HK Ruokatalo är steg ett, Danish Crown steg två?
Kommentar, Lars-Gunnar Lannhard, 061212

13 december avgörs om Swedish Meats verksamhet, inkl hel- och delägda dotterbolag, bl a QG, blir en del av HK Ruokatalo. Det som diskuteras är det första steget att gå in i HK, men i verkligheten spekuleras i de inre kretsarna även steg 2, där Danish Crown går samman med HK och där även det 50-50-ägda Sokolow blir en integrerad del i företaget. Liksom HKs baltiska företag. Det blir ett östersjöföretag! Ju närmare dagen D, desto mer har de här tankarna framförts.

Hur ser slakterikartan ut om några år?
Vid regionmötena visades en overhead av de olika slakterikoncernernas intresseområden, så det är ingen nyhet. Det var den kanske intressantaste bilden över framtidens slaktföretag, om man tänker sig slå samman HK, Swedish Meats och Danish Crown. Det blir ett slakteriföretag som sträcker sig från England i väst till Baltikum i öst och med målet att utvidga i framtiden i Ryssland och andra östländer. På overhead-bilden fanns en stor, bred pil, riktad österut.
Danish Crown arbetar sedan länge på hela världsmarknaden, men under senare år har företaget orienterat sig allt mer österut. Det sker under medlemmarnas tryck, eftersom dollarkursen medför dåligt danskt grispris och den ständiga frågan vid danska grismöten är när danska grispriset ska närma sig det tyska.
I dag 12 december står det i internationella tidningar, bl a Børsen med hänvisning till Bloomberg, en amerikansk affärssite, om att Tulip (Danish Crowns dotterbolag) tittar på ett tiotal köttföretag i öst och tänker köpa Cyulai Huskombinat i Ungern. Tulips vd Flemming Enevoldsen avvisar inte påståendet helt, utan hänvisar till att man ska gå igenom hela listan med Väst- och östföretag i köttbranschen.
Att Östersjö-konceptet är ett högst realistiskt steg 2 i Scan-HK-affären håller även Magnus Lagergren med om.
-Det blir en spännande tid, om vi kommer med i HK, säger han, och hänvisar till att Kjeld Johannesen, Danish Crowns vd, sitter med i HKs styrelse, med full insyn i alla HKs affärer.
-Det är en intressant spekulation, upprepade han, när han deltog i Sörmlands Sparbanks möte i Flen nyligen.
-Visst, det är Östersjökonceptet som diskuteras, sa Hampe Moberg, Swedish Meats, senast igår kväll. En verklighet om kanske två, tre, fem år kanske. Där även Danish Crown ingår.

Varför är inte Danish Crown starkaste partnern från början?
Varför är då inte Danish Crown huvudalternativet redan nu, när man tydligen räknar med Danish Crown även vid försäljningen till HK? Det finns flera bra förklaringar.
En är att Danish Crown skulle ha svårt att sälja konceptet fusion med Swedish Meats till sina medlemmar. Vi vet ju, att så snart ett samgående om Swedish Meats diskuterats i medierna, då har Danish Crowns medlemmar, grisorganisationerna och alla i Danmark slagit ifrån sig med både händer och fötter. Dansk Svinerådgivning, tror jag det var, gick också ut med en varning för att ett samgående med Swedish Meats skulle vara mycket ohälsosamt för det danska grispriset.
Bakdörren via HK in i östersjökonceptet kan vara ett bra alternativ 2.
Det finns mer som pekar på steg 2, bl a Atrias sena bud på delar av Swedish Meats verksamhet. Om HKScan-affären går igenom och nästa steg 2 blir verklighet om några år, då finns Atrias verksamhet som en liten isolerad ö uppe i Europas nordvästra hörn. Detta har man ofta pekat på i debatten och därmed har man samtidigt syftat på att det kommer ett steg 2.
Man kan också spekulera i vad som försiggår i styrelserummen, när strategierna dras upp. Danish Crowns vd Kjeld Johansen sitter i HKs styrelse, med full insyn i HKs affärer. Det skulle vara väldigt märkligt, helt osannolikt, om inte HKs vd och Danish Crowns vd diskuterar strategier! Är det en tillfällighet att HKs bud är bäst och att Danish Crown inte kom med i slutstriden? Danish Crown hade inte råd att gå samman med Swedish Meats, har någon sagt.
Detta rimmar dåligt med ambitionerna att köpa slakteri- och förädlingsföretag i östra Europa. Den om Rödluvan är bättre.
Jag sätter en slant på att Swedish Meats är en del av ett stort slakteriföretag, som sträcker sig från England i väst och Ryssland och andra östländer i öst, sett på några års sikt.

Vi blir ändå alla danskar?
På alla regionmöten har man diskuterat det obetydliga inflytande som svenska uppfödare får i ScanHK, ca 3 %. I steg 2 blir det endast promille! Sverige blir helt marginaliserat, värre än för Arla och minkuppfödarna. I debatten har man dock också sagt att det inte spelar någon roll med inflytande, det är pengarna, avräkningspriset, som räknas.
Beslutet i morgon handlar alltså inte om 2007 eller 2009, utan slakterikartan om några år. Då är vi kanske alla danskar!? Danish Crown är redan på världsmarknaden och ligger långt före alla andra slaktkoncerner som opererar i norra Europa. /LG 061212

Läs kommentarer från Danish Crowns vd Kjeld Johannesen