Senaste nytt om priser
Svenska grispriset är 15,50 kr vecka 5! Eller är det 10,20 kr?
Det svenska grispriset är 15,50 kr v 5! Eller är det 10,20 kr?
Meningen är provokativ, men under veckans diskussioner, som följde efter förra veckans @-GRIS, har jag fått bekräftat från fler håll att ca 15,50 kr för slaktgrisar den här veckan och betydande del av 2011, är ett relevant pris. Högre eller lägre, i varje fall någonstans i närheten av 15,50 kr, är priset för ett större eller mindre antal grisar i Sverige, svårt att säga. Jag vill dock påstå att nivån runt 15 kr är mer vanlig för slaktgrisar än det officiella priset 10,20 kr. Är det då inte mest rätt att säga att det svenska grispriset är 15,50 kr??
Förra veckan försökte jag föra en diskussion om varför ett officiellt grispris blir så lågt. Vad aktuella kostnaderna kan tänkas vara kan du kolla HÄR.
En viss andel av de svenska grisarna från specialiserad slaktgrisproduktion har således inte alls berörts av den tyska dioxoinskandalen. Vissa har garantipris, som alltså inte underskrids. Då spelar det ingen roll om det officiella priset är 10,20, 11, 12 kr, eller vad det står i tabellen här i @-GRIS.
Jag kan också uttrycka det exakt som en grisföretagare sa:
-Jag producerar inga grisar under 15 kr.
Priset på slaktgrisar är egentligen inte svårt att förstå. Den som har en stor produktion gör noggranna kalkyler på varje omgång grisar. Det är meningslöst att sätta in smågrisar om man inte vet att omgången ger minst pengarna tillbaka. En del uppfödare förhandlar därför med slakterierna om varje grisomgång, när man vet vad fodret till nästa omgång kostar. Går det inte att förhandla till sig täckning för kostnaderna, avstår man från att sätta in grisar. Och då blir det överskott på smågrisar och nya problem för slakterierna. Smågrisarna måste placeras någonstans.
Det är alltså f n foderpriset som sätter priset på slaktgrisar! Egentligen inget konstigt alls, helt sund företagsekonomi! Precis som att beställa arbete vid en verkstad. Verkstadsägaren räknar ut kostnaderna och begär ett pris. Take it or leave it.
Det är mer de märkliga offentliga noteringarna som fått oss att diskutera lönsamhetskris och problem med höga foderpriser.
Jag har också frågat om man är nöjd med lönsamheten i grisproduktionen idag, när offentliga noteringen är 10,20 kr, och fått svaret att lönsamheten är ok för att vara början av året. Men då har man inte sålt grisar till det priset.
Det har också framgått att en del har del i ev framtida prishöjningar på marknaden. Förutom garantipris finns klausuler som säger att om offentliga priset överstiger en viss nivå, låt säga 13 kr, då stiger även garantipriset med motsvarande belopp.
Det är kanske inte så svårt att förstå, att en stor producent som använder inköpt foder, också har en botten i kassakistan. Det skulle inte funka med en sådan här prisdipp i en storproduktion. Det är stora pengar som står på spel. Försäkringen mot att inte kalkylen visar minus, och företaget skadas i en prissvacka, är att inte sätta in grisar, eller få garantipris.
Jag kan också konstatera att inget slakteri hyr stallar idag för överskottsgrisar, trots stort överskott i slutet av 2010. Jag frågade en slaktare om varför.
-Det aktar sig nog alla för idag. Det blir för dyrt. Erfarenheterna var inte goda tidigare.
Detta är också ett mått på var grispriset ska ligga. Om det varit god affär att hyra stallar och sätta in övertaliga smågrisar, då har nog slakterierna hyrt stallar. Så 15 - 16 kr som garantipris för att bli av med smågrisar är ett mer ekonomiskt alternativ för slakterierna. Då är det grisuppfödarna själva, de som inte har garantipris, som betalar överskottet i form av lägre offentligt grispris och urholkning av de personliga tilläggen i avtalen.
Jag kan tillägga att det förekommer garantipris för hela året, även om viss period är vanligast.
Som framgår av tabellen faktisk betalning för slaktgrisar i EU, betalade svenska slakterier 13,28 i snitt för grisarna v 3, utan huvud. Detta säker kanske också att höga garantipriserna inte är så stor andel av slakten.
Tyska priset återhämtar sig nu snabbt. Slaktgrisarna går nästa vecka upp till samma nivå som före dioxinskandalen, så när som på 2 cent. Suggorna går upp till samma nivå som v 3 och Eriksson Export höjer med 90 öre (1 kr förra veckan) till 5,40 kr. Danska priset på slaktgrisar återhämtar sig också med 20 øre och för suggor med 70 øre.
Svenska slakterierna har kvar det låga dioxinskandalpriset även v 5, medan finska priset fortfarande är oförändrat, som om dioxinskandalen aldrig har inträffat.
Så olika drabbas således, och återhämtas, grispriset i olika länder.
Om inte svenska priset stiger nästa vecka, kan Sverige bli det land som drabbas hårdast av den tyska dioxinskandalen! Sverige ligger v 3 bra till i EUs betalningsliga och de av skandalen med dioxinet ligger sist. /LG 110128

Klicka här för artikeln förra veckan!

EUs grismarknad ytterst osäker
Den här veckan har priserna på marknaden för slaktgrisar varit mycket in inkonsekventa. Medan spanska priset gick upp märkbart och det holländska rörde sig något uppåt, blev franska och irländska priserna oförändrade. I Danmark och England gick priset ned något, medan priset i Österrike föll 10 cent. Också i Belgien föll priset kraftigt.
Som en följd av problemet med dioxin är marknaden för slaktgrisar fortfarande mycket osäker. Speciellt utbredde sig osäkerheten i Tyskland i fredags, tillsammans med den oklara informationen om exporten till Ryssland, när priset till slut sattes sent på eftermiddagen och fastställdes till att bli oförändrat. Detta påverkade de övriga europeiska ländernas grismarknader våldsamt. Att det tyska priset blev oförändrat, trots att efterfrågan var god och man lovade en kraftig höjning, blev en negativ signal för marknaden. Detta satte stopp för de nödvändiga impulserna som behövdes för att få priserna att stiga. Först på måndagen steg grispriset i Tyskland.
Trend i Tyskland: Efterfrågan på slaktgrisar är god, men grisföretagarna håller tillbaka anmälningarna. Därför förväntas stigande priser. /110126
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Charkråvara och fett säljer sämre än normalt
Marknadsläget på grisköttsmarknaden är fortsatt pressat, främst vad gäller charkråvara och fett, som är sämre än normalt för årstiden. Anledningen är en trög avsättning till följd tuff konkurrens från bland annat tysk råvara.
Scan har en bra försäljning på de produkter som går till konsument och vi fortsätter våra exportaffärer framförallt på skinka till samma prisnivåer som de senaste veckorna.

KLS Ugglarps
Priserna är oförändrade från förra veckan och situationen på den svenska marknaden är fortsatt under hård press.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det går inte att höja priserna ännu, trots att de höjs i Tyskland och Danmark. Men det ska bli intressant att se vad som händer i Sverige inom snar framtid.
-Marknaden är ganska hyfsad, ungefär som förväntad. Vi har inte märkt av dioxinskandalen på annat sätt än att prisnivån sänkts som följd av importen. Vissa detaljer måste vi frysa in just nu.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Svensk marknad har översvämmats av import efter dioxinskandalen i Tyskland. Problemet med den stora importen är nu både dioxinet och valutan. Medan dioxinskandalen klingar ut, får vi troligen dras med en ännu lägre eurokurs framöver. Det är gott om råvara i hela Europa.
-Exporten störs nu dessutom av både mul- och klövsjukan i Syd-Korea och svinpesten i St Petersburg. Jag har talat med en ryss som säger att man varken får lasta in eller ut ur kylrummen i St Petersburgsområdet, innan det är klart om hur smittan kommit in i landet.
-Vi har inga garantipriser, utan försöker placera ut smågrisarna på annat sätt.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Tuffa tider på EUs grismarknad! I Danmark går ordföranden för de danska grisproducenterna ut och uppmanar bankerna att stänga 600 grisföretag med en gång. De som ändå inte klarar 2013-reglerna kan lika bra stängas nu, tycker han. Då hjälps de övriga grisföretagarna…
-Så illa är det väl ändå inte i Sverige, men det känns frustrerande att se amerikanska rekordbetalningar, medan vi får kämpa med lönsamheten!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi har normalt utbud av slaktgrisar, balans för smågrisar och normal marknad för årstiden.
-Dioxinskandalen har inte påverkat oss mycket. Vi känner av den på exportmarknaden, men inte på vår egen försäljning. Finska konsumenter föredrar finskt griskött. Största skadan sker för den samlade europeiska grisnäringen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi har inte märkt något av dioxinskandalen på finska marknaden. Inte ännu, men det är för tidigt att säga att det inte blir någon påverkan. Men vi ser problemet på exporten.
-Slakten är i balans, smågrisarna nära balans. Det är m a o riktigt ok.

Danish Crown
Vi upplever fortsatt en viss osäkerhet på marknaderna i Europa. Effekten av dioxinskandalen och stängningen av Tysklands export till Ryssland är fortsatt osäker. Motsatt förväntas det, att det i dag införs stöd till privat lagring av griskött, s k P O, vilket på kort sikt medför stigande priser.
Priserna på skinka är stabila. Bog och framdelar visar stigande priser och det drar även med produkter från trimningen upp.
Priserna på karré, kotlett och filé är oförändrade.
I tredje land ser vi god utveckling i Ryssland, som köper betydande mängder till en god prisnivå. Japan är oförändrad. Till slut är Korea, efter ett par års stillestånd, på väg starkt igen, bl a som en följd av mul- och klövsjukan i landet. Sjukdomen har reducerat landets egen produktion och detta medför goda priser.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Vi befinner oss i en situation med sjunkande produktion sedan många år. Dioxinskandalen pressar priserna ytterligare. Mängder med grisföretagare ringer och beklagar sig över ekonomin, med all rätt. Samtidigt pågår det sedan många veckor tillbaka i detta forum en diskussion om garantipriser på nivåer nu i januari på 15-16 SEK/KG!
Det förekommer säkert garantipriser, men nu har diskussionen tagit orimliga proportioner. V 48 toppade faktiskt utbetalt pris sista kvartalet 2010 med 15,11 SEK/kg. Att det med de prissänkningar som varit sedan dess först på grund av att julen passerats och nu dioxinskandalen och därtill med ännu starkare krona skulle betalas 15-16 SEK/Kg i januari känns inte trovärdigt.
Facit på detta kommer när statistiken blir tillgänglig, men diskussionen tar fokus från kärnfrågan - den dåliga lönsamheten och hur vi möter den.
Även om det förekommer garantipriser är det påsen med pengar som kommer från marknaden varje vecka som finns att fördela. Den påsen räcker inte till alla, skulle några förhandlat till sig så den räcker till dem så - fine, vad gör vi åt övrig produktion? Det är det vi gemensamt måste fokusera på i detta läge - släpp frågan om prisgarantier en stund! Även handeln läser @gris vilket gör det än viktigare att det som skrivs är relevant. För den som räknar baklänges står det snabbt väldigt klart att det är omöjligt att betala några 15 - 16 kr för något större antal grisar.
Sveriges Grisföretagare träffar representanter från flera delar av branschen i nästa vecka. En gemensam färdplan för att vända kurvorna arbetas det nu med att få fram. Förhoppningen är att få till ett kraftigt dokument som med enighet i branschen kan användas i de politiska diskussionerna.
