@-GRIS 1 april 2016
Senaste uppdatering gjord 1 april 23,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!



Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset fortsätter falla, 3 cent v 14
Tyska priset på slaktgrisar faller ytterligare 3 cent till 1,28 € v 14, medan danska priset ligger fast. Danish Crown skriver att marknaden är fortsatt god sedan påskhandeln.
Alla svenska slakterier har oförändrade priser v 14. Grillningen har inte startat i de bredare folklagren ännu. Solen sken varmt idag, så vi grillade, men vi åt inomhus. Beställningarna av grillprodukter från handeln har inte tagit fart ännu.
-Vi har oförändrat grispris nästa vecka, men veckan därpå kan det ev bli prishöjning, sa Bengt-Göran Bengtsson, Ginsten, idag. Cato Gustafsson, Dalsjöfors, säger att det finns allt fler grillvaror i butikernas hyllor.
Ove Konradsson, Skövde Slakteri, säger att grispriset ligger ca 1,50 högre i år än tidigare år och att det krävs att grillarna kommer igång innan det blir prishöjningar.
Vädret en tid framåt ska bli riktigt varmt i söder och typiskt aprilväder norrut.
Danish Crowns engelska verksamhet med bl a slakt, styckning och förädling i 15 fabriker med 5900 anställda har senaste åren tappat konkurrenskraft och nu avskedar DC den marknadsansvarige Flemming N Enevoldsen och rekryterar efterträdare till hans ansvarsområde, som omfattar Tulip Food Company, polska Sokolow, Ess-Food och amerikanska Plumrose. Han och DCs styrelse är oense om framtida strategin. Omsättningen är ca 14,6 miljarder skr.
Från 17 maj kan danska grisföretagare söka EU-godkända bidrag till modernisering av grisstallar. De kan få max 19700 kr/stallplats i bidrag för nybyggda suggstallar och 7250 för ombyggda. För slaktgrisar är bidraget max 1075 kr/stallplats för nybyggen och 925 för renovering.
Varför har inte vi motsvarande statliga stöd för modernisering av våra stallar?
Afrikansk svinpest är en historia utan slut i Ryssland, skriver Pig Progress i en starkt misströstande artikel. Vildsvinen håller smittan igång. När områden sanerats, dröjer det inte länge förrän den återkommer. Reservoarer kan vara illegala begravningsplatser för döda grisar, men även sabotage. Vildsvinen gräver upp det grisbönder gräver ner. Myndigheterna tror att det kan finnas tusentals smitthärdar i naturen och man upptäcker gravplatser varje månad.
Enligt officiell statistik ska det ha varit 786 utbrott i Ryssland sedan 2007, varav 13 i år. Men mörkertalet kan vara stort.
I östra Europa totalt är 619 fall registrerade 2016, de flesta i Lettland och Estland. /LG 160401


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-



Marknadskommentarer
HKScan Agri
Det är stabilt på marknaden och vi kan konstatera att vi efter kortveckorna balanserar slaktgrisvolymen på en bra nivå. Nu ser vi fram emot en solig inledning på våren med många grill-tillfällen. Noteringen är oförändrad vecka 14.


KLS Ugglarps
-

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Grispriserna är oförändrade nästa vecka, men det är snart dags för höjning. Kanske redan vecka 15. Vårvädret är vackert här på västkusten och efterfrågan på grillprodukterna börjar.
-Det är några grisar överstående efter påskens helgdagar. Det är fortsatt brist på smågrisar. .

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Påsken är nu över och har inneburit extra hårt tryck från våra kunder. Vi har arbetat under påskhelgen i några anläggningar för att klara leveranssäkerheten till våra kunder.
Grillsäsongen är nu igång och det finns allt fler grillprodukter i butikshyllorna.
-Grispriserna är oförändrade nästa vecka. Det är brist på smågrisar och ett litet antal slaktgrisar överstående efter påsken.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är generellt sett god efterfrågan på både griskött och nötkött. Grisköttet ligger 1,50 kr högre i år än tidigare år, så vi kan inte klaga över grispriserna. Men för att få kalkylerna att bli starkare och tåla en höjning, måste vårvärmen komma och efterfrågan på grillprodukterna starta. De bättre priserna gäller främst skinka och karré.
-Grispriserna är oförändrade nästa vecka. Det är överskott på slaktgrisar och underskott på smågrisar.

Dahlbergs Slakteri
Håkan Alqvist:

Moab (Förädlar Dahlbergs slaktdjur.) Michael Oldin: -


Lövsta Kött
Ulf Tillman: -

Knorrevången
Mikael Dahl: -


Österbottens Kött
Tom Åstrand: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -


Danish Crown
Påsken är historia, men den stabilitet och de mer positiva tendenserna vi upplevde på den europeiska marknaden för färskt griskött veckorna fram till påsk, ser ut att ha bitit sig fast.
-De första dagarna efter påsk har vi sett en någorlunda oförändrad försäljning i Europa. Det eär god balans i avsättningen på skinka, kotlett, framändar och bog. Det är dock ännu inte helt säsong för karré, men vi börjar märka ett ökat intresse från de kunder som traditionellt köper stora volymer under vår- och sommarmånaderna, säger Søren Tinggaard, underdirektör vid Danish Crowns exportavdelning.
Avsättningen på bacon på den engelska marknaden är också stabil och det är positiva tendenser på marknaden. Till länderna utanför Europa är det jämn avsättning till Japan, medan det är stigande efterfrågan från Kina och en bra prisnivå.

ISN, Tyskland
Den uppåtgående tendensen kom av sig
Grispriserna i de flesta EU-länderna intog en lite mer avslappad trend i mars, men tyvärr fortsatte den inte förra veckan. Återigen klagade de tyska slakterierna på dåliga marginaler i kötthandeln och krävde prissänkningar. Eftersom utbudet av slaktgrisar inte var så stort och det inte bildades någon större puckel i slakten, blev sänkningen i Tyskland inte så stor, endast 2 cent. Man hade krävt mer. Slakterierna i Holland och Belgien följde efter Tyskland med 2 cent resp 1 cent. I Spanien och Danmark blev det ingen sänkning alls, eftersom priserna lagts fast för två veckor. Inte heller i Frankrike. Där talar man mer om stigande export till Kina.
Tendens på tyska marknaden: Den korta veckan har inte vållat några större problem. Dagens auktion på internet visar ett snittpris på 1,34 € och avståndet till officiella priset i Tyskland på tre cent tyder på oförändrat pris.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Landsbygdsuppror för vem?
I förra veckan startades ett landsbygdsuppror i flera städer i Sverige. Av och för vem? Initiativet var bra men de som borde ha varit med saknades. LRF som säger sig värna om landsbygden och dess innevånare sover sin törnrosasömn. Det är skandal att LRF är så tafatta att man inte med ett ord deltar i denna manifestation.
Är det enbart Helena Jonsson som är talesperson för LRF? Helena kan omöjligt räcka till och det märks att hon är hårt sliten. Övriga förbundsstyrelseledamöter verkar uddlösa och för praktiskt arbete arbetsskygga.
Var fanns ”Åsa-Nisse-liberalerna” dvs centerpartisterna. Dessa säger sig vara för landsbygden och vill utveckla den. Även där sover partiledningen djupt.
Vad är det som skall göras för att uppmärksamma landsbygden och vårt fina svenska jordbruk? Civil olydnad är en sak och konsumentsympatier är en annan. Se på hur bönderna gör ute i Europa, så fort dessa vill framföra sitt budskap. Där tassar man inte i korridorerna som LRF gör i Sverige utan där går man handgripligt till väga. Vilken organisation stödjer verkligen svensk landsbygd??
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
A

