Nyheter vid Agromek (texter skrivna direkt i montrarna)
-
Egebjerg, M 9600: Egebjerg har 7 nyheter, Inn-O-Block spärrplatta som håller smågrisarna under värmetaket, ny behållare med rakare kanter på foderautomaten Tub-O-Mat, samt genomskinlig plast i behållaren och locket, ny utmatning på Tub-O-Mat som kan öppnas och göras ren, ny stängningsanordning på sinsuggbåsen Inn-O-Stall, samt en utveckling av värmetaket Flexcover. Vip O-Mat vattenventil för smågrisar beskrivs längre ner i spalten.
Den rakare behållaren på Tub-O-Mat har tillkommit, dels för att få bättre nedrinning av fodret till utmatningsanordningen, men också för att få mer utrymme ovanför tråget. Behållaren är av ljus plast, så att det går att se hur mycket foder som finns i behållaren. Nu är även locket av ljus plast, så att det kommer in mer ljus i behållaren och fodernivån syns bättre.
Utmatningsanordningen bestod tidigare av ett rör som grisarna kunde rotera och skaka. Nu är det ett rörformigt galler. Huset till utmatningsanordningen har även en lucka som kan öppnas utan användning av verktyg vid tvättning. Automaten är således mer lätt att göra ren.
Inn-O-Corner är en ny typ av klimautrymme för smågrisar på 0,8 kvm. För att utnyttja de 0,8 kvadratmetrarna även när det är en avgränsning, spärrskiva, för smågrisarna under värmetaket, är spärrskivan formad efter takets konturer. Det är således ett knä på spärrskivan, som även gör att skivan stabiliseras. När skivan tas bort, kan den fällas samman och tar då mindre plats under förvaringen.
Skivan har en glatt yta som är lätt att hålla ren. Den fästs i boxväggen med en T-format skena i ena änden och träs in i en U-profil i den andra. Med skivan på plats minskar energiförbrukningen för att värma upp smågrisutrymmet.
Egebjergs ätbås Inn-O-Stall har sedan tidigare haft en spärr på bakgrinden, så att suggor utanför båset inte kan öppna det. Endast suggan i båset kan öppna genom att backa mot grinden. Nackdelen med låsningen har varit att den innehåller många delar och dessutom fjädrar. Den nya låsningen är mer robust och enkel och saknar fjädrar.
Värmetaket Flexcover, slutligen, har fått ett nytt material som minskar vikten och ökar isoleringsförmågan. Materilet är också mer lättvättat.

Biomin L 9313: Biomin pHD minskar pH i urinen hos suggan genom ändring av anjon - katjonbalansen i fodret. Man vill ha mer anjoner 10 dagar runt insemineringen och en vecka före och en vecka efter grisning. Om man har problem med omlöpning, är det positivt att sänka pH så bakterietillväxten minskar.
-Om vi sätter in produkten sju dagar före grisning, påverkar vi även kalciumuttaget ur skelettet något litet, säger Norbert Trattner, Biomin. Det kan vara både positivt och negativt, men det är viktigt att det inte blir för mycket. Det frigjorda kalciumet påverkar sammandragningen av musklerna och grisningen går fortare. Därmed kan man räkna med litet färre dödfödda. Upp till 30 % har uppmätts på Irland. Bättre fertilitet och färre omlöpning och mindre MMA är andra effekter.
Biomin pHD är ett rosa pulver, där den rosa färgen kommer från tranbär. Tranbär används bl a i humanmedicinen. Kvinnor köper preparat med tranbär för att minska risken för urinvägsinflamatiner. Den verksamma substansen heter proanthocyanidin.
Biomin har fått en nyhetsstjärna för den nya produkten.

