Senaste noteringsnytt
Danska suggorna faller 1 skr v 38
Danska noteringen på suggor faller med hela 80 øre, drygt 1 skr vecka 38. Sannolikt under påverkan av tyska sänkningen. /LG 070913

Prisstagnation, men exporten bestämmer utvecklingen
Priserna är oförändrade i de flesta EU-länder, men i Spanien sjönk priset kraftigt och är nu under tysk nivå. Det har inte hänt sedan februari.
Utbudet av slaktgrisar blev oväntat stort senaste dagarna och motsvarar mer än väl slakteriernas efterfrågan.
Köttpriserna är dock i huvudsak oförändrade, utom karré där priserna fallit en del.
Ännu har inte noteringarna på slaktgrisar stigit för att kompensera för den enorma höjningen av foderkostnaden.
Hoppet om höjda priser står till exporten. Förutom de klassiska länderna i östra Europa, Ryssland och Japan, riktas nu intresset mot Kina. Danmark har redan gjort inbrytningar, men Spanien, Belgien, Holland och Tyskland är nu också i förhandlingar med kineserna.
Det ser nu ut som om utbudet av slaktgrisar ökar i flera länder och det brukar betyda prisfall. Hur priset utvecklar sig är dock mycket beroende av exporten de kommande veckorna. Källa: ISN. /LG 070913

Tysk suggslakt tecken på bättre priser
I Tyskland har hittills 7,6 % fler suggor slaktats än i fjol. Minskningen av tyska produktionen är ett tecken på bättre grispriser i Sverige längre fram. Läs mer. /LG 070913

Spotpriset upp 70 öre till 15,10, spekulatoner om noteringshöjning på 1,50
Spotpriset steg idag till 15,10 kr. Det beror på kronisk brist på slaktgrisar och många vill köpa de som finns.
En orsak till den ökande efterfrågan just nu kan vara spekulationer om att den stora höjning av Scans notering som Magnus Lagergren nämnde i dagens intervju på GrisPortalen, kan komma mycket tidigare än Magnus nämnde i intervjun.
Uppgifter idag säger nämligen att en höjning med 1,50 på en gång är att vänta. Handeln uppges gå med på höjningar under förutsättning att pengarna oavkortat går till grisuppfödarna och inte till HKScans aktieägare. /LG 070911

Suggorna i Tyskland ner nästan 50 öre
Suggpriset i Tyskland föll idag med 5 cent, ca 47 öre. Nya priset är 0,91 euro, 8,50 skr.
Därmed bröts den uppåtgående trenden. Senast för 14 dagar höjdes priset 1 cent. /LG 070910

Scan höjde inte priset på slaktgrisar
-Det är tuffa tider, jag har aldrig varit med om en sådan här situation, säger Magnus Lagergren, Scan. Det är för mycket griskött på europeiska marknaden och marknaden kommer att rätta till obalansen. Det kommer att stängas stallar i aldrig skådad omfattning.
-Vi ser att priserna börjar stiga. Om 6 – 8 veckor kommer högre priser. Då talar vi inte om 10-öringar, utan kronor, säger han.
En längre intervju med Magnus kommer på GrisPortalen.
En nyhet är som regel att något händer eller förändras. Scan höjde inte priset på slaktgrisar, men det blev ändå en nyhet. Alla förväntade sig en höjning. Flera ringde idag och frågade om den utebilvna höjningen verkligen var sann.
Olyckligt, märkligt och t o m modigt, var några kommentarer.
Sedan kom ett rykte igång att Scan planerar ett stimulanspaket för grisproduktionen.
-Det är inget jag käner till, säger Magnus Lagergren.
Förväntan är stor när prishöjningar ligger i luften både i Sverige och internationellt. De flesta privatslakterier har redan höjt. Det är ett öppet möte i veckan där HKScans styrelseordförande Marcus Borgström och Scans affärsledning deltar. Danmark och Finland har höjt, osv.
Atria höjer ännu en gång på måndag med 2 cent.
-Vi är marknadsledare och tar ansvar för hela köttkedjan, säger Stefan Saaristo, Österbottens Kött. Säljarna måste ta ut höjningen av handeln.
HKScan i Finland utlovar 1,40 kr mer på noteringen fram till nyår. /LG 070907

Smågrisarna går ner p g a högre foderpris
Scans balansnotering har räknats om, vilket innebär lägre notering på smågrisarna med 15 kr nästa vecka. Det är framför allt måndagens höjning av priset på foder till slaktgrisar med 23 öre som påverkar noteringen. Slaktgrisfodret gick upp mer än smågrisfodret.
Foderpriset har nu gått upp kraftigt i två omgångar på kort tid och ingår i balanskalkylen med 2,08 kr, 0,156 kr per MJ. /LG 070907

Cypern betalar 4,17 skr mer än Danmark
Det är nu mycket stora skillnader på betalningen av grisarna i de europeiska länderna. I veckans tabell kan du se att Bulgarien betalar 3,85 skr mer än Danmark. Danmark har dock en efterbetalning vid verksamhetsårets slut, som förra året låg på 79 öre.
Ska man vara grisuppfödare någonsans i EU denna vecka, så är det annars Cypern, som har ett faktiskt utbetalt grispris på 15,65 skr. Det är 4,17 skr bättre än Danmark och 2.35 bättre än Sveriges faktiska grispris och 3,45 över Scans avtalsontering.
Varför försvinner inte svenska grisarna ut ur landet? Till Cypern är lite långt, men varför inte Lettland för 15,25 skr? /LG 070907

Danska noteringen oförändrad v 37
Både slaktgrisar, suggor och smågrisar har oförändrad notering i Danmark v 37. /LG 070906

Dansk, tysk och holländsk notering visas rätt i jämförelser
Visar jämförelserna av ländernas noteringar rätt, frågar du dig kanske. Danske Svineproducenter har analyserat danska och tyska noteringar och menar att danska inte är undervärderade. Läs mer. /LG 070905

Stigande noteringar i EU, ökad tysk export till Kina väntar
Slaktgrisnoteringarna stiger i de flesta länder. Det beror på att industrisemestrarna är över och folk handlar på hemmaplan igen. Samtidigt förbättras exportmöjligheterna. Utbudet av slaktgrisar kan således avsättas utan problem.
Som en konsekvens av detta stiger noteringarna i flera Nord- och Centraleuropeiska länder, såsom Danmark, Frankrike, Belgien, Österrike och Tyskland. I Spanien har turisterna lämnat landet, grisfesterna är över, konsumtionen sjunker och de höga sommarpriserna kan inte behållas. Priset sjönk därför till korrigerade priset 1,46 euro.
Enligt rapporter från slakterierna har inte köttförsäljningen inte gått så bra som väntat senaste dagarna, men totalt sett har den positiva trenden ändå kunnat behållas. Den stigande danska noteringen beror på att ökad export kommit igång till Ryssland och Japan.
Prognosen är att utbudet av slaktgrisar ökar de närmaste veckorna och avsättningen på exportmarknaderna väntas bli goda.
Stora förväntningar riktas även mot World Porc Congress i Kina i september. Tyskland väntas i samband med arrangemangen där underteckna en överenskommelse på det veterinära området, som kan innebära ökade exportaktiviteter. Källa: ISN. /LG 070905

Ny tabell:
Faktiskt utbetalt belopp per kg griskött i europeiska länder
T h finns en tabell över faktiskt utbetalt belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Läs mer

Ofullständig @-GRIS?
Misstänkter du fel, eller saknas uppgifter som brukar finnas med i @-GRIS, uppdatera mailet. Rättelse eller tillägg kan ha gjorts efter att @-GRIS sändes ut som email på fredagskvällen.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Dansk notering lägst i EU enl analys
• Margareta Thorgren Scans nya info-chef
• Swedish Meats förtjänar inte en enda gris
• Köttbytardag i Stockholm på lördag
• Ny JBT-skrift om smågrisars sjukdomar


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan AB
Fortsatt pressade priser på grisköttsmarknaden
-Den svenska marknaden för gris är fortsatt pressad. Vi ser svaga tendenser till högre priser internationellt, dock ännu utan genomslag i Sverige. Vi fortsätter självklart våra ansträngningar med att förändra prisbilden även här, säger Thomas Kjellin, försäljningschef kött. Källa: Scan ABs nyhetsbrev Våra Affärer.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit full rulle på försäljningen i veckan och det ser bra ut även nästa vecka. Det är givetvis prismotstånd, men vi har plockat in det vi höjt till leverantörerna. Men det är mycket arbete,

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckat rullar på och ser ut att fortsätta bra även nästa vecka. Men det är inga prisskillnader. Charken ligger på nästan 100 ton och korven fortsätter som tidigare.
-Huvuddelen av min tid går nu åt till förhandlingar för att få upp priserna, för att kompensera för de högre foderkostnaderna. Jag har haft samtal med ett antal producenter, som tvekar sätta in grisar i stallarna.
-Jag är inte färdig med förhandlingarna, men jag är hoppfull och övertygad om att det kommer ett antal prisökningaar de kommande månaderna. Både våra kunder och konsumenterna är rationella och intellegenta och vill ha svensk grisproduktion kvar.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi är nöjda med veckan. Det har varit bra drag i marknaden rakt igenom hela sortimentet.
-Det jag sa om underskott på smågrisar förra veckan, gäller inte denna vecka. Vi har fått några nya kontakter på smågrissidan, som täcker upp behovet. Vi har därför balans.
-Jag tar helgen på mig för att sätta priset för nästa vecka. Jag lovar att inte sänka.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Trots en skillnad på 160 kr för en 90-kilosgris mellan Scan och spotmarknaden, kommer det inte fram tillräckligt med grisar. Detta är märkligt eftersom leveransavtalen måste anses förverkade.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Som marknadsledare måste vi visa att priset ska upp. Vi höjer 2 cent både på slaktgrisar och suggor. Pojkarna på försäljningen får se till att ta ut höjningen från marknaden. Vi har ett ansvar för hela köttkedjan.
-Veckan har varit normal med förtärkning av höstsortimentet. Det är bl a mer malet kött.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi lovar grisuppfödarna att höja noteringen 10 % fram till januari. Det är 15 cent, 1,40 skr, och är en prognos som ska hålla. Vi förhandllar nu med handeln om leveranser januari - april. De nuvarande kontrakten löper till slutet av året.
-Det är mycket kärvt för grisproducenterna nu och handeln har förståelse för detta. Men hur man får igenom höjningen är frågetecket.
-Vi lanserar nu nya produkter. Det är pålägg av både nöt och gris, Av gris är det finare och bättre delikatesser. Vi jobbar stenhårt med nya produkter.

Danish Crown
Skinkmarknaderna noterade på de flesta ställen oförändrade priser, med god hjälp av minskat utbud i början på veckan p g a veterinärkonflikter i Danmark. Det är nu ett betydande utbud av spanska skinkor, vilket är normalt för den här årstiden.
Bogkött säljs lite bättre, medan övrigt produktionskött är oförändrat.
Baconmarknaden är god och september månads handel är avslutad till de förväntade högre priserna.
Handeln med tredje land är oförändrad, men även här pressas det kraftigt på för att uppnå prisstegringar.

@-GRIS och GrisPortalen.se ska ha bästa informationen! Påpeka ev fel och tipsa om nyheter!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 september 2007
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 13 september 20,00
gris@agrar.se 019-57 60 90


Grispriserna vecka 37

Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 14,40 14,25 14,25
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,91 13,97 13,79 13,53
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,65 13,65 13,35 13,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,45 13,45 13,20 13,20
Skövde Slakteri 75-94,9 13,40 13,40 13,10 13,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,35 13,35 13,10 13,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
SLP Avtal 70–96,9 12,50 12,50 12,50 12,50
KLS 64-94,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Scan avtal 75-96,9 12,20 12,20 12,20 12,20
SLP ej avtal 70–96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan ej avtal 75-96,9 10,70 10,70 10,70 10,70
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 10,70 10,70 10,70 10,70
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland.
** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 38 v 37 v 36
11,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr *9,10 *9,10 *9,10
24,51 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,13 21,12
11,34 LSO (HK) 77 – 92,5b euro - 1,23 1,23
11,63 Österbottens 74 – 92 euro - 1,26 1,24
12,19 Snellman 80–101 euro - 1,30 1,30
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,50 nkr, m m.
b) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
* Nytt sätt att beräkna noteringen gör att den ökat med 30 öre från vecka 25. Priset är i praktiken oförändrat på avräkningen.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
7 sep Landsnotering euro euro euro euro euro
13,97 Tyskland - 1,49 1,49 1,47 1,44
11,82 Frankrike - - 1,261 1,265 1,257
10,50 Belgien - - 1,120 1,100 1,080
11,02 Italien - - 1,175 1,150 1,150
11 sep korrigerade*
14,01 Italien 1,500 1,468 1,468 1,468 1,481
13,95 England 1,488 1,488 1,488 1,488 1,516
13,46 Tyskland 1,436 1,436 1,436 1,416 1,386
- Tjeckien - 1,552 1,569 1,570 1,570
- Polen - 1,388 1,388 1,440 1,440
13,33 Frankrike 1,428 1,433 1,433 1,427 1,417
13,41 Österrike 1,430 1,430 1,430 1,410 1,390
13,38 Belgien 1,427 1,427 1,427 1,403 1,378
13,36 Irland 1,425 1,425 1,425 1,406 1,387
13,11 Spanien 1,404 1,461 1,461 1,525 1,525
13,09 Holland 1,396 1,396 1,396 1,377 1,328
12,13 Danmark 1,294 1,294 1,294 1,267 1,267
12,10 Sverige 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN.
Observera således att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Eftersom framför allt större uppfödare har stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer), torde tabellen visa för lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbetalt belopp/slaktade kg)
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
2 sep euro euro euro euro euro
13,71 EU, medelpris 1,468 1,465 1,461 1,465 1,469
-
15,32 Bulgarien 1,641 1,641 1,646 1,651 1,656
15,31 Portugal 1,640 1,640 1,640 1,640 1,650
15,25 Lettland 1,633 1,609 1,647 1,630 1,459
15,01 Tjeckien 1,608 1,612 1,619 1,605 1,606
14.49 England 1,552 1,557 1,571 1,575 1,587
14,46 Italien 1,549 1,563 1,453 1,463 1,450
14,36 Spanien 1,538 1,548 1,548 1,550 1,573
14,15 Tyskland 1,515 1,489 1,480 1,501 1,531
13,96 Österrike 1,495 1,475 1,477 1,537 1,531
13,39 Polen 1,434 1,484 1,509 1,494 1,446
13,30 Sverige 1,425 1,431 1,412 1,425 1,431
13,20 Estland 1,414 1,425 1,413 1,400 1,402
13,07 Frankrike 1,400 1,410 1,410 1,414 1,400
12,99 Belgien 1,391 1,350 1,367 1,395 1,393
12,73 Finland 1,364 1,358 1,355 1,352 1,356
12,60 Holland 1,350 1,302 1,302 1,320 1,358
12,51 Irland 1,340 1,318 1,312 1,294 1,286
11,48 Danmark* 1,230 1,231 1,231 1,231 1,231
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land och avser faktiskt utbetalat belopp för slaktgrisarna, dividerat med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. Utan huvud.
* Prisrapporten fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 63 øre, ca 78 öre, till andelsägarna 2006, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 27 aug 23 aug 15 aug - -
Sep 1,515 1,487 1,448 - -
Okt 1,445 1,421 1,383 - -
Nov 1,449 1,419 1,376 - -
Dec 1,448 1,420 1,390 - -
Jan 1,391 1,357 1,338 - -
Feb 1,483 1,455 1,422 - -
Mars 1,490 1,478 1,449 - -
April 1,539 1,515 1,478 - -
Maj 1,621 1,615 1,550 - -
Juni 1,635 1,620 1,550 - -
Juli 1,640 1,622 1,531 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
-
22 aug
15 aug
9 aug
Utbud
-
500
660
640
Sålda
-
500
600
640
Medelpris, euro
-
1,50
1,47
1,48
Lägst
-
1,49
1,46
1,47
Högst
-
1,51
1,48
1,48
Medelpris, skr
-
13,90
13,61
13,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,50 kr, galtar 4,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Ginsten 140,1 kg- 7.00 7.00 7,00 7,00
Dahlbergs 140- 6,60 6,60 6,60 6,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,50 6,50 6,50
SLP 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 6,40 6,40 6,40 6,40
KLS 140 - 5,95 5,95 5,95 5,95
Ugglarps 140,1 kg- 6,30 6,30 6,30 6,30
Scan 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,90 5,90 5,90 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,50 4,50 4,50 4,50
SLP oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
7,18
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 6,50 6,50
19,25
Nortura Fri vikt nkr - 16,60 16,59
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
4,87
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,52
4,87
Snellmans Klass E euro - 0,52 0,52
Tyskland
5,50
ZNVG 56 % euro - 0,91 0,96
Galtar
5,92
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 5,30 5,30

Valutor
Fredagar idag v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
13,79
13,84
13,83
13,83
13,71
13,69
13,77
Dollar 6,83 6,86 6,91 7,01 6,79 6,71 6,75
Euro 9,34 9,38 9,38 9,40 9,28 9,21 9,26
Dansk 1,25 1,26 1,26 1,26 1,24 1,24 1,24
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,15
Yen 5,93 5,93 5,98 6,22 5,76 5,69 5,69

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 37 v 36 v 35 v 34
Dahlbergs
Särklass D 17,00 17,50 17,50 17,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,75 16,75
SwedeHam 15,75 15,75 15,75 15,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75 16,75 17,20 17,20
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,80 16,80 16,80 16,80
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,80 15,80 15,80 15,80
KLS
KLS Smågris -23 kg 16,85 16,85 16,85 16,85
SLP
SLP+ 16,80 16,80 16,80 16,80
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 421 436 436 436
Bis Plus 30 kg, förmedl. 360 375 375 395
Bas 30 kg, mellangårds. 387 402 402 402
Bas 30 kg, förmedling 325 340 340 360
Nyavvanda 9 kg 284 299 299 299
KRAV 30 kg 744 732 732 729
Svenskt spotpris
Boarps Gård 30 kg** 460 460 470 470
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor 3 veckor
Ugglarps Slakteri - översk översk balans
Skövde Slakteri - 400 balans balans
SLP - - balans balans
KLS översk översk översk ngt över
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri 800 500 100 -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 90 kr möjliga.
Kommentarer
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdraget höjs 10 kr till -30 kr/smågris.

Smågrisar, utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
215
Basis 7 kg 171 170 170 199 199
388
Basis 30 kg 308 308 308 341 341
221
SPF+Myc 7 kg 176 175 175 204 204
394
SPF+Myc 30 kg 313 313 313 346 346
226
SPF 7 kg 180 179 179 208 208
399
SPF 30 kg 317 317 317 350 350
1021
Økologi 30 kg 811 811 811 798 798
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 690 710 710
LSO (HK) euro euro euro euro euro
459
25-kg, Priimuus - 0,49 0,49 0,49 0,49
Snellmans
553
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
375
ZNVG 28 kg 40 40 40 40 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.