Rolf Ahlström känner att lukten i flytgödseln är borta och färgen liknar mest konjak.

Proxyn såg ut så här under utprovningen.

Luktborttagande Proxyn visas upp vid Agromek

Proxymetoden, som tar bort lukten från gödsel, introduceras på Agromek efter försöksverksamhet i Sverige. Introduktionen kan inte ske på bättre plats än Agromek i Danmark, i det land där lukten från gödseln är ett mycket stort problem.

Proxyn är precis klar till försäljning, med det rätta material och utseende maskinen ska ha i kommersiellt utförande.

Proxyn ställs ut vid Agromek i monter K 8126 hos MPG Miljöprodukter AB, som säljer gödselbrunnar av polyeten eller polypropylen, samt brunnstak.

Proxyn har utvecklats av Gefle Virvelteknik AB, Gävle, och säljs av Proxy Sweden AB. Proxy Sweden och MPG ska samarbeta som försäljningen, eftersom de båda företagens produkter kompletterar varandra.

Uppfinnaren av Proxy-metoden är Rolf Ahlström. Metoden används förutom till gödselbehandling, till rening av avloppsvatten av olika slag, t ex från tvättanläggningarna vid bensinstationer. Den praktiska utprovningen på grisgödsel har gjorts hos Dag Skure, Mycklinge gård, Västerås, sedan september 2005. Rolf Ahlström visade upp Proxyn på Elmia i montern hos GRIS redan för några år sedan.

Den Proxy som börjar säljas vid Agromek, är version 2, där materialet i maskinen är motståndskraftigt mot den aggressiva gödseln. Under provtiden har maskinen haft enklare material.

-Vi kommer att sälja Proxyn med resultatgaranti, säger Thomas Odell, Proxy Sweden. Resultat garanteras alltså. Jag tror det är rätt plats att introducera Proxyn i Danmark, där många grisuppfödare har problem med lukten från gödseln.

-Intresset är även stort från USA, där många gårdar har stor grisproduktion och grannarna ibland processar i domstol för att få bort luktkällorna. /LG 061220

Läs pressmeddelande

Läs tidigare artikel i GRIS nr 2 2002 sid 8

Läs tidigare artikel i GRIS nr 3 2005 sid 16

Läs tidigare artikel i GRIS nr 2 2006 sid 30

Se principskiss