Uppdatera här: http://www.grisportalen/egrisMarknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Marknaden för griskött är ganska lik förra veckan, med bra handel och stor efterfrågan på skinka. Några långtradare skinka har exporterats, eftersom priserna på skinka är högre utomlands.
-Charken går för högtryck och efterfrågan ökar. Efterfrågan på charkråvara har förbättrats något. Det är överskott på sida, som vanligt, som exporteras, men inte till så bra priser.
-Nu är det bara att konstatera att vi lagt sommaren och grillsäsongen bakom oss.
-Trots grisupproret är det ingen prishöjning på slaktsvin, mer än Krav-tillägget som går upp 25 öre till 7,75 över ordinarie notering. Där är vi i alla fall bättre än tyskarna, skämtar Johan.
Han tillägger att Swedish Meats har ingen annan uppfattning om svenska slaktsvinspriset än grisuppfödarna. Priset måste upp.
-Jag var i Frankrike i veckan, där var priset på kotlett 100 skr, säger han.

SLP
Peter Johansson:-Vi ser ut att få bekymmer nästa vecka med att hålla våra kunder med griskött. Det blir ett allvarligt underskott på slaktsvin och därmed kött att sälja. Det kan bero på protestaktionerna i Skåne och det kan bero på skörden, som alla har bråttom med. Eller bådadera.
-När det är så allvarlig brist på griskött, måste det bli priset som styr leveranserna. Kunderna måste acceptera ett högre pris, på samma sätt som vi måste acceptera lägre pris vid stora överskott på kött.
-Vi har väldigt små affärer på export just nu. Ingen skinka exporteras, men en del andra detaljer.
-Vi håller alltid en dialog med kunderna om tillgång och efterfrågan. Vi måste låta marknaden styra. Nu måste det bli en prishöjning för handeln.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Efterfrågan på griskött är bra och vi märker inga försök till press på priserna. Men det är å andra sidan inte lätt att höja. Uppfödaraktionen har inte påverkat inleveranserna av slakt, men vi har redan tidigare för litet antal grisar att slakta.

Ugglarp
Thomas Olander: -De senaste månadernas goda marknad för alla kategorier griskött fortsätter. Det är god avsättning för styckningsdetaljer, undantaget är halsbit och småfläsk.
-Charken fortsätter på tillfredsställande nivå och framför allt det skivade sortimentet.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen av karré har bromsat upp, men kotletterna hänger med. Annars säljs det mesta bra. -Skinkpriserna är bra i Sverige, så vi har inte sett någon anledning att sälja på export.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Marknaden för griskött är fortsatt bra med gott väder och förlängd grillsäsong. Dessutom har skolorna börjat och därmed den försäljningen. Vi har ett ganska bra läge.
-Spannmålsskörden är positivare än prognoserna, med bra hektolitervikter och högre hektarskördar än beräknat. Skörden är dock under normal. Vi har inte fått de häftiga regn som i Sverige, utan endast regnskurar.
-Den svenska debatten om låga slaktsvinspriser märks ganska lite i Finland, ännu.

Danish Crown
Efter industrisemestern i södra Europa är det bättre stämning på skinkmarknaderna och stigande priser kunde nogeras i de flesta länder. Även marknaden för bog och annan charkråvara var piggare med stigande priser som följd.
Efterfrågan på karré är nu starkt fallande i Tyskland, beroende på säsongen, men det är fortsatt någon efterfrågan i centrala Europa och Ryssland, där det ännu är varmt väder.
Baconmarknaden i England visar tecken på förbättring, efter en lugn period. Men det beror mer på den starka marknaden i Kontinentaleuropa, än på brittisk efterfrågan.
I Japan är det god efterfrågan på kotlett, men lugnt för övriga produkter.
/LG

Nyheter
Nu 80 % av svinproduktionen bakom grisupproret
Även Östergötlands Grisproducenter har ställt sig bakom aktionen för högre slaktsvinspriser, vid ett telefonmöte med styrelsen i måndags. Föreningen har 100 medlemmar och beräknas svara för mer än 10 % av Sveriges grisproduktion. Bakom aktionen står därmed över 80 % av Sveriges grisproduktion.
-På måndag träffas jag och sekreteraren för att författa en skrivelse, där våra ståndpunkter beskrivs, säger Per Pålsson, Ödeshög, ordförande i föreningen. Vi har inte tagit ställning än om, eller vilka, stridsåtgärder som blir aktuella.

Vår julskinka rymmer redan före jul!
Vår julskinka har rymt, sjunger Verner & Verner varje jul. Nu rymmer julskinkan redan i augusti och de skinkor som inte rymmer kan bli dyra och svårare att finna i jul! De blir i varje fall dyrare än på många år, trots att handeln försöker trycka ner priset på kött och chark för att profilera sina lågpriser.
Orsaken är att det produceras färre slaktsvin i Sverige i år än i fjol, f n ca 7 %, vilket minskar utbudet i Sverige. Nu exporteras dessutom stora mängder skinka, eftersom skinkpriset utomlands är högre i flertalet länder, än i Sverige.
-Vår uppgift är att sälja skinkan till så bra priser som möjligt. Nu betalar den internationella marknaden mer för skinka, än svenska köparna gör. Därför har ett antal långtradare med skinka gått söderut i Europa, säger Johan Andersson, Swedish Meats.
Går inte svenska priset upp, kommer säkert exporten att fortsätta och det blir ökad brist på svensk julskinka, säger han. Hur många långtradare som exporterats senaste tiden, vill han inte precisera.
-Det är ett antal fullastade tradare, säger han. Och det handlar inte om export till Polen för bearbetning, utan svenskstyckad skinka som normalt lagras in till jul, tillägger han. Exporten sker via Dat-Schaub, inom ramen för det danska samarbetet. /LG 060825

EU har lämnat svar på L100
EU-kommissionen har nu lämnat sina synpunkter på Djurskyddsmyndighetens förslag till ändringar i L 100.
-Jag kommer inte ihåg ändringarna i detalj, men det är inga stora avvikelser från vårt förslag, säger Djurskyddsmyndighetens vd Matz Hammarström. Det är inget som har betydelse för varken näringen eller andra, så vi kan nog föra in ändringarna i bestämmelserna utan att ha någon ytterligare diskussion om det.

Högsta danska noteringen på 5 år
Nästa veckas 10.10 dkr, 12,42 skr, för slaktsvin är den högsta noteringen på 5 år i Danmark. Detta är danska grisuppfödarna ganska nöjda med och man tjänar pengar. Men man är inte nöjda med att danska noteringen inte hänger med tyska och smågrisar och slaktsvin strömmar i allt stridare ström ut över gränserna.
För ett år sedan lovade Danish Crowns vd Kjeld Johannesen att Danish Crown skulle minska avståndet till tyska noteringen med 30 öre, men avståndet är nu större än någonsin.
-30 öre är fortfarande målet, men vi når det inte så snabbt som jag trodde, säger Kjeld. Målet var att spara 10 %, som blir 30 öre på noteringen. 15 öre skulle hämtas på ökad förädling och 15 på kostnadsminskningar genom rationaliseringar. Kostnaderna har sänkts mer än 15 öre genom 6 % lägre lönekostnader, ändrade produktionsmetoder och anpassad struktur. En del ger effekt under nästa verksamhetsår.
-Målet 15 % på förädlingen, når vi inte. Intjäningen i Tulip och Sokolow går rätt väg, men valutorna gör det inte. De har gått i rakt motsatt riktning, jämfört med vad vi trodde.
-Den ökade exporten av smågrisar är negativ för Danish Crown och även exporten av slaktsvin, men exporten av slaktsvin är dock ännu endast några få % av Danish Crowns slakt. Källa: Danish Crown.

Även dansk hälsa tiger still
Det är förhållandevis lugnt bland danska grisuppfödare, trots att Danish Crown ligger långt under tysk notering. Förklaringen, enligt Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter, är att dansk grisproduktion går bra nu, även med stort gap till tyska noteringen.
-Det har nog varit annat tonläge om produktionen varit mer ekonomiskt trängd, säger han. Men visst finns det många som är kritiska till de danska slakterierna för att de inte betalar bättre.

Fortsatt bra danskt grispris, tills Brasilien kommer
Den danska prognosen i början av året slog helt fel, grisnoteringen är bättre än väntat. Nya prognoserna säger att grispriset ska fortsätta vara bra året ut. Förmodligen blir grispriset bra tills Brasilien kommer in på banan igen.
-Brasilien är en stor fara för europeiska grisuppfödarna, sa Andrew Cookson, vd för franska marknadsinstitutet Gira Food & Drink, när Danske Svineproducenter höll ett seminarium om finansiering i Fredricia igår. Brasilien har låga kostnader och kan konkurrera ut Europas grisproduktion både på dess hemmaplan och på världsmarknaden, sa han.
-Fruktan bygger på att priset på ett ton griskött i Brasilien ligger på 500 US-dollar, medan priset i EU är nära 1 700 dollar. Med så stor prisskillnad är det risk att konsumenterna vänder inhemskt griskött ryggen. Det är precis vad som skett i Ryssland.
Andrew Cookson tyckte, med adress politikerna, att de inte skulle ge Brasilien fri tillgång till EU-marknaden.
-Får de bara slå ut den europeiska grisproduktionen, sedan är de inte dummare än att de höjer priserna, menade han. Källa: LandbrugsAvisen m fl.

Förlikning om PRRS-smitta vid vaccinering
Knappt 65 grisuppfödare i Danmark har ingått förlikning med medicinföretaget Boehringer Ingelheim, Danmark, om ersättning för vad uppfödarna anser var felaktig vaccinering mot PRRS. Den ledde till att uppfödarnas besättningar i stället smittades med PRRS. Tvisten om ersättning har pågått 9 år. Tingsrätten dömde medicinföretaget till ansvar, men domen är överklagad. Nu blir den inte av.
Ursprungligen krävde 218 grisuppfödare ersättning. Resterande möter medicinföretaget i högsta domstolen i september.
Vaccinet mot PRRS används fortfarande i Danmark och 20 andra länder. Det har sålts i 300 milj doser. Källa: Pressmeddelande.

Danmark vill också ha särställning i EU för salmonella
Danmark satsar på att få en särställning i EU vid import av kött som innehåller salmonella, som Sverige och Finland redan har. Köttpartier som kommer in i landet ska i princip vara fria från salmonella och om de inte är det, ska köttet kunna skickas tillbaka. Detta föreslås i en rapport till danska Livsmedelsverket och danske konsumentministern Lars Barfoed ställer sig bakom förslaget.
Det gör även Danske Slagterier, som säger att man ska försöka nedbringa förekomsten av salmonella ytterligare. Idag är det främst DT 104 som inte får förekomma i köttet, men förekomsten av övriga typer är sjunkande.

Företagsnytt
Jens Nordqvist har sålt Hovs Gård och köper i Ukraina
Förra veckan såldes Hovs Gård, Nyland, och därmed har Jens Nordqvist sålt det han tänker sälja. Köpare av Hovs Gård med 500 suggor integrerad produktion är en lantbrukare från Östergötland, som dock inte vill ha sitt namn offentliggjort ännu. Han har inte haft grisar tidigare. Han berättar dock att grisproduktionen ska bedrivas som tidigare på Hovs Gård och han ska bruka både sin mindre gård i Östergötland och de nya 350 hektaren i Nyland.
Den andra gården Jens ägde, såldes tidigare i somras till en av Jens grannar, Mattias Tjernström, Nyland. Där finns 760 slaktsvin. Mattias har inte varit grisuppfödare tidigare.
Jens har kvar ett boende vid Hovs Gård, men bor annars i Ryssland, om han inte är vid sin ”sommarstuga” i Ukraina. Där ska han driva ett ”fritidsjordbruk” med enbart växtodling på 3 500 hektar tillsammans med en norsk kompanjon. De flesta gamla statsjordbruken ligger obrukade i området, säger han, och man får mycket jord för pengarna om man säljer mark i Sverige. Jens utesluter dock inte att det så småningom bli animalieproduktion på gården. /LG

Lithells fördubblar antalet köttsäljare
Atriaägda Lithells har ingått ett avtal med Sales Support DK om bearbetning av svensk handel med livsmedel och får därmed dubbelt så många säljare av köttprodukterna för samma kostnad som tidigare.
-I dag har vi 9 egna säljare, men genom samarbetet får vi mer än dubbelt så många, säger Anders Ahlberg, försäljningsdirektör vid Lithells.
Sales Support har fyra säljkärer och en kår för matinspiration. Företaget säljer och marknadsför för uppdragsgivare som har svensk dagligvaruhandel som kunder. Lithells blir största kunden. Just nu bygger man upp en färskvarukär. Franska Danone och schweiziska Emmi är två andra uppdragsgivare. Källa: Pressmeddelande.

Fusion inom Felleskjøpet i Norge 1 januari
De två största av de fyra regionala föreningarna inom Felleskjøpet, Trondheim och Öst Vest, väntas fusionera 1 januari. De båda täcker storparten av Norge, norrifrån och ned till Oslo och har 80 % av omsättningen. Beslut väntas vid nästa fullmäktigemöte 12 september.
De båda lantmännenföreningarna tillsammans får en omsättning på 8 miljarder nkr och har 12 fabriker och 84 butiker i 15 län. Antalet delägare är 41 000 och medarbetare 2 000. Källa: Grovvare-nyt.

Agenda
Allan Simonsson-seminarium 28 september, Ultuna
Allan Simonsson gick i pension 1 augusti, efter ett långt yrkesliv som rådgivare, forskare och lärare vid SLU. En stor del av Allans insatser har varit riktade mot den praktiska grisproduktionen. Han har bl a under 20 år varit verksam som statskonsulent i svinproduktion.
Allans insatser vid SLU uppmärksammas vid ett seminarium i sal J, Undervisningshuset, Ultuna, 28 september 14 – 17, med titeln Rådgivning till grisproducenter i går, i dag och i morgon. /LG
Hela programmet

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 25 augusti 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 31 aug 15,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90Senaste nytt
Åke Modig utbytt mot Magnus Lagergren
Swedish Meats styrelse bytte idag ut Åke Modig och satte in Magnus Lagergren som chef för hela koncernen. Swedish Meats får därmed en tydligare ledning, säger styrelsen. Åke står till styrelsens förfogande för att arbeta med frågan om partnerskap. Läs pressmeddelande.

Danska suggorna höjs till 9,60 skr
Danska slaktsvinsnoteringen är oförändrad nästa vecka, men suggorna fortsätter upp med 20 danska öre till 7,80 kr, eller ca 9,60 skr. Att suggpriset skulle gå upp var väntat, eftersom tyska suggpriset höjts kraftigt och en stor andel av danska suggköttet avsätts i Tyskland. Smågrispriserna ändra marginellt. /LG 060831

Fortsatt prisuppgång i Frankrike, Belgien och Holland
Slaktsvinspriserna fortsatte uppåt i Frankrike, Belgien och Holland, samt givetvis Danmark, denna vecka. I Belgien med nära 45 öre. I övriga länder var noteringen oförändrad.
-Europeiska grispriserna fortsätter utvecklas stabilt och uppåt, skriver ISN. Den tyska noteringen har tagit paus för vila.
Prognosen är svagt ökad tillförsel av slaktsvin, men efterfrågan är också stor och det är inga problem med försäljningen. Grisuppfödarna fortsätter leverera till låga vikter, under fjolårets nivå. Allt talar för stabila priser. /LG 060829

Livsmedlen måste bli bättre – och billigare, säger Icas koncernchef
Mitt under de svenska grisuppfödarnas kampanj för högre slaktsvinspris och skälig ersättning för svenska kvaliteten på grisarna, kräver Icas koncernchef i en debattartikel i Dagens Industri högre kvalitet på svenska livsmedel och ännu lägre priser.
-Handeln välkomnar svenskproducerad mat, men förutsättningen är att producenterna är beredda på att förnya sig och motsvara konsumenternas krav på högre kvalitet och lägre pris, skriver Kennet Bengtsson. Vi kan bli bättre, mycket bättre! /LG 060828 Läs referat

Tyska suggpriset närmar sig svenska slaktsvinspriset
Suggpriset i Tyskland steg på måndagen, 28 augusti, med ytterligare 4 cent till 1,30 euro, vilket är 12 skr. Tyska suggpriset är således på väg att närma sig svenska slaktsvinspriset!
Tyska slaktsvinsnoteringen, liksom smågrisnoteringen, är oförändrad.
Är svenska grisuppfödare nöjda med den svenska noterigen, frågade Andreas Beckhove, marknadsanalytiker vid tyska ISN, när han ringde i måndags. Det var inte svårt att ge klart besked om detta.
Att slaktsvinsnoteringen i Tyskland är oförändrad denna vecka förklarade Andreas så här:
-Bristen på slaktsvin fortsätter och det fanns indikationer på fler höjningar i veckan. Vi väntade höjda priser, men de två stora slakterierna Vion och Tönnies sa ifrån. De skulle gå ut med egna priser om noteringen höjdes ytterligare. Men om bristen består och marknaden håller, kanske det blir höjning om ett par veckor.
-Beträffande kampanjen riktad till konsumenterna om behovet att höja köttpriserna, så är det inom ramen för den ordinarie markandsföringen och alltså inget större pådrag, säger han. /LG 060828

Grispriserna vecka 35
Svenska grispriserna oförändrade nästa vecka
Det blir ingen höjning av de svenska grispriserna nästa vecka heller, trots ökningen i Danmark, Tyskland och många andra länder.

Tyska slaktsvinspriset ändrades inte idag
Många väntade att tyska slaktsvinspriset skulle fortsätta uppåt idag, fredag, och tyska internetaktionen visade högre avslut i onsdags än tidgare. Noteringen ändrades emellertid inte. Priset är alltså oförändrat 1,75 euro, ca 16,15 skr.

Danska slaktsvinen höjs nästa vecka 20 danska öre, som vänat, suggorna ytterligare 30 öre
Den danska noteringen på slaktsvin går upp med 20 danska öre till 10.10, drygt 12,40 skr, nästa vecka. Det var väntat med tanke på den starka uppgången i flera viktiga grisländer i Europa och höjda världsmarknadspriser. Suggor och galtar stiger med ytterligare 30 danska öre, drygt 35 svenska öre. De danska suggorna har därmed gått upp med över 60 öre på två veckor. Smågrisarna stiger också i pris.
Den danska slaktsvinsnoteringen är den högsta på 5 år. /LG 060829

Preliminärt 14,80 – 15 kr för svenska slaktsvinen till Tyskland förra veckan
Per Karlsson, Boarp, har fått avräkningen för de första 220 slaktgrisarna till Tyskland och priset pekar på någonstans mellan 14,80 och 15 kr per kg. Men en utvärdering görs, för att få en rättvisande jämförelse med svenska priserna.
-Man får jämföra denna avräkning med noteringen i Sverige, minus frakten. Både tyska priserna och frakten är oförhandlade ännu. Det går säkert att få några cent till och billigare frakt.
-Jag missade dessutom vikterna på en del slaktsvin, säger Per. Grisar till Tyskland ska vara tyngre än vid leverans till svenska slakterier, men en del blev för tunga. Vi ska titta närmare på avräkningen så vi får en rättvisande jämförelse.
-Men priset matchar svenska betalningen väl och tyska priset har gått upp sedan vi skickade första lasset.
-Vi skickade ett lass med grisar från två hallandsgårdar i tisdags, nästa vecka går 3 eller 4 lass och vad jag känner till går 2 – 3 lass veckan därpå. Nu är det även gårdar i Skåne som levererar. LG/ 060825

Stora prishöjningar på slaktsvin i Europa denna vecka, Polens grispris 14 kr
Priserna på slaktsvin fortsatte uppåt denna vecka i flera länder och i vissa länder riktigt mycket. Italienska slaktsvinspriset gick upp 7 cent, dryga 65 öre. Tyska priset gick, som vi redan berättade i fredags, upp med 4 cent (37 öre) till 15,65. Italienska slaktsvinspriset stannade på 15,60, österrikiska 15,13, holländska 15,03, franska 15 kr och belgiska också nära 15 kr.
Tre länder är nu på väg mot 16 kr och övriga ligger runt 15 kr, medan Danmark ligger på 13,21 kr och Sverige 13,13. Polens grispris redovisas med två veckors fördröjning, men vecka 32 nådde man upp till 14 kr och ligger således nästan 90 öre över svenska.
När de sydsvenska grisuppfödarna kräver 1 kr högre slaktsvinspris, då är man mycket hovsamma i sina krav, eftersom svenska grispriset ligger 2 kr eller mer under fyra europeiska länders notering och lägst av alla länder.
Kommentar: Det är svårt att tänka sig att Danmark kan undvika en prishöjning nästa vecka. /LG 060823

66 000 holländska slaktsvin per vecka transporteras till Tyskland
Utbudet på slaktsvin i Europa ligger på samma nivå som förra veckan. Eftersom jobbarna inom köttindustrin har slut på industrisemestern i de flesta Europas länder och började jobba i måndags, var det större efterfrågan på kött än tidigare och priserna steg på slaktsvin kraftigt från en redan hög nivå. Den tyska noteringen är motorn i prisbildningen och drar med sig noteringarna i andra länder. Tyskland höjde med 4 cent denna vecka, men låg redan tidigare högre än holländska noteringen. Detta har fört med sig att exporten av slaktsvin från Holland till Tyskland ökat kraftigt. Senaste veckorna har 66 000 slaktvin per vecka försvunnit ut ur Holland till Tyskland. Utbyte över gränserna är normalt, men detta är en ökning med 50 %, jämfört med samma tid i fjol. Nu höjde holländska slakterierna slaktsvinspriset med nära 7 cent denna vecka för att få behålla fler grisar till slakt i Holland. /LG

Tysk kampanj förbereder konsumenterna på dyrare griskött
Tyska slakterierna har under senare tid klagat över att slaktsvinspriserna har gått upp kraftigt, medan det varit motstånd i handeln att betala motsvarande mer för grisköttet. En informationskampanj har nu satts igång för att förbereda konsumenterna på att griskött kommer att bli dyrare. Man säger att priset kommer att gå upp 10 cent, dvs uppemot 1 kr per kg, för vissa köttdetaljer.
Tendens: Slaktvolymen ligger fortfarande under genomsnittet och slaktvikterna är låga. Efterfrågan på slaktsvin är stor efter industrisemestern. Priserna på griskött stiger på världsmarknaden. Kampanjen för högre konsumentpriser på griskött gör att grisuppfödarnas förväntningar på fortsatta prishöjningar fortsätter. På kort sikt ser inte utbudet på griskött ut att öka, varför vi kan vänta stabila priser. Källa: ISN.
Kommentar: Kan vi göra någon liknande kampanj i Sverige. /LG

Högsta svenska suggpriset nu 9 kr, galtar 7 kr
Göran Eriksson Transport höjde vecka 34 suggpriset till 9 kr och galtar 7. Dessa priser gäller rakt över för alla suggor och galtar och det finns således inga avdrag för lägre klass eller olika vikter. Det innebär att Göran Erikssons suggpris i flera fall, t ex för feta suggor, är ännu högre än vid andra slakterier. De suggor och galtar som Göran Eriksson Transport köper in levereras till tyska slakterier.PDF-filer för nedladdning:
Hallandsbrevet
Skånebrevet!
Dispens för svanskupering

Vad tycker du om sydsvenska aktionen för 1 kr högre slaktsvinspris?
Vad tycker du om sydsvenska grisuppfödarnas aktion för att höja grispriset? Tryck på länken gris@agrar.se och skriv!

De har reagerat:
-Mycket glädjande läsning!
-Det måste komma underifrån, om toppen ska bli intresserad.
Björn Folkesson, Borgholm

-Jag stödjer aktionen till 110 %. Det är positivt att någon äntligen vill och kan ta tag i marknadssituationen på grisar i Sverige.
Olof Ohlsson, Tvååker.

-Nybyggd anläggning sedan tre år, renodlad slaktsvinsproduktion, produktionsresultat "bäst i klassen", slimmade kostnader, slimmad tidsåtgång, allt redovisat i aktiebolaget, inga gömda eller glömda kostnader. Trots detta tjänar vi inga pengar!
-Hade jag bara orkat skulle jag gärna ta debatten med handeln och fråga varför det är så viktigt att handeln har en lönsamhet och täcker sina kostnader. Skulle någon i producentledet tjäna pengar upplevs det som brottsligt!
Stellan Ericsson, Lidgris AB.

-
Prisbilden i Sverige är helt sjuk. Jag har talat med flera handlare som inte får tag i svenskt fläskkött och blir tvungna att sälja importerat fläsk. Handeln måste sälja det importerade med förlust och täcker förlusten med ett högre svenskt -fläskpris.
-Nästa vecka går mina grisar till Tyskland.
Monica Emilsson, Glasholms Grisgård, Söderåkra

Datera upp för senaste noteringar!
Uppdatera @-GRIS innan du börjar läsa. Jag lägger in saknade noteringar i den takt de anländer och det kan även finnas sena nyheter som du inte bör missa.


Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 12,90 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,75 12,75 12,75 12,75
KLS 64-94,9 11,25 11,25 11,25 11,25
SLP Avtal 70–94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
SLP 70–94,9 12,20 12,20 12,20 12,20
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Dahlbergs 71-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,30 12,30 12,30 12,30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 12,70 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,20 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats Avtal 73-92,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,00 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,00 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 36 v 35 v 34
12,42 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 10,10 10,10 9,90
22,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr - 19,05 19,05
11,00 Österbottens 72 – 90 euro - 1,21 1,21
12,00 Snellman 78–105** euro - 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
28 aug Enl ZNGV
15,50 Tyskland 1,72 1,72 1,68 1,67 1,67
29 aug korrigerade*
15,97 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731
15,65 Tyskland 1,696 1,696 1,656 1,656 1,656
15,60 Italien 1,690 1,690 1,614 1,614 1,614
15,45 Belgien 1,674 1,625 1,588 1,588 1,625
15,15 Frankrike 1,642 1,626 1,559 1,572 1,560
15,13 Österrike 1,640 1,640 1,620 1,620 1,620
15,12 Holland 1,639 1,629 1,561 1,561 1,580
14,69 England 1,592 1,592 1,592 1,564 1,592
13,21 Danmark 1,459 1,432 1,432 1,432 1,432
13,13 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
--
14,39 Tjeckien 1,560 1,580 1,565
14,02 Polen 1,520 1,517 1,472
14,02 Irland 1,520 1,482 1,482
Eurokurs 9,23 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.Detta gäller dock inte nästa vecka, eftersom tyska noteringen ligger stilla på 16,15 skr trots höga avslut vid auktionen.
Auktionsdag
23 aug
9 aug
-
-
Utbud
1060
535
-
-
Sålda
alla
alla
-
-
Medelpris, euro
1,81
1,75
-
-
Lägst
1,80
1,74
-
-
Högst
1,82
1,75
-
-
Medelpris, skr
16,70
16,15
-
-

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 9,00 8,70 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,35 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,40 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,00 6,70 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 2,65 2,65 2,65 2,65
Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
9,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,60 7,30
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro - 0,47 0,47
Tyskland
12,00
ZNVG 56 % euro - 1,30 1,26
Galtar
8,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,60 6,30
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund 13,61 13,50 13,63 13,58 13,51 13,49 13,35
Dollar 7,22 7,16 7,19 7,20 7,27 7,30 7,26
Euro 9,21 9,19 9,19 9,21 9,23 9,22 9,19
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,14 1,14 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16
Yen 6,17 6,17 6,23 6,25 6,30 6,24 6,26

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
SLP
SLP+ 18,30 18,30 18,30 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,05 18,05 18,05 18,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,14 18,14 18,14 18,14
SwedeHam 16,69 16,69 16,69 16,69
Vita 15,57 15,57 15,57 15,57
Dahlbergs
Särklass D 18,15 18,15 18,15 18,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,80 17,80 17,80 17,80
Bas, 23 kg 16,40 16,40 16,40 16,40
Nyavvanda, 9 kg 35,55 35,55 35,55 35,55
KRAV, 23 kg 23,50 23,30 23,30 23,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,55 17,55 17,55 17,55
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 19 000 19 000 15 000 11 500
Ugglarps Slakteri 1 000 brist balans balans
Skövde Slakteri 2 100 800 800 500
SLP - 1 000 1 000 -
KLS balans balans - balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -P g a det stora underskottet på smågrisar, 19 000 även till nästa vecka, höjs marknadstillägget nästa vecka till 30 kr. Anmälningarna är stora och försäljningen stor och tar ut varandra.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
295
Basis 7 kg 240 239 234 234 234
489
Basis 30 kg 398 399 391 391 391
301
SPF+Myc 7 kg 245 244 239 239 239
495
SPF+Myc 30 kg 403 404 396 396 396
306
SPF 7 kg 249 248 243 243 243
500
SPF 30 kg 407 408 400 400 400
981
Økologi 30 kg 798 794 787 787 787
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos - 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
544
ZNVG 28 kg - 59 59 58 58

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.