Senaste noteringsnytt
Stilla veckan för grispriserna
Det borde börja spritta i både armar och ben på inköpare av griskött, när vädret är så vackert som det är på min horisont i dag. Här är karrén i kylen, grillen på altanen och vi är alla fulla av förväntan när det är så nära till vårens första grillglöd.
Men på noteringsfronten är det stilla veckan, förhoppningsvis lugnet före stormen. Tyskland oändrat, Sverige internationellt sett katastrofalt låg och oändrad notering, Finland oändrat. På spotmarknaden sänks priset 20 öre.
Vi får dock glädjas åt en notering som är högre än i fjol och lägre foderkostnader. Men vad hälper det när andra i Europa får mer. Internationellt sett är svensk notering låg.
Danskarna svarar dock för påskglädjen, som du kan läsa nedan.
Som helgens påskläsning vill jag rekommendera tabellen över jämförbara noteringar i ett antal EU-länder. Som synes ligger Sverige på den absoluta jumboplatsen, vilket ger alla Sveriges grisuppfödare anledning till att vara besvikna. Vi har mycket att ta igen. Danmark klättrar uppåt och får ännu bättre jämförbart pris nästa vecka. Det är bl a exporten österut som hjälper upp dansk notering.
OK, priserna är i euro i de tabeller du kan jämföra priserna i och vi har en svag valuta. Det är en bidragande orsak till den skamliga placeringen, men det ödet delar vi med England, som ligger i toppen på listan, med Polen, som har en ännu mer värdelös valuta, och med Tjeckien, m fl. Det är inte här vi ska söka hela sanningen om den dåliga svenska noteringen.
Titta sedan på tabellen över faktiskt utbetalda pengar för slaktgrisar. Där ligger Sverige före Danmark, men det gäller vecka 14 och för noteringarna är vi i vecka 16, med två danska höjningar x 30 svenska öre och en Scan-höjning á 20 öre emellan. Dessutom ska danska efterlikviden räknas in, kanske 80 öre.
I båda tabellerna måste hänsyn tas till dåliga kronkursen, men en del av skillnaderna vid jämförelse av notering och faktisk betalning beror på de stora tillägg över notering vissa producenter har (i vissa fall omkring 3 kr, som vi berättat om många gånger tidigare).
Hur man än vrider på siffrorna i tabellen, är det bara att konstatera att svenska betalningen är oanständigt låg för ett land med förutsättningar som bättre än de flesta länder, tack vare bl a låga kronkursen. Hur har det varit om vi haft samma värde på valutan som EU-länder i övrigt?!!
I dag frågade jag de finska slakterierna varför deras notering är nästan hälften av de svenska för suggor. Svaret är att det är vad marknaden betalar för suggkött. Finska noteringen är vid fria vikter, men frågan är om inte suggorna borde gå att exportera till bättre priser?
Om du efter det här funderar över alla konstigheter med priset på grisar, så vill jag bara berätta att du kan sälja slaktgrisar till finskt slakteri för ett pris runt 17,20 kr. Det är bättre betalt än vid det bästa slakteri i Sverige, och i Tyskland, och är kanske ett mått på vad en finsk grisuppfödare som är bra förhandlare kan få utöver sin notering. Så Scan-notering + 3 kr är inget som är unikt för Sverige.
Titta även på EUs medelpriser. Det är en intressant svit höjningar som påbörjats!
Det mesta är ojämnlikt här i världen, inte bra bonusar, utan även betalningen för grisar! /LG 090409

Glad Påsk!

