Senaste noteringsnytt
Lugn vecka även vecka 10, men snart händer något
Även vecka 10 ligger alla noteringar stilla. Tyska, danska, alla svenska och i varje fall HKScan och Snellman i Finland har oförändrade noteringar. I Norge sjunker slaktgrisar 10 norska öre.
Spotmarknaden höjer suggorna 10 öre till 10,10 kr. Det är både valutan och efterfrågan som påverkar priset uppåt. Suggorna går ju tll Tyskland.
Vid tyska internetauktionen steg snittpriset 3 cent på slaktgrisar till 1,39 €, ett gott tecken.
I Sverige stiger efterfrågan på smågrisar, t o m ganska kraftigt. Scans leveranstid ökade sedan förra veckan till den dubbla, 2 - 3 veckor. Dalsjöfors rapporterar liknande, från balans förra fredagen, till 1 veckas väntetid på smågrisar.
Detta tyder på ökad optimism hos uppfödare av slaktgrisar.
-Stallarna är väl färdiga nu efter reparation, kommenterade Carl-Olof Port.
Goda indikationer finns nu på höjda noteringar både i Europa och i Sverige. Ökad balans på alla marknader i EU, exporten österut börjar röra sig, internetauktionen indikerade ökning, futurepriserna stiger, karnivalstiderna och sportloven tar slut. I varje fall här hemma finns inga stora lager inför grillsäsongen och svenska kronan sjunker bara mer och mer. Det är nytt bottenrekord i dag igen.
Bara den här veckan har import av kött från euro-land bivit minst 1 kr dyrare per kilo. Svenska slakterier kan vänta ökad efterfrågan från de köttförädlare som tidigare köpt utomlands.
Om alla tidigare köttimportörer tänker lika dant, då kan det bli riktigt trevligt!
Jag har också fått vissa direkta indikationer om att minst ett slakteri snart är berett att ta initiativ. /LG 090227

Nu eller aldrig för svenskt griskött!
Nu eller aldrig! Svenska kronan fortsätter försvagas och bara under den vecka som gått har importkött blivit minst 1 kr dyrare per kg att importera. Det måste innebära möjligheter att höja priset på svenskt griskött och därmed också noteringarna.
Samtidigt noterar jag att det gått ett helt år utan att Danmark fått upp spår på salmonellaepidemin, som bara sedan oktober tagit livet av 4 människor och lagt 79 i sjuksängen.
Nu finns det således möjlighet att höja både svenska grisköttets image och pris!
Men danskarna tänker lika dant.
Idag startade danska uppfödarna, tillsammans med ett danskt veterinärföretag, en kampanj med en helsida i Jyllands-Posten "Sæt pris på den danske gris" Där ska man inventera, och belöna, goda idéer om hur danskt griskötts image och pris ska kunna höjas. Mer /LG 090227

Dansk notering för slaktgris och sugga oförändrad
Danska noteringarna är oförändrade v 10, utom för smågrisar som sänks 3 dkr som följd av att foderpriserna gått upp. Det går åt mer foder till slaktgrisar än smågrisar. För att behålla balansen sänks priset på smågrisar. /LG 090226

Nedräkning för noteringsökning
Den här veckan ser utbudet på slaktgris ut att bli ganska balanserad i Europa. Den tyska noteringen visade inga överraskningar. För åttonde veckan i rad är tyska noteringen oförändrad. Även i Holland, Danmark, Belgien och Österrika är noteringarna stabila.
Man är nu mycket optimistiska i Spanien. Där steg noteringen 6 cent och Spanien ökade därmed sin ledning i södra Europa. Orsaken till den stigande noteringen i Spanien är att utbudet av slaktgrisar minskar. Dessutom är inte Spanien beroende av export till östra Europa, där valutornas värde minskat och gjort exporten olönsam.
Polska noteringen har gått upp något, men vid omvandlingen till euro blir den ändå låg p g a låg växlingskurs för polska valutan. (Det här gäller ju även Sverige.)
Prognos: Utbudet av slaktgrisar väntas minska de närmaste veckorna. Därför kommer inte helgdagarna i samband med karnivalen i södra Europa att få någon större betydelse för noteringarna. Annars bildas slaktkö och priserna trycks ner. Efter karnivalstiden väntas efterfrågan på griskött öka och därmed förväntas stigande noteringar. ISN /LG 090227

39 172 klick om QG och DanAvl
Nyheten i fredags om att QG valt DanAvel som leverantör av gener till svenska grisar, genererade 39 172 markeringar på www.grisportalen.se. Alltså på en enda dag, fredagen. Stort intresse alltså. Rekordet är nära 41 000. /LG 090223

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
EU marknaden har nu en positiv underton. Vi ser en viss uppgång för priset på skinka inför påsken. På styckat märks en ökad efterfrågan, medan produktionsråvaran fortfarande är trög.
I Baltikum har efterfrågan på helfall ökat något senaste veckan, medan det är fortsatt trögt i Ryssland. Grisbeståndet minskar i de flesta länder, vilket talar för en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på sikt.
Svenska marknaden fortsätter att vara god och vi avsätter större volym på vår hemmamarknad, vilket leder till en lägre export under nästa vecka.
Tillförseln av grisar är i nivå med prognos och vi har bra nivå på slakt och styckning nästa vecka. Noteringen för slaktgris och sugga är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Situationen är som tidigare veckor.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har fått en hel del avslut på affärer och nya förhandlinar väntar med flera livsmedelskedjor. Men leveranserna kommer inte igång ännu, det tar en tid. Det är därför ingen större rörlighet för noteringarna.
-Efterfrågan på smågrisar ökar och leveranstiden är nu ca 1 vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en vecka likt tidigare veckor. Är har alltid lite kärvare med försäljningen under veckor med sportlov, men vi har inte märkt särskilt mycket av årets sportlov.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit som förra veckan, med ingen större dramatik.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har nu balans både för smågrisar och i slakten. Anmälningarna sjunker lite just nu, men sådant brukar komma periodvis. Jag tror på normal nivå ganska snart. Alla noteringar är oförändrade.

Danish Crown
På den europeiska marknaden handlas både färska skinkor och andra styckningsdetaljer på oförändrad prisnivå denna vecka. Karnevals- och sportlovsperioderna i Tyskland har gjort att marknaden är lugn, med låg konsumtion av griskött.
På engelska baconmarknaden, samt på marknaderna i tredje land, är avsättningen oförändrad sedan föregående veckor. I Japan är avsättningen stabil. Samma är kännetecknande för den kinesiska marknaden. Den stora marknaden i Ryssland visar tecken på förbättring och det skeppas ut en del igen. Det sker till stabila priser.
Kreditförsäkringar är fortsatt ett problem i Europa och särskilt i östra Europa, där en del av kunderna inte längre kan försäkras.
Situationen för valutorna är i stort sett oförändrat, där de viktigaste valutorna inte har ändrat sig särskilt mycket. Det engelska pundet ligger stabilt. Dock är det fortsatt bekymmersamt med de mycket låga kurserna på svenska kronan och polska zlotyn.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 27 februari 2009
Senaste uppdatering gjord 2 mars 13,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 10

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a13,80 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 13,90 13,90 13,90 13,90
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
KLS 64-94,9 13,10 13,10 13,10 13,10
SLP 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Scan 75-96,9 12,85 12,85 12,85 12,85
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 12,85 12,85 12,85 12,85
Spotmarknaden* 73-94,9 11,75 11,75 11,75 11,50
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,35 25,35 25,35 25,35
Scan Ekologisk 73-92,9 24,35 24,35 24,35 24,35
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 10 v 9 v 8
12,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,20 8,20 8,20
27,28 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,15 21,25 21,25
15,54 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,36 1,36 1,40
15,54 Österbottens 79 – 96 euro - 1,36 1,36
16,45 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
28 feb Landsnotering euro euro euro euro euro
15,54 Tyskland 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
12,93 Frankrike 1,132 1,131 1,079 1,079
10,97 Belgien - 0,96 0,96 0,98 0,98
11,77 Italien - 1,030 1,065 1,133 1,133
24 feb jämförbara*
17,73 England - 1,552 1,525 1,527 1,480
15,91 Spanien - 1,392 1,335 1,297 1,284
15,62 Irland - - 1,367 1,329 1,291
15,24 Tjeckien - - - 1,334 1,327
14,92 Tyskland - 1,306 1,306 1,306 1,306
14,88 Frankrike - 1,302 1,300 1,259 1,250
14,85 Österrike - 1,300 1,300 1,300 1,300
14,47 Italien - 1,266 1,291 1,354 1,354
14,29 Holland - 1,251 1,251 1,270 1,270
14,05 Belgien - 1,230 1,230 1,255 1,255
13,87 Polen - - 1,214 1,278 1,261
13,56 Danmark - 1,187 1,186 1,187 1,213
12,93 Sverige - 1,132 1,167 1,188 1,183
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
15,25 EU, medelpris 1,335 1,328 1,332 1,343 1,349
-
21,60 Grekland 1,890 1,903 1,930 1,930 1,959
20,80 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
20,17 Bulgarien 1,765 1,768 1,767 1,767 1,769
17,94 Cypern 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
17,38 England 1,521 1,503 1,481 1,386 1,379
17,33 Rumänien 1,517 1,544 1,551 1,584 1,576
17,15 Finland 1,501 1,503 1,505 1,507 1,498
16,88 Litauen 1,477 1,497 1,509 1,493 1,477
16,73 Estland 1,464 1,496 1,464 1,514 1,502
16,43 Italien 1,438 1,438 1,485 1,596 1,596
16,23 Portugal 1,420 1,380 1,370 1,370 1,390
15,13 Slovakien 1,412 1,437 1,477 1,511 1,569
16,04 Luxemburg 1,404 1,396 1,411 1,411 1,440
15,89 Tyskland 1,391 1,396 1,396 1,396 1,396
15,79 Lettland 1,382 1,384 1,393 1,426 1,592
15,46 Spanien 1,353 1,300 1,282 1,274 1,282
15,46 Ungern 1,353 1,403 1,378 1,419 1,438
15,16 Österrike 1,327 1,329 1,327 1,360 1,329
14,96 Slovenien 1,309 1,316 1,307 1,331 1,303
14,81 Tjeckien 1,296 1,336 1,356 1,382 1,386
14,74 Frankrike 1,290 1,240 1,240 1,240 1,240
14,72 Irland 1,288 1,270 1,268 1,267 1,303
14,52 Polen 1,271 1,294 1,273 1,316 1,344
14,35 Belgien 1,256 1,274 1,274 1,285 1,269
14,16 Sverige 1,239 1,275 1,275 1,269 1,239
13,77 Holland 1,205 1,204 1,240 1,244 1,243
12,95 Danmark* 1,133 1,133 1,182 1,182 1,193
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 25 feb 19 feb 12 feb 4 dec 20 nov
Feb 1,348 1,355 1,340 1,540 1,579
Mars 1,400 1,364 1,375 1,543 1,615
April 1,429 1,385 1,393 1,568 1,605
Maj 1,500 1,475 1,485 1,610 1,620
Juni 1,515 1,500 1,506 1,640 1,660
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,520 1,516 1,510 - -
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,480 1,480 1,500 - -
Jan - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 feb
18 feb
11 feb
4 feb
Utbud
550
550
500
700
Sålda
550
350
320
700
Medelpris, euro
1,39
1,36
1,35
1,40
Lägst
1,39
1,35
1,35
1,39
Högst
1,40
1,37
1,35
1,40
Medelpris, skr
15,88
14,79
14,79
15,12

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,20 kr, galtar 5,75 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,10 10,00 10,00 9,80
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,20 9,20 8,80
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,00 8,00
KLS 140- - 7,35 7,35 6,85
Ugglarps 140- - 7,35 7,35 6,85
Dahlbergs 140- - 6,00 6,00 5,50
Scan 140- - 6,00 6,00 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - 6,00 6,00 5,50
SLP 140,1 kg- - 6,00 6,00 5,50
Dalsjöfors 58% - 6,00 6,00 5,50
Skövde 140- - 5,50 5,50 5,50
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 5,75 5,75 5,35
KLS oflådd - 4,15 4,15 3,65
Ugglarp flådd - 4,15 4,15 3,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
10,09
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,60 6,60 6,60
19,91
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,37
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
7,08
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,62 0,62
7,42
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,23
ZNVG 56 % euro 1,07 1,07 1,07
Galtar
8,56
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,60 5,60 5,60

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
12,81
12,46
11,99
12,15
11,41
11,36
12,41
Dollar 9,00 8,70 8,35 8,27 8,09 8,18 8,49
Euro 11,43 10,96 10,80 10,57 10,58 10,64 11,16
Dansk 1,53 1,47 1,45 1,41 1,42 1,42 1,49
Norsk 1,29 1,24 1,23 1,21 1,19 1,18 1,16
Yen 9,19 9,31 9,27 9,10 8,98 9,18 9,52

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
SwedeHam, 23 kg - 17,60 17,60 17,60
SLP
SLP+ 23 kg - 18,75 18,50 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 17,50 17,50 17,50
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris, 30 kg - 484 484 484
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 501 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 457 457 457
Bis Plus 30 kg, marknad - 477 467 467
Bas 30 kg, beräknad - 423 423 423
Bas 30 kg, marknads - 443 433 433
Nyavvanda, 9 kg - 303 303 303
KRAV, 30 kg - 795 795 795
Scan Ekologisk - 752 752 752
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2-3 v 1,5 v 1 vecka
Ugglarps Slakteri - balans balans brist
KLS - balans balans brist
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 800, 1 v balans balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - balans brist brist
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 168 171 171 171 178
449
Basis 30 kg 294 297 297 297 305
264
SPF+Myc 7 kg 173 176 176 176 183
457
SPF+Myc 30 kg 299 302 302 302 310
270
SPF 7 kg 177 180 180 180 187
463
SPF 30 kg 303 306 306 306 314
812
Økologi 30 kg 531 531 531 531 536
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
774
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
605
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
674
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
628
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
22 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
514 EU, medelpris 44,98 45,01 45,05 44,53 43,17
-
747 Slovakien 65,36 64,36 63,29 63,29 64,17
727 Italien 63,69 63,69 63,64 62,91 61,59
666 Tyskland 58,30 58,20 58,20 58,40 58,20
632 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
620 England 54,26 53,14 52,84 49,58 49,34
592 Finland 51,87 52,17 52,07 50,69 51,73
565 Ungern 49,51 56,09 56,27 57,08 40,34
554 Sverige 48,52 50,35 49,94 50,20 49,11
554 Belgien 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50
485 Luxemburg 42,50 42,70 39,40 38,40 41,20
476 Spanien 41,70 39,04 39,04 35,94 34,36
442 Holland 38,75 39,50 39,50 39,50 39,50
429 Estland 37,58 38,02 38,71 38,28 37,82
427 Frankrike 37,40 35,60 34,60 34,60 34,40
405 Tjeckien 35,44 49,77 50,05 58,55 51,35
395 Danmark* 34,63 34,62 34,62 35,82 32,34
393 Polen 34,46 36,34 35,50 36,64 36,96
365 Portugal 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.