Senaste nytt om priser
Tysk notering höjd till 1,20 € vecka 4 i efterhand
Efter att tyska grispriset satts till oförändrat 1,12 sent på fredagen, har exportmarknaden förbättrats över helgen, så att priset kunnat höjas till 1,20 €. Det rådde länge osäkerhet om exportstoppet till östra Europa skulle bestå eller inte, men till slut nåddes överenskommelse om att tyskt griskött skulle testas för dioxin före export. Detta ska pågå tills de avstängda gårdarna får leverera till slakterierna på normalt sätt.
Suggpriset höjdes till 0,81 € och smågrispriset till 36 €. /LG 110125

EU lagrar in överskottskött
I lördags gjorde EU offentligt att man starkt överväger att bekosta inlagring av griskött från EU som inte kan säljas till godtagbara priser. /LG 110125

Ytterligare 1 kr ner i Sverige! Är sänkningen relevant?
Klicka här för hela artikeln!
Enda positiva som kan sägas den här veckan är att suggpriset till Tyskland vänder uppåt igen på måndag och att flera tyska rapporter säger att botten är nådd och man väntar en snar vändning. Tyska priset blev oförändrat 1,12 € v 4. Man säger också att globala priserna stiger och att man ser en prisuppgång på griskött i Europa framöver.
Sänkningen i Sverige med först 50 öre v 2 och 1 kr nästa vecka 4 har medfört många förtvivlade telefonsamtal. Många har frågat om sänkningen verkligen är relevant. Eller passar slakterierna på att höja sina marginaler, nu när det enkelt går att skylla på någon annan i Tyskland? Andra har försökt finna förklaringar i svenska prissystemet med låga grundpriser och höga tillägg. Dessutom nu allt oftare garantipriser.
Klart är att det finns frågetecken. T ex varför inte finska grispriset faller alls, när svenska fallit 1,50. Och hur kan Ginsten ligga kvar på en egen högre nivå (innevarande vecka)? Bengt-Göran Bengtsson uttryckte i dag förvåning över den stora sänkningen, men avvaktar med priserna till måndag. Likaså kunde man inte i Finland se behovet av sänkningar.
Det enda som skiljer Sverige och Finland är att vi i Sverige har en valuta som stärkts, men detta är inte hela förklaringen.
Ett par andra förklaringar till den stora sänkningen ansågs vara, dels att 2011 års leveransavtal har blivit ännu dyrare för slakterierna än fjolårets, dels att det kostat mycket pengar (prisgarantier) att bli av med överskottet på smågrisar. För att få grisföretagare att sätta in smågrisar när spannmålen är så dyr som den är, har slakterierna fått betala för insättningen, eller ännu oftare ställa ut garantipriser. Det har blivit extra dyrt nu när grispriserna generellt blir lägre och kommer att fortsätta kosta tills smågrisarna är slaktade. Kostnaden slår mot grundpriset.
Det framkom att många fått 14 - 15 kr och t o m mer i garantipris, som faller ut när smågrisarna är slaktklara. Det innebär att många grisar som slaktas nästa vecka när Scanpriset är 10,20 kr, fortfarande betalas med t ex 15 kr. Som alla vet har det varit ett mycket besvärande överskott på smågrisar och en bedömare menade att kanske upp emot 2/3 av alla smågrisar utan mellangårdsavtal under värsta perioden med överskott, kommer att betalas med garanterat pris vid slakt.
Det säger sig självt, att om många grisar framöver, t ex årets första 15 veckor, betalas med 15 kr, vad blir det då över i slakteriernas pengapåse för ett grundpris?
Någon sa för en tid sedan att 2011 blir ett år med historiskt sett låg grisnotering. Orsaken angavs vara de höga personliga tilläggen i leveransavtalen. Tidigare har vi talat om 2 - 3 kr som något slags standardvärde för större grisföretagare, men efter de senaste dagarnas diskussioner syns det vara högre tillägg än så. Särskilt som det blivit vanligare med garantipriser.
Den samlade grisbranschen har i veckan skrivit till Eskil Erlandsson. Där kräver man bl a ursprungsmärkning, rättvisa regler vid kommunal upphandling, samt 250 kr per slaktgris från allmänna medel för att täcka en del av de svenska merkostnaderna som inte går att få ut av handeln.
Läs hela artikeln här. /LG 110121

