Senaste nytt om priser
Dioxinskandalen sänker tyska priset mer än 2 kr vecka 3
Det här året har inte börjat bra, skrev jag förra veckan, vilket för Tysklands del var en stor underdrift. Det är katastrof, säger man själva, och grisköttet går inte att sälja. Därför sänks tyska grispriset med 23 cent, drygt 2 skr, v 3. Om detta räcker, får visa sig. Det finns de som spår ännu lägre pris.
Det instibila läget i Tyskland denna vecka illustreras t ex av att en del siter med grispriser haft tomma utrymmen för priserna. Priset sattes till 1,35 € för v 2, men det publicerades inte överallt. Inte heller suggpriset. Någon auktion över internet hölls inte heller.
I Sverige och Finland säger slaktarna att man inte märkt särskilt mycket av tyska krisen, men man säger också att det är för tidigt att dra några slutsatser. I Tyskland säger man att flertalet gårdar som fått foder med dioxin fått börja leverera igen, men en del länder som importerar från Tyskland har stoppat leveranserna. Skadan har således redan skett. Den grispuckel som tyska slakterierna var i färd med att slakta bort efter helgerna, har alltså förvärrats avsevärt nu.
-Bland de svenska förädlarna av griskött har dioxinskandalen i Tyskland inte märkts mycket, säger Åke Rutegård, KCF. Min bedömning är att det inte händer mycket, om inte skandalen eskalerar. Det ser ut som om värsta uppståndelsen börjar lägga sig.
-Inga tecken finns heller på att tyskt kött med dioxin kommit till Sverige, säger han. Tyska myndigheter är noggranna och har nog god koll på läget. EUs vassare kontroller infördes redan 1 januari 2006 och verkar fungera. Alla köttföretag har egenkontroll, som övervakas av myndigheterna, med full spårbarhet ett led framåt och ett bakåt.
Kontrollen vid foderfabrikerna är dock synbart inte tillräcklig. Med anledning av skandalen har EU-kommissionen ställt ultimatum att foderbranschen ska presentera ett fullgott kontrollprogram för branschen före 31 januari, annars kommer kommissionen med lagstiftning. Det börjar redan skrivas om vad kontrollerna ska bestå av. Foderbranschen syns ovanligt villiga att införa många nya regler, för att undvika att få EU-kommissionen innanför fabriksväggarna.
Ursprungsmärkning för griskött och även fågel och lamm diskuteras ännu, men det är tänkt att en ny förordning om märkning ska införas i hela EU 1 januari 2013. Den diskussionen förs nu framåt med anledning av skandalen. Detta kanske är det bästa, för vår del, med den här skandalen.
I medierna och inte minst bland uppfödarnas organisationer i Europa, ställs nu frågan vem som ska betala det här kalaset med dioxinfodret. Organisationerna ställer krav på att den foderindustri som orsakat skadan ska betala hela notan. Med tanke på att allt griskött i hela Tyskland föll med 2 kr, om det räcker, och sänkningen tar tid att hämta in, när konsumenterna först ska övertygas om att fortsätta köpa lika mycket griskött som tidigare, så kan notan blir saftig. Tyskland producerar 55 miljoner grisar per år och slaktar således mer än 1 miljon grisar i veckan. Det är minst 150 mkr redan första veckan på fakturan till foderfabriken. Till detta alla andra kostnader och prissänkningar i Holland, Belgien, Österrike, kanske hela Europa, eftersom tyska grispriset har så stor betydelse för prisbildningen i övriga europeiska länder.
I Sverige drabbas framför allt de som levererar suggor till Tyskland. Eriksson Transport sänker priset på suggor från 5,40 kr till 3,50, alltså 1,90 kr. 3.50 är hälften av Ginstens pris och nu lägst i tabellen, från att tidigare legat i toppen.
-Det är katastrof, vi kan inte placera köttet, har man sagt vid det slakteri i Tyskland som annars gärna tar emot svenska suggor.
Från Sverige och Finland exporteras just nu bl a mycket skinka efter jul. Exportpriserna bör rimligtvis bli lägre och därmed kan även svenskt grispris påverkas. Med det dåliga grispris vi har, i varje fall många producenter, så är ett ännu sämre grispris något vi absolut inte behöver. Foderpriserna lär dock inte bli lägre av att grispriset går ner. Så även svenska grisuppfödare får nog känna av dioxinskandalen.
Inte bara i Tyskland, utan även i Sverige finns grispucklar. Hos Dalsjöfors tydliggörs puckeln nästa vecka. Överstående grisarna är riktigt besvärliga och därför tar Daljöfors viktgränserna till hjälp för att få hjälp ned slaktkön. Man låter grisarna växa, i väntan på bättre tider. Det blir tillåtet med suggvikter på slaktgrisarna. Det kanske också blir suggor till slaktgrispris?
Dalsjöfors är enda slakteri nästa vecka som sänker priset, med 50 öre. Dalsjöfors Grund hamnar då på 12 kr, endast 80 öre över Scan. Det är ovanligt litet. /LG 110114

Marknadi EU trots dioxinet
Veckan i Europa visar i stort sett balans. Priserna rör sig endast marginellt. Danska priset, som varit stabilt senaste veckorna, föll märkbart med 2,6 cent. I Frankrike steg priset så mycket att Frankrike hamnade på andraplatsen bland de fem största grisländerna. Tyskland ligger på näst sista platsen, lite före Holland.
Tyskland är ett land i chock efter skandalen med dioxin i grisfodret. Situationen börjar gradvis återhämta sig och gårdar som stängts av tillfälligt tillåts nu återuppta leveranserna till slakterierna. Efter ca en vecka är nu resultaten från proverna på fodret och grisköttet klara. Det ser ut som om fynden av dioxin ligger nära detektionsgränsen, dvs långt under tillåtna gränsvärden.
I Europa är det enighet om att problemet är inhemskt tyskt. Det är förståeligt att andra länder tar avstånd från det som hänt i Tyskland och försöker ge sina egna länders produkter större tyngd på marknaden. Som en följd av den utbredda osäkerheten, har efterfrågan hos de tyska slakterierna minskat. Även holländska grismarknaden är drabbad, eftersom Tyskland är stor köpare av holländska grisar. Belgiska grisuppfödare är mycket besvikna över nuvarande prisnivå och deras organisation VEVA uppmanar till bojkott mot leveranser till 21 januari.
Tendens på tyska marknaden: När köttindustrin är motvilliga att köpa, kan inte slakterierna jämna ut puckeln av överskott. Slakterierna ingår inga nya avtal, för att få bort puckeln och hänvisar till den fortsatta utvecklingen av historien med dioxinet. Det är dock ISNs uppfattning att situationen börjar bli mer avspänd och väntar att de kvarstående besättningarna med säljstop får dem upphävda de närmaste dagarna. ISN 110114
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer
Scan och SLS
Tuff marknadssituation för svenskt griskött
Just nu är det en mycket tuff marknadssituation på den svenska marknaden till följd av stark svensk kronkurs som ger billig import av utländskt kött och en försämrad lönsamhet i exportaffärerna. I veckan nådde kronan sin starkaste nivå förhållande till euron, men även i förhållande till den danska kronan, på tio år.
En stark svensk valuta gör att det är mer lönsamt för kött- och charkföretag att välja import, framför allt gällande industriråvara till korv, bearbetat kött och chark. Detta i kombination med en säsongsmässigt lägre efterfrågan på griskött och god tillgång på svenska djur efter julhelgerna gör att lönsamheten minskar generellt i hela branschen.
Även situationen på smågrismarknaden är nu besvärlig. Vi har i snitt två veckors kö. Störst problem är det i södra Sverige.
Noteringen: Gris oförändrad, sugga oförändrad. Smågris BiS- Plus 30 kg -4 kr, BAS 30 kg -5 kr.

KLS Ugglarps
Marknadsläget är oförändrat från föregående vecka. Det är fortsatt press på skinka och charkråvara.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan har varit som vi räknat med, dvs inget go i marknaden så här års.
-Vi har inte märkt något av dioxinskandalen i Tyskland, varken i fråga om ökad försäljning, eller tveksamhet från kunderna att köpa.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det finns lite brus, men det är för tidigt att säga vart det tar vägen med ev motstånd mot tyskt griskött med anledning av skandalen om dioxin i grisfodret. Men trenden är i varje fall inte positiv för grisköttet,
-Vi har överskott på slaktgrisar, med motsvarande ca 1,5 veckas slakt överstående. De flesta slakterier verkar ha det och det är besvärande. Många gårdar har anmält fler grisar än vad vi planerat. Vi vet inte varifrån det ökande antalet anmälningar kommer. Vår slakt denna vecka har varit 95 % av planerade, så det är alltså inte minskad försäljning som är huvudorsaken till slaktkön. 1,5 vecka kan bli mer för en del uppfödare, eftersom vi måste prioritera tömningar.
-Vi sänker grispriset 50 öre nästa vecka. Samtidigt höjer vi viktgränserna för bäst betalda viktgrupp för de överstående till 101,9 - 109,9 kg. Mellan 110 - 119,9 kg avräknar vi till samma pris som om de vägde 109 kg.
-För vår del är alla kontrakt för 2011 klara sedan en tid.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Situation i Tyskland kan komma att drabba oss framöver. Stämningen är negativ och i skrivande stund förväntas stora prissänkningar, de närmsta veckorna på upp emot 3 kr/kg. Flera länder har stängt av Tyskland och vi kan ju relativt enkelt gissa vart en del av köttet kan komma att ta vägen… Detta till ännu lägre priser. Inte vad vi behöver på en marknad som redan kämpar med lönsamheten!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är underskott på smågrisar, slakten är normal och tendensen i försäljningen är lättare produkter efter de stora mathelgerna jul och nyår. M a o en normal januarivecka, när många konsumenter försöker få ner vikten efter all julmat.
-Vi har inte märkt något av dioxinskandalen i Tyskland, men det är å andra sidan för tidigt att säga något om. Jag tror dock de finska konsumenterna litar på det finska grisköttet.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten går enligt plan och det är nära balans på smågrisarna, från att det varit överskott.
-Tyska dioxinskandalen har inte märkts något av, mer än diskussioner och information i medierna.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer grundpriset för smågrisar med 1 €/st fr o m 17 januari. Det nya grundpriset (30 kg) är 59 €/st.
-Smågrisläget är för närvarande i balans, även om överskottet av slaktsvin i någon mån fördröjer insättningarna. Efter jul- och nyårshelgen har vi ett överskott av gödsvin som motsvarar 3 dagars slaktvolym. Planerad svinslakt för inledningen av året är 4 200 gödsvin + 100 suggor per vecka. Under vecka 2 slaktas även på lördag, vilket betyder att svinslakten uppgår till 4 800 gödsvin + 130 suggor.
-Som kompensation för längre framflyttade avhämtningar utbetalas likviden enligt flyttningsprislistan, vilket betyder att de övre viktgränserna höjts med 4 kg (101 - >105 kg och 108 - >112 kg).
-Snellman höjde gödsvinens grundpris vid årsskiftet enligt tidigare given garanti med 3 c/kg samtidigt som prisnivån i Europa och även i Finland sjönk. Snellmans preliminärpris fortsätter enligt samma mönster som tidigare, vilket betyder att det preliminära grundpriset kontinuerligt för 16 veckor framåt är nuvarande prisnivå +/- 5 c/kg.
-Vi hoppas på ljusare utsikter längre fram emot våren.

Danish Crown
Marknaderna i Europa har fortsatt tendensen från senaste veckan och det är mycket liten efterfrågan på griskött. Speciellt den tyska marknaden har bromsats upp helt. Samtidigt har historien om dioxinet i Tyskland fått kunderna till att bli ytterligare försiktiga. speciellt vår avsättning av skinka har blivit drabbad, men också bröstfläsk och framändar ser vi minskad avsättning för. Det samma gäller försäljningen av bacon till England, som också är förhållandevis liten. Kotlett säljer däremot tillfredsställande.
Marknaderna i tredje land hjälper oss i den brydsamma situationen med saknad efterfrågan och låga priser i Europa. Kina köper väntade volymer och Ryssland är nu igång med avsättningen efter att ha fått de nya importlicenserna. Japan har lugn handel, men till goda priser.

Sveriges Grisföretagare
Annika Bergman:-Intressant läsning i den danska tidningen Landbrugsavisen. Danska producenter av ekologiskt utbud har denna vecka träffat representanter från svenska kommuner. Budskapet från kommunerna var tydligt, ekologiskt ska in i än högre utsträckning och det svenska utbudet räcker inte till.
-De danska förväntningarna är höga. Innan 2011 är slut ska de ha kapat åt sig en rejäl del av denna marknad. Nu är det upp till bevis! Vi har jobbat mycket med kommunerna för att de ska vara aktiva i sin upphandling.
-Den danska noteringen för ekologisk gris är strax över 26 SEK per kg, så de kommer knappast prisa in sig. Vi får inte missa detta premiumsegment!
-För övrigt är det synd att Skövde Slakteri har gått i samma fälla som KLS Ugglarps. När man säljer en vara som ligger över vad lagen kräver, ska man (om marknaden medger det) ha ett tillägg. Att göra avdrag på grund av att man utfodrat med GMO-soja är fel väg att gå!

Övriga kommentarer
(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 14 januari 2011
Senaste uppdatering gjord 17 januari 11,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 3

Partipriset
Scans partipris är från 12 juli 19,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Dahlbergs 71-96,9 13,00 13,00 13,25 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,00 13,00 13,20 13,20
Skövde Slakteri 72-96,9 13,00 13,00 13,20 13,20
Spotmarknaden Sva 73-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 12,50 13,00 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,20 12,20 12,40 12,40
Dalsjöfors Grund 75-96,9 12,00 12,50 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,70 11,70 12,20 12,20
Scan 75-96,9 11,20 11,20 11,70 11,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - 24,20
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - 23,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 3 v 2 v 1
10,62 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,00 9,00 9,20
22,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,51 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,25 LSO 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,30
11,78 Österbottens 78 – 96 euro 1,33 1,33 1,36
12,58 Snellman 80–101 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
14 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
9,92 Tyskland 1,12 1,35 1,35 1,48 1,48
11 jan jämförbara**
13,52 England - 1,526 1,509 1,529 1,513
12,66 Italien - 1,430 1,430 1,430 1,430
12,21 Spanien - 1,379 1,379 1,379 1,379
12,04 Frankrike - 1,360 1,351 1,354 1,323
11,89 Danmark - 1,342 1,368 1,325 1,326
11,76 Tjeckien - - - 1,328 1,332
10,96 Polen - - - 1,328 1,322
11,49 Belgien - 1,297 1,273 1,384 1,384
11,48 Tyskland - 1,296 1,296 1,426 1,426
11,04 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
10,94 Holland - 1,235 1,235 1,350 1,350
10,82 Österrike - 1,222 1,222 1,325 1,325
10,24 Sverige - 1,156 1,205 1,202 1,198
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,58 EU, medelpris 1,400 1,387 1,377 1,376 1,375
-
16,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,730 1,730 1,740 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,718 1,710 1,710 1,693 1,686
15,13 Grekland 1,683 1,683 1,655 1,657 1,655
14,40 Sverige 1,602 1,596 1,654 1,626 1,607
14,18 England 1,578 1,578 1,571 1,562 1,555
14,04 Luxemburg 1,562 1,510 1,510 1,494 1,501
13,77 Lettland 1,532 1,475 1,458 1,461 1,469
13,64 Tyskland 1,518 1,496 1,469 1,456 1,450
13,61 Rumänien 1,515 1,520 1,514 1,525 1,541
13,50 Italien 1,502 1,513 1,522 1,529 1,531
13,19 Finland 1,468 1,470 1,464 1,459 1,469
13,08 Slovakien 1,455 1,434 1,446 1,436 1,436
13,04 Slovenien 1,451 1,409 1,395 1,389 1,393
13,03 Portugal 1,450 1,440 1,440 1,460 1,460
12,99 Litauen 1,445 1,438 1,440 1,406 1,386
12,81 Estland 1,428 1,438 1,433 1,423 1,413
12,64 Österrike 1,407 1,407 1,389 1,384 1,384
12,42 Tjeckien 1,382 1,376 1,385 1,394 1,401
12,10 Polen 1,347 1,302 1,295 1,304 1,319
12,10 Spanien 1,346 1,339 1,331 1,334 1,332
12,08 Holland 1,344 1,307 1,286 1,276 1,268
11,98 Ungern 1,333 1,340 1,377 1,383 1,376
11,95 Belgien 1,330 1,307 1,293 1,301 1,290
11,68 Irland 1,300 1,300 1,301 1,300 1,300
11,41 Frankrike 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
11,35 Danmark* 1,263 1,262 1,263 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 jan
15 dec
8 dec
1 dec
Utbud
743
580
1037
750
Sålda
563
580
750
750
Medelpris, euro
1,35
1,51
1,48
1,45
Lägst
1,26
1,51
1,48
1,44
Högst
1,37
1,52
1,49
1,47
Medelpris, skr
12,04
13,57
13,49
13,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 3,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 3 v 2 v 1 v 52
Ginsten 140,1 kg- 7,00 7,00 7,00 7,00
KLS Ugglarps 140- 6,20 6,20 6,70 6,70
Scan 140- 6,10 6,10 6,60 6,60
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 6,30 6,30 6,30 6,30
Dahlbergs 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,55 5,55 5,55 6,05
Dalsjöfors 58% 4,85 4,85 4,85 4,85
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 5,40 6,20 6,20
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,60 3,60
KLS Ugglarps oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 3 v 2 v 1
6,49
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,50 5,70 6,10
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,75
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,34
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,53
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
6,20
ZNVG 56 % euro 0,70 - 0,99
Galtar
5,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,50 4,70 5,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49 v 48
Pund
10,62
10,61
10,55
10,55
10,66
10,86
10,89
Dollar 6,74 6,87 6,79 6,85 6,85 6,86 6,97
Euro 8,86 8,92 8,99 8,99 9,07 9,12 9,16
Dansk 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 1,22
Norsk 1,14 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13
Yen 8,13 8,22 8,33 8,27 8,13 8,18 8,29
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 4 v 3 v 2 v 1
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 18,00M 18,00M 19,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 17,75M 17,75M 18,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,00M 16,00M 16,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 395 410 430
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 360 375 395
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 380 395 415
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 400 404 424
Bis Plus 30 kg, marknad - 400 404 424
Bas 30 kg, beräknad - 365 370 390
Bas 30 kg, marknads - 365 370 390
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 - -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 520 520 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 veck balans balans
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - balans balans överst
Dalsjöfors Slakteri - överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
213
Basis 7 kg 181 180 196 196 196
369
Basis 30 kg 313 313 328 328 328
219
SPF+Myc 7 kg 186 185 201 201 201
375
SPF+Myc 30 kg 318 318 333 333 333
224
SPF 7 kg 190 189 205 205 205
379
SPF 30 kg 322 322 337 337 337
908
Økologi 30 kg 770 770 776 776 775
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
661
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
460
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
513
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
292
ZNVG 28 kg 33 43 45 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 3 v 2 v 1 v 52
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -