Senaste nytt om priser
4 kronor per kilo back för integrerad vecka 5
En integrerad besättning med 100 suggor och med 30 % restvärde på sina stallar, gör 4 kr i förlust, per kilo gris, om alla kostnader och skälig vinst läggs in i kalkylen. /LG 110212
Kolla kalkylen för v 5 2011 här!

Även svenska priserna vänder uppåt igen
Dahlbergs och Skövde sänkte inte grispriset innevarande vecka och nästa vecka höjer KLS och Dalsjöfors 20 öre. Svenska priset är på väg att återhämta sig, även om det går sakta i jämförelse med i dioxin-Tyskland och Danmark, liksom många andra europeiska länder. Det är bara Sverige som inte återhämtat sig från dioxinskandalen, Sverige med världens renaste och mest etiska griskött som aldrig borde ha drabbats av den.
Dioxinskandalen har nu klart visat att charkindustrin, kommuner och landsting inte värderar vårt dyra djurskydd och vår dyra smittfrihet till ett enda öre. Vi ser nu att krav och handling är två helt olika saker. Staten tar inte heller något ansvar, hittills. Vid krismöten har Eskil Erlandsson lovat titta på om lantbrukets egna EU-pengar ska kunna fördelas om, så att vissa kostnader för djurskyddet inom grisproduktionen ersätts. Men innan detta kan ske, är svensk grisproduktion utslagen, när takten på nedläggningarna sedan nyår är i snitt 3 grisgårdar per dag, enligt LRF. 5 106 suggor har tagits ur produktion mellan 3 januari till 9 februari. Siffrorna uppges härstamma från Svenska Djurhälsovården.
Kontant ersättning för svenska fördyrade produktionskostnader är nödvändig, men inte rolig. Det visar inte minst Expressens ledare idag, där man ondgör sig över förslaget och kallar grisföretagarna bidragstagare. Ledaren visar att svenska konsumenter inte förstått någonting om grisnäringens konkurrensvillkor.
Nu är det inte småskalig produktion som läggs ner, utan stora enheter, som väntas ge spår i slaktstatistiken. Slakterierna måste fråga sig varifrån slaktgrisarna ska hämtas nästa år. Flera slakterier har gjort omfattande investeringar under 2010, som nästa års färre slaktade grisar ska betala. Om vi inte sett slagsmål mellan slakterierna om grisarna tidigare, så måste det bli nästa år. Det är en tröst för de grisföretagare som överlever krisen.
Slakten minskade endast 1,4 % kv 4 i fjol och 0,2 % för hela året. Det kan vi tacka PMWS-vaccinet, produktivitetsökning och kanske minskad beläggning för, men vad går att göra under 2011 som kompenserar alla besättningar som slås ut?
En annan räddningsplanka för svensk grisproduktion kan vara EUs krav på ursprungsmärkning, som växer fram, men inte hinner fram för att rädda oss. Italien har dock gått händelserna i förväg och just infört krav på märkning. Men där är det lite mer handlingskraft än här i Sverige. /LG 110211

Internetauktionen signalerar fortsatt höjda tyska priser
Veckans auktion via internet i Hannover slutade på 1,49 €, vilket är en uppgång med 4 cent och ett pris 1 cent över veckorna 50 - 52. Priset signalerar således att Tyskland lämnat dioxinkrisen bakom sig.
Indikationen på internetauktionen fick dock inte genomslag på tyska noteringen, vilket brukar ske vid kraftiga uppgångar. Tyska noteringen stannade på oförändrat 1,42 €, men auktionen kan vara ett förebådande att tyska priset är på väg uppåt och att det kan bli höjning om någon vecka. /LG 110211

