Senaste noteringsnytt
Stabilare igen efter prisfallet
Den nya veckan för slakten i Europa präglas av ökad stabilitet. Det är stopp på prisfallet och Europas viktigaste noteringar låg kvar på föregående veckas nivåer. För första gången på nio veckor föll den spanska noteringen endast svagt. Spanien är fortfarande rankad sist på listan efter Belgien. Med en liten fördröjning efter andra länders noteringar fortsatte den danska noteringen falla. Pressen kommer från den brittiska baconmarknaden och den danska noteringen ligger åter under den holländska, men fortsatt över franska.
Det fallande utbudet i Europa är nu i takt med efterfrågan. Den låga prisnivån väntas medföra att industrin börjar fylla på sina lager. Det finns impulser på marknaderna i öst att åter köpa fler levande grisar, så väl som halva kroppar och detaljer. Efterfrågan kommer främst från polska slaktarna och industrin.
Då Frankrike och Belgien firade slutet på första världskriget i veckan, blev det en slaktdag mindre, 11 november. Det väntas dock ingen större slaktkö.
Trenden är att utbudet av slaktgrisar faller igen. Noteringarna bör även röra sig i positiv riktning när vi närmar oss julens efterfrågan på griskött. /ISN /LG 081112

Valutorna varje torsdag
I tabellen över de valutor vi är mest beroende av inom grissektorn, har jag noterat kurserna på fredagar. Från förra veckan är det torsdagar, då jag numera påbörjar @-GRIS redan torsdagar då Danish Crown, KLS och Ugglarp sätter sina noteringar. Ändringen har säkert ingen betydelse för någon. /LG 081112

Lungt i väntan på julruschen, men julbordet är avsmakat
Det händer inte så mycket med noteringarna för slaktgrisar nästa vecka. Alla svenska slakterier har oförändrade noteringar för slaktgrisar, utom Ginsten som fått krypa till korset och ta sin sänkning nu. Danmark sänker dock ytterligare 20 öre, men KLS och Ugglarp följer inte med och inte heller Scan. Tyska noteringen, som chockat hela griseuropa de senaste veckorna, ligger still.
Mer dramatiskt är det med noteringen för suggor. Danmark sänker 80 øre, en dryg svensk krona, och Scan m fl följer med ner med 30 öre.
Det har nu skett betydande sänkningar för både slaktgrisar och suggor i Tyskland och Danmark, men inte lika mycket i Sverige, vilket vi torde ha att tacka julen för.
Att julen börjar göra sig påmind upplevde jag idag tillsammans med många journalister med mat som specialitet, när Scan höll sin traditionella julpressträff. Jag åt idag det första julbordet! Jag brukar inte besöka pressträffar med teman så långt upp i kedjan för behandlingen av grisen, men i år har jag sett hur Scan "sprutat" ut nya produkter på marknaden, så det var klart intressant att se vad som kommer på julborden. Nu har Scan 11 olika beredningar av julskinka och en julkorv helt utan griskött! Mer/LG 081107

Ny noteringsmodell 2009 hos KLS och Ugglarp
-Vi jobbar på en ny modell för noteringarna, gemensam för KLS och Ugglarp, säger Jan-Erik Johansson. Vi är inte klara ännu, men ambitionen är att ha den klar till kommande årsskifte.
Skövde Slakteri har infört en modell och Scan införde en, men tog tillbaka den.
-Vi kan inte säga något om hur den kommer att se ut, om den kommer att likna Skövdes eller Scans, men vi ska tala om hur den ska se ut i god tid, så grisuppfödarna kan anpassa sig till den, säger Jan-Erik. /LG 081106

Scan sänker vikterna v 47
Bäst betalda viktsgrupp i Scan är vecka 47 73 - 92,9 kg, v 48 71 - 90,9 kg. /Scan 081107

SLP sänker slaktvikterna v 47
-
Vi är nu inne i en intensivare del av julslakten och behöver fler grisar. Vi har de senaste veckorna ökat slakten och går upp ytterligare fram till jul skriver Kenneth Persson, SLP. Vi kommer även att slakta tre lördagar i november och december.
-I jul och nyår har vi år ovanligt många helgdagar. För att klara kundbehovet och sälja på den starka marknad vi har i Sverige, behöver vi öka anmälningarna framöver. Det är dessutom i år som i nio fall av tio, klart bättre att gå ner i vikt och slakta allt som går före jul än efter.
Bäst betalda viktsintervall är v 46 70-96,9, v 47 70-92,9, v 48 70-90,9. /SLP 081107

Ginsten sänker vikterna från v 47
Fr o m vecka 47 sänker Ginsten vikten på slaktsvin från 94,9 kg till 90,9. Vecka 48 sänks vikten till 85,9. Vecka 49 sänks vikten till 80,9.
Vecka 51 återgår vi till normala vikter, alltså 94,9 kg.
Denna viktändring görs för att få så många grisar som möjligt slaktade före jul, skriver Roger Olsson. /Ginsten 081107

Dalsjöfors sänker 50 öre vecka 50
För att Dalsjöfors leverantörer ska kunna planera sina grisleveranser inför julhelgen, har Dalsjöfors Slakteri redan meddelat prissättningen för vecka 50. Det blir sänkning med 50 öre.
I år infaller julhelgen på ett olyckligt sätt för att kunna serva kunder och dig som leverantör på ett bra sätt. Vi vill redan nu ge dig information om hur vi tänker för att få produktionen att fungera på ett tillfredställande sätt, skriver Peter Johansson.
Många arbetsdagar försvinner under veckorna 51, 52 och vecka 1, vi gör bedömningen att det är ett bättre ekonomiskt alternativ att leverera grisarna till slakt innan helgerna, än efter.
Vi vill ge dig följande signaler för att du ska kunna planera dina leveranser till oss på bästa sätt:
• Vecka 50 sänks priset för slaktgrisar med 50 öre/kg
• Ersättning för överstående grisar betalas endast för vikter på 90 kg och däröver. Det gäller från vecka 50 och framåt.
Prisförändringar i perioden fram till vecka 50 kan komma att ske om marknaden så kräver. Från vecka 51 kommer priset att sättas som vanligt, där tillgång och efterfrågan tillsammans med möjlig betalningsnivå får styra prisbilden. /081031

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den pågående finanskrisen i världen påverkar marknaden på griskött påtagligt. Främst påverkas försäljningen från Europa till tredje land negativt genom stora valutaras och obetalda fakturor som följd. När köttet inte längre kan säljas till tredje land skapas ett överskott på den europeiska marknaden vilket ger ökad konkurrens om kunderna, med en hård prispress.
Även den svenska marknaden påverkas av importtryck, men vi har också en fortsatt bra efterfrågan på svenskt kött på grund av pågående julproduktion. Detta gör sammantaget att den svenska marknaden klarar sig något bättre än övriga Europa.
Scan har en bra efterfrågan på skinka, medan försäljningen av karré och kotlett präglas av säsongsmässigt överskott. Noteringen på gris är oförändrad, medan vi sänker -30 öre för sugga.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Inga förändringar av marknadsläget jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det rullar på bra nu, det märks att julen närmar sig.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är fortfarande stor tillförsel, mer än vanligt vid den här årstiden.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Normal vecka, bra flyt på slakten, men fortfarande ett litet överskott på smågrisar.

Danish Crown
Generellt sett är handeln på den europeiska marknaden trög och något beroende av den uppbromsning i konsumenternas efterfrågan, som präglat bilden av marknaden de senaste veckorna. Fallande hemtagna priser från östra Europa för branschen generellt, genererar ett större utbud och trycker priserna i fel riktning.
Handeln med färska skinkor är således under press och säljs till reducerade priser. Likaså för bog och produktionskött är handeln trög och till svagt fallande prisnivå.
På engelska baconmarknaden är det oförändrad avsättningsnivå, medan försäljningen av skinkor till engelska marknaden och den stora italienska marknaden sker till fallande priser.
På marknaderna utanför EU är det stabil avsättning.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 november 2008
Senaste uppdatering gjord 12 november 17,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 46

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,35 17,35 17,80 17,80
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,45 16,45 16,80 16,80
Skövde Slakteri 75-96,9 a16,30 a16,30 a16,55 a16,75
Spotpris, Tyskland* 84-102 15,00 14,70 15,54 16,26
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,90 15,90 16,20 16,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,55 15,55 15,85 15,85
KLS 64-94,9 15,45 15,45 15,75 15,75
SLP 70-96,9 14,95 14,95 15,10 15,10
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-96,9 14,65 14,65 14,80 14,80
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,65 14,65 14,80 14,80
Scan ej avtal 75-96,9 13,15 13,15 13,30 13,30
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
inbjuder tll Höstmöte
”Danish Crown på svensk mark”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 12 november kl 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 46 v 45 v 44
12,96 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,60 9,80 10,10
25,47 Nortura 71,1–81,0a nkr 22,15 22,15 22,15
13,79 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,09 Österbottens 75 – 90 euro 1,40 1,40 1,40
14,80 Snellman 80–101 euro 1,47 1,47 1,47
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.
Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
6 nov Landsnotering euro euro euro euro euro
15,00 Tyskland 1,49 1,49 1,55 1,64 1,70
12,10 Frankrike - 1,202 1,261 - -
10,67 Belgien - 1,060 1,110 - -
14,80 Italien - 1,470 1,535 - -
12 nov jämförbara*
16,19 Italien 1,608 1,861 1,861 1,930 1,930
15,48 England 1,538 1,587 1,549 1,641 1,654
14,92 Irland 1,482 1,520 1,520 1,559 1,559
14,46 Tyskland 1,436 1,436 1,496 1,586 1,646
14,40 Österrike 1,430 1,430 1,490 1,580 1,660
14,37 Sverige 1,428 1,450 1,454 1,449 1,505
14,05 Holland 1,396 1,396 1,454 1,532 1,590
13,85 Danmark 1,376 1,430 1,441 1,470 1,470
13,69 Frankrike 1,360 1,377 1,437 1,500 1,554
13,62 Belgien 1,353 1,353 1,415 1,514 1,575
13,44 Spanien 1,335 1,341 1,398 1,436 1,497
15,29 Polen - 1,519 1,557 1,432 1,543
16,92 Tjeckien - - 1,681 1,789 1,746
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
2 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
15,52 EU, medelpris 1,542 1,578 1,629 1,649 1,668
-
20,93 Italien 2,079 2,008 1,986 1,986 1,951
19,23 Grekland 1,910 1,947 1,985 1,985 2,022
18,96 Rumänien 1,883 1,923 1,866 1,857 1,905
18,32 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,18 Bulgarien 1,797 1,794 1,794 1,785 1,781
17,62 Tjeckien 1,750 1,738 1,775 1,795 1,806
17,55 Lettland 1,743 1,924 1,963 1,934 1,906
17,55 Litauen 1,743 1,805 1,844 1,864 2,037
17,11 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
16,75 Luxemburg 1,664 1,664 1,746 1,746 1,742
16,65 England 1,654 1,680 1,699 1,695 1,683
16,61 Ungern 1,650 1,571 1,647 1,689 1,755
16,58 Estland 1,647 1,650 1,648 1,654 1,667
16,02 Sverige 1,591 1,574 1,599 1,645 1,658
15,87 Polen 1,576 1,528 1,612 1,668 1,740
15,78 Tyskland 1,568 1,647 1,722 1,744 1,746
15,43 Finland 1,533 1,529 1,530 1,523 1,520
15,32 Österrike 1,522 1,615 1,693 1,699 1,700
15,32 Irland 1,522 1,522 1,521 1,561 1,560
15,16 Slovenien 1,506 1,579 1,660 1,656 1,661
15,15 Slovakien 1,505 1,820 1,861 1,886 1,904
14,50 Portugal 1,440 1,480 1,530 1,550 1,640
14,40 Frankrike 1,430 1,480 1,540 1,550 1,550
14,36 Belgien 1,427 1,514 1,571 1,571 1,570
14,06 Holland 1,397 1,483 1,566 1,566 1,570
13,98 Danmark* 1,389 1,415 1,444 1,443 1,442
13,86 Spanien 1,377 1,426 1,487 1,526 1,570
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 okt 22 okt 16 okt 9 okt 2 okt
Nov 1,460 1,550 1,600 1,672 1,706
Dec 1,470 1,538 1,601 1,650 1,683
Jan 1,448 1,497 1,545 1,582 1,600
Feb 1,510 1,570 1,605 - -
Mars 1,530 1,593 1,600 1,698 1,725
April 1,550 1,600 1,624 - -
Maj 1,570 1,632 1,647 - -
Juni 1,600 1,659 1,658 1,752 1,778
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 nov
22 okt
15 okt
8 okt
Utbud
580
570
615
670
Sålda
580
370
615
530
Medelpris, euro
1,51
1,62
1,68
1,73
Lägst
1,49
1,62
1,67
1,72
Högst
1,52
1,62
1,68
1,74
Medelpris, skr
15,20
15,98
16,85
16,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,40 kr, galtar 5,25 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
KLS 140- 9,30 9,30 9,80 9,80
Ugglarps 140- 9,30 9,30 9,80 9,80
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,40 8,40 9,30 10,00
Skövde 140- 7,70 8,00 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 8,00 8,00 8,50 9,00
Scan 140- 7,70 8,00 8,30 8,30
Nyhléns & Hugoson 140- 7,70 8,00 8,30 8,30
SLP 140,1 kg- 7,70 8,00 8,30 8,30
Dalsjöfors 58% 7,70 8,00 8,30 8,30
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 5,25 5,25 6,15 6,85
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
10,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 8,30 8,80
17,88
Nortura Fri vikt nkr 15,55 15,55 15,55
Finland
4,73
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,34
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
6,54
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,08
ZNVG 56 % euro 1,20 1,20 1,29
Galtar
8,77
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 7,30 7,80

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
12,43
12,59
12,75
12,78
12,17
12,40
12,13
Dollar 7,85 7,79 7,83 7,37 7,05 7,00 6,59
Euro 10,07 9,87 10,03 9,92 9,65 9,71 9,65
Dansk 1,35 1,32 1,34 1,33 1,29 1,30 1,29
Norsk 1,14 1,15 1,09 1,13 1,15 1,17 1,16
Yen 8,04 8,07 7,98 7,26 7,00 6,64 6,23

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 45 v 44 v 43 v 42
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,80 20,80 21,30 21,30
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 21,00 21,00 21,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,50 20,50 20,75 20,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,00 20,25 20,25 20,25
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,00 19,25 19,25 19,25
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,00 20,25 20,25 20,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 556 556 556 556
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 556 566 566 566
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 533 533 533 533
Bis Plus 30 kg, förmedl. 523 523 523 523
Bas 30 kg, mellangårds. 499 499 499 499
Bas 30 kg, förmedling 489 489 489 489
Nyavvanda 9 kg 366 366 366 366
KRAV 30 kg 892 892 892 892
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 490 490 490 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2 v 2-3 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri översk översk översk balans
KLS översk översk översk balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri översk översk balans -
Ginsten - balans - balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
256
Basis 7 kg 190 196 203 209 209
452
Basis 30 kg 335 342 354 362 362
263
SPF+Myc 7 kg 195 201 208 214 214
459
SPF+Myc 30 kg 340 347 359 367 367
268
SPF 7 kg 199 205 212 218 218
464
SPF 30 kg 344 351 363 371 371
831
Økologi 30 kg 616 620 657 662 662
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 610 610 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
493
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
584
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
493
ZNVG 28 kg 49 49 50 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
2 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
379 EU, medelpris 37,72 38,30 39,80 40,06 40,59
-
619 Sverige 61,55 61,27 61,38 62,92 63,84
584 Tjeckien 58,03 41,68 58,05 58,45 58,61
557 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
552 England 54,86 56,33 57,46 57,18 57,04
536 Italien 53,30 53,30 52,50 52,50 52,17
521 Slovakien 51,24 51,18 57,97 50,62 60,72
508 Tyskland 50,50 52,20 52,60 52,40 52,20
490 Finland 48,74 49,53 49,54 49,54 49,08
402 Belgien 40,00 42,00 43,00 44,00 44,00
400 Danmark* 39,73 41,05 42,00 41,98 42,89
369 Polen 36,74 35,49 37,30 37,73 39,65
357 Luxemburg 35,50 35,50 34,10 34,10 34,80
352 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
321 Estland 31,93 30,25 31,18 30,52 31,11
316 Ungern 31,42 30,18 35,33 33,59 34,20
292 Holland 29,00 31,00 33,50 33,50 33,50
271 Frankrike 27,60 27,40 27,60 26,20 25,40
212 Spanien 21,07 23,08 25,15 27,52 28,98
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.