Tyska suggpriset återhämtar sig
Eriksson Transport höjer priset på sugga för export till Tyskland med 1 kr v 4. Orsakten är att tyska suggpriset vänt uppåt igen. /LG 110121
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Världsmarknaden ger prisras på griskött i Sverige
Den mycket tuffa marknadssituation på grisköttsmarknaden håller i sig. Billig import till följd av dioxinskandalen i Tyskland sätter tydliga spår och lönsamheten minskar radikalt för alla parter i kedjan.
Det är även fortsatt god tillgång på svenska djur. Scans produktion följer lagd plan och vi har avsättning på det kött som produceras, även om det sker till mycket pressade prisnivåer. Vi fortsätter viss export och undviker att frysa in kött för att inte tappa ytterligare värde i grisköttet.
Kösituationen på smågrismarknaden har förbättrats något i veckan. Vi har i snitt två veckors kö, med störst problem är det i södra Sverige.
Noteringen: Gris -1 kr, sugga -50 öre. Smågris BiS Plus 30 kg -50 kr, BAS 30 kg -50 kr

KLS Ugglarps
Det råder stor turbulens på den europeiska marknaden beroende på den tyska dioxinskandalen. Tyskland är stängt för export av griskött av en rad länder utanför EU, bland annat Kina och Sydkorea. Detta medför att utbudet av griskött inom EU stiger enormt och motsvaras inte av efterfrågan. Under januari månad råder det som bekant en låg efterfrågan på griskött generellt med stor infrysning som följd vilket försämrar situationen ytterligare.
På grund av det svåra marknadsläget fryser vi in stora volymer charkråvara för tillfället. Det är nödvändigt för att inte ytterligare öka utbudet, samt att vi måste värna värdet av det svenska köttets prisnivå. Ökad infrysning medför höga kostnader samt ökad risktagning.
Vi kan märka en ökad efterfrågan av grisköttsdetaljer till butik, vilket hjälper situationen en del. Vår förhoppning är att denna kritiska situation inte blir långvarig.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är ingen riktig go i marknaden, men det är väl som vi räknat med. Det är som om hela marknaden fått stora skräcken av de

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det är mycket diskussion kring tyska skandalen med dioxin och oron i Sverige vad den ska leda till. Oron på marknaden är det jobbigaste nu.
-Oron är en riskfaktor, eftersom man inte vet vad slaktgrisar som köps in kommer att betalas med när de är slaktade nästa vecka.
-Dessa faktorer läggs ovanpå problemet med överstående och för tunga grisar. Om grisarna blir alltför tunga finns risk för reklamationer. Det är jättetunga grisar som kommer in ibland. Vårt överskott på slaktgrisar är nu 6 arbetsdagar.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Nu ser vi den verkliga effekten av en för hög produktionskostnad! Med en för hög produktionskostnad är möjligheten för en vinstgivande export obefintlig och det blir i stället den billiga importen som sätter prisnivån.
-Detta syns tydligt i Danmark där prissänkningen är modesta 20 öre, eftersom exporten går som tåget. Kostnadsnivån måste ner, antingen med sänkta krav eller med ersättning för politiska idéer…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har balans i slakten och för smågrisarna.
-Konsumenterna köper just nu mer av lättare mat, som fågel och fisk, och mindre griskött. Vi går dock mot en återhämtning.
-Dioxinskandalen i Tyskland har ingen större inverkan i Finland. Vårt grispris ligger fast och är som alltid en spegel av vad vi får ut på marknaden, dvs det handeln vill betala.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är ok, med lite slaktkö. Det är för många slaktgrisar.
-Inget har hänt med grispriserna med anledning av tyska dioxonskandalen.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt påverkade av situationen i Tyskland. Sänkningen av priserna i Tyskland var väntad, men blev mycket kraftig. Marknaderna är fortsatt mycket avvaktande och splittrade i sina förhållanden till historien om dioxinet. Vi har kunder som väljer bort tyskt kött och vi har kunder som spekulerar i att köpa det tyska köttet, som är extremt billigt (1,50 - 2 kr per kg under ett genomsnittlig europeisk nivå).
Situationen på marknaden är därför, att fi fortsatt har en massiv press från kunderna till att fo ned priserna, men det är t ex huvudsakligen skinka som drabbats. Kotlett, karré och bog säljs till någorlunda oförändrade priser. Den engelska marknaden för bacon visar klart fall, vilket bl a skyls på att det säljs mycket tysk sida in på marknaden. Den tyska marknaden är helt stängd och trots mycket liten volym slakt, är det överförsörjning av kött. Den polska marknaden går likaså på halvfart.
På marknaderna i tredje land är situationen oförändrad i förhållande till senaste veckan. Japan säljer till goda priser, men låga volymer. I Kina fortsätter försäljningen oförändrat på ett mätt i ton kött hög nivå. Avsättningen till Ryssland är på väg upp i högre varv.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Annika Bergman:-I november 2009 gick startskottet för en oberoende certifiering av den svenska grisproduktionen. En av anledningarna var krav från våra kunder om att kvalitén måste säkerställas.
-Nu står vi inför den bittra sanningen – certifieringen spelar tydligen ingen roll! Tyskland har olyckligt drabbats av en dioxinskandal, som gjort att de flesta länder utanför EU stängt av importen av tysk kött. Detta kött säljs i stället inom EU till väldigt låga priser.
-Man kunde tro att kött som inte lever upp till certifieringskraven vare sig för djurvälfärd eller livsmedelssäkerhet, skulle ha svårt att hitta köpare i Sverige. Men så är inte fallet. Det finns gott om köpare av det tyska köttet. Och den svenska primärproduktionen får ta en ny smäll i ett redan kärvt läge.
-I dagsläget går ca 60 % av grisen till industrin, där prisnivån enligt uppgift har sänkts 15 - 20 %. Det färska köttet till handeln säljs än så länge till oförändrade priser – vi får hoppas att detta håller i sig.
Den stora vinnaren för tillfället är charkindustrin, medan slakterier och primärproducenter får bära hundhuvudet.

Sven Jerpdal, slaktgrisföretagare, Örsundsbro:
-Stäng seminstationerna under 3 veckor varje år i mars månad! Idag har vi ett överskott på slaktsvin om ca 1,5 veckors slakt, dvs 70 000 till 100 000 grisar, Tre veckors stopp på semineringarna i mars minskar antalet slaktgrisar med ca 150 000 i början av nästa år.
-Fördelarna är många:
• Högre pris på svenska grisar.
• Avbrott i produktionen ger möjlighet till förbättrat underhåll i stallarna och bättre semesterplanering i smågrisbesättningarna.
• Möjlighet att rationellt byta sitt avelsmatrial.
-Den minskade intäkten i januari för byggnader tar vi lätt igen på att vara anpassade till marknaden. Det vi säljer i början av året gör vi ändå ekonomiskt urusla resultat på.

Lars Arvidsson, smågrisproducent, Åstorp.
Jag läste i @-GRIS den 21 januari 2011 att slaktgrisföretagaren Sven Jerpdal föreslog att seminstationerna skulle stängas 3 veckor varje år i mars månad. Man kan bli mörkrädd för mindre - är insikten hur smågrisproduktion bedrivs verkligen så dålig hos slaktgrisföretagarna?
Det skulle bli kaos i produktionssystemet om man helt plötsligt lät bli att seminera en grupp. Skulle man skicka hela gruppen till slakt? Visst du får ju nytt avelsmaterial, men knappast bättre ekonomi.
Som smågrisproducent värdesätter jag högt att den slaktsvinsproducent som jag har mellangårdsavtal med, har en kontinuitet i insättningarna och att man följer en given plan.
Mitt tips till Sven Jerpdal är att han tar och praktiserar på en smågrisgård, och därefter kan han ju utveckla sina idéer om stängning av seminstationer, annars är det nog bäst för alla om stängningsidéerna avvecklas i stället.

Christer Storfors, Malax suggring, Finland:
-Snacket går i korridorerna att det tyska köttet är ett hot. Vi vet att det kommer in t ex frusna filéer kontinuerligt från Tyskland. De marineras och säljs som färska. Pouttu är en av importörerna, men det finns även andra företag i södra Finland.
-Den stora andelen av importkött ser vi naturligtvis inte av, utan det går till storkök och restauranger.
-Angående dioxinskandalen tycker jag det saknas engagemang i dagspressen från slakterierna för att skryta över vårt rena kött. I stället gör man tvärt om och går i importörernas fälla och sänker priset på egna felfria produkter.
-Atria lovade under hösten 2010 att höja priset efter nyår, när nya avtal med affärerna skulle träda i kraft. Vad hände? Priset sjönk 3 cent! Vad händer härnäst? Smågrispriset sjunker.
-Foderpriset är nu på bristningsgränsen av vad vi tål (smågrisproducenterna). Jag har kollat igenom min förbrukning för 2010 och kan konstatera att priset stigit med ca 5 € per producerad smågris som väger 28 kg. Nya höjningar av foderpriset är aviserat till februari och mars. Det värsta scenariot är att slaktsvinsstallarna börjar stå tomma, precis som de två senaste somrarna och att vi får kö på smågrisar.
-Foderkorn fritt hemkört till gården kostar nu 200 €/ton. De som bjöd på interventionslagren slapp undan med 170 - 180 €, så det är bara att gratulera dem.
-Jag kan bara konstatera att hela Finlands köttproduktion ligger i händerna på två - tre uppköpare. Dessa styr 80 % av marknaden och med minsta tendens till uppgång i priserna så höjs importen. Vi borde få några fler privata aktörer på markanden.

Henric Dahlin, gårdsmästare, Tråvad:
Död grisbranch?
-Efter att ha sett de senaste veckornas prisras så undrar jag nu hur grisbranschen ska överleva?
Certifieringar, djurrättsattacker, prisras, ökade foderkostnader, bl a, gör idag grisbranschen till nära stendöd. Ingen verkar veta vad som ska göras, eller om det går att göra något alls för att rädda situationen?
-Allt detta medan bonden blir lidande och förlorar massor av pengar.
-Massor av grisproducenter ställer sina stallar tomma med risk för att vi tappar konkurrenskraft.
-Politiker och jordbruksverket verkar inte förstå allvaret i detta problem, för än så länge ser man ingen lösning. Man man fortsätter med byråkratin, som bara kostar pengar.
-Någonstans läste jag att våra svenska regler kostar ca 4 kr kilot. Så kan man undra hur länge detta ska fortsätta? Konsumenten bryr sig generellt sett inte om, i fall att grisen är uppväxt med halm eller inte. Eller om den har svansen kvar eller inte, m m. Den svenske konsumenten ser i stort sett enbart till priset. Allt annat är en utopi.
-När vi inom branschen, och även de politiker som sitter inne med den ekonomiska nyckeln, inser fullt ut att så är fallet KANSKE det händer något. Nu ska vi inte tro, att om vi går över till europeiska regler blir ekonomin bättre för varje enskild bonde. Vi får heller inte tro att de europeiska grisbönderna kommer att producera grisar efter svensk ”standard”. För de inser att den kostar pengar i byggnation och byråkrati. Det kostar att ha en bra djurvälfärd. En bra välfärd är bra, men man ska se till och få betalt för den. Inget slakteri har lyckas få ut detta mervärde, trots tidigare löften om högre priser. Frågan är om grossisterna styr helt över marknaden, eller om vi har något att säga till om?
-Trodde det skulle komma en positiv bild från de politiker (Eskil E och Lena Ek) som var i Skövde i Blå Hallen under lantbruksdebatten 17 januari. Men det kom varken löften eller konkreta lösningar, utan mest tomma ord. Den enda som i debatten tappert slogs för vår sak var Annika Bergman. All heder åt dig.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 21 januari 2011
Senaste uppdatering gjord 25 januari 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 4

Partipriset
Scans partipris är från 17 januari
19,17 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 14,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 12,50 13,00 13,00 13,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 13,00 13,00 13,25
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 13,00 13,00 13,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,80 13,00 13,00 13,20
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 11,50 12,50 13,00 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,00 12,20 12,20 12,40
Dalsjöfors Grund 75-96,9 11,00 12,00 12,50 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,70 11,70 11,70 12,20
Scan 75-96,9 10,20 11,20 11,20 11,70
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 4 v 3 v 2
10,47 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 8,80 9,00 9,00
22,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,51 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,25 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
11,78 Österbottens 78 – 96 euro 1,33 1,33 1,33
12,58 Snellman 80–101 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
25 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
10,71 Tyskland 1,20 1,12 1,35 1,35 1,48
11 jan jämförbara**
13,52 England - - 1,526 1,509 1,529
12,66 Italien - - 1,430 1,430 1,430
12,21 Spanien - - 1,379 1,379 1,379
12,04 Frankrike - - 1,360 1,351 1,354
11,89 Danmark - - 1,342 1,368 1,325
11,76 Tjeckien - - - - 1,328
10,96 Polen - - - - 1,328
11,49 Belgien - - 1,297 1,273 1,384
11,48 Tyskland - - 1,296 1,296 1,426
11,04 Irland - - 1,247 1,247 1,247
10,94 Holland - - 1,235 1,235 1,350
10,82 Österrike - - 1,222 1,222 1,325
10,24 Sverige - - 1,156 1,205 1,202
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
12,58 EU, medelpris 1,400 1,387 1,377 1,376 1,375
-
16,36 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,730 1,730 1,740 1,750 1,750
15,44 Bulgarien 1,718 1,710 1,710 1,693 1,686
15,13 Grekland 1,683 1,683 1,655 1,657 1,655
14,40 Sverige 1,602 1,596 1,654 1,626 1,607
14,18 England 1,578 1,578 1,571 1,562 1,555
14,04 Luxemburg 1,562 1,510 1,510 1,494 1,501
13,77 Lettland 1,532 1,475 1,458 1,461 1,469
13,64 Tyskland 1,518 1,496 1,469 1,456 1,450
13,61 Rumänien 1,515 1,520 1,514 1,525 1,541
13,50 Italien 1,502 1,513 1,522 1,529 1,531
13,19 Finland 1,468 1,470 1,464 1,459 1,469
13,08 Slovakien 1,455 1,434 1,446 1,436 1,436
13,04 Slovenien 1,451 1,409 1,395 1,389 1,393
13,03 Portugal 1,450 1,440 1,440 1,460 1,460
12,99 Litauen 1,445 1,438 1,440 1,406 1,386
12,81 Estland 1,428 1,438 1,433 1,423 1,413
12,64 Österrike 1,407 1,407 1,389 1,384 1,384
12,42 Tjeckien 1,382 1,376 1,385 1,394 1,401
12,10 Polen 1,347 1,302 1,295 1,304 1,319
12,10 Spanien 1,346 1,339 1,331 1,334 1,332
12,08 Holland 1,344 1,307 1,286 1,276 1,268
11,98 Ungern 1,333 1,340 1,377 1,383 1,376
11,95 Belgien 1,330 1,307 1,293 1,301 1,290
11,68 Irland 1,300 1,300 1,301 1,300 1,300
11,41 Frankrike 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
11,35 Danmark* 1,263 1,262 1,263 1,262 1,262
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 jan
15 dec
8 dec
1 dec
Utbud
743
580
1037
750
Sålda
563
580
750
750
Medelpris, euro
1,35
1,51
1,48
1,45
Lägst
1,26
1,51
1,48
1,44
Högst
1,37
1,52
1,49
1,47
Medelpris, skr
12,04
13,57
13,49
13,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 4,50 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Ginsten 140,1 kg- 6,00 7,00 7,00 7,00
Scan 140- 5,60 6,10 6,10 6,60
Dahlbergs 140- 5,50 6,00 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,20 6,20 6,20 6,70
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 6,30 6,30 6,30
Skövde 140- 5,05 5,55 5,55 5,55
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,50 3,50 5,40 6,20
Dalsjöfors 58% 3,85 4,85 4,85 4,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,60
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 3,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
5,35
Danish Crown 129,9 kg- dkr 4,50 5,50 5,70
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,75
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,34
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,53
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
7,23
ZNVG 56 % euro 0,81 0,70 -
Galtar
4,16
Danish Crown 109,9 kg- dkr 3,50 4,50 4,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund
10,61
10,62
10,61
10,55
10,55
10,66
10,86
Dollar 6,64 6,74 6,87 6,79 6,85 6,85 6,86
Euro 8,93 8,86 8,92 8,99 8,99 9,07 9,12
Dansk 1,19 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22
Norsk 1,13 1,14 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14
Yen 8,09 8,13 8,22 8,33 8,27 8,13 8,18
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 5 v 4 v 3 v 2
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 17,50M 18,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - - 18,00M 18,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,50M 17,75M 17,75M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 13,25M 16,00M 16,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 355 395 410
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 320 360 375
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 340 380 395
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 350 400 404
Bis Plus 30 kg, marknad - 350 400 404
Bas 30 kg, beräknad - 315 365 370
Bas 30 kg, marknads - 315 365 370
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 520 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 veck 2 veck balans
KLS Ugglarps - - överst överst
Skövde Slakteri - överst balans balans
Dalsjöfors Slakteri - överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
209
Basis 7 kg 176 181 180 196 196
364
Basis 30 kg 306 313 313 328 328
215
SPF+Myc 7 kg 181 186 185 201 201
370
SPF+Myc 30 kg 311 318 318 333 333
220
SPF 7 kg 185 190 189 205 205
374
SPF 30 kg 315 322 322 337 337
910
Økologi 30 kg 765 770 770 776 776
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
661
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
460
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
513
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
321
ZNVG 28 kg 36 33 43 45 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 4 v 3 v 2 v 1
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -