@-GRIS 24 mars 2016
Senaste uppdatering gjord 24 mars 22,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser
Dalsjöfors och KLS Ugglarps höjer 20 öre v 13
Dalsjöfors och KLS Ugglarps höjer priset på slaktgrisar 20 öre v 13! Det har dels med våren att göra, dels med de rationaliseringar som sker vid KLS Ugglarps och Dalsjöfors som resultat av det delvisa samgåendet. I Tyskland sänks priset på slaktgrisar med 2 cent. Det beror på att slakterierna dikterar villkoren när det blir fler grisar på marknaden än som kan slaktas pga helgdagarna.
-Påsken är en stor mathelg. Vi går nu säsongsmässigt in i en stark period för griskött. Grillen börjar så smått dra. Starkare marknad tillsammans med effekterna av vårt rationaliseringsarbete med KLS Ugglarps gör att vi kan höja slaktgrisen nästa vecka, säger Cato Gustafsson, Dalsjöfors i sin veckokommentar.
Det första steget i vårens prishöjningar är således taget och att det är KLS Ugglarps och Dalsjöfors som tar steget är inte helt oväntat. Om vi ser på kommentarerna om försäljningen, så har Dalsjöfors stått för de mest positiva under senare tid. Därtill har man utlovat att rationaliseringar vid de båda företagen ska återspeglas i höjda grispriser. Just det som Cato hänvisar till som skäl till prishöjningen. Det lovar gott!
Det vi kan se av tabellen över slakteriernas priser på slaktgrisar är att KLS Ugglarps och Dalsjöfors ligger nära toppen. Det är endast 20 öre kvar till Ginsten, som traditionellt legat i toppen, men tidigare med betydligt högre marginal än nästa veckas 20 öre. Än mer intressant är att skillnaden mellan jämbördiga slaktjättarna Scan och KLS Ugglarps/Dalsjöfors är 85 öre. Det är en stor skillnad för två jämbördiga parter, men historiskt lite med tanke på Scans traditionella låga tabellpris. Skillnaderna i verklig betalning kan vara annorlunda.
Så nu alla andra slaktare, se upp för nya kraftfulla KLS Ugglarps/Dalsjöfors! Det är svårt att sia om vad samarbetet kan ge grisföretagarna i pengar, men det är inte otroligt att det blir både en eller fler höjningar!
Det här påminner mig om den gång jag valde pris som skulle representera Sverige i Grisportalen, det som skulle visa prisändringarna i Sverige, Tyskland och Danmark. Jag satsade på KLS Ugglarps som det mest representativa. Egentligen var det Ginsten som skulle stå där, men jag får säga som tyska ISN troligen tyckte när jag försökte byta ut Scan mot Ginsten i deras internationella tabell. Detta lilla slakteri kan väl inte representera Sverige bland övriga Europas grispriser? Det var nog vad de tyckte. Jag lyckades aldrig få gehör för mina argument och i stället kastade ISN ut Sverige ur pristabellen, eftersom Scans pris var det i särklass minst representativa på den tiden. Det är vi nog överens om alla, när man låg på en marginal till övriga på ett par kronor i officiellt pris och resten i hemliga tillägg!!
På tal om priser vill jag rätta, eller i varje förtydliga, att suggpriset inte är vad det ser ut i tabellen. Det är inte alls säkert att det blir lika mycket på bankkontot från alla slakterier. Eriksson Transport och Knorrevången har fria vikter och fria klasser, vilket innebår att feta stora suggor betalas bättre där än vid vissa andra slakterier. Det finns alla skäl att ta vara på de pengar som finns i suggstallet! Förr fanns ju inte möjligheten att leverera suggorna till specialiserade suggslaktare som kunde plocka ut mer pengar ur suggorna. Nu finns det, och då ska man ta vara på pengarna!
Förra veckan pekade jag på ökat hopp för friskare smågrisar, den här veckan blir det slaktgrisarna. I Danmark har ett nytt vaccin, MHyogen, mot mykoplasmabakterien Mycoplasma hyopneumoniae introducerats. Det sägs skydda grisen ända till slakt med god marginal.
Gunnar Johansson, Gård & Djurhälsan, säger att han inte känner till vaccinet så väl, men att det inte verkar så snällt och verkar ha biverkningar. Vi har redan andra vacciner som vi når lika långt med, säger han. /LG 160324Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-Marknadskommentarer
HKScan Agri
Oförändrat på marknaden. Vi kan konstatera att vi efter kortveckorna balanserar slaktgrisvolymen på en bra nivå. Nu ser vi fram emot en solig påsk med många grill-tillfällen. Noteringen är oförändrad vecka 13.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på bra och vi har fått en viss meförsäljning inför påsken. Men det är inga produkter som stickar ut. Grillvarorna har inte efterfrågats mer än tidigare. Men nu är det vackert väder på västkusten och vi kan vänta grillvädret när som helst.
