Senaste nytt om priser
Skövde och Dahlbergs sänker inte grispriset vecka 6!
Det är svårt att hitta något positivt att säga, när priserna i Sverige fortsätter nedåt vecka 6, medan priserna stiger kraftigt i Tyskland med 80 öre (1,15 kr innevarande vecka), 35 öre i Danmark och 18 öre Finland. Det positiva är att Skövde och Dahlbergs inte följer med ner, utan behåller oförändrat pris vecka 6. Två slaktare har också tyckt sig märka ökat intresse för svenskt kött, som en följd av dioxinskandalen.
Jag sa i ett tidigare @-GRIS att Sverige riskerar bli det land som drabbas hårdast av den tyska dioxinskandalen. Nu har detta inträffat. Skandallandet självt, Tyskland, fick en dipp i priset från 1,35 € till 1,12, ca 2 kr, under en vecka, sedan steg priset igen till 1,20 v 4, samt 1,33 innevarande vecka. Priset stiger till 1,42 € nästa vecka, 12,60 kr. 3,15 kr över Scans notering och mer än något svenskt slakteri.
Svenska priset sjönk inte lika mycket som följd av skandalen, men ser ut att ha svårare att återhämta sig. Det blir en längre period med dåligt pris. Som Magnus Lagergren, ny vd från idag för Dalsjöfors, säger, finns dock flera samverkande faktorer till det låga priset.
Svenskt suggpris för export till Tyskland är nästa vecka 5,90 kr (inga fettavdrag) hos Erikssons Transport, medan svenska priset som sämst är 3,85 kr vid Dalsjöfors och bäst 6 kr vid Ginsten.
Det börjar nu också bli intressant med export av slaktgrisar till Tyskland. Transport med ett lass med 200 slaktgrisar från Skåne till tyskt slakteri kostar ca 20 000 kr, veterinär m m 2000 - 2 500 kr. Skärning och puts kan vara något olika, så det kan gå bort 7 - 8 hekto. Annars inga problem, enl Torbjörn Eriksson.
Garantipriser har annars varit veckans stora diskussionsämne och jag har helt tappat räkningen på hur många som ringt och varit förtvivlade. Det är inte enbart små producenter, utan också flera stora som tycker hela grisbranschen spårat ur. Det är nu en del ganska stora, som säger att man ska lägga ner, eller minska produktionen. Det gäller både smågrisar och slaktgrisar.
-Inte en jävla gris till mitt svenska slakteri nästa vecka, jag beställer en tradare till Tyskland, var en av de beskare kommentarerna. Det är kanske ingen jättebra affär, men en protest och hjälp åt andra om priset kan påverkas uppåt.
-Två miljoner grisar i Sverige om ett år, har ett par producenter gissat.
Men slaktarna är lika frustrerade som grisuppfödarna:
-Vi gör allt vi kan för att hålla uppe priset, säger de.
Det som förvärrat problemet i dagens lågkonjunktur är priset på spannmål, men också certifieringen är med och spökar. De som köper in spannmål måste ha tillbaka pengarna och de som har egen spannmål ser alternativet att sälja den i stället för att producera olönsamma grisar. En del som ska ha revision för certifieringen ser kostnader för ev brister som ett hinder. Det var olyckligt att det dök upp oväntade kostnader för certifieringen, med produktionsminskning och kostnader för reparationer när det blev en så här stor prissänkning.
9,45 som grispris har inte förekommit på många, många år, men då kostade spannmålen 80 öre, fick jag påpekat i veckan.
Läs de många inläggen från slaktare, uppfödare och rådgivare nedan. Där finns mycket intressant. Mer debatt!! /LG 110207
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknadsläget för griskött är tyvärr fortsatt pressat vad gäller industriråvara och fett, som säljer sämre än normalt för årstiden.
Scan har bra försäljning av de produkter som går till konsument. Exportaffärer sker till samma prisnivåer som de senaste veckorna.
Vår smågrissituation är i stort oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi har för säsongen en normal avsättning på detaljhandeln, där vi får en god ersättning för värdet av svenskt kött. För charkråvara råder en pressad situation, där vi har ett hårt importtryck av framför allt tysk råvara. Vi har vissa förhoppningar om att EUs beslut om privat lagring ganska snabbt kommer att förbättra situationen för charkråvara, och förväntar oss därmed att den här extrema situationen på vår svenska marknad blir kortvarig.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan har gått som beräknat. Det vi noterat är att köttköparna börjar fråga mer om det svenska köttet. Det är dioxinskandalen som börjat få verkningar på efterfrågan.
-Det visar att kött är för dåligt märkt. Vi har svenskmärkning på alla varor vi prismärker åt kunderna, men det borde vara allt.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren (ny vd för Dalsjöfors idag): -Marknaden är fortsatt pressad, vilket beror på flera orsaker; tyska priset, eurokursen, februari, svagare efterfrågetrend, m m. Alla problemen uppträder samtidigt.
• Tyska priset stiger nu, men utbudet av billigt tyskt griskött är fortsatt stort. Tysk charkråvara sätter vårt svenska pris, då den inte är ursprungsmärks.
• Kronan fortsätter stärkas mot euron. 10,60 för ett år sedan blir 20 % eller 2,60 kr sämre konkurrenskraft i år. Även de stora industriföretagen tar upp problematiken med kursen på euro.
• Februari är vår sämsta månad på året.
• Trenden sedan mars-april i fjol har varit svagare efterfrågan på kött i butik, beroende på konkurrens om hushållens pengar. Det är bl a dyrare el, rotavdragen som stimulerar till reparationer i bostaden och inte minst bättre hushållning. Kampanjen att inte slösa med maten, minskar behovet att köpa lika mycket. I vinter ser vi spår i efterfrågan i södra Sverige av det besvärliga vintervädret.
• Spridningen i betalning till grisföretagarna pressar ned priset som anges i noteringarna. Ser du på faktiskt utbetalt kilopris i snitt, har svenska slakterier hävdat sig bra under 2010.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi sänker inte nästa vecka och ska göra allt för att försöka undvika sänkning. Men jag kan inte lova något. De små producenterna har nu inte en chans till lönsamhet.
-Priserna på tyskt importkött har inte gått upp ännu, trots stigande priser i Tyskland. Det tar också lite tid att byta leverantör.
-Vi säljer till Ryssland och försöker lyfta bort kött från svenska marknaden, men det är inte särskilt bra affär just nu.
-Vi sätter nu in en ny köttfärslinje och ökar kapaciteten 2,5 gånger. Efterfrågan på svenskt griskött verkar vara i stigande. Det kan bero på tyska dioxinskandalen.
-Efterfrågan på svenska kvalitetsprodukter är särskilt het, såg vi när vi introducerade en finare påläggsskinka. Den slutsåldes snabbt och det kom många påskyndande samtal innan vi fick fram mer. Satsningen på närproducerat börjar ge resultat, det börjar bli rejäla volymer.
-Problemet med lönsamheten ligger således inte i de 23 % av grisen som säljs över disk. Den delen ger bra tillskott i kassan. Problemet är charkråvaran där tysk import sätter priset.
-Slakterierna får klä skott för det dåliga grispriset. Men jag kan försäkra att vi gör allt för att höja det. Vi är lika frustrerade som grisföretagarna.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Det är i dåliga tider man ska investera för att tjäna pengar när det är bra tider…
Det finns väl ingen tvekan om att vi kommer att få bra lönsamhet igen,
-Men det ändrar inte på de fundamentala förutsättningarna för svensk grisproduktion – att man från politiskt håll lagt på kostnader som vi över tid inte har en chans att bära!
-Om en tysk grisföretagare tjänar 200 kr/gris och en svensk tjänar 100 kr/gris, kan man fundera över om vi har tjänat eller förlorat 100 kr…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi höjer grispriset 2 cent, med vilket vi vill ge positiva tecken till marknaden och grisuppfödarna tro på näringen i dessa tuffa tider.
-Det har varit en normal vecka, med balans både för slakt och smågrisar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -I veckan har vi lanserat rybsgrisen på marknaden för konsumenter.
-Slakten är i balans och äntligen även smågrisarna.

