Danish Crowns vd om europastrategin

-Danish Crown är inte aktiv i debatten om den svenska slaktstrategin. Vi har respekt för att Swedish Meats själva ska finna ut vad de vill göra med sitt företag. Danish Crown har en strategi för norra Europa, men jag vill inte gå in på några detaljer, säger Danish Crowns vd Kjeld Johannesen, tillika styrelseledamot i HK Ruokatalo.
-Det är korrekt att vi varit intresserade av Swedish Meats. Jag kan bekräfta att vi varit med i diskussionen, men inte i realitetsförhandlingarna.
-Jag kan inte gå på vad vi talar om i HKs styrelse, det får HKs ordförande och vd svara på, säger Kjeld.
-Att vi har en hemmaopinion som är emot att Danish Crown engagerar sig i Swedish Meats är ingen hemlighet. Men de som ropar högst är inte alltid de som är representativa för alla medlemmar.
-Om östersjökonceptet är rätt eller fel, vill jag inte kommentera, det vore att blanda sig i de svenska uppfödarnas sak. Om vi velat blanda oss i resultatet, har vi kunnat gå mera aktivt fram.
-Vi vill gärna tala om strategier i norra Europa, men det som sägs i tidningen Børsen idag är inget nytt. Vi har ett klart intresse av marknaderna i de nya EU-länderna.
Om att Atria blir isolerade i nordvästra Europa, säger Kjeld Johannesen, att fokus på en stark regional marknad kan vara ett alternativ som inte behöver vara dåligt.
-Oavsett vad som händer i Sverige och med Swedish Meats, är Sverige en intressant och viktig marknad för Danish Crown, säger Kjeld Johannesen.
Till slut måste jag ställa samma fråga som alla danska journalister; när får Danmark samma grispris som Tyskland?
-Danmark och Sverige har den allra senaste tiden haft en högre notering på slaktgrisar än Tyskland, men det var länge sedan, det ska medges. Men detta visar att priserna i de olika länderna går upp och ned. Vi ska göra vårt bästa för ett bra danskt grispris. /LG 061212

Läs först HK Ruokatalo steg 1