-Det är balans i slakten och brist på smågrisar. Priserna är oförändrade. .

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar 20 öre, övrigt är oförändrat. Det är fortsatt brist på smågrisar. Det finns lite överstående slaktgrisar som följd av helgerna, men vi räknar med att slakta i kapp ganska snart efter påsk.
-Påsken är en stor mathelg. Vi går nu säsongsmässigt in i en stark period för griskött. Grillen börjar så smått dra. Starkare marknad tillsammans med effekterna av vårt rationaliseringsarbete med KLS/Ugglarps gör att vi kan höja slaktgrisen nästa vecka.
-Till sist vill jag önska alla en riktigt
GLAD PÅSK!

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Priserna är oförändrade, det är brist på smågrisar och lite överskott på slaktgrisar. Det beror på att vi inte hunnit stycka mer. Vi kör för fullt. Påsken innebär färre slaktdagar och vi får därför lite kö i slakten.
-Det är inget som sticker ut i försäljningen inför påsken. Det är mest charken som kan sälja mer.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist: -Alla priser är oförändrade v 13.

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Priset stiger och gäller för de kommande två veckorna
Vårsolen skiner nu på den europeiska marknaden för färskt griskött. Efterfrågan är markant stigande och därför höjs priserna på i stort sett alla styckade detaljer.
-Påsken infaller mycket tidigt i år och det har bidraget till att försäljningen satt igång både till detaljhandeln och industrin runt om i Europa. Det har fått balansen till att flyttas en smula, så att inköparna nu har ställt in sig på lätt stigande priser, säger Søren Tinggaard, underdirektör vid Danish Crowns exportavdelning.
Den senaste veckan har priserna stigit både på kotlett, bog, skinka och hela framändar. Den brittiska baconmarknaden börjar också att röra på sig, men är något mer avvaktande.
Till marknaderna utanför Europa är det bra försäljning till både Kina och Japan just nu.
-När vi ser på den kinesiska marknaden, är det verkligt hög aktivitet för ögonblicket. Efterfrågan är riktigt god och vi ser också stigande priser på en stor del av de varor vi säljer till Kina, säger Søren Tinggaard.

ISN, Tyskland
Priset fortsatte upp förra veckan
Marknaden för slaktgrisar i Europa fortsatte sin positiva tendens. De flesta priser steg ännu en gång pga den ökade efterfrågan på griskött som påsken svarar för. Riktningen för priserna bestämdes som vanligt av tyska priset med ett plus 4 cent. Det Holländska priset följde efter på nästan samma nivå. I Danmark, där priset varit oförändrat senaste veckorna, steg priset med 4,2 cent till 1.324 €. Därmed leder Danmark åter rangordningen i gruppen fem största grisländerna i EU och degraderade Frankrike, Spanien, Tyskland och Holland till platserna bakom.
På den österrikiska grismarknaden verkar det vara trångt. Priset följde inte med resten av Europa och grisföretagarna fick nöja sig med oförändrat pris. Efterfrågan är en besvikelse för den österrikiska köttindustrin. I Frankrike blev priset oförändrat. Efterfrågan är god och utbudet är tillräckligt. En fransk observatör väntar att utbjudna volymer ska minska de närmaste veckorna. I England är marknaden svagare än tidigare veckan och volymerna lägre pga kortare slaktvecka.
Trend på tyska marknaden: Marknaden verkar stabil på den nivå som uppnåtts och situationen balanserad. Men det blir färre dagar till slakt över påskhelgen och då blir det överutbud på slaktgrisar. Det blir slakterierna som kan bestämma hur mycket som ska köpas in.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Veterinärmaktmissbruk
?
Vi ser på senare tid allt fler anmälningar om brister på våra slaktdjur, utförda av besiktningsveterinärerna vid våra slakterier i Sverige. Är verkligen slaktdjuren i så mycket sämre skick nu emot för bara något år sedan?
Besiktningsveterinärerna tolkar reglerna ungefär som ”fan läser bibeln”. Orsakerna ligger i huvudsak på oerfarna veterinärer som i en del fall dessutom har en personlig övertygelse kommen ifrån diverse aktivisthåll.
Jag har varit besöksvärd för veterinärstudenter i 27 år och ser en mycket allvarlig attitydförändring i kombination av mycket låg erfarenhet av lantbrukets djur. Idag är det endast ett fåtal som har erfarenhet av våra husdjur och veterinärutbildningen har hela tiden minskat de praktiska övningarna för studenterna. Kunskaperna i djurhantering är mycket låga hos de färska veterinärerna och ännu mindre i djurens beteenden.
En veterinär bör likt hundarna förstå att man biter inte den hand som föder en!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Att hålla i hatten i den svenska matdebatten
Så påskglad jag och många med mig blev då vi läste att efterfrågan på svenskt kött är hög och att lönsamheten i svinsektorn bedöms som god. Kanske blir det snart en profit som lockar uppfödare till nyinvesteringar i stallar.
Aldrig har väl så många, de flesta glada amatörer, som i dag, känt sig manade att i media tala om hur köttproducerande svenska djur ska födas upp. En i sammanhanget för mig ny skribent listade häromdagen i DN det som bönderna bör göra för att tillfredsställa handeln, köttätare. naturvårdare, m fl. Till min glädje och förvåning hade hen faktiskt överst på sin långa lista uppmaningen "betala bönderna för de mervärden de skapar". Bra början !
Men det hörs också annat i mediabruset, t ex följande:
"Jag och många med mig kommer inte att välja svenskt om man börjar fixera suggor, minskar utrymmet för kycklingar och grisar och inte släpper ut korna på bete". Uttalandet (hotet) kommer från en akademiskt hederskanoniserad bloggare, opinionsbildare och centralt placerad konsumentföreträdare med hög (allt högre enligt några) röst. Så skrämmande. Tänk om det skulle gå så långt att vår hemmamarknad för kött reduceras till leverans av enstaka köttlådor a la torparen Göran Persson och motsvarande för den köpstarka eliten på Stockholms lyxkrogar. Och övriga, på rent trots, köper utländskt, (där ursprung och djurskötsel man väl inte kan veta så mycket om)! Utan en stabil hemmamarknad för mat är det kört för svensk köttproduktion i någon större skala, enligt proffsanalytiker. Vi har varken kompetens eller volymer att ta upp köttexportkampen mot de redan stora och etablerade. Sen trodde jag i min enfald att det hörde till vanlig anständighet och intellektuell hederlighet att avvakta resultat av pågående departementsutredningar och akademisk forskning om just inhysning av suggor, ytkrav, kor på bete, m m. Men man blir luttrad inför det hotfulla i vardagen, särskilt en sådan här kväll då hela Europa hukar i rädsla inför nästa attack.
Den ensamstående låginkomstmamman som inte kan gå på Grands Veranda-buffé eller köpa dyra köttlådor utan får nöja sig med billig köttfärs (se min blogg 38/15) kom tydligen upp på en matdiskussion i huvudstaden för en tid sedan. Om jag läste rätt lyste medkänslan med sin frånvaro. Hon uppmanades i stället i lätt raljerande ton att prioritera, dvs äta annat än kött, om det var för dyrt. Här verkar matdebatten i Stockholm vare nere på den nivå vad gäller kompetens och verklighetsuppfattning som tillskrivs drottning Marie-Antoinette i Paris på 1700-talet. När hon hörde att det arma folket inte hade bröd, sa hon: Så låt dem då äta bakelser!
Min hälsning till slut inför påsken får bli en variant på julens grötrim.
Utan bondeprofit, inga svenska ägg till stadens elit.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Även en sugga i bur kan vara frisk. Svensk djurskyddslag kräver mer än friska djur!
”Det är inte lagstiftningen som levererar de svenska mervärdena” säger Helena Jonsson, LRF i en replik till Johanna Sandahl i DN. Det är bönderna som garanterar friska djur hävdar Helena. Men friska djur räcker inte. Djurvälfärd/djurskydd är både friska djur och djur, som ges möjlighet att bete sig naturligt – allt detta enligt svensk djurskyddslag, som gäller fortfarande. Marknadsföring av svenska animaliska livsmedel har byggt på att vi i Sverige har en stark svensk djurskyddslagstiftning, som har konsumenternas och handelns förtroende. Och det förtroendet ska man vara rädd om. Det var väl budskapet från Johanna Sandahl. Djuromsorg prioriteras högre än ekologiskt av konsumenterna. Hårdrar man LRFs resonemang skulle man acceptera att suggor stängs in i bur, eftersom dessa kan vara friska, liksom kor, som står på stall året runt eller näbbtrimmade höns. Ska djuren transporteras 14 timmar till slakt i Sverige? Är det så man vill ha det? Vi behöver ett regelverk som ger djuren ett skydd som ger ett bra djurliv. Vi som konsumenter liksom handeln nöjer oss inte med att djuren är friska även om antibiotikaanvändningen är en nyckelfråga. Det framförs ju också av Åsa Domeij i en replik i DN.
Jag noterar att LRF m fl inte använder svensk djuromsorg, djurskydd och djurvälfärd som argument. Man begränsar sig till att marknadsföra friska djur. Sist mötte jag det också i broschyren som presenterar den nya ursprungsmärkningen ”Från Sverige”. Man hävdar att det därmed är djurägarna som står som garanter för friska djur och det behövs därför mindre eller inget djurskyddsregelverk. Jag får också kommentarer som talar om att det inte är svenska djurskyddsregler som bidrar till god djurhälsa, utan näringens egna initiativ genom smittskyddsåtgärder.
Detta stöds inte av bl a djurskyddsutredningen SOU 2011:75. Samhället har reglerat i lag och förordning hur djuren ska hållas och skötas. Som konsumenter och medborgare vill vi att samhället lägger en gemensam ribba d v s grisar ska gå lösa, kor ska ges rätt till bete och höns ska ha tillgång till sittpinne, rede och sandbad m m. I förslaget till ny djurskyddslag SOU 2011:75 fanns ett förslag till förtydligande kring naturligt beteende, eftersom detta har diskuterats genom åren. Även EU har insikten om att marknaden inte kan lösa skyddet av djuren och miljön.
Det räcker därför inte att bara tala om friska djur som mervärde, om man ska argumentera för att djuren har det bättre i Sverige än i andra länder. Det har jag skrivit om tidigare när vi upptäckte att regleringsbrevet för den ansvariga myndigheten Jordbruksverket inte innehöll benämningen djurskydd. Har djurskyddet strukits med Jordbruksverkets goda minne? Ska man vara konspiratorisk undrar det också skett med LRFs goda minne.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 13Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,20 16,00 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,20 16,00 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,35 15,35 15,35 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.
Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 13 v 12 v 11
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,40
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
23 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,10 Tyskland, 56 % 1,31 1,33 1,29 1,24 1,24
- D:o svenska*** - - - - -
22 mar jämförbara**
13,49 Italien - 1,461 1,416 1,380 1,372
12,14 Frankrike - 1,314 1,312 1,311 1,311
12,23 Danmark - 1,324 1,262 1,282 1,282
11,86 Spanien - 1,284 1,265 1,264 1.264
11,79 Tyskland - 1,276 1,236 1,186 1,186
11,64 England - 1,260 1,327 1,266 1,246
11,13 Tjeckien - - 1,205 1,209 1,219
11,43 Irland - - 1,238 1,238 1,238
11,49 Polen - - - 1,244 1,192
11,18 Belgien - 1,211 1,174 1,124 1,124
11,05 Holland - 1,196 1,158 1,111 1,092
10,91 Österrike - 1,181 1,181 1,130 1,130
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.
Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
22 msr
15 msr
8 msr
1 msr
Utbud
1690
2842
2655
2320
Sålda
540
2100
1920
2320
Medelpris, euro
1,36
1,38
1,33
1,29
Lägst
1,35
1,36
1,30
1,26
Högst
1,36
1,39
1,34
1,32
Medelpris, skr
12,56
12,72
12,35
12,07

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 8,50
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård
Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
6,27
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,10 5,10 4,80
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,57
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
5,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,10 4,10 3,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
11,66
11,70
12,02
12,13
11,81
12,15
12,18
Dollar 8,27 8,20 8,47 8,62 8,49 8,49 8,39
Euro 9,24 9,22 9,29 9,36 9,35 9,46 9,47
Dansk 1,24 1,23 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27
Norsk 0,97 0,97 0,99 0,99 0,97 0,99 0,98
Yen 7,33 7,34 7,45 7,56 7,57 7,45 7,44
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,45 24,45 24,45 24,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
233
Basis 7 kg 190 190 181 181 180
407
Basis 30 kg 331 331 319 319 316
239
SPF+Myc 7 kg 195 195 186 186 185
413
SPF+Myc 30 kg 336 336 324 324 321
244
SPF 7 kg 199 199 190 190 189
418
SPF 30 kg 340 340 328 328 325
1270
Økologi 30 kg 1033 1033 1022 1022 1023
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 920 920 920 920 920
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
448
VEZG 28 kg 48,50 48,50 47,80 47,30 48,30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

BengtsBlogg.html