Senaste noteringsnytt
Sverige har lägsta noteringen i Eurpa igen
Scans notering (avtal) är den lägsta av alla som ISN jämför varje vecka, 12,35 skr. Det kan jämföras med Spaniens 14,61 skr.
-Det var nu ganska länge sedan Sverige hade Europas lägsta notering. Det väckte en väldig debatt när det hände.
Noteringen är som bekant en sak, verklig betalning en annan. P g a de höga tillägg en del uppfödare får hos en del slakterier, blir Sveriges position i tabellen över faktisk betalning något bättre. Sedan en tid ligger vi dock på den undre halvan även i den tabellen.

KLS-noteringen +20 öre v 15, närmar sig privata slakten
KLS höjde på måndagen noteringen på slaktgrisar 20 öre till 13,70 kr och tog ett steg ytterligare närmare privata slaktens nivå, som börjar på just 13,70.
Det är ett tidigare uttalat mål att ligga på den nivå som Skövde, Ugglarp, m fl ligger på. Innan Danish Crown köpte slakteriet har KLS relaterat sin notering till vissa öre över Scan notering. /LG 080407

Ingen prishöjning nästa vecka
Det gick rykten i morse att Scan skulle höja noteringen, men så blev det inte. Inte heller något annat svenskt slakteri har höjt. Men man talar om nära förestående höjning, om någon vecka eller ett par. Orsaken till ryktena var kanske att danskarna höjde 25 svenska öre. När priserna går upp i Tyskland och Danmark, är det inte importen som stoppar en svensk höjning, som man oftast anger som broms för svenska höjningar.
Ev kan den stora tyska sänkningen av noteringen, som meddelades idag, ha bromsat en höjning. Men det finns också gott om grisar på marknaden, särskilt hos en del slakterier. Det bromsar också initiativen till höjning. /LG 080404

Stort bakslag för tyska noteringen med 6 cent
Mycket oväntat faller tyska noteringen nästa vecka med hela 6 cent. Innevarande vecka betecknades marknaden som positiv. Internetauktionen visade visserligen något sänkt pris, men från 1,53 till 1,52 € och alla grisar såldes inte.
Likaså visade terminshandeln endast en minskning med en tiondels cent förra veckan, vilket inte heller flaggade för sänkning. Nu har dock terminspriserna gått ner för samtliga månader under året. /LG 080404

Tyska grisuppfödarna överraskade över prissänkningen
-Så sent som i går morse, 3 april, väntade vi ingen sänkning av grisnoteringen i Tyskland, säger Anna-Kathrin Hertrampf, ISN, den tyska organisationen för grisuppfödare. Vi blev väldigt överraskade. Sänkningen är en katastrof för de tyska uppfödarna.
-Att vi förlorar 6 cent på noteringen uppges bero på ett extremt tryck på de tyska slakterierna. Deras förklaring är dålig marknad för grisköttet och ett stort utbud av slaktgrisar.
-Det ser ut att bli bäddat för kraftmätning mellan slaktarna och producenterna..., säger Anna-Kathrin. /LG 080404

Strategi vid slaktanmälan kan vara orsaken till tyska sänkningen
De tyska grisuppfödarna kan själva ha orsakat prisraset på slaktgrisar.
Uppfödarna har hållt igen anmälningarna i väntan på uppgång. När det stod klart att noteringen inte skulle gå upp som väntat, då anmälde man sina slaktgrisar. Följden blev ett stort antal grisar anmälda till slakt, så många att volymen inte kunde sugas upp av marknaden. Noteringen sjönk som en sten. Mer /LG 080404

Suggorna ner 4 cent
Eriksson Djurtransport sänker noteringen på suggor med 30 öre vecka 15, som en följd av sänkningen i Tyskland. Så sent som den här veckan höjde man med 50 öre.
-Vi nöjer oss med minus 30 öre, säger Torbjörn Eriksson. Jag blev väldigt överraskad över sänkningen. Det brukar inte bli så här stora sänkningar, när priskurvan börjar gå uppåt. Ett bakslag på 6 cent för slaktgrisarna är mycket. Tyska suggorna sänks med 4 cent vecka 15.
-För stort utbud av djur och ingen marknad, säger man är orsaken vid det tyska slakteri jag levererar till. Förra veckan uppgav man att höjningen berodde på stort sug från köttmarknaden och för litet antal djur. /LG 080404

Positiv nordlig trend
Noteringarna visar en positiv trend, alldeles särskilt i de nordliga länderna. Danmark meddelade höjning av noteringen med 2,7 cent i torsdags, Tyskland och Holland följde efter i fredags. Även England höjde tydligt. Frankrike ser ut att elda sitt ljus i båda ändarna och har hoppat upp och ner med noteringarna veckorna 9 - 12, men har nu tagit ett steg tillbaka med 0,3 cent. Spanien har den högsta noteringen.
De nordeuropeiska länderna leder nu prisrallyt. Inom Europa är handeln varierande och marginalerna är från moderata till stabila.
Prognos: Det är lite olika meningar om marknaden, men flertalet tror att grispriserna ska fortsätta stiga Om vårvädret fortsätter, kan det ha en positiv verkan på efterfrågan av kött. Källa: ISN /LG 080402

Fler länkar på GrisPortalen
Sedan några dagar har jag länkar till grisnyheter i andra medier i nyhetssammandraget i spalten längst t h på sidan "senaste nytt" på GrisPortalen. Kolla vad du tycker. Mer /LG 080404


Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknadssituationen är oförändrad för Scan kommande vecka och likaså noteringen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är fortfarande god marknad för griskött, men våren har inte börjat påverka ännu.
-Det är fortsatt onormalt stor slakt av suggor, ca 20 % över. Troligen är det utslagning som pågår.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har ett oerhört tryck från nya leverantörer av grisar till slakt. Det är många som ringer. Vi vet inte varifrån de kommer. Intresset att att leverera är så stort, att vi inte kunnat ta emot alla i dagsläget. Det blir för stor volym att hantera.
-I fjol ökade vi 63 % totalvolym slakt, i år 73 % på fjolårets volym. Mest gris. Det ställer krav på alla led i slakt och försäljning. Inte minst försäljning.
-Vi kan inte ta emot fler grisar snabbare än att de går att sälja med god marginal. Det är ingen idé att ta emot fler grisar, om vi p g a detta kör sönder priset. Vi slaktar mer, endast om vi kan hålla uppe priset. Annat skulle bara göra näringen en otjänst.
-I augusti-septemer kan vi öka slakten, när vi fått större kylrum.
-Just nu väger marknaden mellan inte grillsäsong och grillsäsong. Det innebär att noteringen kan dra iväg precis när som helst.
-Vi slaktar fler suggor än tidigare år, men ser det inte som en följd av utslaktning, uten som en följd av fler leverantörer.
-Vi höjer inte priset nästa vecka p g a den stora volymen kött vi måste hantera. Men det ser mer lovande om någon vecka eller ett par. Det är inget löfte, men en prognos.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Försäljningen har fungerat bra i veckan och det är inga inga volymändringar. Vi hade lite turbulens i slutet av förra veckan med avbokningar, men de kom tillbaka och allt slutade bra.
-Korvförsäljningen har ökat i charken.
-Slakten har tillfredsställande volym, men jag vill ha fler slaktdjur.

Blå Kustens Slakteri
Hans-Erik Svensson: -Bästa för svensk grisproduktion är om matmomsen på 12 % kan sänkas till bokmomsens 6 % och därmed göra köttet billigare. Eller att man tar bort momsen helt.
Momsen på mat är under utredning.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har slaktat ca 6 000 grisar denna vecka och det blir lika mycket nästa. Det är m a o
stor slakt, vår största någonsin. En del är överstående från helgerna, men det börjar ta på kön. Om två veckor räknar jag med att det ska vara brist på slaktgrisar.
-Det är inget riktigt drag i marknaden ännu, men vi säljer stora volymer och exporten till Ryssland fortsätter med mest feta produkter. Ser vi på säsongens efterfrågebild väntar vi bättre drag i marknaden v 17 - 18, om vi får vädret med oss för grillning.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Ovanligt nog finns inget spotpris för slaktgrisar den här veckan. Ingen enda vill köpa eller sälja.
-Smågrisar sjunker till 450 kr.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är på alla sätt normal vecka. Slaktkön minskar något.
-Det verkar hittills bli en tidig vår och många har redan satt potatis. Några soliga dagar till och vårsådden närmar sig ännu snabbare.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Konsumtionen i Finland är ganska normal och det syns ingen större förändring för något djurslag.

Danish Crown
Det är ett rikt utbud i förhållande till efterfrågan och det blir därmed en paus i prisökningarna speciellt på den tyska och polska marknaden. I England är det pundets sjunkande värde som ger problem. Resulterar blir att trots bra prisökningar på produkterna, får vi inte hem lika mycket i danska kronor som förväntat.
På skinkmarknaderna är det oförändrade priser. En liten prisökning för bog och charkråvara, men delvis bekostad av volym. Baconmarknaden är bra, också efter april månads prisökningar.
Nu när fastetiden i Ryssland är på väg att upphöra, är det svagt stigande intresse för inköp. Övriga tredjalandsmarknader är oförändrade.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 4 april 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 10 april 13,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Smågrisbesättning
Vi säljer för kunds räkning hel suggbesättning om 7 grupper á 44 suggor/grupp ca 310 djur.
Goda resultat, noga utförda vaccinationsprogram på samtliga djur. Vid intresse kontakta för mer information
Anders Nilsson, 0708-75 65 54