Danish Crown
Vi ser en något bättre stämning på de europeiska marknaderna denna vecka. Skinka säljs till stigande prisnivå. För bog och framändar är marknadssituationen också förbättrad, medan kotlett handlas till oförändrade priser. Förväntningarna är stigande priser nästa vecka.
Baconmarknaden i England är oförändrad. I tredje land säljs det bra till Ryssland. Handeln med Kina är lugn, som följd av det kinesiska nyåret. Japan har också lugn handel, medan det säljs griskött till goda priser i Korea, som drabbades svårt av mul- och klövsjukan.
Suggkött handlas till stigande priser.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Sveriges Grisföretagare träffade företrädarna för slakterierna 31 januari. Mötet var helt enigt att jobba vidare med två spår.
• I det korta perspektivet arbeta fortsatt med att få fram en djurskyddsersättning. Djurskyddsersättningen skulle kompensera svensk produktion för merkostnaden att producera. Effekten skulle bli att industrin kan möta importen på mer likvärdiga villkor och inte tvingas sälja till lågt pris utan då kunna exportera. Svensk grisproduktions svaga konkurrenskraft omöjliggör lönsam export, vilket i sin tur gör att ökat importtryck resulterar i sänkt pris. Länder i vår omvärld har inte drabbats lika hårt av prissänkningar, vilket beror på att de har lägre produktionskostnader och kan därmed säga nej till inhemsk handel och istället exportera och därigenom hålla uppe det inhemska priset. Den situationen har Sverige i princip aldrig haft.
• Spår två är åtgärder i ett längre perspektiv. En färdplan, ett körschema, över vad som ska till för att vända produktionskurvorna håller på att upprättas. Färdplanen som har arbetsnamnet "manual för att vända svensk grisproduktion" är ett dokument innehållande ett antal förändringar.
Förändringarna är uppdelade i: absolut nödvändiga, viktiga samt önskvärda.
Många av åtgärderna kräver politiska beslut, medan andra är beslut näringen måste ta. Manualen lyfter många möjligheter för svensk grisproduktion, som faktiskt finns även om det är svårt att se dem i denna stund.
Mötet diskuterade också näringens förtroende, engagemang att påverka, certifiering, kommunikation, m m.
Ett antal beslut togs, bland annat att öka informationen mot politiker och SJV om hur marknaden fungerar och konsekvenserna av det dyra svenska regelverket.

Akuta läget.
Det höjs röster för slopande av svensk djurskyddslag och det höjs röster för merbetalning orsakade av merkostnader. Att många är upprörda, oroade och ledsna har SGF största respekt för och lider med alla som nu tvingas till röda siffror i sina företag. Det finns dock inga kvickfix. Ett snabbt slopande av djurskyddslagen sänker inte produktionskostnaden på kort sikt så mycket som är nödvändigt, och definitivt inte för alla. Däremot är det på sikt helt nödvändigt med likvärdiga villkor inom EU-samarbetet. SGF arbetar därför som beskrivits med manualen, vilken innehåller en ersättning för de högre produktionskostnaderna, vilket med politisk vilja skulle kunna införas snabbt.
Tyskt kött säljs nu levererat till kund för 13 SEK/kg. Svensk kött kan då betalas enligt följande: 13 SEK - slakt och intransport 2,40 SEK - frakt till kund och paketering 0,50 SEK - styckning 3 SEK = 7,10 SEK/kg.
Vecka 3 betalades medelgrisen i Sverige med 13,42 SEK/kg (källa SJV). Differensen som ska tas ut på färskköttet blir hela 21 SEK/kg för de 20 kilo per gris som säljs i form av färskt kött till konsument. Lägg till detta de 13,42 i botten, samt de 5,90 för slakt/styck/pack/transp och priset som ska plockas på marknaden är över 40 SEK/kg + moms. Dvs mer än vad julskinkan ger i intäkt och mer än vad karrén brukar kosta mitt i grillsäsongen, inklusive butikens och statens påslag.
Sannolikt skjuter svenska slakteriföretag till pengar för närvarande. Att ta ut 21 SEK i merpris är knappast möjligt.

