Senaste noteringsnytt
Danish Crown låser grispriserna tre veckor
Den danska noteringen på slaktgrisar 8,90 dkr blir oförändrad tre veckor framåt. Detta efter fyra höjningar i rad med 20 öre på slaktgrisarna.
-Vi har haft en period med ökad efterfrågan, men nu väntas den perioden vara till ända och väntas inte bli bättre förrän efter helgerna, säger direktør Jens Haven Christiansen, Danish Crown.
-Vi väljer att låsa noteringen främst för att få lite lugnare över påsken. Medan det varit en positiv utveckling på flera europeiska marknader, har det varig svårare att hålla fast ett högre pris på marknaer som avräknas i US-dollar och yen.
-Särskilt den historiskt låga dollarkursen ger oss stora utmaningar att få hem de högsta priserna. Men även på dessa marknader börjar budskapet slå igenom att utbudet minskar, säger han. Källa: Danish Crown /LG 080312
Den låga dollarn har redan kostat danska grisuppfödare 60 danska öre på noteringen. /LG 080311

Tyska suggorna hade inte nått toppen
Vi har nog sett toppen nu, på suggpriset, spådde man i Danmark i fredags. Men så var det inte i Tyskland. Där höjdes suggorna ännu en gång och nu med hela 5 cent till 9,52 skr. Det är bara 1,60 skr från Danska slaktgrispriset.
Man kan bara tänka sig karavanen av danska slaktbilar söderöver. /LG 080311

Höjda noteringar, överallt, nästan!
Scan, SLP, Nyhléns höjer slaktgrisarna 20 öre, Ginsten 30 öre, KLS 50 öre, och högst ligger Blå Kusten och spotpriset med 15,10. Danmark höjer med 25 svenska öre, Tyskland med nästan 40 öre (4 cent). Senaste auktionen på internet i Tyskland visade 1,49 €, 13,90 kr. Priserna på futuremarknaden är uppåt. De allra flesta länderna i EU visar höjda noteringar. EUs medelpris gick upp 30 öre vecka 9.
Suggnoteringarna har gått upp med raketfart senaste veckorna. Här är det ofta i storleksordningen 40 öre höjning per vecka, som Scan nästa vecka. Göran Erikssons Transport höjer 20 öre som en följd av uppgången i Tyskland.
Varför suggnoteringen går upp så snabbt vet jag inte. Man talar om att det har med höjda priserna på nötkött att göra. Danskarna säger denna vecka att suggnoteringen troligen nått toppen för den här gången. Men suggnoteringen brukar vara indikation på höjda priser för slaktgrisarna och i så fall är det nya höjningar för slaktgrisarna att vänta.
Har Magnus Lagergren rätt, så är de här höjningarna säsongsmässiga, de stora höjningarna p g a minskade produktionen kommer i sommar.
Finland har inte varit med i uppspiralen den här gången. Det kan bero på att LSO har ett garantipris som man fortfarande betalar av på.
Summa: En positiv vecka för grisproduktionen! /LG 080307

KLS höjer 50 öre vecka 11
Efter dryga tre veckor i dansk ägo höjer KLS noteringen med 50 öre.
-Vi ser att en del andra slakterier ligger över oss, säger Jan-Erik Johansson, vd i KLS. Vi vill närma oss Dalsjöfors, Skövde och Ugglarps. Det är enda kommentaren, jämte att uppfödarna behöver pengarna. Mer /LG 080307

Blå Kustens Slakteri vill växa, med bra grispris
Den här veckan har Blå Kustens Kontrollslakteri i Valdemarsvik noteringen 15,10 kr. Slakteriet har nyligen börjat köpa in slaktgrisar.
-Vi vill växa och är beredda att betala bra, säger Hans-Erik Svensson, vd och ägare. Mer /LG 080307

Tyska suggor upp 2 cent till vecka 10
Tyska suggpriset fortsätter upp även vecka 10, nu med 2 cent till 97 cent, 9,06 skr. Smågrisarna går upp till 43 euro, 402 skr. /LG 080303

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Blå Kusten satsar på grisar
• Infomatic flyttar kontor, lager
• SM ger tyngd åt Svenska Djur
• Stora uppgången i sommar


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Vi kan glädjas åt ökad efterfrågan på framför allt grisdetaljer i hela Europa, även i Sverige. En anledning är den stundande påskhelgen, men även
sjunkande tillförselnivåer i hela Europa påverkar den positiva efterfrågan. Scan höjer noteringen 20 öre för slaktsvin och 50 öre för sugga.
Nu när produktionen i Europa minskar är det extra viktigt att vi i Sverige står emot och bibehåller våra produktionsvolymer. Genom bra slaktvolymer ökar Sveriges grisproducenter sin konkurrenskraft mot det importerade köttet, då bland annat gemensamma kostnader såsom djurhälsovård och slakt per gris bibehålls på en bra nivå. Dessutom ger bra slaktvolymer och förbättrad konkurrenskraft det svenska köttet möjligheter att hitta nya lönsamma kunder även utanför Sveriges gränser.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Inget sticker ut den här veckan, den är normal.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har haft stor volym i slakten och har styckat mycket. Det ställer ökade krav på avsättningen. Mot den bakgrunden har det varit lite trögt att sälja allt.
-Dess bättre ser det ut att bli en bättre försäljning nästa vecka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen av styckade detaljer har varit tämligen bra denna vecka. Vi ökar slakten nästa vecka.
-Samtidigt har charken satt fart med höga skivade volymer. Även försäljningen av kassler har varit bra.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har inte funnits något avvikande denna vecka i försäljningen. Vi slaktar och producerar allt vi kan. Nya kylen togs i drift i början på veckan. Efter en del intrimning fungerar den perfekt.
-Vi har nu fått ökad kapacitet. Nu handlar det i stället att få det personella att hänga med. Från vecka 13 och 14 ökar försäljningen rejält och vi måste få tag på fler grisar. Vi har 2 dagars slaktkö, men den försvinner nu snabbt. Sedan är det behov av att skaffa fler leverantörer.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Jag ser nu en vändning till efterfrågemarknad för svensk grisproduktion.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Efterfrågan på griskött är fortfarande ganska svag, men påsken närmar sig. Det är fortfarande stor import och det är därför glädjande att framför allt danska priset stiger.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det är positiva signaler från Europa för hela branschen, framför allt att danska priset stiger. Men det har ännu inte påverkat noteringen i Finland.

Danish Crown
Det är små prisförbättringar på några skinkmarknader. Men i stort präglas bilden av att de senaste veckornas prishöjningar nu ska förhandlas vidare till handelsledet. En prishöjning som inte sker utan motstånd. Även bog och charkråvara har små prisökningar.
Baconmarknaden stärks stadigt och prisökningar förväntas i april.
Handeln till tredje land går långsamt och med en svag dollar är det nästan omöjligt att få igenom prishöjningar. Det är stor försäljning av filé till Sverige och Tyskland inför den stundande påskhelgen. Även försäljningen i Danmark går bra.
Priset på suggkött har fram till nu kunnat hävas, men toppen är nog nu nådd för denna omgång.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 mars 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 13 mars 16,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
Ny slaktkarta – Nya möjligheter
Årsmöte i Hurva Gästgivaregård 13 mars kl 18
Klicka här för program!

