Senaste noteringsnytt
Suggorna upp 50 öre
Scans och övriga slakteriers noteringar för slaktgrisar är oförändrade, men Scan höjer suggorna 50 öre som en följd av ökad efterfrågan och ökade priser på charkråvara. (Se Scans kommentarer).
Skövde, SLP, Nyhlens & Hugosons och Dalsjöfors höjer också 50 öre. Ginsten höjer 1 kr till 8,50 och slår därmed Scans notering nästa vecka. Suveränt lönsammast är dock att skicka suggorna till Tyskland. Då får du 9,35 skr och inga avdrag.
Tyska noteringen för slaktgrisar blev oförändrad även den här veckan. Slutpriserna på internetauktionen i Hannover backade som följd av att tyska noteringen inte gick upp som väntat förra veckan.
Dollarn har stigit kraftigt under veckan och är idag 14 öre dyrare än förra fredagen. Enligt analytikerna kommer dollarn att fortsätta stärkas. Detta innebär mer pengara för det danska grisköttet på export och vi kan därför vänta oss bättre ekonomi vid de danska slakterierna med hög exportandel. Om konkurrensen om grisarna ökar i Europa, samtidigt som dollarn stärks, kommer det att bli två krafter som lyfter dansk notering.
De flesta slakterier har balans i förmedlingen för smågrisar och det väntas snart brist. Skövde har redan börjat köpa in smågrisar från andra håll för att fylla behovet. /LG 080808

Ugglarps indikationer om marknaden nu från Danmark
Jag har fått frågan om KLS och Ugglarps noteringar på torsdagar, innebär att priset sätts med hänsyn till situationen på marknaden fyra dagar tidigare, eller sex dagar senare. Båda slakterierna satte sina priser på måndagar tidigare. När priserna i stället sätts på torsdagar, kan det hända att andra slakterier sätter helt andra priser än KLS och Ugglarps på fredagar eller måndagar. Tidigare har man på måndagar kunnat se vad andra gjort på fredagar.
Anledningen till frågan om den egna prissättningen den här veckan ses på suggor, där Scan m fl slakterier höjer 50 öre, KLS och Ugglarp inte alls.
-Vi får numera våra indikationer om marknaden från Danish Crown, säger Eric Tham, Ugglarps. Vi behöver inte snegla på vad andra svenska slakterier gör på fredagar.
-Jag tror inte vi satt annat pris på suggorna den här veckan, om vi i förväg sett vad de andra slakterierna gjort.
-Vi kommer i fortsättningen tillsammans med danskarna att varje vecka göra en egen marknadsbedömning, säger han. Det får du gärna meddela läsarna. /LG 080808

Danska suggorna höjs 38 öre till vecka 33
Danska suggpriset fortsätter uppåt även vecka 33, med 30 øre, 38 öre i svenska pengar. Nya noteringen är 12,34 skr. /LG 080807

KLS och Ugglarps sätter sina noteringar torsdagar
De båda Danish Crown-ägda slakterierna KLS och Ugglarps kommer att sätta noteringerna redan torsdag förmiddagar i fortsättningen. Orsaken är kritik från uppfödarna och ökad positionering för att ta större marknadsandelar av slakten. Mer /LG 080806