Slaktgriskalkyl för v 50..

Lars Arvidsson, smågrisproducent, Åstorp.
Jag läste i @-GRIS den 21 januari 2011 att slaktgrisföretagaren Sven Jerpdal föreslog att seminstationerna skulle stängas 3 veckor varje år i mars månad. Man kan bli mörkrädd för mindre - är insikten hur smågrisproduktion bedrivs verkligen så dålig hos slaktgrisföretagarna?
Det skulle bli kaos i produktionssystemet om man helt plötsligt lät bli att seminera en grupp. Skulle man skicka hela gruppen till slakt? Visst du får ju nytt avelsmaterial, men knappast bättre ekonomi.
Som smågrisproducent värdesätter jag högt att den slaktsvinsproducent som jag har mellangårdsavtal med, har en kontinuitet i insättningarna och att man följer en given plan.
Mitt tips till Sven Jerpdal är att han tar och praktiserar på en smågrisgård, och därefter kan han ju utveckla sina idéer om stängning av seminstationer, annars är det nog bäst för alla om stängningsidéerna avvecklas i stället.

Svar till Lars Arvidsson.
-
Tack för ditt erbjudande om att få praktisera hos dig, men jag tackar nej eftersom det verkar som att klockorna har stannat i ditt företag.
-Med planerad produktion och en duktig rådgivare kan du med lätthet planera in ett tre veckors seminstopp.Men vill man inte, så kan man inte.
-Att något måste göras är alla överens om. Det är naturligtvis fritt fram för dig att komma med ett bättre förslag?
Med vänlig hälsning
Sven Jerpdal

Svar till Sven Jerpdal:
Tackar för ditt svar. Att klockorna har stannat bekymrar mig föga så länge allt fungerar bra, och du Sven kan också vara lugn för du tänker modernt. Dina ideér ligger helt i linje med hur svensk grisproduktion har utvecklats på sistone - att dra på sig kostnader som absolut ingen är beredd att betala för.
Visst går det att låta bli att seminera, men låt det vara upp till den enskilde uppfödaren att ta det beslutet, utan någon generell stängning av seminstationer.
Jag tycker att Maria Kihlstedts beskrivning av seminuppehållet är lite väl förenklat och ofullständigt. Nog är det så att det, åtminstone i vissa produktionssystem, lär behövas fler platser i betäcknings-/sinsuggeavdelningen = högre kostnader.
I mina ögon, som smågrisproducent, så är en tom sugga en kostnad. Hon kostar suggfoder och hon upptar stallyta. Har man bestämt sig för att hålla igång produktionen, så gäller det att få suggan dräktig i normal tid efter avvänjningen, allt annat är ickeproduktion eller djurparksrörelse.
Jag avslutar härmed mitt deltagande i debatten i denna fråga.
Med vänlig hälsning
Lars Arvidsson

Johan Edberg. Gotland
-Jag tror Sven Jerpdal (se @-GRIS v 4) försöker säga att vi smågrisproducenter ska synkronisera betäckningarna. Och visst är det praktiskt möjligt för de flesta att planera så ingen seminering sker två- tre veckor i början av mars. Men en synkronisering kommer också att innebära att alla i fortsättningen behöver sperma samtidigt. Fixar seminstationerna det? Personligen är jag minst sagt tveksam.
-En annan fråga som aktualiserats nu med ett smågrispris på 300 kr/st, är vem som ska betala eventuell gåvoskatt??
-Som smågrisproducent vill man ju inte åka dit för någon form av skattemygel.
Men när man säljer en vara som kostar 600 kr att producera för 300 kr. Då kan skattemyndigheten bli intresserad...

Maria Kihlstedt, Konsult Grisproduktion: -Som produktionsrådgivare och konsult brukar jag inte vilja ge mig in i markandsdebatten, men jag har blivit ombedd att utifrån min roll som rådgivare uttala mig i två aktuella frågor:

Prisgarantier
Jag läser gärna LGs kommentarer och kan nog hålla med om mycket som har skrivits genom åren. Men förra veckans inlägg om garantipriser kändes magstarkt. Jag instämmer helt med Per Karlssons inlägg och tycker att det känns som om du sparkar på den som redan ligger. Visst finns garantipriser, det har ju SLS vd bekräftat, men att de skulle gälla för en större del av den svenska grisproduktionen är helt fel. Det påståendet är ett hån mot den stora majoritet som inte har något garantipris på 15,50 kr/kg. Det ger också helt fel bild till handeln och tar fokus från den riktiga diskussionen om vad som skall göras åt förlusterna i näringen.

Att stänga seminstationerna tre veckor i mars
Teoretiskt och praktiskt sett går det alldeles utmärkt att ”hoppa över en grupp”. Det betyder att suggruppen avvänjs, men inte betäcks förrän vid nästa brunst tre veckor senare. Detta får sedan göras med alla grupperna i systemet. Det blir inte mer koncentrerat än förut, bara ett extra tre veckor glapp. Det blir mer flyttningar i systemet om betäcknings- resp sinsuggavdelning är uppdelade.
-Men frågan är om det ger en marknadsfördel? Det är bara att räkna ut sitt marginalvärde för dessa grisar. Dela den uteblivna marginalintäkten med resten av de kg slakt eller smågrisar som produceras under året. Då ser du vad du behöver i extra betalning för att inte leverera under tre veckor i januari.
-Finns det något slakteri som bjuder mer till en producent om denne inte levererar grisar på tre veckor i januari? Upp till förhandling av detta, om det är intressant!!
Praktiskt möjligt är det, men om det är hjälper upp priserna är upp till er andra att svara på.
Med detta inlägg avslutar jag mitt inlägg debatten.

LGs kommentar:
Nej Maria, sluta inte debattera! Debattera mera, ge synpunkter, gärna varje vecka! Vi behöver veta mer inom grisnäringen för att utvecklas, även om ekonomi. Jag utmanar i stället alla rådgivare och andra, även köpare av grisköttet, att föra fram åsikter i den här spalten och i andra spalter.
Det är ju jag som skriver den sammanfattning av veckan som brukar inleda Senaste nytt om priser i @-GRIS. Men det är sällan mina personliga åsikter och framför allt inte mina sakuppgifter. Jag har endast uppgiftslämnares uppgifter att gå på och försöker kolla upp dem och sammanfatta dem så gott som fredagskvällen medger. Vad gäller "kanske upp emot 2/3 av alla smågrisar utan mellangårdsavtal under värsta perioden med överskott, kommer att betalas med garanterat pris vid slakt", så sa min källa i veckan att det kanske var lite i överkant. Så du har kanske rätt. Men det gäller alltså antal grisar, inte antal leverantörer.
Under veckan har dock andra sagt att det verkar troligt. Men det finns säkert de som vet mer exakt. Jag publicerar gärna exakt siffra!
Jag vill understryka att jag inte missunnar någon garantipriser på 14, 15, 16 kr. Tvärt om. Om jag skulle producera 10 000 grisar, skulle jag inte frivilligt förlora varken kronor eller ören per kilo på dem. Men det är ett problem, inte minst för nyföretagandet i branschen, om de övriga utan garantipris får betala kalaset. Vi måste väl snart fundera över varför det är så olika priser i tabellerna!
Det jag diskuterat med en del av slaktarna den här veckan är om det inte vore bättre att spela med öppna kort, i stället fortsätta det prismygel som präglat grisnäringen sedan decennier. De hemliga avtalen med sekretessförsäkran har blivit ett ännu roligare samtalsämne på julkalasen. Precis som att berätta att jag får 50, 60, 70 % rabatt på en vattenkran, en eldosa eller ett kilrep, för att ta exempel på andra branscher med märklig prissättning, där initierade betalar mindre, oinitierade betalar mer, men som nu lågprisvaruhusen avslöjar.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 4 februari 2011
Senaste uppdatering gjord 9 februari 16,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 6

Partipriset
Scans partipris är från 17 januari
19,17 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,50 13,00 13,00 14,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 11,50 12,50 12,50 13,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 13,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,20 11,80 11,80 13,00
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 10,90 11,50 11,50 12,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,40 11,00 11,00 12,20
Dalsjöfors Grund 75-96,9 10,40 11,00 11,00 12,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 9,95 10,70 10,70 11,70
Scan 75-96,9 9,45 10,20 10,20 11,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 6 v 5 v 4
11,06 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,30 9,00 8,80
22,35 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,53 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,30 1,30 1,30
11,26 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
11,97 Österbottens 78 – 96 euro 1,35 1,33 1,33
12,59 Snellman 80–101 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
4 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,59 Tyskland 1,42 1,33 1,20 1,12 1,35
25 jan jämförbara**
12,87 Italien - - 1,456 1,430 1,430
12,82 Spanien - - 1,451 1,417 1,379
12,72 England - - 1,440 1,462 1,526
11,96 Frankrike - - 1,354 1,358 1,360
11,61 Danmark - - 1,314 1,342 1,342
12,23 Tjeckien - - - - 1,384
11,79 Polen - - - - -
11,02 Irland - - 1,247 1,247 1,247
10,65 Belgien - - 1,205 1,297 1,297
10,32 Holland - - 1,168 1,149 1,235
10,14 Sverige - - 1,148 1,151 1,156
10,13 Tyskland - - 1,146 1,066 1,296
9,90 Österrike - - 1,120 1,222 1,222
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
11,71 EU, medelpris 1,325 1,354 1,374 1,398 1,405
-
16,08 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,760 1,750 1,670 1,670 1,670
15,23 Grekland 1,723 1,723 1,718 1,709 1,718
14,99 Bulgarien 1,696 1,727 1,741 1,741 1,727
13,86 England 1,569 1,587 1,564 1,559 1,574
13,41 Italien 1,517 1,524 1,527 1,536 1,519
13,28 Sverige 1,503 1,501 1,534 1,550 1,558
13,19 Rumänien 1,493 1,511 1,530 1,528 1,529
13,10 Finland 1,483 1,464 1,486 1,487 1,462
13,07 Estland 1,479 1,464 1,458 1,424 1,433
13,03 Portugal 1,470 1,430 1,430 1,430 1,430
12,99 Litauen 1,470 1,463 1,506 1,521 1,482
12,72 Lettland 1,440 1,447 1,472 1,482 1,473
12,65 Tjeckien 1,431 1,434 1,420 1,400 1,380
12,44 Slovakien 1,408 1,433 1,477 1,474 1,484
12,43 Spanien 1,407 1,365 1,354 1,354 1,348
12,35 Luxemburg 1,398 1,417 1,440 1,546 1,547
12,09 Ungern 1,368 1,405 1,417 1,439 1,448
12,01 Slovenien 1,359 1,379 1,373 1,470 1,441
11,89 Österrike 1,346 1,346 1,349 1,447 1,450
11,66 Frankrike 1,320 1,320 1,310 1,310 1,280
11,50 Irland 1,302 1,302 1,300 1,303 1,301
11,27 Polen 1,276 1,353 1,379 1,380 1,360
11,00 Belgien 1,245 1,259 1,245 1,345 1,350
10,86 Danmark* 1,229 1,229 1,263 1,263 1,263
10,45 Tyskland 1,183 1,295 1,387 1,459 1,511
10,19 Holland 1,153 1,238 1,239 1,300 1,354
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 feb
26 jan
5 jan
15 dec
Utbud
620
960
743
580
Sålda
620
960
563
580
Medelpris, euro
1,45
1,33
1,35
1,51
Lägst
1,44
1,30
1,26
1,51
Högst
1,47
1,34
1,37
1,52
Medelpris, skr
12,28
11,75
12,04
13,57

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,90 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 7,00
Scan 140- 5,20 5,60 5,60 6,10
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 6,00
KLS Ugglarps 140- 4,80 5,20 5,20 6,20
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 6,30
Skövde 140- 5,05 5,05 5,05 5,55
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,90 5,40 4,50 3,50
Dalsjöfors 58% 3,85 3,85 3,85 4,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 3,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
6,78
Danish Crown 129,9 kg- dkr 5,70 5,20 4,50
18,34
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,76
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,34
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,53
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
8,69
ZNVG 56 % euro 0,98 0,92 0,81
Galtar
5,59
Danish Crown 109,9 kg- dkr 4,70 4,20 3,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
10,43
10,26
10,61
10,62
10,61
10,55
10,55
Dollar 6,43 6,44 6,64 6,74 6,87 6,79 6,85
Euro 8,87 8,84 8,93 8,86 8,92 8,99 8,99
Dansk 1,19 1,18 1,19 1,18 1,19 1,20 1,20
Norsk 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,14
Yen 7,88 7,84 8,09 8,13 8,22 8,33 8,27
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 7 v 6 v 5 v 4
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00M 16,00M 16,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 15,00M 16,00M 17,50M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 15,00M 16,00M 16,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 11,00M 12,25M 13,25M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 305 330 355
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 270 295 320
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 300 325 340
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - - 300 350
Bis Plus 30 kg, marknad - 275 300 350
Bas 30 kg, beräknad - - 265 315
Bas 30 kg, marknads - 240 265 315
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 350 350 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 2 veck 2 veck 2 veck
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - överst - överst
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten - överst överst överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
220
Basis 7 kg 185 181 176 181 180
381
Basis 30 kg 321 314 306 313 313
226
SPF+Myc 7 kg 190 186 181 186 185
387
SPF+Myc 30 kg 326 319 311 318 318
230
SPF 7 kg 194 190 185 190 189
392
SPF 30 kg 330 323 315 322 322
919
Økologi 30 kg 772 771 765 770 770
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
649
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
461
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
514
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
434
ZNVG 28 kg 49 43 36 33 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 dec Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
Skr euro euro euro euro euro
321 EU, medelpris 35,73 35,27 35,07 34,80 34,05
-
719 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
564 Sverige 62,82 61,29 64,05 62,39 62,42
485 Finland 54,54 49,42 47,45 49,57 48,79
467 Italien 51,97 51,57 51,27 51,13 51,31
449 England 50,00 50,00 49,99 49,48 49,43
443 Slovakien 49,34 49,34 44,43 62,63 62,63
409 Tyskland 45,60 44,10 42,80 42,00 41,20
398 Tjeckien 44,36 62,65 63,09 63,63 63,77
339 Estland 37,77 38,48 38,00 41,83 39,04
324 Danmark* 36,10 36,09 36,09 36,08 36,08
323 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
311 Luxemburg - 34,60 34,60 36,40 36,20
319 Belgien 35,50 34,50 33,50 33,50 32,50
268 Ungern 29,83 23,99 30,48 31,28 27,47
285 Spanien 31,77 31,77 31,37 30,87 29,05
265 Holland 29,50 28,25 27,25 26,25 25,00
222 Frankrike 24,80 24,20 24,20 23,20 22,60
177 Polen 19,77 20,04 21,32 21,92 22,36
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 6 v 5 v 4 v 3
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -