Senaste nytt om priser
Ingen bra start på det nya grisåret
Nya året började med baksmälla, skriver ISN om den europeiska grismarknaden. Det kan man lugnt säga, och tillnyktringen ser ut att dröja. Egentligen borde vi se en stabil uppgång av grispriset i EU, med tanke på att grispriset i USA når historiskt hög nivå. USA och EU möts på marknaderna före export och då stäms priserna av, men detta ser vi inget av just nu. I stället är det slagsmålet mellan slakterier och grisproducenter i Tyskland, som syns styra EUs prisbild.
När tyska grispriset publicerades 23 december, sa man från de tyska slakteriernas sida att priset var för högt och man ville betala ca 6 cent mindre. Flera slakterier gjorde det samtidigt och hade liknande motiv och de irriterade producenterna utgick från att slakterierna kommit överens om den ensidiga sänkningen på ett kartelliknande sätt. När helgdagarna medverkade till att det byggdes upp ett överskott på marknaden, tvingades även producenternas organisationer anta ett lägre pris, som veckan därpå, vecka 1, blev 1,35 €. Det priset behålls v 2.
Den här stora sänkningen visar än en gång att slakterierna kan manövrera ut producenterna och diktera priset, när tillfälle ges.
Sedan kom dioxinskandalen i Tyskland. Det är ännu ganska oklart hur konsumenterna reagerat och därmed hur skandalen påverkar grispriset. I första hand är det kycklingproduktionen som drabbats och har det största antalet stängda besättningar. Men det finns även grisgårdar som fått del av det förgiftade fodret och är avstängda.
Sverige importerar mycket kött och även från Tyskland. Än så länge finns inga uppgifter om att griskött från de avstängda gårdarna nått Sverige, men å andra sidan kan man fråga sig om man verkligen kan veta detta. Det importeras inte endast råvara till svenska charkfabriker, utan även en hel del färdigberedda produkter.
Skandalen har lett till att det finns svenska slakterier som fått nya förfrågningar, som kan sättas i samband med försiktighet att importera tyskt kött.
I Finland införde vid årsskiftet HKScan ett nytt sortiment griskött, från rybsgrisen. Rybsgrisen är ett koncept, där grisarna utfodras med växtoljor som ger grisköttet högre halt fleromättade fettsyror, omega 3. Det anses nyttigare och håller nere frekvensen kroniska sjukdomar.
Vid årsskiftet tog Scan bort det särskilda avdraget för icke integrerade besättningar. Vid årsskiftet försvann även sortimentet nyavvanda smågrisar. Priset på Kravgrisar och ekologiska grisar kommer inte heller att synas i prislistorna i fortsättningen.
De flesta svenska slakterier fortsätter sänkningen av priset på slaktgrisar v 2. Även här kan vi tala om baksmälla. Ginsten tycks dock ha klarat nya året bäst, med ett grispris 14 kr, alltså en hel krona över närmaste konkurrent. Skövdes avtalsleverantörer, vilket är de flesta, har ett garantipris 65 öre över grundpriset, alltså 13,65, och får ett bättre avräkningspris även v 2. /LG 110107

Nya grisåret i EU började med baksmälla
Det nya året började med att prisbarometern visade nedåtgående trend på grismarknaden. Många europeiska länder korrigerade sina priser klart nedåt. Tyskland med sina 13 cent visade skarpaste sänkningen och fick det näst lägsta grispriset bland de fem EU-länder som producerar flest grisar. Därmed utövar också Tyskland hård press på sina grannländer, som inte kunde motstå det hårda trycket. Även Österrike, Belgien och Holland fick därmed sina priser i fritt fall, med mellan 8 och 11 cent. Överallt i Europa tar grisuppfödarna emot prissänkningarna med förskräckelse, samtidigt som foderkostnaderna stiger. Europas grisuppfödare är chockade över de tyska slakteriernas handlingssätt.
I en del länder rör sig dock grispriserna inte alls, eller endast lite. Höjningen av det danska grispriset förklaras med att efterbetalningen steg, medan grundpriset i verkligheten låg stilla.
Tendens på den tyska marknaden: Prisbilden dras fortfarande med kopparslagare efter nyårets baksmälla, varför någon fundamental förbättring av priset inte lär vara att vänta. Eftersläpningen i utbudet, som ackumulerats tills nu, kommer att säljas under veckan. Det är därför inte heller sänkningar att vänta. ISN 110107
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Ny säsong, nya utmaningar!
Vi har skrivit många kontrakt de sista veckorna och vi hälsar nya såväl som befintliga leverantörer välkomna till oss på SLS.
På marknaden finns en säsongsmässigt god tillgång på djur och vi har lite överstående grisar. Vi beräknar åter vara i balans under januari månad.
Produktionen hos Scan följer plan och avslutningen på året har gått bra försäljningsmässigt. Priserna på griskött fortsätter att pressas till följd av en stark svensk valuta som ger billig import. Skinkan är svår att avsätta på den svenska marknaden och exporten har börjat.
Noteringen: Gris -50 öre. Sugga -50 öre.

KLS Ugglarps
Vår avsättning är normal för årstiden, dock faller prisnivån på gris på den internationella marknaden och det i kombination med den starka svenska kronan innebär att vår exportaffär försämras.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är ingen riktig rusch på försäljningen den här tiden, men det säljs efter beräkningarna.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Sänkta priserna speglar marknaden, det går inte att göra något åt. Det är flera orsaker, bl a det som kan sammanfattas med januari och valutan.
-Vi har fått en del förfrågningar som kan härledas till tyska dioxonskandalen. Vi får se vad detta kan mynna ut i.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har präglats av helglugn, som vanligt när julhelgen passerat. Det säljs inte mycket julskinka nu. Mycket griskött går till frysen.
-Trettondagshelgen är traditionellt en nöthelg, när man ätit griskött en lång tid.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Grispriset i USA börjar närma sig högsta nivån nånsin, vilket man väl knappast kan säga om EU. Man kan ju fråga sig varför exporten ut ur EU inte är högre? Vi hade verkligen behövt minska utbudet…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Priset på slaktgrisar sänks 3 cent. Efter nyår är det traditionellt sämre efterfrågan. Dessutom är den europeiska marknaden svagare.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Prisnivån på nya rybsgrisarna är oförändrad, men ett nytt 3 cent lägre pris införs på övriga grisar.
-Det är viss obalans, dvs överskott på både smågrisar och slaktgrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är mycket instabila denna vecka. De tyska slakteriernas överreaktion på situationen har slagit botten ur marknaden och samtliga kunder har bromsat upp - även i England, som annars inte har stora inköp av tyska produkter.
Just nu betyder detta ett fall för spotpriserna. Kunder som har kontrakt försöker få ned volymerna. Detta bidrar till att framkalla denna instabila situation.
Utöver detta kommer historien med dioxin i det tyska grisfodret. I första omgången är den koncentrerad till kycklingfoder, men det är ännu osäkert om vi får en smittande effekt på grisköttet.
Den underliggande trenden är att julen nu är över. Kunderna ska fylla upp sina lager och därför borde det normalt sett vara god försäljning. Huruvida vi blott ser en periodförskjutning och försäljningen i stället kommer i slutet på januari, eller om försäljningen helt går förlorad, är ännu för tidigt att säga.
På tredje lands marknader är situationen oförändrad. Kina, Ryssland och Japan ligger på oförändrad nivå, men nu har de ryska kunderna fått sina licenser och vi förväntar därför en ökningen av försäljningen till denna marknad under loppet av januari.

Sveriges Grisföretagare
Annika Bergman:-Efter de senaste prissänkningarna har Sveriges Grisföretagare fått många frågor om sänkningens storlek är rimlig – speciellt eftersom vi har visat att det färska köttet som säljs till konsument endast utgör 23 % av slaktkroppen. Det är inte vår uppgift att försvara slakterierna, men det kan våra på sin plats att förklara siffrorna.
De 23 % är ett medel över året där julen ligger över, medan andra halvan av januari samt februari/mars ligger under. Skinkan utgör ca 18 % av slaktkroppen och betalas i julen som en förädlad detalj, medan den efter jul betalas som en industriråvara. Skillnaden mellan dessa är ca 10 kr/kg – vilket betyder att grisen som helhet betalas 1,80 kr/kg sämre.
Utöver detta tillkommer en lägre efterfrågan på framförallt karré och bog och därmed en sämre betalning på även dessa produkter.
Prissänkningen kan alltså förklaras. Detta ändrar dock inte det faktum att lönsamhet kan uppnås på 2 sätt – höga intäkter, eller låga kostnader. Speciellt på kostnadssidan har Sverige problem att hänga med, både i primärproduktionen som i industrin.

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 7 januari 2011
Senaste uppdatering gjord 11 januari 15,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 2

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 13,00 13,25 13,75 13,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 13,00 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,00 13,20 13,20 13,60
Skövde Slakteri 72-96,9 13,00 13,20 13,20 14,50
Spotmarknaden Sva 73-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Dalsjöfors Grund 75-96,9 12,50 13,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,20 12,40 12,40 12,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,70 12,20 12,20 12,20
Scan 75-96,9 11,20 11,70 11,70 11,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 - -
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - 24,20 24,20
Scan Ekologisk 75-96,9 - - 23,20 23,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 2 v 1 v 52
10,71 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,00 9,20 9,20
22,95 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,59 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,32 LSO 75 – 96,5b euro 1,27 1,30 1,30
11,86 Österbottens 78 – 96 euro 1,33 1,36 1,27
12,66 Snellman 80–101 euro 1,42 1,42 1,39
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade.
Skövde Slakteri med avtal t o m v 2 + 65 öre


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
7 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,04 Tyskland 1,35 1,35 1,48 1,48 1,48
5 jan jämförbara**
13,46 England - 1,509 1,529 1,513 1,540
12,75 Italien - 1,430 1,430 1,430 1,430
12,30 Spanien - 1,379 1,379 1,379 1,374
12,20 Danmark - 1,368 1,325 1,326 1,325
12,05 Frankrike - 1,351 1,354 1,323 1,310
11,88 Tjeckien - - - 1,332 1,334
11,79 Polen - - - 1,322 1,316
11,56 Tyskland - 1,296 1,426 1,426 1,426
11,35 Belgien - 1,273 1,384 1,384 1,384
11,12 Irland - - 1,247 1,247 1,247
11,01 Holland - 1,235 1,350 1,350 1,340
11,90 Österrike - 1,222 1,325 1,325 1,325
10,74 Sverige - 1,205 1,202 1,198 1,277
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,58 EU, medelpris 1,400 1,387 1,377 1,376 1,375
-
16,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,730 1,730 1,740 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,718 1,710 1,710 1,693 1,686
15,13 Grekland 1,683 1,683 1,655 1,657 1,655
14,40 Sverige 1,602 1,596 1,654 1,626 1,607
14,18 England 1,578 1,578 1,571 1,562 1,555
14,04 Luxemburg 1,562 1,510 1,510 1,494 1,501
13,77 Lettland 1,532 1,475 1,458 1,461 1,469
13,64 Tyskland 1,518 1,496 1,469 1,456 1,450
13,61 Rumänien 1,515 1,520 1,514 1,525 1,541
13,50 Italien 1,502 1,513 1,522 1,529 1,531
13,19 Finland 1,468 1,470 1,464 1,459 1,469
13,08 Slovakien 1,455 1,434 1,446 1,436 1,436
13,04 Slovenien 1,451 1,409 1,395 1,389 1,393
13,03 Portugal 1,450 1,440 1,440 1,460 1,460
12,99 Litauen 1,445 1,438 1,440 1,406 1,386
12,81 Estland 1,428 1,438 1,433 1,423 1,413
12,64 Österrike 1,407 1,407 1,389 1,384 1,384
12,42 Tjeckien 1,382 1,376 1,385 1,394 1,401
12,10 Polen 1,347 1,302 1,295 1,304 1,319
12,10 Spanien 1,346 1,339 1,331 1,334 1,332
12,08 Holland 1,344 1,307 1,286 1,276 1,268
11,98 Ungern 1,333 1,340 1,377 1,383 1,376
11,95 Belgien 1,330 1,307 1,293 1,301 1,290
11,68 Irland 1,300 1,300 1,301 1,300 1,300
11,41 Frankrike 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
11,35 Danmark* 1,263 1,262 1,263 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 jan
15 dec
8 dec
1 dec
Utbud
743
580
1037
750
Sålda
563
580
750
750
Medelpris, euro
1,35
1,51
1,48
1,45
Lägst
1,26
1,51
1,48
1,44
Högst
1,37
1,52
1,49
1,47
Medelpris, skr
12,04
13,57
13,49
13,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,40 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 2 v 1 v 52 v 51
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 6,20 6,70 6,70 6,90
Scan 140- 6,10 6,60 6,60 6,60
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,40 6,20 6,20 6,20
Skövde 140- 5,55 5,55 6,05 6,05
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% 4,85 4,85 4,85 4,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,60 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 2 v 1 v 52
6,78
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 6,10 6,50
18,83
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,79
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,37
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,58
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,65
Tyskland
8,83
ZNVG 56 % euro - 0,99 1,04
Galtar
5,59
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 5,10 5,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
10,61
10,55
10,55
10,66
10,86
10,89
10,97
Dollar 6,87 6,79 6,85 6,85 6,86 6,97 6,95
Euro 8,92 8,99 8,99 9,07 9,12 9,16 9,27
Dansk 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 1,22 1,24
Norsk 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13 1,14
Yen 8,22 8,33 8,27 8,13 8,18 8,29 8,35
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,00M 19,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 17,75M 18,50M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,00M 16,00M 16,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 410 430 430
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 375 395 395
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 395 415 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 404 424 424
Bis Plus 30 kg, marknad - 404 424 424
Bas 30 kg, beräknad - 370 390 390
Bas 30 kg, marknads - 370 390 390
Nyavvanda, 9 kg - - - 265
KRAV, 30 kg - - - 762
Scan Ekologisk - - - 719
Ej PMWS-vaccinerade4 - -30 kr -30 kr -20 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 520 520 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans balans
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans överst överst
Dalsjöfors Slakteri - överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans brist
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
214
Basis 7 kg 180 196 196 196 195
372
Basis 30 kg 313 328 328 328 328
220
SPF+Myc 7 kg 185 201 201 201 200
378
SPF+Myc 30 kg 318 333 333 333 333
224
SPF 7 kg 189 205 205 205 204
383
SPF 30 kg 322 337 337 337 337
916
Økologi 30 kg 770 776 776 775 775
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
667
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
463
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
517
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
383
ZNVG 28 kg 43 45 45 45 44
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 2 v 1 v 52 v 51
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -