Senaste noteringsnytt
Swedish Meats hoppar av Svenska Djur
Förhandlingarna mellan Swedish Meats och Scan har strandat om att bilda Svenska Djur. Swedish Meats har därför valt att ta bort frågan från agendan.
Nu är det upp till Scan om det blir ett Svenska Djur. Mer /090406

Noteringsnivån klart på väg upp
Noteringarna i EU stiger varje vecka och medelpriset för alla EU-länder är nu 15,06 kr. Alla prognoser pekar på fortsatta höjningar.
Futuremarknaden i Hannover pekar på att det kommer fina höjningar den kommande månaden och att prisnivån ser bra ut ända till september.
G20-ländernas deklaration att man ska stärka ekonomierna i de svaga länderna i öst, är också ett gott tecken. Om ekonomierna i länderna i öst stärks och man får exportkrediter, då köper man fler levande grisar och mer griskött från västra EU, eftersom de är underförsörjda i öst. Då minskar tillgången på kött i västra EU, priserna höjs och noteringarna kan höjas i Sverige.
Scan, SLP och Nyhléns & Hugoson höjer med 20 öre v 15. Nyhléns & Hugosons ligger kvar med 20 öre över storebror Scan, efter den uppmärksammade höjningen v 14 (39 805 klick på Grisportalen den dagen).
Ginsten har förutskickat höjning av noteringen v 16.
Som jag nämnt tidigare har Danish Crowns vd sagt att det blir 3 - 4 höjningar under april och man börjar nästa vecka med 20 öre.
Suggorna fortsätter upp med med stora steg, vecka 15 med 1,90 hos KLS/Ugglarp till 10,25 kr. 4 slakterier har notering på 10 kr och över. Spotmarknaden höjer till 10,50 v 16.
Tyska suggpriset är inte satt när det här skrivs.
Dagsläget kan beskrivas med Ginstens ord: Temperaturen stiger både i luften och på grisköttmarknaden!
Jag hoppas till slut att du läste om den glada nyheten på Grisportalen, att antalet slaktade grisar i Sverige inte alls minskade 2008, utan ökade! Vi producerar således fortfarande över 3 milj grisar i landet. /LG 090403

Konsumenternas efterfrågan i EU sätter igång kötthandeln
Den här veckan går marknaden för slaktgrisar upp igen, vilket syns särskilt väl i nordvästra Europa. Danmark, Tyskland, Holland har fortsatt den uppåtgående trenden från förra veckan. Ett klart plus rapporteras från England också.
Antalet slaktgrisar som bjuds ut har minskat något och slakterierna köper ivrigt de volymer som bjuds ut. Konsumenternas efterfrågan har ökat tydligt och det syns på noteringarna, som stiger. I Danmark har noteringen lyfts av förbättrad export till tredje land.
Noteringarna är oförändrade i Spanien, Frankrike, Belgien och Österrike. Noteringen är även oförändrad i Sverige och den ökning som syns i tabellen beror på att svenska kronan stärkts. Den polska noteringen kunde inte klara den tidigare uppnådda nivån och gav efter med tydliga 6 cent.
Prognos: För veckan som kommer och som spänner över påsken, kommer att präglas av fortsatt stor efterfrågan på kött på hemmamarknaderna och därmed väntas oförändrade priser. ISSN /LG 090331

Nyhléns & Hugosons +30 öre v 14, övergav Scan-notering
Nyhléns & Hugosons höjde oväntat slaktgrisar 30 öre v 14 och lämnade sin koppling till Scan, som nu står ensamma med bottennoteringen.
-Jag kan inte försvara så låg notering längre, säger vd Mikael Hugoson. Marginalerna är bättre än så. Det går inte hem hos uppfödarna att sätta vinst framför anständig notering. Det är oro i uppfödarleden nu. Mer /LG 0900402

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor, färska skinkor handlas till svagt stigande priser och efterfrågan på råvaror för produktionen är oförändrad.
-På östmarknaderna är det fortfarande svalt, kopplat till devalveringseffekter och ändrat konsumentbeteende.
Vi har bra avsättning på svenska marknaden nu inför påsken och vi har därmed avsättning för en större andel på svenska marknaden. Tillförseln av grisar är något högre än planerad slakt, eftersom vi har en fyra dagars vecka. Noteringen höjs med 20 öre på slaktgris.
Tillgången på suggor är nu lägre än efterfrågan och vi höjer vår noteringen nästa vecka med 1 kr per kilo till 9,00 kr/kg.
Vecka 16 ändrar vi vår bäst betalda viktsgrupp för slaktgris till 75 - 96,9 kg.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -För suggor ser vi större efterfrågan. Vi ser också en positiv situation på marknaden för vissa detaljer framöver.
-Vi har sedan en tid balans mellan anmälningar och slakt, alltså inga överstående grisar. Det tog lite längre tid än tidigare år att få balans, dels därför att det var många fler helgdagar, men också för att vi samtidigt ökat vår totala tillförselvolym.
-Med respekt för gamla och nya leverantörer vi tecknat avtal med under hösten, har vi inte varit så aktiva på marknaden de tre första månaderna på året. Men med ökad kapacitet i produktionenoch inga överstående grisar, är vi nu beredda att inleda diskussioner med intresserade leverantörer till vår företagsgrupp.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi märker väldigt lite av påsken och vet inte riktigt varför. Tänkbar orsak kan vara att det inte varit några problem att sälja, utan mer ett problem att få varorna att räcka till.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det börjar röra sig på marknaden. Temperaturen stiger både i luften och på grisköttmarknaden.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans både i slakt och förmedling.
-Försäljningen är normal, men till påsken ökar försäljningen av värdedelar, som märks särskilt på nöt. Men även på gris märks ökad konsumtion av billigare produkter med högre halt fett.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs det både färska skinkor och övriga styckade detaljer till stigande prisnivå denna vecka. Den positiva trenden fortsätter alltså. Den har präglat marknadsbilden de senaste veckorna.
På engelska baconmarknaden sker handeln till svagt stigande prisnivå. De stigande priserna smittar också av sig på aprilkontrakten, som är ingångna till en höjd prisnivå i förhållande till marskontrakten.
För tredje land är det bättre handel med Ryssland, även om det ekonomiska klimatet i landet inte gör det möjligt, på kort sikt, att komma upp i de volymer vi känner från senaste året.
Japan visar stabil och god försäljning. Kontrakten med de flesta av de stora kunderna är på plats för april och de resterande förväntas vara klara inom kort. Den 1 april går startskottet till det nya räkenskapsåret och tillsammans med en konstaterad tillbakagång i importerat kött i februari månad, väntas dessa två förhållanden öka efterfrågan efter danska varor.
Australien efterfrågar oförändrade volymer och till fortsatt hög prisnivå. Slakten har fallit med ca 35 % i landet, vilket har drivit priserna på de inhemskt producerade produkterna i vädret. Detta är samtidigt till gunst för importerade produkter.
Kina kör vidare med oförminskad styrka, vilket betyder att det inte är någon uppbyggnad av lagren av de varor som säljs till Kina.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 3 april 2009
Senaste uppdatering gjord 6 april 16,05
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 15

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Spotmarknaden* 73-94,9 15,40 15,40 15,00 14,55
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a13,80 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,60 13,60 13,60 13,30
KLS 64-94,9 13,60 13,60 13,60 13,30
SLP 70-94,9 13,50 13,30 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,50 13,30 13,05 13,05
Scan 73-92,9 13,25 13,05 13,05 13,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,55 25,55 25,55 25,55
Scan Ekologisk 73-92,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 15 v 14 v 13
12,76 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 8,80 8,60 8,40
26,22 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,15 21,15 21,15
14,49 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
14,17 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,58 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
4 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
15,36 Tyskland 1,42 1,40 1,38 1,38 1,36
12,95 Frankrike - - 1,197 1,162 1,161
11,03 Belgien - - 1,020 1,00 0,98
10,98 Italien - - 1,015 1,015 1,020
31 mar jämförbara*
16,81 England - 1,554 1,511 1,524 1,552
16,25 Spanien - 1,502 1,502 1,502 1,487
14,68 Polen - - 1,357 1,414 1,304
15,95 Tjeckien - - - 1,475 1,393
14,81 Frankrike - 1,369 1,367 1,332 1,331
14,79 Irland - 1,367 1,348 1,348 1,348
14,39 Österrike - 1,330 1,330 1,330 1,300
14,56 Tyskland - 1,346 1,326 1,326 1,306
14,47 Holland - 1,338 1,319 1,309 1,280
14,10 Belgien - 1,304 1,304 1,279 1,255
13,69 Italien - 1,266 1,266 1,266 1,266
13,42 Danmark - 1,241 1,213 1,186 1,187
12,64 Sverige - 1,169 1,152 1,147 1,085
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
29 mar Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr euro euro euro euro euro
15,06 EU, medelpris 1,392 1,389 1,374 1,351 1,345
-
19,69 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,03 Bulgarien 1,759 1,759 1,759 1,759 1,763
18,43 Grekland 1,704 1,791 1,810 1,824 1,862
17,04 Litauen 1,575 1,551 1,543 1,493 1,493
16,77 Cypern 1,550 1,550 1,550 1,550 1,570
16,77 Portugal 1,550 1,550 1,540 1,510 1,470
16,50 Lettland 1,525 1,481 1,417 1,408 1,397
16,41 England 1,517 1,493 1,505 1,542 1,533
16,23 Tjeckien 1,500 1,491 1,441 1,368 1,301
16,10 Spanien 1,488 1,489 1,472 1,398 1,398
15,89 Rumänien 1,469 1,454 1,460 1,465 1,493
15,82 Slovakien 1,463 1,438 1,409 1,386 1,373
15,80 Estland 1,461 1,457 1,472 1,460 1,538
15,74 Finland 1,455 1,472 1,474 1,494 1,507
15,52 Luxemburg 1,435 1,422 1,412 1,418 1,418
15,45 Tyskland 1,428 1,417 1,404 1,396 1,392
15,36 Ungern 1,420 1,420 1,383 1,324 1,357
15,34 Polen 1,418 1,443 1,392 1,332 1,323
14,70 Italien 1,359 1,349 1,357 1,370 1,374
14,69 Österrike 1,358 1,352 1,322 1,324 1,324
14,41 Slovenien 1,332 1,325 1,297 1,308 1,303
14,39 Frankrike 1,330 1,330 1,320 1,320 1,290
14,17 Irland 1,310 1,310 1,310 1,307 1,309
14,02 Belgien 1,296 1,280 1,273 1,250 1,250
13,94 Sverige 1,289 1,286 1,217 1,181 1,213
13,66 Holland 1,263 1,260 1,243 1,242 1,204
12,39 Danmark* 1,146 1,133 1,133 1,133 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 mar 26 mar 19 mar 11 mar 10 mar
April 1,440 1,419 1,422 1,409 1,395
Maj 1,525 1,493 1,482 1,455 1,444
Juni 1,540 1,520 1,520 1,491 1,483
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,558 1,535 1,515 1,500 1,500
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,497 1,480 1,480 1,470 1,465
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 mar
18 mar
11 mar
5 mar
Utbud
730
340
540
540
Sålda
730
530
540
540
Medelpris, euro
1,44
1,43
1,39
1,39
Lägst
1,44
1,43
1,37
1,39
Högst
1,45
1,44
1,40
1,40
Medelpris, skr
15,58
15,60
15,16
15,70

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,50 10,30 10,30 10,30
KLS 140- - 10,25 8,35 7,85
Ugglarps 140- - 10,25 8,35 7,85
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 8,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 8,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 8,00
SLP 140,1 kg- - 9,00 8,00 6,00
Scan 140- - 9,00 8,00 6,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 6,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
10,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,00 7,00
19,14
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,08
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,49
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,03
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,22
ZNVG 56 % euro 1,13 1,13 1,10
Galtar
9,13
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,00 6,00

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund
11,87
11,74
11,54
12,25
12,84
12,81
12,46
Dollar 8,14 8,04 8,11 8,85 9,06 9,00 8,70
Euro 10,82 10,92 10,91 11,30 11,43 11,43 10,96
Dansk 1,45 1,46 1,46 1,51 1,53 1,53 1,47
Norsk 1,22 1,24 1,24 1,27 1,28 1,29 1,24
Yen 8,25 8,20 8,49 9,19 9,11 9,19 9,31
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 16 v 15 v 14 v 13
SLP
SLP+ 23 kg - 19,65 19,25 19,00
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,50 19,50 19,00
SwedeHam, 23 kg - 18,60 18,60 18,10
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,50 19,00
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,25 19,25 19,00
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,25 18,25 18,00
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,25 19,25 19,00
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st - -
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 502 496 496
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 522 516 516
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 475 466 466
Bis Plus 30 kg, marknad - 500 491 491
Bas 30 kg, beräknad - 441 432 432
Bas 30 kg, marknads - 466 457 457
Nyavvanda, 9 kg - 316 310 310
KRAV, 30 kg - 813 804 804
Scan Ekologisk - 770 761 761
Spotmarknaden        
30 kg4 620 600 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans 1 v 2 v
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans brist
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
272
Basis 7 kg 188 178 172 166 167
466
Basis 30 kg 322 309 301 292 293
279
SPF+Myc 7 kg 193 183 177 171 172
474
SPF+Myc 30 kg 327 314 306 297 298
285
SPF 7 kg 197 187 181 175 176
479
SPF 30 kg 331 318 310 301 302
803
Økologi 30 kg 554 549 543 531 531
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos - 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
573
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
638
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
595
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
29 mar Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr euro euro euro euro euro
514 EU, medelpris 47,53 47,73 47,15 46,27 46,25
-
772 Slovakien 71,37 71,37 69,60 66,19 65,36
751 Ungern 69,49 69,49 65,70 58,55 66,60
676 Italien 62,49 62,49 62,99 62,29 63,63
628 Tyskland 58,10 58,10 58,20 58,30 58,30
598 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
596 England 55,13 55,13 55,23 56,03 55,83
576 Tjeckien 53,25 53,25 52,44 50,88 52,91
566 Finland 52,34 52,34 52,47 52,76 52,40
549 Sverige 50,81 50,81 48,25 46,79 47,86
540 Belgien 50,00 50,00 49,00 49,00 48,50
479 Spanien 44,36 44,36 44,69 42,97 42,97
451 Polen 41,75 41,75 39,42 37,29 35,56
449 Holland 41,50 41,50 40,50 39,75 38,75
426 Luxemburg 39,40 39,40 39,60 39,60 39,60
426 Frankrike 39,40 39,40 39,00 39,00 38,20
405 Estland 37,50 37,50 38,07 38,95 37,58
378 Danmark* 35,02 35,02 34,09 34,09 34,63
346 Portugal 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.