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Alliansen och Miljöpartiet gör upp om svenska mervärden
Alliansen har tröttnat på att Socialdemokraterna kör arbetet med den nationella livsmedelsstrategin på egen hand. I påskhelgen träffades man på Seglarhotellet i Sandhamn tillsammans med Miljöpartiet. Alliansen har tagit till sig synpunkter från intresseorganisationer som Dagligvaruhandeln, Sveriges Konsumenter, WWF, Naturskyddsföreningen och djurskyddsorganisationerna och lyssnat av med bönder. Många bönder anser inte att svenska djurskyddsbestämmelser är ett problem och tror inte att konkurrens på lika villkor är möjlig eller den rätta vägen framåt. Bara klimatet innebär ju att vi måste ha våra djur inomhus. Och vem vill sänka sina löner? M och KD ser att det finns nackdelar med att ta bort viktiga symbolfrågor från svenskt djurskyddsregelverk. Man inser att man kan få politiskt stöd för att inte låta marknaden och konsumenterna avgöra skyddet av djuren och miljön. Centern har ju på sin stämma beslutat att inte ta bort kravet på bete för korna. Krasst uttryckt, så är det kanske viktigare att vinna konsumentröster än bonderöster (som Stefans Gårds medlemmar Sverige Mjölkbönder). Det finns utrymme för förenklingar i regelverket, men vad är meningen med att driva frågan kring ursprungsmärkning om produktionen sker på samma sätt som i länder som exporterar till Sverige. För bönder som vill vara kvar 2030 kan det i stället handla om att få tillgång till utbildad personal eller mark för att utöka sin produktion.
Alliansen tillsammans med Miljöpartiet vill att det upprättas ett samhällskontrakt mellan samhället, lantbruksnäringen och övriga parter i livsmedelskedjan. Och en livsmedelsstrategi måste också innehålla satsningar på förbättrad folkhälsa.
Miljöpartiet tillsammans med Alliansen vill att Sven-Erik Bucht tittar på hur arbetet har bedrivits i den parlamentariska landsbygdskommittén d v s brett och parlamentariskt. Den oheliga alliansen MP, M, L, C och KD vill se en satsning på skola och utbildning. För att få kunniga konsumenter krävs ökad kunskap om hållbarhetsfrågor, lantbruk och livsmedelsproduktion redan i skolan. Politiken bör förstärka och ta ansvaret för det ökade engagemanget för hållbarhet, livsmedelssäkerhet, ekologiskt, djurvälfärd och spårbarhet. Vidare är kompetensförsörjningen till jord och skog avgörande för de gröna näringarnas konkurrenskraft. Regeringen bör lyssna till alla de NGO:s som ser att CAP inte levererar det som samhället, planeten, ekosystemen och djuren behöver. Landsbygdsprogrammet bör kunna användas mycket mer till att stödja miljöinsatser och förbättrad djurvälfärd. Det bör exempelvis vara möjligt att stödja svensk animalieproduktion genom ytterligare stöd till vall och bete eller främja forskning för minskat behov av växtskyddsmedel – precis som Sveriges djuruppfödare och veterinärer i många år arbetat för att minska behovet av antibiotika med stöd av djurskyddsregler, som främjar en god miljö och naturligt beteende.
Önsketänkande! Ja visst det är ju 1 april och då det är det tillåtet att fabulera.

Blogga du
också – jag hjälper dig!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS! Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.
Jag hjälper dig igång och publicerar. Jag lägger bloggen på GrisPortalen.
Skriv vad du tycker om grisar, grisproduktion, slakterier, m m!


Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.
Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se
Grispriserna vecka 14



Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgr
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Ginsten Slakteri 75-99,9 16,40 16,40 16,40 16,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,20 16,20 16,00 16,00
Dalsjöfors 75-99,9 16,20 16,20 16,00 16,00
Dahlbergs 76-98,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus ** 75-102,9 16,00 16,00 16,00 16,00
HKScan Agri *** 70-99,9 15,35 15,35 15,35 15,35
Lövsta Kött 75-92 - - - -
Nyhléns & Hugos. avt 50 - 106,9 - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst balans balans balans
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
överst balans balans balans
upp
Gröna siffror = överst, Röda = brist Svart = balans.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
**= Tillägg: 2500-3999 grisar +0,15 kr/kg, 4000-4999 +0,30 kr/kg, >5000 +0,45 kr/kg. Alla har ett garantipris, se nedan.
***= Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, golvpriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr, kött-%
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus* bästa vikt, 58 %
16,50
snitt hela 2016
HKScan Agr golvpris
16,00
24 månader
* Garantipriset gälleroavsett vilka grisar som levereras. Guldgris ger tillägg.




Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 14 v 13 v 12
10,70 Danish Crown 70,0–88,9 dkr 8,70 8,70 8,70
24,96 Nortura 67,1–90,0a nkr 26,01 26,01 26,01
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
? Atria Premium+ 78 – 98 euro heml heml heml
? Snellmans 90 – 105 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
30 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,81 Tyskland, 56 % 1,28 1,31 1,33 1,29 1,24
- D:o svenska*** - - - - -
29 mar jämförbara**
13,69 Italien - 1,484 1,461 1,416 1,380
12,22 Danmark - 1,324 1,324 1,262 1,282
12,14 Frankrike - 1,316 1,314 1,312 1,311
11,92 England - 1,292 1,260 1,327 1,266
11,85 Spanien - 1,284 1,284 1,265 1,264
11,59 Tyskland - 1,256 1,276 1,236 1,186
11,12 Tjeckien - - - 1,205 1,209
11,42 Irland - 1,238 1,238 1,238 1,238
11,98 Polen - - - 1,299 1,244
11,05 Belgien - 1,198 1,211 1,174 1,124
10,90 Österrike - 1,181 1,181 1,181 1,130
10,86 Holland - 1,177 1,196 1,158 1,111
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.




Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
29 msr
22 msr
15 msr
8 msr
Utbud
2750
1690
2842
2655
Sålda
1660
540
2100
1920
Medelpris, euro
1,34
1,36
1,38
1,33
Lägst
1,31
1,35
1,36
1,30
Högst
1,34
1,36
1,39
1,34
Medelpris, skr
12,36
12,56
12,72
12,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Skövde 140- 10,00 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 9,10 9,10 9,10 9,10
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 8,00 8,00 8,00 8,00
Dalsjöfors 58% 7,15 7,15 7,15 7,15
HKScan Agri 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Knorrevången Flådd* 5,00 5,00 5,00 5,00
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Flådd, fri vikt och klass
** Fritt din gård




Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00 kr/kg, galtar 5,00 flådd. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
6,27
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,10 5,10 5,10
14,78
Nortura Fri vikta nkr 15,40 15,40 15,40
Finland
?
Snellmans Fri vikt, E euro - - -
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
?
Österbottens Fri vikt, E euro heml heml heml
Tyskland
8,58
VEZG 56 %b euro 0,93 0,93 0,93
Galtar
5,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,10 4,10 4,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.
b) Priset gäller på gården.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
11,68
11,66
11,70
12,02
12,13
11,81
12,15
Dollar 8,14 8,27 8,20 8,47 8,62 8,49 8,49
Euro 9,23 9,24 9,22 9,29 9,36 9,35 9,46
Dansk 1,23 1,24 1,23 1,24 1,25 1,25 1,26
Norsk 0,98 0,97 0,97 0,99 0,99 0,97 0,99
Yen 7,24 7,33 7,34 7,45 7,56 7,57 7,45
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 310 40 Harplinge

Hans 0707-76 84 24
Bengt-Göran 0705-94 82 72

Marknadens bästa notering –
– söker efter fler smågrisar

Smågrisar, Sverige
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
KLS Ugglarps
Grund 23 kg* 24,45 24,45 24,45 24,45
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21.00 21.00 21.00 21.00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 30 kg, grund 640 640 640 640
Dito PMWS-vaccinerade obligat obligat obligat obligat
Dalsjöfors Kött 2
Smågris inkl PMWS 30 kg 620 620 620 620
Ej vaccinerade -30 -30 -30 -30
HKScan Agri
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Marknadstillägg
Ginsten* - - - -
Balans i förmedling
Scan brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist brist brist
Dalsjöfors Kött brist brist brist brist
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överst, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 50 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
233
Basis 7 kg 190 190 190 181 181
407
Basis 30 kg 331 331 331 319 319
239
SPF+Myc 7 kg 195 195 195 186 186
413
SPF+Myc 30 kg 336 336 336 324 324
244
SPF 7 kg 199 199 199 190 190
418
SPF 30 kg 340 340 340 328 328
1270
Økologi 30 kg 1033 1033 1033 1022 1022
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
853
25-kilos Helsegris 920 920 920 920 920
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
?
Klass S40, 30 kg* - - - - -
Tyskland
461
VEZG 28 kg 50,00 48,50 48,50 47,80 47,30
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

BengtsBlogg.html