16,03 skr snittpriset vid tyska internetauktionen
Priset på slaktgrisar vid tyska internetauktionen igår steg 3 cent till 1,47 euro, 16,03 skr. Det är en tydlig höjning, som väntas följas av höjd grisnotering inom kort. /LG 090409

Dansk notering upp 20 øre för tredje veckan i rad
Det ser ut som om Danish Crowns vd tänker hålla sitt löfte. För andra gången i april höjs danska grispriset 20 öre och han lovade 3- 4 gånger. De tre senaste veckorna har danska noteringen höjts 60 øre, dryga 85 öre. Danska noteringen är nu 13,03 skr.
Hur mycket har vi höjt i Sverige? Om inte Scan höjer den här veckan, kan danskarna gå om Scan vid nästa höjning!
Danskarnas internationella problem vid försäljning av griskött är inte något som gäller för Scan. Därför är Scans notering omotiverat låg, internationellt sett. /LG 090408

Boom i påskhandeln driver priserna
Som resultat av livlig handel inför påsken, utvecklas den europeiska köttmarknaden på ett positivt sätt. Många noteringar stiger från varierande nivå. Med påsken snart här, boomar konsumenternas köplust.
Ovanpå detta har grillarna tänts här och där, t ex på holländska campingplatser, enligt rapporter. Belgien rapporterar tydlig prisförbättring, med ett plus på noteringen med 4 cent efter senaste veckornas stagnation och därmed behov att hämta in. Prisstegringen i England skylls enbart på förbättrad kurs på pundet.
Tyska noteringen steg med moderata 2 cent och höjningen följdes i Holland. Därmed ligger franska, tyska och holländska noteringarna nära varandra igen. Danmark fortsatte höja, med 2,7 cent. Spanien kunde behålla sin position i toppskiktet av tabellen. Polska priset föll åter, räknat i euro, p g a försvagning av valutan.
Prognos: Under påsken blir det färre slaktdagar. Men det har slaktats undan bra före helgerna och efterfrågan på griskött är god, så helgerna väntas inte bli problem för prisbilden. Noteringarna väntas vara stabila över påskhelgen. ISN /LG 090408

Swedish Meats hoppar av Svenska Djur
Förhandlingarna mellan Swedish Meats och Scan har strandat om att bilda Svenska Djur. Swedish Meats har därför valt att ta bort frågan från agendan.
Nu är det upp till Scan om det blir ett Svenska Djur. Mer /090406

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan
Inom EU följer efterfrågan i stort sett samma trend som tidigare veckor. Färska skinkor och produktionsråvaror handlas till oförändrade priser. På östmarknaderna är det fortfarande svalt, kopplat till devalveringseffekter och ändrat beteende hos konsumenterna.
Vi har bra mycket bättre avsättning på svenska marknaden nu inför påsken. Vi har därmed avsättning för i stort sett allt på svenska marknaden. Tillförseln av grisar följer prognos.
Vecka 16 ändrar vi vår bäst betalda viktsgrupp för slaktgris till 75 - 96,9 kg. Noteringen för slaktgris är oförändrad.

KLS/Ugglarp
Jan-Erik Johansson -Bra försäljning och stor efterfrågan på detaljer inför påsken. Vi får hoppas att vi får behålla det fina vädret och därmed en fortsatt bra försäljning kommande veckor.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vi har balans på både slakt och för smågrisar.
-Det börjar märkas att solen lyser när kunderna beställer kött. Grillvarorna kommer med i beställningarna. Nästa vecka blir en bra vecka med återfyllnad av diskarna efter helgen.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en någorlunda bra vecka, bra efterfrågan. Det är balans i slakten.