Förväntningarna är prisuppgång i EU
Veckans grispriser i Europa visar på en allmän upptrend. De volymer slaktgrisar som bjuds ut är inte riktigt tillräckligt för att fullt kompensera den goda efterfrågan om slakterierna har. Priserna har nu återhämtat sig från de katastrofala prisnivåer som rådde senaste veckorna, trots att kostnaderna för produktionen fortfarande är omöjligt att hålla styr på. Höjningarna på 9 cent i Tyskland och Österrike var bäst och Tyskland är nu tillbaka upp i mittfältet i rankinglistan. Tyskland ligger nu precis bakom Danmark, som har tredje platsen bland de fem grisrikaste EU-länderna. Holländska priset, som normalt följer efter Tyskland, höjde 8 cent, vilket innebar sista plats.
Måttliga höjningar av priset ses i Spanien, Frankrike, Danmark, Belgien och England. Spanien kunde bättra på sin ledande roll genom att uppnå prisnivån 1,556 € per kg slaktvikt. Marknaden bärs också upp av goda utsikter för export. Enligt tyska analysinstitutet AMI, kan exporten 2010 ha stigit över 2,6 milj ton.
Från England kommer en alarmerande rapport: Grisföretagarnas inkomster föll senaste året med en tredjedel. Internationellt ligger deras produktion mycket dåligt till. En reklamkampanj som branschen startar, ska få konsumenterna att höja volymen regionalt producerade produkter.
Trenden på tyska marknaden: Slakteriernas goda efterfrågan blir kvar även denna vecka. Marknaden är fortsatt positiv och en ytterligare måttlig höjning är möjlig. /ISN 110209
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Oförändrat läge på grisköttsmarknaden
Marknadsläget för griskött är oförändrat vad gäller industri/charkråvara och fett. Scan har god efterfrågan på utvalda detaljer, men prispressen på den svenska marknaden i stort håller i sig till följd av import, en fortsatt stark svensk valuta och säsongsmässigt lägre efterfrågan på griskött.
Vår smågrissituation är förbättrad och vi har nu cirka en veckas kösituation.
Noteringen: Gris oförändrad, Sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi har för säsongen en normal avsättning på detaljhandeln. När det gäller charkråvara till charkindustrin har situationen stabiliserat sig sedan föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det verkar som om marknaden är på väg att svänga. Jag kan inte peka på något konkret, men magkänslan säger detta.
-Nedläggningen av besättningar gör också att leveranserna av grisar kommer att minska.
-Veckan har inte varit någon höjdarvecka vad gäller försäljning, men ganska normal innan vi kommer igång för året.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är ganska oförändrad, med stark prispress. Det är fortfarande en besvärlig situation. Men vi är optimister och kan ana en ljusning, där det möjligtvis kan vara EUs insats för privat lagring som kan vara effekten.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit ganska lik veckan innan.
-Antalet besättningar med garantipriser är väldigt marginellt och har kommit till för få ut smågrisarana i svåra situationer med överskott.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Man får hoppas att skatten på charkföretagens vinster överstiger de missade samhällsvinster, om vi haft en välmående primärproduktion.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans för slakt och smågrisar.
-Under januari och februari är som vanligt konsumtionen låg, men inte annorlunda än tidigare år.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -.Efter att vi har lanserat rybsgrisen, kan vi höja priset 2 cent till 1,32. Grundpriset ligger oförändrat. Det verkar bli bra mottagande för det nya sortimentet kött. Vi har gått igenom hela köret med tidningar och TV, och mottagandet ser bra ut. Det är givetvis för tidigt att bedöma den långsiktiga konsumtionen, men konsumenterna har hittills varit positiva.
-Slakten är ok, smågrisar så gott som ok, lite överskott.
-Finska grisuppfödare är hittills avvaktande till den ekonomiska utvecklingen. De som köper in korn till 180 - 200 € per ton har det jättekärvt. Desssvårt säga ännu, ver
korn till interventionslager, svårt köpa till

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi har denna vecka höjt övre viktgränsen för alla gödsvin till 105 kg på grund av stort utbud. Bästa viktintervallet är således tillsvidare 80-105 kg. Smågrispriset höjde vi fr o m 17 januari till 59 €.

Danish Crown
Effekten av EUs inlagring av griskött visar sig nu på den europeiska marknaden för färskt griskött. Under första veckan är kontrakt tecknade på mer än 65 000 ton. Speciellt skinka stiger i pris, men också framändar och bog, som dessutom får gott stöd av god försäljning till Korea. Ryggkött i England säljer till svagt stigande priser. Den europeiska marknaden för kotlett är likaså svagt stigande.
Försäljningen till Kina är nu på väg upp igen, efter det kinesiska nyåret. I Korea har man fortfarande inte kontroll över mul- och klövsjukan och deras importbehov är därför stigande. Det säljs bog och bröstfläsk till den marknaden. Handeln med Japan är stabil.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Annika Bergman:-Svensk grisproduktion befinner sig i fritt fall, under januari månad slutade 100 besättningar och det finns inga signaler om att denna takt avmattas. Konsekvenserna för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion blir ödesdiger om denna utslagning inte snabbt hejdas.
-Skall svensk grisnäring räddas så ställer det nu höga krav på svenska politikers mod och framsynthet. En djurskyddsersättning för samhällets högt ställda förväntningar på vad svensk grisproduktion skall leva upp till är ett absolut krav. Svensk grisproduktion har värden som kommer att vara betydelsefulla i framtiden, värden som låg antibiotikaanvändning, nästintill obefintlig förekomst av salmonella, samt goda djuretiska aspekter.
-Det är en grisuppfödning värd att vara stolt över. Det är en skam för svenska samhället när den offentliga upphandlingen prioriterar kött uppfött på ett i Sverige olagligt sätt. Det är rimligt att svenska grisföretagare ersätts för det åtagande vi har för den svenska djurskyddslagen.
-En politisk ersättning undantar inte handelns ansvar att också arbeta för en ökad försäljning av griskött uppfött under förhållanden som är lagliga i landet de verkar. Sveriges grisföretagare levererar grisar uppfödda enligt de normer samhället ställer, nu är det samhällets tur att stå upp för de värden man beställt. Svenska grisföretagare förväntar sig ett omedelbart ansvarstagande från landsbygdsminister Eskil Erlandsson och den svenska regeringen.

Slaktgriskalkyl för v 50

Kalkyl integrerad besättning 100 suggor vecka 5 2011

Svar till Sven Jerpdal:
Tackar för ditt svar. Att klockorna har stannat bekymrar mig föga så länge allt fungerar bra, och du Sven kan också vara lugn för du tänker modernt. Dina ideér ligger helt i linje med hur svensk grisproduktion har utvecklats på sistone - att dra på sig kostnader som absolut ingen är beredd att betala för.
Visst går det att låta bli att seminera, men låt det vara upp till den enskilde uppfödaren att ta det beslutet, utan någon generell stängning av seminstationer.
Jag tycker att Maria Kihlstedts beskrivning av seminuppehållet är lite väl förenklat och ofullständigt. Nog är det så att det, åtminstone i vissa produktionssystem, lär behövas fler platser i betäcknings-/sinsuggeavdelningen = högre kostnader.
I mina ögon, som smågrisproducent, så är en tom sugga en kostnad. Hon kostar suggfoder och hon upptar stallyta. Har man bestämt sig för att hålla igång produktionen, så gäller det att få suggan dräktig i normal tid efter avvänjningen, allt annat är ickeproduktion eller djurparksrörelse.
Jag avslutar härmed mitt deltagande i debatten i denna fråga.
Med vänlig hälsning
Lars Arvidsson

Svinstopp tre veckor, till vilken nytta?
Det produktionsbortfall som ett grisstopp innebär, har inte fått den svenska noteringen att gå upp. Volymerna har ersatts med tysk eller danskt import!
Även om vi slår ut 90 % av svensk grisproduktion, står det ändå klart att det är importen som sätter priset! Inte tillgång och efterfrågan i Sverige!
Ronnie Lundén

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 11 februari 2011
Senaste uppdatering gjord 20 februari 19,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 7

Partipriset
Scans partipris är från 14 februari
18,42 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,50 12,50 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 11,50 11,50 12,50 12,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,40 11,20 11,80 11,80
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 11,10 10,90 11,50 11,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,60 10,40 11,00 11,00
Dalsjöfors Grund 75-96,9 10,60 10,40 11,00 11,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,45 10,45 10,70 10,70
Scan 75-96,9 9,45 9,45 10,20 10,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 7 v 6 v 5
11,06 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,60 9,30 9,00
22,15 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,62 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,32 1,30 1,30
11,18 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
11,89 Österbottens 78 – 96 euro 1,35 1,35 1,33
12,51 Snellman 80–105 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -


Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
11 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,51 Tyskland 1,42 1,42 1,33 1,20 1,12
8 feb jämförbara**
13,70 Spanien - 1,556 1,499 1,451 1,417
13,43 Italien - 1,525 1,481 1,456 1,430
12,40 England - 1,408 1,389 1,440 1,462
12,38 Frankrike - 1,406 1,355 1,354 1,358
12,17 Danmark - 1,382 1,341 1,314 1,342
12,03 Tyskland - 1,366 1,276 1,146 1,066
12,00 Tjeckien - - 1,363 1,376 1,388
11,99 Polen - - - - 1,362
11,86 Belgien - 1,347 1,273 1,205 1,297
11,63 Holland - 1,321 1,245 1,168 1,149
11,57 Österrike - 1,314 1,222 1,120 1,222
10,98 Irland - 1,247 1,247 1,247 1,247
8,67 Sverige - 0,985 1,161 1,148 1,151
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
23 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
11,71 EU, medelpris 1,325 1,354 1,374 1,398 1,405
-
16,08 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,55 Cypern 1,760 1,750 1,670 1,670 1,670
15,23 Grekland 1,723 1,723 1,718 1,709 1,718
14,99 Bulgarien 1,696 1,727 1,741 1,741 1,727
13,86 England 1,569 1,587 1,564 1,559 1,574
13,41 Italien 1,517 1,524 1,527 1,536 1,519
13,28 Sverige 1,503 1,501 1,534 1,550 1,558
13,19 Rumänien 1,493 1,511 1,530 1,528 1,529
13,10 Finland 1,483 1,464 1,486 1,487 1,462
13,07 Estland 1,479 1,464 1,458 1,424 1,433
13,03 Portugal 1,470 1,430 1,430 1,430 1,430
12,99 Litauen 1,470 1,463 1,506 1,521 1,482
12,72 Lettland 1,440 1,447 1,472 1,482 1,473
12,65 Tjeckien 1,431 1,434 1,420 1,400 1,380
12,44 Slovakien 1,408 1,433 1,477 1,474 1,484
12,43 Spanien 1,407 1,365 1,354 1,354 1,348
12,35 Luxemburg 1,398 1,417 1,440 1,546 1,547
12,09 Ungern 1,368 1,405 1,417 1,439 1,448
12,01 Slovenien 1,359 1,379 1,373 1,470 1,441
11,89 Österrike 1,346 1,346 1,349 1,447 1,450
11,66 Frankrike 1,320 1,320 1,310 1,310 1,280
11,50 Irland 1,302 1,302 1,300 1,303 1,301
11,27 Polen 1,276 1,353 1,379 1,380 1,360
11,00 Belgien 1,245 1,259 1,245 1,345 1,350
10,86 Danmark* 1,229 1,229 1,263 1,263 1,263
10,45 Tyskland 1,183 1,295 1,387 1,459 1,511
10,19 Holland 1,153 1,238 1,239 1,300 1,354
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 feb
2 feb
26 jan
5 jan
Utbud
1010
620
960
743
Sålda
830
620
960
563
Medelpris, euro
1,49
1,45
1,33
1,35
Lägst
1,47
1,44
1,30
1,26
Högst
1,49
1,47
1,34
1,37
Medelpris, skr
13,12
12,28
11,75
12,04

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,90 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 5,20 5,20 5,60 5,60
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 5,20 5,20
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,80 5,05 5,05
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,90 5,90 5,40 4,50
Dalsjöfors 58% 4,35 3,85 3,85 3,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
7,08
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 5,70 5,20
18,18
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,72
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,31
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
7,48
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
8,63
ZNVG 56 % euro 1,01 0,98 0,92
Galtar
5,90
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,00 4,70 4,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
10,37
10,43
10,26
10,61
10,62
10,61
10,55
Dollar 6,44 6,43 6,44 6,64 6,74 6,87 6,79
Euro 8,81 8,87 8,84 8,93 8,86 8,92 8,99
Dansk 1,18 1,19 1,18 1,19 1,18 1,19 1,20
Norsk 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15
Yen 7,80 7,88 7,84 8,09 8,13 8,22 8,33
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 8 v 7 v 6 v 5
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 16,00M 16,00M 16,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00M 15,00M 16,00M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 15,00M 15,00M 16,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 11,00M 11,00M 12,25M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 330 305 330
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 295 270 295
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 325 300 325
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 289 325 360
Bis Plus 30 kg, marknad - 275 275 300
Bas 30 kg, beräknad - 254 218 265
Bas 30 kg, marknads - 240 240 265
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 350 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - 1 veck 2 veck 2 veck
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - balans överst -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans överst överst
-
MarknadsavdragM
Sk huvudsida övde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 194 185 181 176 181
394
Basis 30 kg 334 321 314 306 313
234
SPF+Myc 7 kg 199 190 186 181 186
400
SPF+Myc 30 kg 339 326 319 311 318
239
SPF 7 kg 203 194 190 185 190
404
SPF 30 kg 343 330 323 315 322
921
Økologi 30 kg 781 772 771 765 770
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
643
25-kilos 580 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
458
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
519
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
414
ZNVG 28 kg 47 49 43 36 33
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
16 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
309 EU, medelpris 35,15 36,11 35,98 36,21 35,73
-
704 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
523 Sverige 59,44 59,56 59,22 59,94 62,82
480 Italien 54,50 53,81 52,89 52,37 51,97
445 England 50,60 48,60 48,65 49,21 50,00
439 Finland 49,91 47,36 52,11 49,05 54,54
402 Tjeckien 45,65 45,00 44,26 44,18 44,36
380 Tyskland 43,30 45,70 46,50 46,40 45,60
364 Luxemburg 41,40 41,60 39,10 39,30 40,20
352 Portugal 40,00 40,00 40,00 40,00 36,00
325 Belgien 37,00 37,00 36,50 36,50 35,50
317 Estland 36,08 41,80 38,68 39,44 37,77
310 Danmark* 35,30 36,10 36,09 36,10 36,10
282 Ungern 32,07 30,64 29,49 34,10 29,83
270 Spanien 30,68 31,55 31,55 31,77 31,77
236 Frankrike 26,80 26,60 25,80 25,40 24,80
233 Holland 26,50 28,50 30,50 30,50 29,50
210 Slovakien 23,87 48,07 23,87 62,60 49,34
177 Polen 20,13 21,46 19,91 19,53 19,77
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 7 v 6 v 5 v 4
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -