Senaste noteringsnytt
Nyhléns & Hugosons höjer 30 öre, överger Scan-noteringen
Nyhléns & Hugosons höjer slaktgrisar 30 öre v 14 och lämnar Scan ensamma med bottennoteringen.
-Jag kan inte försvara så låg notering längre, säger vd Mikael Hugoson. Marginalerna är bättre än så. Det går inte hem hos uppfödarna att sätta vinst framför anständig notering. Det är oro i uppfödarleden nu. Mer /LG 090330

Tyska suggpriset 1,13
Tyska suggnoteringen gick upp med 3 cent till 1,13 v 14 och gick således upp 1 cent mer än noteringen för slaktgrisar. Även i Tyskland är det således stor efterfrågan på suggkött. /LG 090330

Det är suggorna som stiger kraftigt v 14
Skövde är enda slakteri som höjer noteringen för slaktgrisar v 14, med 20 öre till 14 kr. Ginsten och Dalsjöfors ligger dock fortsatt över.
Noteringsraketen är suggorna, där flera slakterier höjer med 2 kr. Dalsjöfors och Skövde får därmed noteringen 10 kr, vilket är anmärkningsvärt högt för suggor i förhållande till slaktgrisar.
-Kalkylerna för suggor har blivit bättre under senare tid, på bekostnad av slaktgrisar, säger Peter Johansson, Dalsjöfors. Det ser ut att vara första konkreta tecknet på att finanskrisen nått vår bransch. Konsumenterna äter kanske mer korv och mindre filé och kotlett.
-Det är flera faktorer som ligger bakom den kraftiga höjningen av priset på suggor, säger Carl-Olof Port, Scan. Efterfrågan är stor, utslaktningen av suggor har minskat till låg nivå och den ökade exporten gör att det blir färre suggor på svenska marknaden.
-Hos oss är det ingen aktion i samverken med kunder som ligger bakom höjningen, eftersom vi styckar så stor andel av suggorna i egen regi, säger han.
Skövde Slakteri har bästa pris på smågrisar nästa vecka, tack vare en höjning med 50 öre till 19,50 kr.
Tyska noteringen höjs med 2 cent nästa vecka och danska med 20 øre.
Danish Crowns vd utlovade i veckan flera höjningar under april. Men så har DC fått mycket kritik för dålig förmåga att betala uppfödarna senaste tiden. En del tvingas ge nycklarna till banken. Se mer på grisportalen. /LG 090327

Danskt slakteri använder tysk suggnotering
Danska suggslakteriet Moesgaard Meat har slutat med egen dansk notering och använder i stället den tyska suggnoteringen rakt av, med visst andrag. Danska slakteriet försöker på så sätt ta upp konkurrensen med exporten av suggor, som hittills gett bäst betalt till uppfödarna. 15 000 suggor per månad exporteras från Danmark. Mer /LG 090326

Nu balans på EUs slaktgrismarknad
Generellt sett är det balans på EUs marknad för slaktgrisar denna vecka. Några länder har oförändrade noteringar, t ex Spanien, Tyskland och Österrike. Positiv tendens har fler länder i nordvästliga Europa, som Holland, Danmark, Frankrike och Belgien. Noteringsökningarna beror på måttliga utbud på slaktgrisar.
I Polen stiger noteringen kraftigt, med 9 cent. Därmed kan exporten från euroländer komma igång, eftersom det inte blir så dyrt att växla pengarna.
Även engelska noteringen stiger, men p g a svagt pund ger höjningen ingen effekt när priset på grisar omvandlas till euro. Trots detta är det i England vi kan hitta Europas högsta pris för en gris.
Den billigaste grisen, uttryckt i euro, hittar vi i Sverige.
Prognos: Det väntas inte brist på slaktgrisar. När exporten av levande grisar till östra Europa kan återupptas, är detta positivt för prisutvecklingen. ISN /LG 090324

4 cent upp på auktionen på internet
Tyska internetauktionen är något av prisindikator för noteringen i Tyskland, normalt sett. Särskilt när det gäller större höjningar eller sänkningar. Priset på auktionen gick upp med 4 cent till 1,43 cent 18 mars, men noteringen blev oförändrad 1,38 cent 20 mars. Den här gången stämde det alltså inte.
Nästa auktion blir därför ännu mer intressant. Blir priset kvar på samma nivå, eller går upp ännu mer, då är chansen för höjd tysk notering ännu större på fredag.
Går tyska noteringen upp, liksom helst danska, då stärks den svenska marknaden och de svenska noteringarna påverkas uppåt.
Jokern just nu är dock ändringen i valutorna. /LG 090323

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor, färska skinkor handlas till svagt stigande priser och efterfrågan på produktionsråvara är oförändrad. På marknaderna i öst är det fortsatt ganska lugnt och devalveringseffekterna kvarstår.
Svenska marknaden är god, viss avmattning märks dock. Helgefterfrågan innebär att vi temporärt har avsättning för en större andel på svenska marknaden. Tillförseln av grisar är bra inför nästa veckas slakt och viktjusteringen har gett avsedd effekt.
Tillgången på suggor är nu lägre än efterfrågan och vi höjer därför noteringen nästa vecka med 2 kr per kilo till 8,00 kr/kg.
Vecka 16 ändrar vi vår bäst betalda viktgrupp för slaktgris till 75 - 96,9 kg.
Noteringen för slaktgris är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Ingen större förändring mot föregående veckor.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Jag mer eller mindre utlovade höjd notering för slaktgrisar för en tid sedan. Nya kalkyler visar att det är mindre ekonomiska förbättringar på slaktgrisar och större på suggor. Det är därför suggorna som ska upp i första hand.
(Se kommande artikel).

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Den här veckans försäljning blev som föregående. Inga slaktköer, nu balans för smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Markanden är som förra veckan. Fortfarande är det bara skinkan som är lite jobbig.
-Vi höjer suggorna 2 kr även nästa vecka och gör det i samarbete med de kunder jag hämnde förra veckan. Det är stor efterfrågan på suggkött, men jag kan inte se ännu om det är ändringar i konsumtionen som ligger bakom.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Balans i slakt och smågrisar, försäljningen rullar på. Noteringen oförändrad.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Slakten är normal, det är balans för smågrisar, noteringen oförändrad, försäljningen normal för årstiden. Det händer inte så mycket just nu.

Danish Crown
I Europa sker handeln med färska skinkor till svagt stigande prisnivå. Samtidigt säljs kotlett till stigande prisnivå, medan bog och charkråvara handlas till oförändrad prisnivå.
På engelska baconmarknaden handlas det till stigande prisnivå. Denna förväntas att slå igenom i de kommande kontrakten för april. Dessvärre dras uppgången ner av den nya försvagningen i pundkursen en smula. Generellt syns en begynnande optimism också att bli understödd av att det för ögonblicket inte är så stora utbud.
Östra Europa visar stigande intresse, men det är fortsatt mycket prägel av de pressade ekonomiska förhållandena.
För marknaderna i tredje land utanför EU är avsättningen oförändrad från föregående veckor.
Japan är stabilt och det väntas ytterligare höjningar under april månad. Kina visar fortsatt framgång och det väntas också här att den situationen kan fortsätta under de närmaste månaderna.
Med handeln med USA är det lite svårare. Varusegmentet till restauranger är mycket vikande och lagren i USA är stigande. Försäljningen till detaljhandeln motverkar dock delvis den situationen.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 27 mars 2009
Senaste uppdatering gjord 31 mars 19,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 14

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Spotmarknaden* 73-94,9 15,40 15,00 14,55 13,30
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a13,80 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,60 13,60 13,30 13,30
KLS 64-94,9 13,60 13,60 13,30 13,30
SLP 70-92,9 13,30 13,30 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,30 13,05 13,05 13,05
Scan 73-92,9 13,05 13,05 13,05 13,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,55 25,55 25,55 25,55
Scan Ekologisk 73-92,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 14 v 13 v 12
12,26 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,60 8,40 8,20
26,22 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,15 21,15 21,15
14,61 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
14,29 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,34
15,71 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
27 mar Landsnotering euro euro euro euro euro
15,28 Tyskland 1,40 1,38 1,38 1,36 1,36
13,07 Frankrike - 1,197 1,162 1,161 -
11,13 Belgien - 1,020 1,00 0,98 -
11,08 Italien - 1,015 1,015 1,020 -
24 mar jämförbara*
16,50 England - 1,511 1,524 1,552 1,541
16,38 Spanien - 1,502 1,502 1,487 1,449
14,42 Polen - - 1,414 1,304 1,280
15,19 Tjeckien - - - 1,393 1,328
14,91 Frankrike - 1,367 1,332 1,331 1,330
14,70 Irland - 1,348 1,348 1,348 1,348
14,51 Österrike - 1,330 1,330 1,300 1,300
14,91 Tyskland - 1,326 1,326 1,306 1,306
14,39 Holland - 1,319 1,309 1,280 1,280
14,22 Belgien - 1,304 1,279 1,255 1,255
13,81 Italien - 1,266 1,266 1,266 1,266
13,23 Danmark - 1,213 1,186 1,187 1,187
12,56 Sverige - 1,152 1,147 1,085 1,093
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 mar Land v 11 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
15,16 EU, medelpris 1,389 1,374 1,351 1,345 1,335
-
19,87 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,55 Grekland 1,791 1,810 1,824 1,862 1,890
19,20 Bulgarien 1,759 1,759 1,759 1,763 1,765
16,93 Litauen 1,551 1,543 1,493 1,493 1,477
16,92 Cypern 1,550 1,550 1,550 1,570 1,570
16,92 Portugal 1,550 1,540 1,510 1,470 1,420
16,30 England 1,493 1,505 1,542 1,533 1,521
16,17 Tjeckien 1,491 1,441 1,368 1,301 1,296
16,25 Spanien 1,489 1,472 1,398 1,398 1,353
16,17 Lettland 1,481 1,417 1,408 1,397 1,382
16,07 Finland 1,472 1,474 1,494 1,507 1,501
15,91 Estland 1,457 1,472 1,460 1,538 1,464
15,87 Rumänien 1,454 1,460 1,465 1,493 1,517
15,75 Polen 1,443 1,392 1,332 1,323 1,271
15,70 Slovakien 1,438 1,409 1,386 1,373 1,412
15,52 Luxemburg 1,422 1,412 1,418 1,418 1,404
15,50 Ungern 1,420 1,383 1,324 1,357 1,353
15,47 Tyskland 1,417 1,404 1,396 1,392 1,391
14,76 Österrike 1,352 1,322 1,324 1,324 1,327
14,73 Italien 1,349 1,357 1,370 1,374 1,438
14,40 Frankrike 1,330 1,320 1,320 1,290 1,290
14,46 Slovenien 1,325 1,297 1,308 1,303 1,309
14,30 Irland 1,310 1,310 1,307 1,309 1,288
14,04 Sverige 1,286 1,217 1,181 1,213 1,239
13,97 Belgien 1,280 1,273 1,250 1,250 1,256
13,75 Holland 1,260 1,243 1,242 1,204 1,205
12,37 Danmark* 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 26 mar 19 mar 11 mar 10 mar 5 mar
Mars 1,380 1,385 1,376 1,365 1,390
April 1,419 1,422 1,409 1,395 1,430
Maj 1,493 1,482 1,455 1,444 1,505
Juni 1,520 1,520 1,491 1,483 1,533
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,535 1,515 1,500 1,500 1,540
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,480 1,480 1,470 1,465 1,500
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 mar
18 mar
11 mar
5 mar
Utbud
730
340
540
540
Sålda
730
530
540
540
Medelpris, euro
1,44
1,43
1,39
1,39
Lägst
1,44
1,43
1,37
1,39
Högst
1,45
1,44
1,40
1,40
Medelpris, skr
15,72
15,60
15,16
15,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,30 10,30 10,30 10,20
Dalsjöfors 58% - 10,00 8,00 6,00
Skövde 140- - 10,00 8,00 6,00
Dahlbergs 140- - 10,00 8,00 6,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,80
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
KLS 140- - 8,35 7,85 7,35
Ugglarps 140- - 8,35 7,85 7,35
Scan 140- - 8,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- - 8,00 6,00 6,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,15
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,15
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
10,22
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 6,80
19,14
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,12
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,54
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,09
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,33
ZNVG 56 % euro 1,13 1,10 1,09
Galtar
8,75
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 5,80

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
11,74
11,54
12,25
12,84
12,81
12,46
11,99
Dollar 8,04 8,11 8,85 9,06 9,00 8,70 8,35
Euro 10,92 10,91 11,30 11,43 11,43 10,96 10,80
Dansk 1,46 1,46 1,51 1,53 1,53 1,47 1,45
Norsk 1,24 1,24 1,27 1,28 1,29 1,24 1,23
Yen 8,20 8,49 9,19 9,11 9,19 9,31 9,27

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 13 v 12
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,50 19,00 18,50
SwedeHam, 23 kg - 18,60 18,10 17,60
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,00 18,75
SLP
SLP+ 23 kg - 19,25 19,00 19,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,25 19,00 18,75
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,25 18,00 17,75
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,25 19,00 18,75
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 496 496 484
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 516 516 501
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 466 466 466
Bis Plus 30 kg, marknad - 491 491 486
Bas 30 kg, beräknad - 432 432 432
Bas 30 kg, marknads - 457 457 452
Nyavvanda, 9 kg - 310 310 310
KRAV, 30 kg - 804 804 804
Scan Ekologisk - 761 761 761
Spotmarknaden        
30 kg4 600 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 3 v 2 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - 1 v 2 v 2 v
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans brist brist
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
251
Basis 7 kg 178 172 166 167 168
439
Basis 30 kg 309 301 292 293 294
258
SPF+Myc 7 kg 183 177 171 172 173
446
SPF+Myc 30 kg 314 306 297 298 299
264
SPF 7 kg 187 181 175 176 177
452
SPF 30 kg 318 310 301 302 303
792
Økologi 30 kg 549 543 531 531 531
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
578
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
643
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
600
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
22 mar Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr euro euro euro euro euro
521 EU, medelpris 47,73 47,15 46,27 46,25 44,98
-
778 Slovakien 71,37 69,60 66,19 65,36 65,36
758 Ungern 69,49 65,70 58,55 66,60 49,51
682 Italien 62,49 62,99 62,29 63,63 63,69
634 Tyskland 58,10 58,20 58,30 58,30 58,30
604 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
602 England 55,13 55,23 56,03 55,83 54,26
581 Tjeckien 53,25 52,44 50,88 52,91 35,44
571 Finland 52,34 52,47 52,76 52,40 51,87
554 Sverige 50,81 48,25 46,79 47,86 48,52
546 Belgien 50,00 49,00 49,00 48,50 48,50
484 Spanien 44,36 44,69 42,97 42,97 41,70
455 Polen 41,75 39,42 37,29 35,56 34,46
453 Holland 41,50 40,50 39,75 38,75 38,75
430 Luxemburg 39,40 39,60 39,60 39,60 42,50
430 Frankrike 39,40 39,00 39,00 38,20 37,40
409 Estland 37,50 38,07 38,95 37,58 37,58
382 Danmark* 35,02 34,09 34,09 34,63 34,63
349 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.