Grispriserna vecka 11

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 14,10 -
Spotpris, Sverige** 73-94,9 15,10 14,90 14,40 13,65
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,00 14,00
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,75 13,75 13,45 13,45
Ginsten Slakteri 65-96,9 14,00 13,70 13,70 13,70
Skövde Slakteri 75-94,9 13,70 13,70 13,70 13,45
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,75 13,55 13,25 13,25
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,75 13,37 13,15 12,70
KLS 64-94,9 13,50 13,00 12,70 12,70
SLP 70-96,9 12,75 12,55 12,25 12,25
Scan avtal 75-96,9 12,45 12,25 11,95 11,95
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,45 12,25 11,95 11,95
Scan ej avtal 75-96,9 10,95 10,75 10,45 10,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Tådeneortens LRF-avdelning
Visst ska vi tjäna pengar!
Hur når vi dit? Kom till en diskussionskväll i
De La Gardieskolans aula, Lidköping, 27 mars kl 18
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 12 v 11 v 10
11,12 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,90 8,90 8,70
25,09 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,09 21,09
12,80 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,62 Österbottens 77 – 92 euro - 1,35 1,35
13,37 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
7 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
13,75 Tyskland 1,47 1,43 1,41 1,41 1,37
10,30 Frankrike - 1,162 1,102 1,092 -
9,63 Belgien - 1,050 1,030 1,030 -
10,14 Italien - 1,130 1,085 1,085 -
4 mar jämförbara*
13,83 Spanien - 1,525 1,480 1,404 1,341
12,67 Tyskland - 1,376 1,356 1,356 1,316
12,65 Italien - 1,437 1,354 1,354 1,519
12,62 Österrike - 1,370 1,350 1,350 1,310
12,42 Irland - - 1,329 1.329 1,329
12,41 Holland - 1,348 1,328 1,319 1,280
12,30 Belgien - 1,341 1,316 1,255 1,230
12,19 England - 1,386 1,304 1,278 1,278
11,87 Frankrike - 1,327 1,270 1,262 1,232
11,80 Sverige - 1,296 1,263 1,263 1,236
11,65 Tjeckien - - 1,273 1,233 1,247
11,47 Danmark - 1,254 1,227 1,200 1,173
11,39 Polen - - 1,272 1,219 1,188
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystemen. 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Kan jämföras. Enl ISN.
Observera att sammanställningen endast visar redovisad officiell notering och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Priset visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar.
Framför allt uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för slaktgrisar i Sverige. Se nedan faktisk betalning.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
2 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
12,65 EU, medelpris 1,383 1,353 1,325 1,313 1,311
-
16,58 Bulgarien 1,773 1,774 1,774 1,777 1,777
15,02 Grekland 1,589 1,607 1,607 1,635 1,635
13,83 Portugal 1,540 1,480 1,430 1,430 1,430
14,11 Finland 1,512 1,509 1,518 1,507 1,508
13,69 Italien 1,496 1,465 1,559 1,559 1,593
13,90 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,14 Spanien 1,472 1,406 1,344 1,311 1,297
13,66 Estland 1,467 1,462 1,450 1,458 1,451
13,26 Luxemburg 1,467 1,419 1,419 1,376 1,378
13,64 Rumänien 1,461 1,459 1,468 1,472 1,435
13,55 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
13,52 Tyskland 1,456 1,447 1,419 1,373 1,355
13,37 Österrike 1,433 1,431 1,380 1,365 1,361
13,34 England 1,430 1,427 1,444 1,434 1,427
13,27 Sverige 1,420 1,420 1,381 1,374 1,367
13,66 Lettland 1,414 1,462 1,521 1,521 1,545
12,64 Slovakien 1,388 1,352 1,368 1,309 1,418
12,62 Slovenien 1,367 1,350 1,321 1,303 1,297
12,32 Ungern 1,355 1,318 1,324 1,334 1,368
12,37 Tjeckien 1,354 1,324 1,315 1,333 1,364
12,65 Litauen 1,353 1,353 1,294 1,363 1,459
11,73 Polen 1,333 1,255 1,219 1,243 1,256
12,37 Belgien 1,325 1,324 1,253 1,248 1,240
12,22 Irland 1,309 1,307 1,306 1,309 1,305
11,96 Holland 1,282 1,280 1,251 1,206 1,206
11,59 Frankrike 1,260 1,240 1,220 1,220 1,220
10,67 Danmark* 1,170 1,142 1,071 1,071 1,071
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 5 mar 26 feb 20 feb 14 feb 5 feb
Mars 1,470 1,437 1,490 1,448 1,435
April 1,520 1,490 1,513 1,484 1,478
Maj 1,600 1,560 1,580 1,540 1,540
Juni 1,626 1,603 1,610 1,580 1,580
Juli 1,648 1,615 1,632 1,603 1,597
Aug 1,664 1,645 1,649 1,620 1,598
Sep 1,670 1,640 1,650 1,625 1,590
Okt 1,655 1,655 1,633 1,610 1,546
Nov 1,670 1,650 1,630 1,591 1,580
Dec 1,660 1,663 1,635 1,608 1,555
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 mars
27 feb
20 feb
13 feb
Utbud
550
655
720
497
Sålda
550
655
720
497
Medelpris, euro
1,49
1,45
1,47
1,41
Lägst
1,49
1,44
1,46
1,40
Högst
1,49
1,45
1,48
1,42
Medelpris, skr
13,91
13,55
13,67
13,11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,40 kr, galtar 4,40 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,60 5,60
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,40 5,70 5,70 5,70
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,20 4,80 4,80
Dalsjöfors 58% 5,60 5,20 4,80 4,80
SLP 140,1 kg- 5,60 5,10 4,70 4,70
KLS 140 - 5,55 5,05 4,65 4,65
Scan 140- 5,40 5,00 4,60 4,60
Nyhléns & Hugoson 140- 5,40 5,00 4,60 4,60
Skövde 140- 5,40 5,00 4,00 4,00
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 4,40 3,70 3,70 3,70
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
7,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,30 6,30 5,90
20,38
Nortura Fri vikt nkr - 17,13 17,13
Finland
4,20
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,04
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,42
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,52
ZNVG 56 % euro - 1,02 0,97
Galtar
6,62
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,30 5,30 4,90

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
12,17
12,27
12,29
12,52
12,66
12,66
12,69
Dollar 6,11 6,20 6,31 6,37 6,51 6,36 6,50
Euro 9,34 9,35 9,30 9,33 9,44 9,46 9,49
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,27 1,27 1,27
Norsk 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 1,18 1,18
Yen 5,90 5,83 5,84 5,88 6,06 5,97 6,11

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,00m 17,00m 16,50m 16,50m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,55m 16,55m 16,30m 16,30m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,55m 15,55m 15,30m 15,30m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,60m 16,40m 16,30m 16,30m
SLP
SLP+ 23 kg 16,25 16,00 15,50 15,50
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,00 16,00 15,50 15,00
SwedeHam 15,00 15,00 14,60 14,10
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 433 433
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 402 393 380 380
Bis Plus 30 kg, förmedl. 387 378 370 370
Bas 30 kg, mellangårds. 368 359 346 346
Bas 30 kg, förmedling 353 344 336 336
Nyavvanda 9 kg 259 251 241 241
KRAV 30 kg 761 752 737 737
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 375 375 350 325
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri 0,5 v 0,5 v 0,5 v 0,5 v
Skövde Slakteri 3-400 200 - -
SLP balans - balans -
KLS översk översk balans balans
Dalsjöfors Slakteri översk balans balans -
Dahlbergs Slakteri översk - balans balans
Ginsten - balans 600 100
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
196
Basis 7 kg 157 157 151 146 142
360
Basis 30 kg 288 288 280 272 264
202
SPF+Myc 7 kg 162 162 156 151 147
366
SPF+Myc 30 kg 293 293 285 277 269
207
SPF 7 kg 166 166 160 155 151
371
SPF 30 kg 297 297 289 281 273
926
Økologi 30 kg 729 741 736 731 725
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
448
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
551
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
420
ZNVG 28 kg - 45 43 41,50 40
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
2 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
311 EU, medelpris 34,71 33,33 30,48 30,35 30,18
-
517 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
521 Sverige 52,60 53,73 52,04 51,30 50,96
467 Italien 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99
458 Finland 49,35 49,00 49,38 51,13 49,11
401 Ungern 39,65 42,90 33,58 20,56 22,25
400 Tjeckien 42,91 42,78 38,66 38,30 37,95
398 England 42,81 42,57 41,32 41,10 41,61
376 Tyskland 41,60 40,30 37,90 36,30 36,20
355 Belgien 39,00 38,00 36,00 34,00 34,00
302 Spanien 35,55 32,33 27,75 25,51 25,19
293 Danmark* 32,20 31,39 30,45 29,52 30,73
289 Portugal 31,00 31,00 31,00 32,00 32,00
275 Holland 32,25 29,50 26,50 24,50 23,25
273 Estland 29,47 29,22 28,34 27,87 28,12
244 Luxemburg 29,64 26,10 26,10 27,40 27,71
228 Frankrike 24,80 24,40 24,20 24,40 24,20
217 Slovakien 49,68 23,23 50,04 66,16 41,43
168 Polen 18,59 18,00 18,18 18,94 19,44
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.