@-GRIS 20 februari 2015
Senaste uppdatering gjord 24 februari 11,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578


Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Brotorps
Lantbruk
söker:
• Kvarnanläggning
• Portionerare eller dyl
• Doserare
• Elektronik
• Allt inom foder till gris för uppdatering av befintlig anläggning.

Kontakta:
Henric Dahlin
0703224556


Ska du sluta
med smågrisar?
I så fall är vi intresserade att köpa dina livdjur! Allt från gyltor till 5e-grisare
är intressant.
Provtagning tillkommer.

Kontakta:
Brotorps Lantbruk
Henric
0703224556

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset upp ytterligare 7 cent v 9 till 14 skr!
Tyska grispriset fortsätter uppåt i tydligen allt snabbare takt, nästa vecka med 7 cent till 1,47 €. Danmark höjer 20 øre.
Tyska internetauktionen indikerar fortsatt höjning. 1,51 € blev senaste priset och allt säljs.
Tyska höjningsstegen sedan v 5 är, dock från en låg nivå, 5, 2, 5 och 7 cent, sammanlagt 19 cent eller i svenska pengar 1,80 kr. Tyska grispriset är därmed uppe i 14 kr och slår därmed något svenskt slakteris offentliga priser. Med tilläggen blir det annat. Om vi tar Scans 13,80 i pristabellen, så är det 14,80 till 15,20 kr, beroende på tillägg och var man bor i landet. Bästa tilläggen är i södra Sverige, nära slakteriet i Kristianstad. De stora personliga tilläggen lär vara borta, men övriga tillägg ger också pengar om man har många grisar. Dalsjöfors hamnar då på 14,60 kr till 14,80 i stället för tabellens 14,30. Skövdes 13,50 kan bli 14,50 kr. KLS Ugglarps 14,30 kan bli 14,60 kr. Det här är bara exempel. Hos Ginsten går det inte att hämta så mycket mer än listpriset och tilläggen, men 14,80 i tabellen + tillägget står sig ganska bra. Allt enligt senaste kollen.
Under perioden med höjningar i Tyskland har inga höjningar skett alls i Sverige, trots att det blivit dyrare att köpa kött i euro. Å andra sidan är vi ju mitt inne i smalperioden för försäljningen av svenskt griskött, efter jul och mitt i sportlovet. Ett och annat slakteri talar nu om att höjningar är nära förestående.
Med tanke på att det inte finns några stora lager i frysarna, är grunden lagd för bra priser under grillsäsongen. Som det ser ut nu verkar det dessutom finnas förutsättningar för en tidig vår. Tidig vår innebär merförsäljning och frysarna töms snabbare. Det är bara att hoppas att handlarna börjar fundera på om det svenska grillköttet ska räcka hela säsongen?
Dalsjöfors höjer smågrisarna 10 kr v 9. Vi kan vänta att fler slakterier höjer inom kort.
Förra veckan berättade vi att Skövde Slakteri beslutat om hur man ska bygga upp efter branden i fjol. Man ska även bygga ut i två etapper, /LG 150220


Marknadskommentarer
HKScan Agri
En normal vecka för årstiden med lite lägre intresse för fläsket, men vi ser samtidigt att det börjar bli dags att planera och förbereda för vårt andra stora säsong – grillen. Notering vecka 9 oförändrad.


KLS Ugglarps
-


Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en normal vecka, som vi räknat med. Trots att priserna i Tyskland gått upp under en lång period, har det varit svårt att få ut högre priser i Sverige. Det är egendomligt att det inte gått att få upp priserna.
-Det är inga lager av betydelse i frysarna, så kommer prishöjningarna igång inför grillsäsongen, kan vi nog räkna med bra grispriser framöver.


Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi höjer smågrisarna 10 kr v 9, i övrigt är allt oförändrat. Marknaden är oförändrad sedan förra veckan. Slakt och smågrisar är i balans.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Inga prishöjningar den här veckan heller. Vi måste komma över sportlovet först. Det är lugnare affärer under sportlovet, det går inte att komma ifrån. Nu är det lov i Stockholm och Mälardalen nästa vecka, sedan kan köttmarknaden börja stabilisera sig.
-Det är balans nu på slakten, nästan lite brist. Vi behövde 250 fler grisar i veckan och köpte ett lass av en slaktarkollega. Det är bra med samarbete.


Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Vintergäcken börjar titta upp i trädgårdarna här hemma och det märks vårkänslor även på den europeiska marknaden för griskött. Priserna är lätt stigande.
-Det är ett generellt sett förhållandevis lågt utbud av levande grisar på marknaderna i norra Europa och speciellt gäller detta Tyskland. Det ger helt naturligt ett lägre utbud av kött. Så även om efterfrågan faktiskt är på oförändrad och på rätt låg nivå, så märker vi att marknadens "hunger" börjar göra sig påmind hos inköparna runt om i Europa, berättar Søren Tinggaard, som är underdirektör i Danish Crowns exportavdelning.
Det låga utbudet ger plats för löpande prisförbättringar på speciellt skinka, framändar och bog. Försäljningen till den brittiska marknaden av kotlett och bacon sker också till lite stigande priser, medan efterfrågan på karré och filé fortsatt är dämpad.
-Både karré och filé är produkter som gör sig riktigt gott på grillen, men även om vintern har varit mild över större delen av Europa så kan det säkert gå några veckor till, innan vi ser ökad efterfrågan på just dessa köttdetaljer, säger Søren Tinggaard.
Till länderna utanför Europa är det stabil försäljning, men med förhållandevis låg aktivitet. Kineserna firar denna vecka sitt nyår och går in i getens år. Därför är aktiviteterna hos inköparna helt naturligt mycket låg.


ISN, Tyskland
Priserna fortsätter stiga i EU
Den enda trend som nu syns i Europa är: Uppåt!
Isen verkar ha brutits för två veckor sedan, då priserna gick uppåt i Tyskland för första gången igen. Nu rankas Tyskland som tvåa bland de fem stora grisländerna i EU, vilket är före Frankrike, Danmark och Holland. Orsaken är låga volymer som bjuds ut, efter snabb fart på efterfrågan.
Förra veckan gick priset i Tyskland upp 5 cent. Det är liknande skala i Holland, Frankrike, Belgien och Österrike. Mest moderata var höjningarna i Spanien, Danmark och Italien. Detta utökade skillnaden mellan Frankrike och Danmark, som ligger fyra bland de fem stora.
Situationen är något svagare på brittiska grismarknaden. Där gick priset ned 3,8 cent som följd av svag spotmarknad.
Trend för tyska marknaden: Utsikterna ser bra ut i början av veckan. Slaktarna fortsätter efterfråga och utbudet räcker inte riktigt. En del betalar tillägg för att få vad de behöver. Detta gör att priserna väntas fortsätta uppåt och vissa grisföretagare spelar med och försöker hålla tillbaka anmälningarna till slakt.


Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Cash is King!
Kassaflödet blir allt viktigare för dagens stressade småföretagare. För lantbrukets del tvingas nu lantbruksföretagen finansiera en allt större del av tiden i värdekedjan. I grisproduktionen tar det ca 315 dagar från produktionsstarten (insemineringen) till det färska köttet betalas av konsumenten i butiken. Lantbrukaren tvingas finansiera uppfödningen 10 månader + ca 15 dagar (förut c:a 8 dagar) innan slakteriet betalar för slaktgrisarna, således 320 dagar från produktionsstart till betalt för produkten. Slakterierna har tvingats acceptera 31 dagars betalningstid (förut 10 dagar) innan slakten får betalt av handlaren. Slakteriet finansierar således 16 dagar (31 - 15) och ytterligare några dagar som grisen är på slakteriet.
Således står lantbrukaren för 102 % av tiden för finansiering, slakteriet 6 % och handlaren minus 8 % av tiden. Handlaren får det färska köttet levererat till butik, säljer köttet inom några dagar och betalar slakteriet 31 dagar efter leverans. Dessutom får man in momsen som man sedan ”lånar” av staten i genomsnitt ca 21 dagar. Handlaren får således betalt av konsumenten långt innan leverantören får sina pengar. Inte undra på att livsmedelshandlaren även kan bedriva bankverksamhet! Dessa pengar är ju egentligen leverantörernas pengar.
Det är således inte konstigt att lantbrukaren har 20 miljoner i bankskulder och handlaren 20 miljoner i kassan. Cash is King!
Lars Hultström

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!


Grisgeneralen
Klicka HÄR

Minska exponeringen av ammoniak
Så här års drabbas de flesta grisstallarna, då oftast slaktsvinsstallar, av höga värden av gödselgaser. För ammoniak gäller att gasförekomsten inte får överstiga 10 ppm. Ofta drabbas de största grisarna då ventilationen ofta inte är tillräcklig. Har man råd så kan man ju alltid värma stallarna för att öka ventilationen. Gasavsug, dvs att man suger ut gasen under gödselspalten, fungerar fint så länge gasavsugsanläggningen är hel och fungerar. För dagen är det många gasavsugar som inte längre fungerar. Vid upphöjd spalt kan man inte använda gasavsug eftersom luften följer minsta motståndets lag och tar kortaste vägen.
I vår anläggning har vi gjort ett experiment med att montera in gummidukar var 6e meter under spalten och dessutom låta utgödslingen starta varje gång utfodringen går igång. Detta har jämförts med vårt vanliga beteende, att vi endast kör utgödslingen två gånger i samband med dagliga skötseln.Vid mätningar av ammoniak och fullbelagt med grisar i stallen har det givit en minskning av ammoniaken till hälften eller en tredjedel av referensvärdet som uppmättes samma dag i referensstallet.
Alla värdena i stallet som åtgärdats var mellan 2 till 8 ppm ammoniak. I referensstallet var de uppmätta värdena från 2 till 16 ppm. Dessutom minskar exponeringen på enskild gris eftersom utgödslingen går i och med utfodringsstart och inga grisar befinner sig på gödselspalten. Vi utfodrar 4 ggr per dygn.
Enkla åtgärder kan ge positivt i grisproduktionen.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Det går åt helvete – käpprakt, om vi inte...
Första delen av den drastiska rubriken är hämtad från en SvDs krönika förra veckan (Poirier Martinsson). Där gällde det negativa följder av den digitala revolutionen för journalister, barn, kommunikatörer, m fl. Vårt bekymmer rör landsbygdens framtid.
Men blir det inte överord, nu då så mycket tycks gå åt rätt håll; ökad efterfrågan på svenskt kött, krisgrupp för mjölkproduktionen, löfte om en översyn av jordbrukspolitiken, etc? Blir kanske framtidsvisionerna om svenskt jordbruk verklighet via paradigmskifte och snabbspår lagt av näringsdepartementet?
På kvällståget hem från KSLA-seminariet den 12/2 med rubriken "Ledande landsbygd? Om stadens och landsbygdens ömsesidiga beroende" greps jag emellertid av dysterhet. Stödd på spridda anteckningar sökte jag summera dagens budskap.
Mycket av tankarna i de sex inledningarna kände jag igen från min tidigare blogg "Vi och dom" ( 48/14); föreställningen om landsbygden som avfolkad, döende, förloraren utan jobb och service i en tävlan, där staden alltid är vinnaren. Men vi får inte ta denna
bild för given. det finns lysande exempel på glesbygder, som tack vare lokala initiativ, blomstrar, påmindes vi om. Staden lever i länga stycken på landsbygden.
Lägg inte ner skolan då flyttar folk, lokala handelsboden kan man lättare undvara, där har man ofta redan slutat handla! Glesbygden erbjuder den jäktade nutidsmänniskan småskaliga samhällen med hanterlig, överblickbar miljö, som tilltalar en ung entreprenör som vill bygga upp något långsiktigt och som är mer av "imperiebyggare" än "klippare".
Men hur få fler bosatta och sysselsatta i glesbygden? Här flög de vanliga honnörsorden som svalor mot skyn: Mer utbildning, mer rådgivning, billigare byggnader, bredband ("mobiltelefonen har blivit en del av kroppen"), pånyttfödd svensk växtförädling, bättre vägar, kompetensförsörjning, solidaritet, jämlikhet, rättvisa, integration, seminarier, fler analyser, workshops, bättre samverkan mellan olika politikområden......
Allt detta låter bra och kommer att ge önskat resultat, menade bl a en alldeles nybakad statssekreterare.
Alla lyssnade på helspänn när chefredaktör Gunilla Kindstrand, direkt vänd till statssekreteraren, hävdade att den pågående nedläggningen av landsbygdens tidningar (se blogg 2/15) betyder demokratins död. Snabba statliga åtgärder krävs, om det inte ska gå käpprätt med demokratin i glesbygden.
Jag tror att det måste till betydligt mer av handgriplig Verkstad. En varaktig lösning på landsbygdens problem förutsätter att mer folk förmås att bosätta sig på landet. Utan att dra för stora växlar på vad som skedde i Vilda Västern på 1860-talet och senare i några svenska statligt stödda projekt menar jag att en modern Homesteadvariant skulle prövas (billig jord och annan hjälp till dem som förbinder sig att att varaktigt bosätta sig i ett visst område). I USA började man med att bygga järnväg över den öde prärien, sen gav man i princip bort land längs järnbanan gratis till (jord)hungrigt bondfolk som strömma till i stora skaror. Därefter rullade det på, utan mycket av analyser och rådgivare. Det var då som nu de bosatta som utgjorde början, grunden och förutsättningen för den fantastiska utvecklingen i en glesbygd.
Sverige lär ha 600 000 ha goda outnyttjade arealer. Globalt kan hundratals miljoner barn och vuxna inte äta sig mätta varje dag. Det måste gå att under strikta, styrda och ordnade former få ett lämpligt antal av dessa hungriga familjer att bosätta sig i Sverige, Många av dem vet hur man föder upp får, mjölkar kor och getter, kan odla för oss nya växter, ta till vara svamp och bär och ved i skogen och kan lära sig svensk miljövård, språk, osv. Nu har Sverige världsrekordet då de gäller att ta emot flyktingar. Med en fast styrd arbetskraftsinvandring skulle vi kunna ta ledartröjan i en integration värd namnet.
Få av dem som i dag samlas till workshops om landsbygdens framtid torde vara medvetna om t ex Egnahemsrörelsen, KR-verksamheten och hur Sverige löste arbetskraftsproblem under efterkrigstiden med italienska bilarbetare och ungerska lantarbetare. Dokument om dessa företeelser är emellertid nyttig läsning och kan ge tips och erfarenheter inför vår tids ödesfråga.
Det måste till nya och mycket hårdare tag om landsbygden skall överleva. Annars går det käpprakt........

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Vad är den svenska modellen?
I slutdebatten vid seminariet på KSLA kring djurhälsa och livsmedelssäkerhet den 17 februari uppstod en diskussion om vad som är den svenska modellen. Jag förstår att detta begrepp inte finns i medvetandet hos alla närvarande – en generationsfråga. Vissa talade om samverkansmodellen mellan olika intressenter. Men den svenska modellen innehåller också ett antal grundläggande värderingar kring livsmedelssäkerhet, miljö och etik, som fastställdes av LRFs styrelse i juni 2002. Dessa hade utvecklats i ett långt och djupt samarbete mellan LRF och branscherna. Syftet var att skapa förtroende i omvärlden och stolthet hos Sveriges bönder. Ett exempel på detta är ett inlägg av Nordöstra Smålands Grisföretagare, som i ATL tar avstånd från LRF Kötts uppfattning att fixering av suggor kan vara del av lösningen på lönsamhetsproblemen i svensk grisuppfödning. ”Förtroende är mödosamt att bygga – och lätt att rasera”. Och det är budskapet i mina bloggar och de debattartiklar som Vi Konsumenter undertecknar. Men hur hållbara är dessa värderingar när det blåser full storm kring konkurrenskraft och ekonomisk överlevnad?
Efter sexton inlägg på det något mastiga seminariet på KSLA, var det intressant att lyssna på Leif Denneberg, GD, Jordbruksverket. Han ställde en mycket berättigad fråga: Vad hade hänt om Sverige inte hade behållit sina s k särbestämmelser? Vi får inte glömma att Sverige fick ett stort antal undantag inom f f a foderområdet vid EU-inträdet bl a förbudet mot antibiotika som fodertillsats. Sverige har framgångsrikt övertygat EU att undantagen var motiverade från livsmedelsäkerhetssynpunkt. Leifs fråga är berättigad, eftersom att många i debatten har en övertro på att om vi harmoniserat svenska djurskyddsbestämmelser till EUs nivå så hade importen inte varit så stor. Men snälla nån – vi har en mängd andra kostnader i Sverige jämfört med andra länder. Dessutom fanns en handfallenhet när det gällde att även bra livsmedel faktiskt kräver marknadsföring. Och svenska konsumenter är inte som finska som bara vill ha finsk mat. Till min glädje så var Åke Rutegård f d VD för Kött- och Charkföretagen tydlig med att nu får det inte förekomma några skandaler kring djuromsorg och redlighet, när det verkar som det har vänt och efterfrågan ökar på svenskt kött. Leif Denneberg gav sitt starka stöd till pilotstudien kring kontrollprogram för gris. Kanske inte så konstigt med tanke på Jordbruksverkets stöd. Men lite försiktighet kanske varit på plats. Utvärderingen är ju inte genomförd ännu.


Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 9

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakteri 75,0-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dahlbergs 76-93,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Dalsjöfors 75-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 13,80 13,80 13,80 13,80
Skövde Plus ** 75-99,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,60 12,60 12,60 12,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
brist överst balans överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
- - balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
14,50
hela 2015
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 9 v 8 v 7
11,43 Danish Crown 70,0–94,9 dkr 9,00 8,80 8,60
26,65 Nortura 67,1–90,0a nkr 24,45 24,45 24,45
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,41 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,20 1,20 1,20
13,78 Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
18 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,97 Tyskland, 56 % 1,47 1,40 1,35 1,33 1,28
- D:o svenska*** - - - - -
17 feb jämförbara**
14,75 Italien - 1,551 1,546 1,563 1,587
13,71 Spanien - 1,442 1,403 1,379 1,366
13,59 England - 1,430 1,468 1,537 1,596
12,80 Tyskland - 1,346 1,296 1,276 1,226
12,79 Österrike - 1,345 1,294 1,243 1,243
12,70 Frankrike - 1,336 1,285 1,287 1,280
12,44 Danmark - 1,309 1,282 1,255 1,255
12,41 Irland - 1,305 1,286 1,286 1,286
12,13 Tjeckien - - - 1,278 1,280
12,28 Polen - - - 1,292 1,238
12,33 Belgien - 1,297 1,248 1,236 1,198
12,01 Holland - 1,263 1,215 1,187 1,149
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
17 feb
2 feb
27 jan
20 jan
Utbud
2150
2817
2210
2585
Sålda
2150
2817
1830
2315
Medelpris, euro
1,51
1,39
1,38
1,31
Lägst
1,51
1,37
1,35
1,30
Högst
1,53
1,41
1,40
1,32
Medelpris, skr
14,36
12,17
12,87
12,40

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,20 kr, galtar 4,20 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- 8,75 8,75 8,75 8,75
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,20 6,20 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången Fri vikt, klass** 5,00 5,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,20 4,20 4,00 4,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
6,85
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,40 5,20 4,90
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,54 13,54 13,54
Finland
8,36
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,22
Österbottens Fri vikt, E euro 0,34 0,34 0,34
Tyskland
-
VEZG 56 % euro - - -
Galtar
5,58
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,40 4,20 3,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
12,87
12,75
12,54
12,52
12,37
12,30
11,98
Dollar 8,33 8,37 8,25 8,27 8,18 8,03 7,96
Euro 9,51 9,48 9,39 9,33 9,47 9,51 9,41
Dansk 1,27 1,27 1,26 1,25 1,27 1,27 1,26
Norsk 1,10 1,09 1,08 1,05 1,07 1,05 1,03
Yen 7,02 6,95 7,03 7,02 6,92 6,86 6,65
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,00 18,50 18,50 18,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 560 550 550 550
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 445 445 445 445
Marknadstillägg/avdrag +10 +10 +10 +10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans överst balans balans
Dalsjöfors Kött balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
240
Basis 7 kg 189 183 178 174 174
416
Basis 30 kg 328 320 312 304 304
246
SPF+Myc 7 kg 194 188 183 179 179
422
SPF+Myc 30 kg 333 325 317 309 309
251
SPF 7 kg 198 192 187 183 183
427
SPF 30 kg 337 329 321 313 313
1049
Økologi 30 kg 826 820 799 792 777
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
772
25-kilos Helsegris - - - - -
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
589
Klass S40, 30 kg* 62 62 62 62 62
Tyskland
408
VEZG 28 kg 43 43 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.