norsk 1,09 1,08 1,05 1,07 1,05 1,03 1,05
Yen 6,95 7,03 7,02 6,92 6,86 6,65 6,48
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,23 20,23 20,23 20,23
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 550 550 550 540
Ytterligare vaccination +10 +10 +10 -
HKScan Agri
Plus 30 kg 445 445 445 445
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst balans balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans överst
Dahlbergs Slakteri - - - balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 183 178 174 174 183
406
Basis 30 kg 320 312 304 304 318
238
SPF+Myc 7 kg 188 183 179 179 188
412
SPF+Myc 30 kg 325 317 309 309 323
243
SPF 7 kg 192 187 183 183 192
417
SPF 30 kg 329 321 313 313 327
1041
Økologi 30 kg 820 799 792 777 772
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
587
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
407
VEZG 28 kg 43 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.