Oförändrade noteringar väntas i Europa
Noteringarna för slaktgrisar stoppade upp den här veckan i centrala Europa. Tyskland började med oförändrat pris på 1,75 € trots att marknadens aktörer i början av veckan förväntade fortsatt stigande noteringar. Det var stor press på slakterierna att betala mera.
Det är nu andra veckan tyska grispriset ligger över spanska. Inte ens i tjurfäktningarnas och de många turisternas land, med mycket stor konsumton av griskött, samt lägre slaktvikter, tillåts noteringarna stiga. Den inhemska konsumtionen av griskött är avundsvärt stor för de flesta länder. Situationen är optimistisk i norra Europa. Danish Crown har höjt sin notering efter lång tid både veckorna 24 och 29 och en andra gång på tre veckor. Men det hjälper inte, Danmark ligger fortsatt i botten i EU vad gäller betalning för slaktgrisar.
Prognos: Marknadens spelare talar om ökande utbud på slaktgrisar. Exporten är fortsatt stabil p g a minskningen av grisproduktionen i östra Europa. Det är oförändrade priser att vänta. /ISN/LG 080806
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
En ökad efterfrågan på charkråvara har fått priset att stiga i hela Europa och marknaden för griskött är stabil. Även på detaljer ser det allt bättre ut och prisbilden är stabil och delvis smått stigande.    
-Veckan innebar inga större förändringar i fråga om försäljningen. Inte mer än att produktionsköttet fortsatt sticker i pris i hela Europa. Detta medför att noteringen för suggor och galtar stiger, hos Scan 50 öre, säger Johan Andersson. Skinka är nu mer eftertraktad än karré.
-Vi har tidigare sagt att noteringen kommer att stiga i höst och jag är fortsatt optimistisk om en högre notering. Höjningen av priset på produktionsköttet är en indikation på att noteringen på slaktgrisar kommer att stiga, säger Johan.
-Kött och fett till chark är halva grisen. Det minskade antalet grisar i Europa börjar nu dra marknaden. Efterfrågan på charkråvara är stor i hela Europa. Det är där vi ska se orsaken till att suggpriset stiger så mycket som det gör. Suggnoteringen har närmat sig noteringen på slaktgrisar ovanligt mycket.
-Priserna på fläsktvåa och feta produkter reagerar snabbast på förändringar i tillgång och efterfrågan. Det beror på att feta produkter inte tål lika lång lagring i frysarna som magra detaljer. Feta produkter måste ut på marknaden ganska snabbt efter slakt. Höjt pris på råvara till charkprodukter indikerar att höjt pris på detaljer också kommer.
-Sammanfattningsvis har vi nu en bra situation när den internationella marknaden förbättras. I Sverige är skinkan eftertraktad för julproduktionen.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är en viss förbättrad marknad på västkusten p g a turismen i början av augusti, så försäljningen har gått bra den här veckan också. Men nästa vecka börjar skolorna och då brukar det bli lugnare.
-Slakten ligger på samma nivå som tidigare.

Ugglarps Slakteri
Jonas Thunestål: -Veckan har varit ganska lik tidigare sommarveckor. Slaktvolymen är stabil och det är fortsatt bra skjuts på försäljningen. Situationen verkar också bra för nästa vecka,

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Det har varit lite sämre väder, men försäljningen ganska ok ändå. Vissa produkter har t o m efterfrågas mer, bl a charkråvara.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Charkråvaran har gått rakt ut ur huset senaste tiden, det är vi inte vana vid. Det är en klar förbättring på marknaden. Karrén har dock lugnat sig och vi har fått frysa in en del.
-Skinkan är hyfsad, men av den förädlar vi mycket själva.
-Bygget för nya kylrum och styckning står klart vecka 35 - 36. Vi har bytt alla kylmaskiner och håller på att inreda nya styckningen, där vi börjar stycka vecka 36.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten börjar vara i balans och smågrisarna börjar försvinna ur förmedlingskön. Balans väntas om några veckor.
-Grillvädret är dåligt och därmed minskar försäljningen av det sortimentet. Skolorna börjar nästa vecka och då förändras matvanorna till de mer traditionella rätterna.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka för grillsäsongen.
-Sammanfattar vi grillsäsongen hittills, så har det varit en hyfsad försäljning, men priserna borde ha varit bättre. De har tryckts hårt av billig tysk ytterfilé, som importerats i stora mängder. Vädret har också kunnat vara bättre.
-Nu har grispriserna höjts i Tyskland, men köttpriserna har lång eftersläpning och det finns fortfarande billigt tyskt kött. Så kan det också fortsätta, eftersom det alltid finns billiga spotpartier på marknaden.
-Nästa vecka börjar skolorna och då säljs mer traditionell mat, samtidigt som storhushållen ökar inköpen.
-Vi planerar nu också för julen, som är nästa stora mathelg.

Danish Crown
Industrisemestern i södra Europa sätter prägel på skinkmarknaden, med rikligt utbud i förhållande till efterfrågan. Trots detta lyckades det att hålla i stort sett oförändrade priser, vilket förebådar en bättre marknad efter semestrarna.
För bog och produktionskött är det fortsatt god efterfrågan. Det gäller likaledes fett.
Försäljningen av karré har fått en svacka p g a en regnperiod i Nordtyskland.
Baconmarknaden är oförändrad.
Suggor
Ingen förbättring av marknaden, eftersom rekordnivån verkar vara nådd.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 8 augusti 2008
Senaste uppdatering gjord 13 augusti 19,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 33

Partipriset
Partipriset är oförändrat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,30 17,30 17,00 16,90
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,90 16,95 17,06 16,76
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,30 16,30 16,00 16,00
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,80 15,80 15,80 15,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,75 15,75 15,55 15,40
KLS 64-94,9 15,65 15,65 15,45 15,30
SLP 70-96,9 15,30 15,30 15,10 14,95
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-92,9 15,00 15,00 14,80 14,65
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 15,00 14,80 14,65
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,50 13,30 13,15
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 33 v 32 v 31
13,33 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,50 10,30
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,34 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,62 Österbottens 77 – 92 euro 1,34 1,34 1,32
13,18 Snellman 80–101 euro 1,40 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
8 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,90 Tyskland 1,80 1.80 1.80 1.77 1.77
13,64 Frankrike - 1,450 1,449 1,450 1,441
12,46 Belgien - 1,300 1,300 1,300 1,280
12,57 Italien - 1,410 1,335 1,335 1,195
12 aug jämförbara*
17,14 Polen - 1,826 1,840 1,870 1,827
16,47 Tjeckien - - 1,754 1,751 1,783
16,44 Tyskland 1,746 1,746 1,746 1,716 1,716
16,32 Spanien 1,733 1,733 1,733 1,727 1,689
16,92 Italien 1,797 1,797 1,715 1,601 1,570
16,29 Österrike 1,730 1,730 1,710 1,710 1,710
16,02 England 1,707 1,699 1,697 1,688 1,679
15,98 Holland 1,697 1,697 1,697 1,668 1,658
15,49 Belgien 1,650 1,662 1,662 1,650 1,625
15,20 Frankrike 1,619 1,620 1,620 1,620 1,614
15,53 Irland 1,654 1,616 1,616 1,578 1,578
14,72 Sverige 1,568 1,560 1,536 1,522 1,485
14,03 Danmark 1,495 1,495 1,468 1,468 1,441
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 jul Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
16,26 EU, medelpris 1,727 1,702 1,667 1,640 1,636
-
18,79 Grekland 1,995 1,948 1,939 1,927 1,922
18,30 Rumänien 1,943 1,904 1,902 1,883 1,868
18,23 Polen 1,936 1,883 1,792 1,727 1,719
17,91 Litauen 1,902 1,811 1,751 1,779 1,747
17,50 Slovakien 1,858 1,846 1,606 1,856 1,878
17,31 Tjeckien 1,838 1,846 1,854 1,878 1,909
17,29 Ungern 1,836 1,798 1,759 1,728 1,774
17,21 Luxemburg 1,827 1,821 1,772 1,712 1,695
17,21 Tyskland 1,827 1,810 1,767 1,708 1,686
16,76 Portugal 1,780 1,750 1,730 1,730 1,730
16,47 Bulgarien 1,749 1,749 1,749 1,749 1,750
16,42 Österrike 1,744 1,748 1,680 1,628 1,623
16,28 Italien 1,729 1,644 1,636 1,646 1,642
16,14 Spanien 1,714 1,686 1,648 1,653 1,669
16,05 Slovenien 1,704 1,660 1,606 1,568 1,575
16,01 Cypern 1,700 1,700 1,680 1,680 1,450
15,95 England 1,694 1,680 1,663 1,662 1,635
15,44 Estland 1,640 1,611 1,632 1,622 1,557
15,32 Sverige 1,627 1,587 1,598 1,577 1,574
15,30 Belgien 1,625 1,621 1,573 1,521 1,529
15,24 Holland 1,618 1,618 1,549 1,503 1,483
15,13 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
15,07 Frankrike 1,600 1,600 1,590 1,560 1,550
14,76 Lettland 1,567 1,627 1,892 1,850 1,929
14,57 Irland 1,547 1,542 1,503 1,499 1,496
13,72 Finland 1,457 1,454 1,453 1,465 1,468
13,36 Danmark* 1,419 1,392 1,392 1,392 1,392
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 17 juli 7 juli 3 juli 18 juni
Aug 1,840 1,740 1,735 1,707 1,637
Sep 1,800 1,738 1,730 1,700 1,640
Okt 1,690 1,662 1,679 1,668 1,620
Nov 1,680 1,660 1,680 1,670 1,621
Dec 1,682 1,655 1,665 1,660 1,630
Jan 1,610 1,566 1,590 1,585 1,550
Feb - - - - -
Mars 1,769 1,713 1,730 1,720 1,695
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,790 1,763 1,768 1,747 -
Juli - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 aug
31 juli
23 juli
16 juli
Utbud
460
610
490
520
Sålda
460
610
490
520
Medelpris, euro
1,82
1,86
1,81
1,81
Lägst
1,82
1,85
1,81
1,80
Högst
1,83
1,86
1,82
1,81
Medelpris, skr
17.14
17.52
17.14
17.14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,35 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,35 9,35 9,35 9,00
Ginsten 140,1 kg- 8,50 7,50 6,50 6,50
Scan 140- 8,30 7,80 7,30 7,30
Nyhléns & Hugoson 140- 8,30 7,80 7,30 7,30
SLP 140,1 kg- 8,10 7,60 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,00 7,00
Skövde 140- 7,50 7,00 6,50 6,50
KLS 140 - 7,35 7,35 6,85 6,85
Dalsjöfors 58% 7,20 6,70 6,70 6,70
Ugglarps 140,1 kg- 6,70 6,70 6,70 6,70
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,35 7,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd - 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 2,40 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 2,40 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
12,34
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,80 9,50 8,80
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,27
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,54
5,46
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,18
ZNVG 56 % euro 1,40 1,40 1,37
Galtar
11,08
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,80 8,50 7,80