Det finns fortfarande stenar som inte är vända på men som behöver vändas och som branschen har att arbeta med. Naturligtvis finns det också väldigt mycket som det behövs politisk vilja för att få ändring på. För de som tvivlar ska Ni veta att Sveriges Grisföretagare gör sitt yttersta, denna gången förhoppningsvis i ett brett samarbete.
När möjlighet ges rekommenderas läsning av senaste numret av magasinet Filter. Det innehåller ett reportage om kött och köttets eventuella miljöpåverkan. Reportaget förklarar många saker som lantbruket aldrig lyckats förklara, ibland kommer stöd från helt andra håll än förväntat.
Uppdaterad kalkyl för v 50 hittar ni HÄR.

Lars Arvidsson, smågrisproducent, Åstorp.
Jag läste i @-GRIS den 21 januari 2011 att slaktgrisföretagaren Sven Jerpdal föreslog att seminstationerna skulle stängas 3 veckor varje år i mars månad. Man kan bli mörkrädd för mindre - är insikten hur smågrisproduktion bedrivs verkligen så dålig hos slaktgrisföretagarna?
Det skulle bli kaos i produktionssystemet om man helt plötsligt lät bli att seminera en grupp. Skulle man skicka hela gruppen till slakt? Visst du får ju nytt avelsmaterial, men knappast bättre ekonomi.
Som smågrisproducent värdesätter jag högt att den slaktsvinsproducent som jag har mellangårdsavtal med, har en kontinuitet i insättningarna och att man följer en given plan.
Mitt tips till Sven Jerpdal är att han tar och praktiserar på en smågrisgård, och därefter kan han ju utveckla sina idéer om stängning av seminstationer, annars är det nog bäst för alla om stängningsidéerna avvecklas i stället.

Svar till Lars Arvidsson.
-
Tack för ditt erbjudande om att få praktisera hos dig, men jag tackar nej eftersom det verkar som att klockorna har stannat i ditt företag.
-Med planerad produktion och en duktig rådgivare kan du med lätthet planera in ett tre veckors seminstopp.Men vill man inte, så kan man inte.
-Att något måste göras är alla överens om. Det är naturligtvis fritt fram för dig att komma med ett bättre förslag?
Med vänlig hälsning
Sven Jerpdal


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 28 januari 2011
Senaste uppdatering gjord 3 februari 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 5

Partipriset
Scans partipris är från 17 januari
19,17 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 14,00 14,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 12,50 12,50 13,00 13,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 13,00 13,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,80 11,80 13,00 13,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 11,50 11,50 12,50 13,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,00 11,00 12,20 12,20
Dalsjöfors Grund 75-96,9 11,00 11,00 12,00 12,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,70 10,70 11,70 11,70
Scan 75-96,9 10,20 10,20 11,20 11,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 4 v 4 v 3
10,62 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,00 8,80 9,00
22,35 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,49 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,22 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
11,75 Österbottens 78 – 96 euro 1,33 1,33 1,33
12,55 Snellman 80–101 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
28 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
11,75 Tyskland 1,33 1,20 1,12 1,35 1,35
25 jan jämförbara**
12,87 Italien - 1,456 1,430 1,430 1,430
12,82 Spanien - 1,451 1,417 1,379 1,379
12,72 England - 1,440 1,462 1,526 1,509
11,96 Frankrike - 1,354 1,358 1,360 1,351
11,61 Danmark - 1,314 1,342 1,342 1,368
12,23 Tjeckien - - - 1,384 1,366
11,79 Polen - - - - 1,334
11,02 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
10,65 Belgien - 1,205 1,297 1,297 1,273
10,32 Holland - 1,168 1,149 1,235 1,235
10,14 Sverige - 1,148 1,151 1,156 1,205
10,13 Tyskland - 1,146 1,066 1,296 1,296
9,90 Österrike - 1,120 1,222 1,222 1,222
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
11,71 EU, medelpris 1,325 1,354 1,374 1,398 1,405
-
16,08 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,760 1,750 1,670 1,670 1,670
15,23 Grekland 1,723 1,723 1,718 1,709 1,718
14,99 Bulgarien 1,696 1,727 1,741 1,741 1,727
13,86 England 1,569 1,587 1,564 1,559 1,574
13,41 Italien 1,517 1,524 1,527 1,536 1,519
13,28 Sverige 1,503 1,501 1,534 1,550 1,558
13,19 Rumänien 1,493 1,511 1,530 1,528 1,529
13,10 Finland 1,483 1,464 1,486 1,487 1,462
13,07 Estland 1,479 1,464 1,458 1,424 1,433
13,03 Portugal 1,470 1,430 1,430 1,430 1,430
12,99 Litauen 1,470 1,463 1,506 1,521 1,482
12,72 Lettland 1,440 1,447 1,472 1,482 1,473
12,65 Tjeckien 1,431 1,434 1,420 1,400 1,380
12,44 Slovakien 1,408 1,433 1,477 1,474 1,484
12,43 Spanien 1,407 1,365 1,354 1,354 1,348
12,35 Luxemburg 1,398 1,417 1,440 1,546 1,547
12,09 Ungern 1,368 1,405 1,417 1,439 1,448
12,01 Slovenien 1,359 1,379 1,373 1,470 1,441
11,89 Österrike 1,346 1,346 1,349 1,447 1,450
11,66 Frankrike 1,320 1,320 1,310 1,310 1,280
11,50 Irland 1,302 1,302 1,300 1,303 1,301
11,27 Polen 1,276 1,353 1,379 1,380 1,360
11,00 Belgien 1,245 1,259 1,245 1,345 1,350
10,86 Danmark* 1,229 1,229 1,263 1,263 1,263
10,45 Tyskland 1,183 1,295 1,387 1,459 1,511
10,19 Holland 1,153 1,238 1,239 1,300 1,354
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 jan
5 jan
15 dec
8 dec
Utbud
960
743
580
1037
Sålda
960
563
580
750
Medelpris, euro
1,33
1,35
1,51
1,48
Lägst
1,30
1,26
1,51
1,48
Högst
1,34
1,37
1,52
1,49
Medelpris, skr
11,75
12,04
13,57
13,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,40 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 7,00 7,00
Scan 140- 5,60 5,60 6,10 6,10
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 6,00 6,00
KLS Ugglarps 140- 5,20 5,20 6,20 6,20
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 6,30 6,30
Skövde 140- 5,05 5,05 5,55 5,55
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,40 4,50 3,50 5,40
Dalsjöfors 58% 3,85 3,85 4,85 4,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 3,00 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
6,13
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,20 4,50 5,50
18,34
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,74
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,33
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,51
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
8,13
ZNVG 56 % euro 0,92 0,81 0,70
Galtar
4,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,20 3,50 4,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund
10,26
10,61
10,62
10,61
10,55
10,55
10,66
Dollar 6,44 6,64 6,74 6,87 6,79 6,85 6,85
Euro 8,84 8,93 8,86 8,92 8,99 8,99 9,07
Dansk 1,18 1,19 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21
Norsk 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,14 1,14
Yen 7,84 8,09 8,13 8,22 8,33 8,27 8,13
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 17,50M 17,50M 18,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00M 16,00M 18,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00M 16,50M 17,75M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 12,25M 13,25M 16,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 330 355 395
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 295 320 360
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 325 340 380
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 300 350 400
Bis Plus 30 kg, marknad - 300 350 400
Bas 30 kg, beräknad - 265 315 365
Bas 30 kg, marknads - 265 315 365
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 480 480 520
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 veck 2 veck 2 veck
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri - - överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
213
Basis 7 kg 181 176 181 180 196
370
Basis 30 kg 314 306 313 313 328
219
SPF+Myc 7 kg 186 181 186 185 201
376
SPF+Myc 30 kg 319 311 318 318 333
224
SPF 7 kg 190 185 190 189 205
381
SPF 30 kg 323 315 322 322 337
909
Økologi 30 kg 771 765 770 770 776
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
459
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
512
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
380
ZNVG 28 kg 43 36 33 43 45
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 5 v 4 v 3 v 2
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -