Lithells och Dalsjöfors är välkomna att samarbeta!

-Om Atria Lithells och Dalsjöfors ev satsningar på nya slakterier leder till ökad tillväxt och ökad svensk grisproduktion, har jag inga synpunkter, säger Magnus Lagergren, Swedish Meats
.
-Om utbyggnaderna leder till att överkapaciteten i slakten och förädlingen ökar och effektivitetsutnyttjandet försämras, då är det beklagligt. Det är bättre vi samarbetar och utnyttjar den kapacitet som finns, säger han.

-Jag inbjuder Atria Lithells till samarbete även i Sverige, när vi blir en del i HK Ruokatalo, säger Magnus Lagergren. HK och Atria har samarbete i Finland och jag ser inte något skäl till varför vi inte ska kunna ha det även i Sverige, säger han.

-Stämningen är lite uppskruvad just nu, när de två finska konkurrenterna båda är intresserade av Swedish Meats. Atria ser naturligtvis att konkurrensen hårdnar genom vårt samarbete med HK och Danish Crown och även de polska och baltiska anläggningarna. Det kan bli något stort. Det gör dem lite chockade. Men vi har inte för den sakens skull dåliga relationer. Det här är affärer.

-Alla kan ju se vilka möjligheter vi har runt Östersjön, där Swedish Meats inte är någon obetydlig del. Swedish Meats och HK är en mycket betydande spelare och tillsammans med Dansih Crown ännu mycket större.

Magnus Lagergren tycker att det scenario vi skissade upp här på GrisPortalen med steg 1 och 2 är en mycket intressant.

-Men att Swedish Meats och Sverige skulle bli marginaliserade i ett samarbete med danskarna, som mjölkbönderna och minkuppfödarna, tror han inte på.

-Tillsammans med HK blir Swedish Meats en mäktig koncern, säger han. HKScan blir Europas största köttförädlare med 270 000 ton. Vid ett ev närmare samarbete med Danish Crown är det den totala industriella verksamheten som räknas.

-När den industriella verksamheten räknas med, då blir vi inte marginaliserade, utan får ett betydande inflytande, säger han. /LG 061217

SLP läggs ner vecka 16