Nyhléns & Hugoson
Mikael Hugoson: -Handeln inför påsken har gått bra, men vi har ingen efterfrågan på grillvaror, då vi fortfarande har mycket snö och långt kvar till grillsäsongen. Grillkorv säljs dock bl a till de många som åker ut i naturen, för att t ex pimpla fisk.
-Vi säljer mer än vanligt av billiga sortimentet och något mindre av dyra, men inte så mycket som sägs i allmänna diskussionen. Det är en ganska marginell förskjutning.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit riktigt bra, med stor efterfrågan på många varor, inte minst skinka.
-Det blir någon slaktkö p g a den korta veckan, men vi slaktar även annandagen, dels för att ta igen de missade dagarna v 15, dels för att vi har stor efterfrågan.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Veckan före påsk har handeln varit livlig, med fler finare köttdetaljer i varukorgarna, men även korv, som hör våren och de första grilltillfällena till.
-Vi har ingen statistik tillgänglig, men våra känselspröt ute på marknaden visar att konsumtion av billigare köttvaror ökat, men att det mest gått ut över nötkött. De som annars handlar nöt har gått över till mer gris. Folk äter också mindre på restaurang och lager mer mat i hemmen. Det är en helt klar konsumtionsändring.
-Vi kan se det positiva i att det nu är lättare att få ut bättre betalt för sidfläsk och andra billigare produkter.
-Suggpriserna ligger still i Finland medan de stiger i andra länder, men det är vad vi får ut av marknaden. Att inte suggköttet försvinner ut över gränsen till Sverige kan bero på att svenska kronan är svag.
-Påsken är början till en ny säsong för grisköttet, som vi nu väntar oss mycket av. Jag tillönskar alla @-GRIS läsare en Glad och trygg Påsk!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans i både slakt och i förmedlingen av smågrisar.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs både färsk skinka och andra detaljer på oförändrad prisnivå. Handeln med karré har kommit igång så smått, tack vare det bättre vädret.
Till engelska baconmarknaden är det stabil avsättning till oändrad prisnivå.
För framändar är det fortsatt svag marknad, men även här har vi sett stigande prisnivå senaste veckorna.
Handeln med östra Europa förbättras, men det är fortfarande stora problem med kundernas ekonomi och därmed även storleken på de kreditförsäkringar vi kan uppnå. I Ryssland är aktiviteten stigande.
Om 14 dagar är den ryska påsken över och kunderna börjar att se framåt.
För tredje land är avsättningen oförändrad.
Den kinesiska marknaden är oförändrad, med stabila priser, som vi förväntar ska gälla över sommaren. Utvecklingen här stärks av att lagersituationen i Kina är relativt låg p g a restriktioner för import från Hong Kong och Vietnam.
Japan kör oförändrat bra.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 9 april 2009
Senaste uppdatering gjord 14 april 16,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 16

Partipriset
Partipriset steg v 12 med 20 öre.

Uthyres
Integrerad grisproduktion med 60 suggor,
stallar byggda -98 och -07, uthyres i Blekinge
Svar till gris@agrar.se eller 070-663 60 90, f v b

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Spotmarknaden* 73-94,9 15,20 15,40 15,40 15,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 14,45 14,45 14,45 14,45
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Skövde Slakteri 72-96,9 a14,00 a14,00 a14,00 a13,80
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 14,10 14,10 14,10 14,10
Ugglarps Slakteri 70-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
KLS 64-94,9 13,60 13,60 13,60 13,60
SLP 70-96,9 13,50 13,50 13,30 13,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 13,50 13,50 13,30 13,05
Scan 75-96,9 13,25 13,25 13,05 13,05
-
Eko-grisar
Scan Krav 73-92,9 25,55 25,55 25,55 25,55
Scan Ekologisk 73-92,9 24,55 24,55 24,55 24,55
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Prisskala där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet.

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 16 v 15 v 14
13,05 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 9,00 8,80 8,60
26,22 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,15 21,15 21,15
14,61 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,34 1,34 1,34
14,29 Österbottens 79 – 96 euro 1,31 1,31 1,31
15,71 Snellman 80–101 euro 1,44 1,44 1,44
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantipriser f n.


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
9 apr Landsnotering euro euro euro euro euro
15,49 Tyskland 1,42 1,42 1,40 1,38 1,38
13,05 Frankrike - - 1,197 1,197 1,162
11,12 Belgien - - 1,020 1,020 1,00
11,07 Italien - - 1,015 1,015 1,015
7 apr jämförbara*
17,31 England - 1,587 1,554 1,511 1,524
16,38 Spanien - 1,502 1,502 1,502 1,502
14,45 Polen - - 1,325 1,357 1,414
16,25 Tjeckien - - - 1,490 1,475
14,94 Frankrike - 1,370 1,369 1,367 1,332
14,91 Irland - 1,367 1,367 1,348 1,348
14,72 Österrike - 1,350 1,330 1,330 1,330
14,90 Tyskland - 1,366 1,346 1,326 1,326
14,80 Holland - 1,357 1,338 1,319 1,309
14,63 Belgien - 1,341 1,304 1,304 1,279
13,81 Italien - 1,266 1,266 1,266 1,266
13,83 Danmark - 1,268 1,241 1,213 1,186
13,10 Sverige - 1,201 1,169 1,152 1,147
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
5 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
15,37 EU, medelpris 1,409 1,392 1,389 1,374 1,351
-
19,85 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
19,13 Bulgarien 1,754 1,759 1,759 1,759 1,759
17,88 Grekland 1,639 1,704 1,791 1,810 1,824
17,48 Litauen 1,603 1,575 1,551 1,543 1,493
16,91 Cypern 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
16,91 Portugal 1,550 1,550 1,550 1,540 1,510
16,84 England 1,544 1,517 1,493 1,505 1,542
16,74 Lettland 1,535 1,525 1,481 1,417 1,408
16,62 Tjeckien 1,524 1,500 1,491 1,441 1,368
16,28 Estland 1,493 1,461 1,457 1,472 1,460
16,26 Rumänien 1,491 1,469 1,454 1,460 1,465
16,21 Slovakien 1,488 1,463 1,438 1,409 1,386
16,22 Spanien 1,487 1,488 1,489 1,472 1,398
15,95 Finland 1,462 1,455 1,472 1,474 1,494
15,80 Tyskland 1,449 1,428 1,417 1,404 1,396
15,76 Luxemburg 1,445 1,435 1,422 1,412 1,418
15,68 Ungern 1,438 1,420 1,420 1,383 1,324
15,60 Polen 1,430 1,418 1,443 1,392 1,332
15,19 Italien 1,393 1,359 1,349 1,357 1,370
14,80 Österrike 1,357 1,358 1,352 1,322 1,324
14,83 Frankrike 1,360 1,330 1,330 1,320 1,320
14,43 Belgien 1,323 1,296 1,280 1,273 1,250
14,42 Slovenien 1,322 1,332 1,325 1,297 1,308
14,30 Irland 1,311 1,310 1,310 1,310 1,307
14,16 Sverige 1,298 1,289 1,286 1,217 1,181
13,99 Holland 1,283 1,263 1,260 1,243 1,242
12,83 Danmark* 1,176 1,146 1,133 1,133 1,133
De fem största slakterierna i varje land rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 mar 26 mar 19 mar 11 mar 10 mar
April 1,440 1,419 1,422 1,409 1,395
Maj 1,525 1,493 1,482 1,455 1,444
Juni 1,540 1,520 1,520 1,491 1,483
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep 1,558 1,535 1,515 1,500 1,500
Okt - - - - -
Nov - - - - -
Dec 1,497 1,480 1,480 1,470 1,465
Jan - - - - -
Feb - - - - -
Mars - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 apr
25 mar
18 mar
11 mar
Utbud
730
730
340
540
Sålda
730
730
530
540
Medelpris, euro
1,47
1,44
1,43
1,39
Lägst
1,46
1,44
1,43
1,37
Högst
1,47
1,45
1,44
1,40
Medelpris, skr
16,03
15,58
15,60
15,16

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Spotmarknaden Fri vikt & klass* 10,25 10,50 10,30 10,30
KLS 140- - 10,25 10,25 8,35
Ugglarps 140- - 10,25 10,25 8,35
Dalsjöfors 58% - 10,00 10,00 10,00
Dahlbergs 140- - 10,00 10,00 10,00
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 9,80 9,80 9,80
Skövde 140- - 9,50 9,50 9,50
SLP 140,1 kg- - 9,00 9,00 8,00
Scan 140- - 9,00 9,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- - 8,80 8,80 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- - 8,00 8,00 8,00
Galtar
Göran Eriksson Fri vikt & klass** - 6,30 6,30 6,30
KLS oflådd - 4,65 4,65 4,65
Ugglarp flådd - 4,65 4,65 4,65
SLP oflådd - 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd - 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd - 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd - 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd - 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby ** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
10,58
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,00
19,14
Nortura Fri vikt nkr 15,44 15,44 15,44
Finland
5,12
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,54
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
7,09
Snellmans Klass E euro 0,65 0,65 0,65
Tyskland
12,22
ZNVG 56 % euro 1,13 1,13 1,13
Galtar
9,13
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,30 6,00

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
12,08
11,87
11,74
11,54
12,25
12,84
12,81
Dollar 8,19 8,14 8,04 8,11 8,85 9,06 9,00
Euro 10,91 10,82 10,92 10,91 11,30 11,43 11,43
Dansk 1,46 1,45 1,46 1,46 1,51 1,53 1,53
Norsk 1,23 1,22 1,24 1,24 1,27 1,28 1,29
Yen 8,17 8,25 8,20 8,49 9,19 9,11 9,19
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 17 v 16 v 15 v 14
SLP
SLP+ 23 kg - 19,65 19,65 19,25
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
SwedeHam, 23 kg - 18,60 18,60 18,60
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Ugglarps Slakteri
Särklass, 23 kg - 19,50 19,25 19,25
Ugglarpsgrisen, 23 kg - 18,50 18,25 18,25
KLS
KLS Smågris, 23 kg - 19,50 19,25 19,25
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,00 19,00 19,00
Dito PMWS-vaccinerade - + 12 st + 12 st -
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris Bas, 30 kg - 502 502 496
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 522 522 516
Scan
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 475 475 466
Bis Plus 30 kg, marknad - 500 500 491
Bas 30 kg, beräknad - 441 441 432
Bas 30 kg, marknads - 466 466 457
Nyavvanda, 9 kg - 316 316 310
KRAV, 30 kg - 813 813 804
Scan Ekologisk - 770 770 761
Spotmarknaden        
30 kg4 630 620 600 600
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 3 v 3 v 3 v
Ugglarps Slakteri - balans balans balans
KLS - balans balans balans
Skövde Slakteri - 1 000 brist brist
SLP - brist - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans 1 v
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
272
Basis 7 kg 195 188 178 172 166
466
Basis 30 kg 330 322 309 301 292
279
SPF+Myc 7 kg 200 193 183 177 171
474
SPF+Myc 30 kg 335 327 314 306 297
285
SPF 7 kg 204 197 187 181 175
479
SPF 30 kg 339 331 318 310 301
803
Økologi 30 kg 561 554 549 543 531
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
744
25-kilos 600 600 600 600 600
LSO (HK) euro euro euro euro euro
578
25-kg, Priimuus 53 53 53 53 53
Snellmans
643
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
600
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
5 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
516 EU, medelpris 47,32 47,53 47,73 47,15 46,27
-
752 Ungern 68,93 69,49 69,49 65,70 58,55
731 Slovakien 67,01 71,37 71,37 69,60 66,19
677 Italien 62,10 62,49 62,49 62,99 62,29
634 Tyskland 58,20 58,10 58,10 58,20 58,30
627 England 57,52 55,13 55,13 55,23 56,03
603 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
573 Finland 52,54 52,34 52,34 52,47 52,76
563 Sverige 51,62 50,81 50,81 48,25 46,79
545 Belgien 50,00 50,00 50,00 49,00 49,00
539 Tjeckien 49,48 53,25 53,25 52,44 50,88
458 Spanien 42,06 44,36 44,36 44,69 42,97
452 Polen 41,52 41,75 41,75 39,42 37,29
452 Holland 41,50 41,50 41,50 40,50 39,75
451 Luxemburg 41,40 39,40 39,40 39,60 39,60
425 Frankrike 39,00 39,40 39,40 39,00 39,00
421 Estland 38,65 37,50 37,50 38,07 38,95
392 Danmark* 35,98 35,02 35,02 34,09 34,09
360 Portugal 33,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.