Big Dutchman, monter J3 7706. När du mal grisfodret allt finare. Grisuppfödare mal sitt foder allt finare, för att öka foderutnyttjandet. Nu har vi glömt alla problem med magstörningar på 1970- och 1980-talet, men tekniken med framför allt blötutfodringar har väl också ändrat förutsättningarna.
-Med 2 - 2,5 mm trådsåll i hammarkvarnen ställs det ökade krav på utskiljningen av damm, visar Peter Larsson, MLM, när han demonstrerar det nya dammfiltret.
-Dammfiltret sätter hela kvarnen i undertryck. Det ökar kapaciteten hos kvarnen, eftersom malgodset passerar kvarnen snabbare. Det främjar även tillflödet till kvarnen.
LeakSeek, läckagevarnaren för blötfoderventiler, kan du läsa om längre ner i den här spalten.
En Big D-nyhet är även en nyutvecklad styrning till torrutfodring. Den passar till alla utfodringar, även konkkurrenternas. Du kan växla språk på menyerna, så om du står med en grissskötare från Ukraina, så kan du växla språk under pågående inställningar av styrningen.
Big Dutchman har även en ny tvättutrustning till blötfodertankarna. Den monteras enkelt genom att fräsa ett hål i tanken och stoppa ner spolutrustningen. Den styrs från foderdatorn. Det går åt mycket liten mängd diskvatten, men med bra rengöringsverkan.
För den som odlar majs och vill ha ett billigare foder än spannmål, finns ett påslag för ensilerad majs. Den är komplett med omrörare och skruvar. Men innan du kan använda påslaget, krävs ju en del utrustning tidigare i foderkedjan.
-Restlös utfodring har kommit riktigt i ropet i Danmark och kommer starkt i Sverige, säger Peter Larsson. Tekniken har vidareutvecklats och håller numera fullgod funktion. Det blir numera inga aminosyraförluster.

Skiold J2 7404. Skiold visar en ny sållrens för att rensa spannmålen innan den går in i skivkvarnarna. Det är en helt tät och dammar inte. Livslängden på såll och kvarnar har ökat markant. Sålt ca 15 i Sverige. Rekommmenderar det. Tar bort skruvar och muttrar, men framför allt sand som sliter på kvarnarna. Man är förvånad över hur mycket sand det är i spannmälen.
Skilod har även en liten blötutfodring för smågrisar, helt utan restmängder. Den är en liten behållare, där ingredienserna blandas till varje enskild box. Du kan ge varje box ett enskilt recept. En utmaning mot flera andra med den tekniken. Särskilt när det är långa avstånd är den nya utfodringen bra, eftersom det inte är några restmängder. Fodret kan skickas i portioner från 0,5 kg och upp till 200 meter bort. Utfoddringen kan även vara intressant i små besättningar. Inte sålts någon i Sverige än.
Det visas även en ny restlös blötutfodring, som är vidareutvecklad från tidigare system. Den har 100 % kontroll över fodret, utan gråzoner med sammanblandning mellan vatten och foder. Den ska användas i riktigt stora anläggningar, eftersom det nu är 100 % rent vatten i ledningarna. Samma dator används till alla utfodringarna. Det är Datamix standarddator som används till alla utfodringar.
Skiold använder vanliga centrifugalpumpar, som är billigast och mest driftssäkert. Det år standardgrejer. Det är en enkel och unik lösning. Det finns inte heller flödesmätare, utan allt vägs ut till varje foderventil.
50 mm foderrör blir standard i alla Skiolds utfodringar, i stället för 63 som varit standard tidigare. Fördelarna är högre hastighet i foderrören och jämnare flöde, samt mindre risk att köra stopp. Det är även mindre foder som står i foderrören.

EuroVet L 9218. Inget nytt mer än nytt sondhuvud på dräktighetstestaren A7. Största nyheten är sänkt pris från 22 500 dkr till 17 000 dkr. Prissänkningen beror på att man sålt så många att utvecklingskostnaderna är i hamn, samt beroende på konkurrens från Kina.
-Vi är billigast på marknaden nu, säger Erik Kristiansen.
-F ö påminner han om att vi har pratat om hullmätning i fem år nu, men det händer inget. Kontroll av suggornas hull borde med i rutinerna för god djuromsorg. Det skulle förhindra att många suggor får bogsår, om vi kollar att suggorna har tillräckligt med hull.

VengSystem M 9502. Är du djurtransportör? I så fall ska du kolla VE1000 ventilationssystem för djurtransporter, som är ett EU-godkänt system. Det har en rad funktioner för djurvälfärden och allt övervakas och styrs från en panel i lastbilshytten. Allt som händer under färden dokumenteras.

Højer FarmTech K 8112. FT-ZoneComfort är en nyutvecklat ventialtionskoncept, byggt på förträngningsprincipen. Inkommande luften blandas upp med befintlig luft innan den når den zon där grisarna uppehåller sig. Inluften leds under stallgolvet, vilket gör att den kan värmas på vintern. Luftintaget är i en spalt mellan yttervägg och boxsidan och kommer in med hjälp av undertrycket i stallet

Kruuse, L 9202. Vinteroverall till smågrisar. De låter som försäljare av småbarnskläder i Kruuses monter och likheten är inte så dum. Porcivet Thermokappe minskar den nyfödda smågrisen värmetapp om den är svagfödd med låg födelsevikt, under 900 gram. Kappan används så snart som möjligt efter födseln, men de ska ha stryning på benen. Grisens framben stoppas in i två hål i dräkten, som täcker hjärt- och lungregionen på undersidan och hela grisens längd på ovansidan. Grisen får behålla kappan på ca 5 dagar, beroende på hur den växer. Vinteroverallen kan tvättas i maskin i 30 grader, förmodligen samtidigt som barnkläderna. Det är en trestjärnig nyhet, enligt nyhetsvärderingen.
Dödligheten kan minskas från 40 till 13 proc, enligt prov i en smågrisbesättning med 44 kullar i testet. Det svarar mot ca 1 smågris per årssugga extra.
Detta berättar Lone Maas, mejeriingenjör och agrarekonom och lantbrukare, samt uppfinnare och tillverkare av smågriskappan. De första kapporna har hon sytt hemma på gården, men för fortsättningen har hon tagit hjälp av fabrik. I Sverige är det Svenska Kruuse som säljer kappan.
-Jag tycker f ö att det inte bara handlar om ekonomi, utan även omsorg om smågrisarna. Smågrisarna ska ha ett gott liv.

BoPil, J1 7104 Spotmix är en intressant blötutfodring som inte hittat till Sverige. I år visar BoPil en vidarutvecklad utfodring som kan arbeta med två foderrecept och två utfodringsplatser samtidigt. Kapaciteten ökar när utfodringen kan göra fler saker samtidigt oberoende av varandra.
Ny är även Spotmix "inline" micro.dos. Det är en doseringsenhet för dosering av mycket små ingredienser i blötfodret. Programmet för spårning, visar vilken box som fått t ex en extra mineral, och hur mycket.
Det finns även foderprovtagare med nya funktioner.

Nordic Stald Kemi, monter F 5114: Gummimattor för suggor vid grisning. Det är trelagers mattor med elastiskt översta lager. Mattorna ska öka välfärden hos suggorna och minska risken för bogsår. Företaget fick tre stjärnor för sin nyhet.

Framtiden, monter L 9222: Aktiva 3000 kadavervagn för suggor.
Aktiva 3000 kadavervagn för suggor fick tre stjärnor på Agromek för några år sedan. Många har börjat använda den. Nu har vagnen kortats av 15 cm, för att göra den mer framkomlig i stallar där det är trångt runt hörnen i gångarna. Vagnet är 1,98 hög (en modell är 1,85) så även stora suggor får plats i vagnen under transporten. Allt är i rostfritt eller galvat. Säljs av Agrocia i Sverige.

I Framtidens monter kan du även se en intressant och enkel leksak för grisar. En trästock fästs i järn i boxväggen.
I stället för att suggor eller slaktgrisar hugger eller biter varandra, så får de ett rejält trästycke att bita i. Bäst är att klyva stocken, så grisarna får tag. Det får de inte lika lätt i en okluven stock.
Grisarna biter gärna nedtill, men stocken glider neråt när den tar slut i neränden. Det är en leksak som räcker länge i boxen.
I Danmark lägger man mycket stor vikt vid att grisarna har leksaker. Det är t o m lag på det, om det inte går att ha tillfredsställande ströbädd.

ACO Funki monter J1 7106: Ny låsning till sinsuggbås, vattentät dator, do it your self-inredning, billigare krubba och torrfoderdispspenser
Billigare och lika funktionellt, ett tema i Funkis monter i hall J.
En ny foderkrubba till suggor i grisningsbox är endast hälften så dyr som den gamla modellen. Den har bra tätning till det integrerade nedsläppet till blötfoderanläggningen, avrundade kanter och hygienskt slät.

Låset till bakgrinden till åtbåset är ingegrerat i boxen och gör att suggor inte kan öppna bakgrinden bakifrån, men suggan som står i båset kan öppna utan problem. Suggan i båset skjuter grinden några cm bakåt innan grinden öppnas, men det kan inte suggor utanför båset göra.

Den tvättbara datorn är inbyggd i en rostfri skärm, som kan monteras på väggen. Nyheten är också att den har pekskärm, så det behövs inget tangentbord.
-Du behöver väl inte köra med högtryckstvätten över skärmen, sa Funkis nye exportchef sedan i höstas Villy Osmundesen. Men vanlig rengöring tål datorn.
En torrutfodringsautomat är också nyutvecklad. Den bygger på ett tidigare koncept, men har förfinats och tillverkats på billigare sätt.
Torrfoderdispensern till suggor är enbart en billigare kopia av den gamla modellen, men tillverkad på nytt sätt och kan därför säljas 40 % billigare.
En smågrishörna i glasfiberarmerad plats tillhör också nyheterna vid årets Agromek. Tack vare att den görs i glasfiber kan vikten sänkas radikalt. Ytan är helt slät och behöver inga räfflor, tack vare det hållbara materialet. Så har man gjort framför allt därför att få ned tidsåtgången vid tvättning. Du behöver inte vända tvättmunstycket mer än åt ett håll.

Nyheter vid Agromek i Herning 15 - 19 januari
Förhandsinfo inför Agromek.
Har du nya produkter eller tjänster, maila gris@agrar.se så lägger jag in dem här.

59 nyheter inom grisproduktionen godkända
Det är 59 nyheter inom grisproduktionen godkända som verkliga nyheter vid Agromek 15 – 19 januari. Dvs, det är antalet som anmälts till Agromek för bedömning av nyhetsvärdet. I verkligheten finns det väsentligt fler nyheter på utställningen.
Nyheterna kan få två eller tre stjärnor, beroende på om det är ny arbets- eller konstruktionsprincip, ny sammansättning eller verkan, eller om det är väsentlig ändring av produkten i förhållande till andra på marknaden. Du kan lätt identifiera nyheterna när du går runt på utställningen.
Skyltar med en stjärna visar att det är en nyhet hos utställande företag.
Så här utmärks en Agromek-nyhet som är ny för Europa.
-
Med Skovs DOL 39 kan luften vändas och föras ut genom dörren till utlastningen.
Reversering av ventilationen ger grisarna medvind till slaktbilen
Skov A/S har tagit fram en anordning för reversering av ventilationen i stallarna, så att luften sugs in genom skorstenarna och blåser ut genom utlastningsdörren vid utslakatning. DOL 39, heter den utrustning som behövs, och visas i monter K-8210 vid Agromek.

Anordningen för reversering monteras tillsammans med Skovs klimatdator. När ventilationsströmmen ska vändas ser datorn till att fläktarna stannas, går åt motsatta hållet en viss tid, t ex en halvtimma, och sedan återgår till det normala ventilationsprogrammet. Då är det ingen risk för att någon glömmer ställa ventilationen i rätt läge.

En fördel med systemet bör vara att luften från stallet blåser ut genom utlastningsdörren, i stället som vanligt blåser från slakteribilen in i stallet. Läs mer.

Transportvagn för döda djur ut ur stallet
Det danska företaget Hyo-Nord visar på Agromek en enkel transportvagn för döda djur ut ur stallarna. Det är en ställning, 70 cm bred, på hjul som går att styra åt alla håll och ett wirespel med wirar som kan läggas runt benen på t ex en sugga. Sedan hissar man upp suggan i ställningen, endera med handvev eller med eldrift, och skjuter ut ställningen med suggan ur stallet.

Vagnen kan även användas till andra transporter, t ex för smågrisar, och som servicevagn.

Transportvagnen har fått namnet Dead Trans och finns i monter L-9006 hos Hyo-Nord. Fler bilder, videoklipp /LG 080109
Compact Cleaner, tvättrobot för smala gångar
Ramsta Robotics nya Compact Cleaner löser problemet för grisföretagare som vill tvätta med robot, men har stallar med smala gångar. Ramsta Robotics ställer ut i monter J2-7312 vid Agromek kan du se den nya modellen. Den klarar av en gångbredd på ner till 48 cm mot tidigare varianter på ner till 65 cm.

Problemet med att tillverka en smal robot är att den blir instabil när tvättarmen svängs ut över boxen. Det har Ramsta löst genom att utrusta roboten med fyra hydrauliska stödarmar som automatiskt fälls ut åt sidorna när roboten skall tvätta. När roboten har tvättat klart fälls benen automatiskt upp och roboten rör sig till nästa inprogrammerade tvättposition.

Systemet styrs av en dator och stöden arbetar hydrauliskt vilket gör det möjligt att få stödarmarna att individuellt forma sig efter omgivningen.

Det måste dock finnas väggar på sidan av roboten för roboten att ta stöd emot, med de teleskopiska stödbenen. Men finns det inte stöd, går armarna automatiskt ner till golvet. Robotens hjul är placerade under roboten och roboten höjs automatiskt vid förflyttning. /LG 080108

Fler bilder
080108
Gylle blir guld värd med Proxy
Gylle blir guld värd. Det är den slogan som Proxy Sweden ska använda i sin monter K-8406 vid Agromek, när man visar sin Proxy. Kort sagt blandar Proxyn in miljoner av mycket små luftbubblor i flytgödseln, vilket gör att lukten försvinner och kvävet bevaras.

Proxyn har testats i Danmark sedan mars i fjol hos Bernhard Mortensen, Grindsted, en av Danmarks störste grisuppfödare. Agrotech har utfört tester, gjort analyser och gjort luktprover.

I Danmark lanseras Proxyn tillsammans med GylleFresh, ett i Sverige redan välkänt preparat för att stabilisera ammoniaken i gödseln. Det gör man för att fånga upp den ammoniak som bildas i gödselbehandlingens slutfas, då en del ammoniak annars avgår. Det är lönsamt att få så mycket ammoniak ut till åkrarna, så växterna kan ta upp den.

-Jag tror att Danmark och andra länder med stor grisproduktion blir en bra marknad för oss, säger Thomas Odell, vd i Proxy Sweden. Vi har sålt ytterligare en Proxy i Danmark och vi har två företag i Danmark som ska sälja Proxyn. Det är AgroBase ApS, som bygger bl a gödsellaguner, samt Agrometer, som säljer gödselpumpar, spridarvagnar, m m.
Läs hela artikeln
Proxyn är anordningen under stativet. Överst syns elmotorn.

080105
Sju krav uppfyllda på ny vattenkopp
-Vi har ställt många krav på vår nya vattenkopp för smågrisar. Framför allt ska den ge smågrisarna rikligt med rent vatten från första levnadsdygnet och den ska vara riktigt lätt för skötaren att göra ren, eftersom förorenat vatten är orsak till ökat smittryck, säger marknadschef Carsten Rasmussen, Egebjerg. Sju viktiga krav, som vi ser det, är uppfyllda på den nya vattenkoppen.

1. Det är lätt för smågrisarna att fylla koppen med vatten, tack vare en stor aktiveringsplatta, vars utväxling och utformning gör att de inte kan undgå att aktivera ventilen för vattentillförsel.

2. Koppen är lätt att hålla ren, eftersom botten kan vippas ner och därvid tömmas.
Den nya vattenventilen från Egebjerg töms genom att botten fälls ned.
3. Koppen är konstruerad så det inte hamnar gödsel i koppen, samtidig med att det är en konstant vandspegel i koppen. Det är en detalj som är känd från drickkoppen Drik-O Mat, även den från Egebjerg.

4. Vattentillförseln kan justeras med en inställningsskruv, oavhängig av vattentrycket.

5. Till koppen hör tillbehör, som gör tillförseln av vatten till vattenkoppen lätt att mongera, utan att dra slangar in i boxväggen.

6. Vattnet leds fram i 8 mm PE-slangar, som gör det möjligt att använda vattenkoppen även till flytande järn. Samtidigt minimeras restmängden vatten i rören.

7. Materialval och design gör, att koppen, såväl som vattenanslutningarna, är lätta att göra rena.

Den nya Vip-O-Mat vattenkopp för smågrisar visas på Agromek i monter M-9600. Nyheten är tvåstjärnig i nyhetsvärderingen.

I Sverige säljs Egebjergs produkter av J-O Stalldesign och Groba.
080104
Foderventilen signalerar när membranet börjar läcka
Får du läckage i en ventil till våtfoderanläggningen, går det lätt att hitta felet i fortsättningen. Du kan se felet på datorskärmen.

Big Dutchman visar på Agromek en ny ventil, Leak Seek intelligent ventil, med inbyggd sensor som känner av ev läckage i membranen. Läckagesensorn registrerar automatiskt när membranen i ventilen blir otät och skickar en signal till foderdatorn med meddelande om vilken ventil i stallet eller stallarna som är otät.

Det fungerar så här: I ventilen finns en flödesmätare som registrerar den luftmängd som strömmar in till membranen. Signalen från flödesmätaren sänds till en elektronisk förstärkare. Om flödesmätaren sänder signaler om onormalt stort luftflöde, skickas signalen vidare till foderanläggningens styrdator.
Big Dutchmans nya foderventil varnar på datorskärmen om den börjar läcka.
Eftersom varje ventil utefter utfodringsrören har sitt eget nummer, kan du snabbt identifiera vilken ventil det är som läcker. Och byta membranet.

Den nya ventilen är framtagen vid Big Dutchman (Scandinavien) AS och visas i monter J3-7706.

I Sverige säljs Big Dutchmans produkter av MLM.
080104
Funderar du på biogas?
Funderar du på att investera i biogasanläggning, eller gödselseparering? I hall E, monter E-4112, kan du diskutera sådana frågor med konsulenter och rådgivare från Landscentret, som ingår i Den landsdækkende gruppe af specialister i biogas og gylleseparering.

De har erfarenheter i ämnet och kan ge råd och tips och belysa konsekvenserna av att investera i sådan utrustning.

… eller reducering av ammoniak och lukt
I Dansk Svineproduktions monter M-9708 ger man råd om hur ammoniak och lukt kan bekämpas i grisstallarna. Organisationens specialister kan de tekniska lösningarna och utförda utvärderingar av tekniken.

Det finns även en del litteratur i detta och andra ämnen, bl a Dansk Svineproduktions årsberättelse med resultat från avel, försök och produktion i Danmark.