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
11,93
11,98
11,98
11,93
11,85
11,87
11,87
Dollar 6,19 6,05 6,03 5,97 6,00 5,99 5,98
Euro 9,39 9,42 9,48 9,47 9,45 9,41 9,41
Dansk 1,26 1,26 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18
Yen 5,63 5,64 5,65 5,63 5,59 5,61 5,59

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 33 v 32 v 31 v 30
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 20,50 20,00 20,00
SwedeHam 19,50 19,50 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,30 20,00 19,75
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,25 20,25 20,00 19,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,25 19,75 19,50
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,25 18,75 18,50
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,25 19,75 19,50
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,75 18,75 17,75 17,75
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 523 523 511 511
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 513 513 506 500
Bis Plus 30 kg, förmedl. 513 513 501 490
Bas 30 kg, mellangårds. 479 479 472 466
Bas 30 kg, förmedling 479 479 467 456
Nyavvanda 9 kg 342 342 337 332
KRAV 30 kg 872 872 865 859
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 535 535 525 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans balans ca 1 v ca 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri brist balans balans -
SLP - - - -
KLS balans - - balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri - balans - balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 204 204 200 200 195
454
Basis 30 kg 358 358 351 351 344
265
SPF+Myc 7 kg 209 209 205 205 200
461
SPF+Myc 30 kg 363 363 356 356 349
270
SPF 7 kg 213 213 205 205 204
466
SPF 30 kg 367 367 360 360 353
903
Økologi 30 kg 711 712 708 724 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
433
25-kg, Priimuus 46 46 46 46 46
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 57
Tyskland
499
ZNVG 28 kg 53 53 53 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 jul Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
348 EU, medelpris 37,02 36,84 36,07 35,42 36,37
-
573 Sverige 60,85 59,36 61,44 60,31 60,56
553 Tjeckien 58,72 61,02 60,22 58,42 55,16
521 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
502 England 53,38 53,00 52,75 52,72 51,56
464 Italien 49,36 49,29 49,34 49,31 49,20
458 Tyskland 48,70 48,50 47,90 48,10 48,60
436 Finland 46,33 46,67 47,77 45,41 46,65
417 Slovakien 44,29 54,43 52,00 52,00 51,88
395 Belgien 42,00 42,00 41,00 41,00 42,00
388 Ungern 41,21 43,39 45,44 34,21 42,85
381 Danmark* 40,48 39,68 39,68 39,69 39,69
347 Luxemburg 36,90 32,10 32,90 35,70 35,10
312 Estland 33,20 31,14 31,77 31,39 30,37
294 Polen 31,30 29,85 29,28 28,40 28,79
282 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
263 Holland 28,00 27,00 27,00 28,00 29,50
248 Frankrike 26,40 27,00 26,40 27,00 27,20
226 Spanien 24,06 24,06 22,98 19,10 21,93
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.