Grispriserna vecka 15

Partipriset
Partipriset går upp 20 öre och gick upp 30 för några veckor sedan.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Spotpris, Sverige** 73-94,9 inget 15,10 15,10 15,10
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 13,37 14,00 13,87 13,87
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Skövde Slakteri 75-94,9 13,70 13,70 13,70 13,70
KLS 64-94,9 13,70 13,50 13,50 13,50
SLP 70-96,9 12,95 12,95 12,75 12,75
Scan avtal 75-96,9 12,65 12,65 12,45 12,45
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 12,65 12,65 12,45 12,45
Scan ej avtal 75-96,9 11,15 11,15 10,95 10,95
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 16 v 15 v 14
11,71 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,30 9,30 9,10
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,07 21,07
12,86 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,37 1,37
12,67 Österbottens 77 – 92 euro - 1,35 1,35
13,42 Snellman 80–101 euro - 1,43 1,43
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
1 = Viktbonus +1 cent.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
4 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
13,37 Tyskland 1,43 1,49 1,47 1,47 1,47
12,01 Frankrike - 1,280 1,280 1,274 1,212
10,32 Belgien - 1,100 1,100 1,100 1,070
10,91 Italien - 1,120 1,162 1,175 1,180
8 apr jämförbara*
14,61 Spanien 1,563 1,563 1,563 1,563 1,556
13,44 Frankrike 1,438 1,450 1,453 1,443 1,387
13,32 Irland 1,425 1,367 1,367 1,367 1,329
13,27 England 1,420 1,409 1,386 1,388 1,424
13,25 Italien 1,418 1,468 1,468 1,468 1,462
12,86 Tyskland 1,376 1,436 1,416 1,416 1,416
12,71 Österrike 1,360 1,410 1,410 1,410 1,410
12,68 Holland 1,357 1,406 1,386 1,386 1,386
12,53 Belgien 1,341 1,403 1,403 1,403 1,366
13,27 Tjeckien - - 1,420 1,419 1,362
12,46 Danmark 1,333 1,306 1,279 1,279 1,254
12,61 Polen - 1,349 1,300 1,327 1,382
12,35 Sverige 1,321 1,317 1,293 1,286 1,297
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
30 mar Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr euro euro euro euro euro
13,57 EU, medelpris 1,452 1,449 1,446 1,416 1,383
-
16,46 Bulgarien 1,760 1,764 1,764 1,772 1,773
14,87 Grekland 1,591 1,589 1,589 1,589 1,589
14,77 Portugal 1,580 1,580 1,580 1,560 1,540
14,57 Spanien 1,559 1,546 1,542 1,517 1,472
14,43 Italien 1,544 1,575 1,577 1,556 1,496
14,28 Luxemburg 1,528 1,521 1,521 1,478 1,467
14,27 Litauen 1,527 1,485 1,444 1,436 1,353
14,19 Tyskland 1,518 1,509 1,509 1,481 1,456
14,17 Finland 1,516 1,518 1,510 1,521 1,512
14,10 Rumänien 1,509 1,481 1,461 1,461 1,461
13,95 Österrike 1,493 1,486 1,483 1,460 1,433
13,94 Slovakien 1,491 1,493 1,471 1,427 1,388
13,90 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,63 Estland 1,458 1,489 1,478 1,471 1,467
13,58 Ungern 1,453 1,446 1,406 1,360 1,355
13,52 Lettland 1,447 1,447 1,467 1,405 1,414
13,49 Tjeckien 1,443 1,425 1,380 1,361 1,354
13,46 Cypern 1,440 1,440 1,450 1,450 1,450
13,46 Frankrike 1,440 1,430 1,370 1,310 1,260
13,26 Sverige 1,419 1,464 1,461 1,446 1,420
13,21 Belgien 1,413 1,383 1,370 1,349 1,325
13,17 Slovenien 1,409 1,410 1,409 1,378 1,367
13,16 England 1,408 1,411 1,432 1,422 1,430
12,80 Polen 1,370 1,393 1,446 1,401 1,333
12,61 Holland 1,349 1,348 1,349 1,310 1,282
12,56 Irland 1,344 1,344 1,312 1,310 1,309
11,33 Danmark* 1,212 1,212 1,212 1,179 1,170
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 4 apr 27 mar 13 mar 5 mar 26 feb
April 1,446 1,530 1,531 1,520 1,490
Maj 1,539 1,635 1,610 1,600 1,560
Juni 1,595 1,675 1,640 1,626 1,603
Juli 1,625 1,685 1,649 1,648 1,615
Aug 1,642 1,697 1,670 1,664 1,645
Sep 1,642 1,700 1,670 1,670 1,640
Okt 1,630 1,695 1,660 1,655 1,655
Nov 1,637 1,700 1,668 1,670 1,650
Dec 1,640 1,700 1,670 1,660 1,663
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 april
28 mars
12 mars
5 mars
Utbud
810
810
460
550
Sålda
730
810
460
550
Medelpris, euro
1,52
1,53
1,50
1,49
Lägst
1,52
1,50
1,50
1,49
Högst
1,53
1,54
1,50
1,49
Medelpris, skr
14,21
14,36
14,l0
13,91

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,00 kr, galtar 5,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,30 6,80 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Ugglarps 140,1 kg- 5,60 5,60 5,60 5,60
SLP 140,1 kg- 6,00 6,00 5,60 5,60
KLS 140 - 5,55 5,55 5,55 5,55
Dalsjöfors 58% 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,80 5,80 5,40 5,40
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,40 5,40
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,30 5,30 4,80 4,80
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 - -

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
8,25
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,90 6,70
20,37
Nortura Fri vikt nkr - 17,12 17,12
Finland
4,22
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,44
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
9,85
ZNVG 56 % euro - 1,05 1,09
Galtar
7,00
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,90 5,70

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund
11,91
11,88
11,95
12,30
12,17
12,27
12,29
Dollar 5,97 5,95 6,03 6,05 6,11 6,20 6,31
Euro 9,35 9,39 9,40 9,44 9,34 9,35 9,30
Dansk 1,25 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,16 1,17 1,16 1,19 1,19 1,18 1,18
Yen 5,82 5,95 6,08 6,03 5,90 5,83 5,84

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 13 v 12
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 17,20m 17,20m 17,20m 17,20m
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 16,75m 16,75m 16,75m 16,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 16,55m 16,55m 16,55m 16,55m
Ugglarpsgrisen, -23 kg 15,55m 15,55m 15,55m 15,55m
KLS
KLS Smågris 23 kg 16,60m 16,60m 16,60m 16,60m
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 16,75 16,75 16,50 16,50
SwedeHam 15,75 15,75 15,50 15,50
SLP
SLP+ 23 kg 16,80 16,80 16,50 16,25
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 439 439 439 439
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 411 411 402 402
Bis Plus 30 kg, förmedl. 396 396 387 387
Bas 30 kg, mellangårds. 377 377 368 368
Bas 30 kg, förmedling 362 362 353 353
Nyavvanda 9 kg 266 266 259 259
KRAV 30 kg 770 770 761 761
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 475 400 400
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans 0,5 - 0,5 v
Skövde Slakteri 200 - 400 400
SLP balans balans balans balans
KLS översk - översk -
Dalsjöfors Slakteri balans - balans balans
Dahlbergs Slakteri 200 balans - 400
Ginsten - - översk balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -20 kr/smågris
Dahlbergs, marknadsavdrag förmedlingsgrisar -20 kr/smågris
KLS, marknadsavdrag -10 kr/smågris.
Ugglarps marknadsavdrag 30 kr per gris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
210
Basis 7 kg 167 168 161 157 157
382
Basis 30 kg 304 303 295 288 288
216
SPF+Myc 7 kg 172 173 166 162 162
389
SPF+Myc 30 kg 309 308 300 293 293
222
SPF 7 kg 176 177 170 166 166
394
SPF 30 kg 313 312 304 297 297
913
Økologi 30 kg 725 739 734 729 729
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
814
25-kilos - 690 690 690 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
450
25-kg, Priimuus - 48 48 48 48
Snellmans
554
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
441
ZNVG 28 kg - 48 48 47 46
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
28 mar Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr euro euro euro euro euro
342 EU, medelpris 36,63 36,52 36,14 35,46 34,71
-
554 Slovakien 59,31 26,12 39,42 53,97 49,68
517 Malta 55,32 55,32 55,20 55,32 55,32
479 Sverige 51,30 54,63 53,77 53,65 52,60
471 Italien 50,43 50,21 50,03 49,99 49,99
467 Finland 49,95 50,01 49,47 48,59 49,35
433 Tyskland 46,40 45,60 44,70 42,90 41,60
397 Belgien 42,50 42,50 42,00 41,00 39,00
392 England 41,99 42,25 42,90 42,61 42,81
380 Tjeckien 40,68 42,02 42,42 42,90 42,91
343 Ungern 36,77 42,51 32,36 26,75 39,65
343 Holland 36,75 36,75 36,75 35,25 32,25
333 Spanien 35,69 36,59 37,03 36,83 35,55
309 Danmark* 33,11 33,11 33,13 33,15 32,20
289 Portugal 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
277 Estland 29,73 29,55 30,52 29,65 29,47
262 Luxemburg 28,04 27,26 24,98 25,69 29,64
256 Frankrike 27,40 26,60 25,80 25,60 24,80
189 Polen 20,23 20,27 20,14 19,55 18,59
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.