Deltagare vid Swedish Meats sista stämma med operativt verksamhetsår.
Scan AB vill inte hämta grisar på alla gårdar
Artikel i GRIS nr 3 2007

Scan AB kommer i framtiden inte att hämta grisar på alla gårdar i Sverige. Verksamheten ska optimeras och bli rationell och då kan en del gårdar ligga på platser där det inte lönar sig att hämta grisarna. Scan AB måste bli så lönsamt att vi får behålla köttindustrin i Sverige. Kapitalet bryr sig inte om var produktionen ligger, men att den drivs där den är lönsammast.

Ett tufft sparpaket kommer i vår eller sommar. Det kan bli nedläggningar och antalet anställda måste bli färre.

-Vi blir i framtiden inte brevbäraren som besöker alla gårdar, sa Magnus Lagergren vid Swedish Meats stämma 27 mars. Vi kommer att anpassa våra inköp av djur. Det är nödvändigt för att kostnaderna ska hållas nere. I aktiebolaget kan vi göra så.

Vilka brevbärarlinjer han vill dra in, ville han inte precisera. Det är inte bara Norrland han tänker på, utan i lika hög grad områden söderut.

-Jämtländska grisuppfödare behövs, lika väl som småländska. Det är viktigt att den lokala produktionen fungerar och är lönsam, sa Magnus. I Norrland finns koncept som kan tillföra noteringen pengar.

Magnus aviserade att nya rationaliseringar och personalnedskärningar kommer inom kort.

-Vi har tuffa krav på avkastning, som vi måste leverera. I vår eller sommar kommer jag att presentera nya rationaliseringar. Det är vinstnivåer som vi borde ha haft redan tidigare, men vi har inte klarat av betinget.

Magnus framhöll dock att Scan AB är ett unikt företag på Europas köttkarta genom en mycket stor dominans på sin egen hemmamarknad.

-Vi har kontroll över 70 % av slakten och vi har 30 % marknadsandel på chark. Det finns inget företag i Europa som når dessa nivåer. De flesta får nöja sig med några få procent av marknaden.

Magnus berättade att han varit med Kai Seikku på en resa i Europa för att studera köttföretag och hur de arbetar. Han framhöll Vion som det goda exemplet på vart HKScan måste röra sig. Vion förädlar på bred bas, ända ut till färdig mat. Jämfört med Danish Crown är det viktiga försprång på marknaden, menar han.

Från resan i Europa är intrycket också att vi i Norden har ett försprång på miljöområdet och med djuromsorgen, som vi kan tjäna pengar på när kravet från konsumenterna ökar. England har en mycket stark ekoprofil, som vi kan dra framtida lärdomar av.

Danish Crowns avhopp från HK, dels genom att sälja huvudparten av aktierna, dels lämna styrelseuppdraget, kommenterade han så här:
-Det är ett strategiskt drag. Vi hade trott att Danish Crown skulle bli en part av tre kring Östersjön och man är fortfarande kvar i Sokolow. Dörren är inte stängd. Jag tror att Danish Crown återvänder inom några är. Just nu har man mycket att brottas med vid sin södra gräns mot Tyskland, där grisarna strömmar söderut och tär på Danish Crown.

-Men det är tufft även kring Östersjön och Atria, som är inne i Ryssland, har svårt att klara lönsamheten.

Lars-Gunnar Lannhard

Vill du läsa hela snabbreferatet från stämman, klicka här.