Produkter för smittskydd inom grisnäringen

Utrustning och produkter relaterade till smittskydd är hetare än någonsin p g a PRRS-smittan i södra Sverige. I GRIS marknadsförs en hel del produkter, som jag sammanställt här och andra har hört av sig om produkter.

Sidan är inte alls komplett. Har du fler produkter, tips eller annat, maila gris@agrar.se eller ring 070-6636090!

Litteratur
Svenska Djurhälsovården, hemsidan
Epizootihandboken 2006, Jordbruksverket
Råd och anvisningar för smittrening och användande av desinfektionsmedel vid utbrott av epizootiska sjukdomar, SJV
Metoder och tillvägagångssätt för att rengöra och desinficera fodersysem i svinbesättningar, SVA

Desinfektionsmedel
Alla besättningar behöver desinfektionsmedel, för desinfektion efter tvättning av stallarna, rengöring av stövlar, kläder, fordon, m m, och inte minst till smittspärrar där någon går in i nästa stallavdelning.
De flesta desinfektionsmedel är verksamma mot PRRS-viruset.

Gå till sidan med produkter för desinfektion

P73
Säljs av Ergo Miljö, Kristianstad
Företagssida Ergo Miljö på GrisPortalen

Parvocide
Dennis Johansson, Sydsvenska Miljöprodukter, meddelar att Parvocide tar död på PRRS-virus och han har hämtat hem information om Parvocides egenskaper vad gäller PRRS.
-
Jag har precis fått bekräftat ifrån Coventry att Parvocide har en mycket bra effekt på Arteriviruset som orskar PRRS.
-Jag fick också veta att de som sköter saneringen på de smittade gårdarna kommer att använda Parvocide nu när effekten blivit bekräftad.
Se Sydsvenska Miljöprodukter på GrisPortalen för senaste dokumentation, som läggs in i den takt den kommer.

Virkon S
Säljs av Pharmaxim, Helsingborg
Virkon S är väldokumenterat för att använda till bekämpning av virus som förorsakar PRRS, säger Jan-Erik Jeppsson, Pharmaxim.
Information om PRRS finns på www.antecint.co.uk ”Animal Health” med program för att förhindra/minska risken för spridning. Dessutom finns ett speciellt avsnitt om fordonsdesinfektion med en egen ikon ”Vehicle Disinfection programmes”
www.pharmaxim.com kan handboken om ”Rengöring och desinfektion” laddas ner som pdf-fil. I denna finns information om effekt på PRRS på sid 12 och i övrigt hur man går tillväga för att skydda sin gård och besättning från smittor.
Virkon S är dokumenterat effektiv att användas i en 1 %-ig lösning för desinfektion av lokaler, stallar, gårdsplaner, utrustning, ventilationsanläggningar, transportfordon, kläder, skor/stövlar, osv.
Virkon S är ofarligt för ev djur som finns i stallarna och för människor som skall hantera produkten.
Se Pharmaxim på GrisPortalen


Skyddsutrustning m m
Se Svenska Djurhälsovårdens hemsida

Desinfektonsmatta
Mattan att lägga före ingången till stall eller stallavdelning. Mattan är fylld med ett mjukt skum och desinfektionsmedlet lägger sig runt skor eller stövlar. Ett alternativ till låda med flytande desinfektionsmedel, särskilt om skor används i stallarna. Två storlekar. Undersida och sidor med tät duk som hindar förlust av desinfektionsmedel.
Företagssida Schippers på GrisPortalen.


Stöveltvätt
Stövlarna tvättas rena med borstarna och vatten med tryck. Därefter sker desinfektion med fräsh desinfektionsvätska i rätt proportion. Rostfritt stål.
Rena stövlar hindrar många smittor.
Företagssida Schippers på GrisPortalen.


Sprayvagn
Batteridriven vagn med sprayaggregat och 25 liters löstagbar behållare. För spridning av desinfektionsmedel, insektsmedel, m m. Lågtryckspump i rostfritt stål sprider 125 liter per timma. 12 volts batteri för ca 8 timmars arbete. Luftgummihjul.
Företagssida Schippers på GrisPortalen.


Powermister
Speciellt designad för desinfektion av djurstallar, för smittkontroll, blötläggning före tvättning, kylning under varma dagar. Dimman trycks ut i skrymslen och vrår.
Företagssida Schippers på GrisPortalen.


Desinfektionsport
Permanent port för desinfektion av anländande fordon innan de kör in på stallbacken. När fordon närmar sig porten startar pumpen och lägger en desinfektionsdimma på fordonet. Desinfektionstid 10 sekunder med 1-procentig lösning.
Rostfri pump, injektor, container med 200 liter desinfektionsvätska.
Företagssida Schippers på GrisPortalen.


Utlastning och mottagning av grisar
Utlastningsrum för grisar är bra, men vagnar för utlastning, som ställs på betryggande smittavstånd från stallarna är ännu bättre. Helst ska transportören inte korsa vägar som går till stallar.
Lika bra går det att ta emot livdjur i dessa vagnar, t ex avelsdjur till karantän.
Flera fabrikat av utlastningsvagnar finns på marknaden.
Utlastningsvagn från L Rasmusson Maskin AB, Läs GRIS nr 9 2003 sid 34

Det går även att göra billiga utlastningsvagnar själv av uttjänta lastbilssläp. GRIS 1 1998 sid 18 och sid 19.