De statliga distriktsveterinärerna privatiseras
Pressmeddelande Jordbruksdepartementet 070403

Distriktsveterinärstationerna privatiseras i djurtäta områden. Statliga bidrag införs till privatpraktiserande fältveterinärer. Det är huvudförslagen i Veterinärutredningens betänkande Veterinär fältverksamhet i nya former, som idag överlämnas till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Utredningen föreslår även nya lagstadgade skyldigheter för alla praktiserande veterinärer. De skall ge nödhjälp till skadade djur som lider. De skall också kunna beordras i vissa fall att hjälpa till med bekämpning av allvarliga, smittsamma djursjukdomar.

Djursjukvården har förändrats sedan Sverige blev medlem i EU. Antalet kor, grisar och andra djur i lantbruket har minskat. Antalet hundar, katter och hästar har ökat. Efterfrågan på sjukvård för sällskapsdjuren har ökat mer än antalet djur. Trenden kommer att fortsätta i framtiden. De statliga och de privata veterinärerna gör numera samma jobb, sida vid sida. Villkoren för att bedriva verksamhet är dock helt olika. De statliga veterinärerna har staten som plattform och finansieras dessutom delvis med statliga anslag.

- Den snedvridna konkurrensen gör att marknaden fungerar dåligt, säger Bo Jonsson, regeringens särskilde utredare.

- Det finns ingen anledning att ha en särskild statlig veterinärservice, som mest sysslar med hund, häst och katt. Staten skall se till att veterinärmarknaden och smittskyddet fungerar, men behöver inte vara aktör, fortsätter Bo Jonsson.

Istället föreslås att staten drar sig ur veterinärmarknaden och låter privata aktörer ta över. Privatiseringen skall börja i södra Sverige, där det finns många djur. I Norrland skall de statliga veterinärerna finnas kvar tillsvidare. På sikt skall veterinärmarknaden privatiseras i hela landet, förutsatt att behovet av djursjukvård kan tillgodoses överallt. För att garantera tillgång till veterinärservice föreslår utredningen att privata veterinärer får bidrag för att hålla jour dygnet runt och hjälpa till när smittsamma djursjukdomar bryter ut. Utredningen förslår också skärpta veterinära skyldigheter och nya tillsynsregler. Ett modernt webbaserat veterinärregister införs. Veterinärerna skall vara skyldiga att rapportera viktiga data om verksamheten.

Se Jordbruksverkets kommentar till förslaget