Senaste nytt om priser
Början till svensk återhämtning kan skönjas
Dalsjöfors höjer priset på slaktgrisar 30 öre v 8 till 11,40 kr för Kvalitet och 10,90 för Grund. Smågrisarna höjs 10 kr. I övrigt händer inget på svenska grismarknaden, tyvärr. Ginsten toppar med 12,50 och Scan ligger lägst med 9,45 kr. När alla tillägg och avdrag tillkommit, är nivån troligen en annan.
Svenska medelpriset v 6 var 12,09 kr, faktisk betalning, alltså när alla slag av tillägg och avdrag är beaktade. Jag har daterat upp den tabellen nu.
Av den tabellen kan du även se att priserna i de flesta länder i EU är på väg upp sedan v 5, medan Sverige fortfarande hade sjunkande priser. Sverige har fallit från femte plats uppifrån v 50 med medelpriset 14,40 kr, till sjunde plats nedifrån med 12,09. Finland låg v 50 i mitten av tabellen med grispriset 13,19 kr (1,468 €) och låg v 5 ännu högre upp med 12,99 kr (1,492 €). Lägre i svenska kronor alltså, men högre i euro.
Förklara i övrigt skillnaden mellan Sverige och Finland! Tyska importen blev väldigt stor när finska slakterierna höll stängt p g a strejk tidigare under 2010. Så Finland får också tyskt griskött. Lägg särskilt märke till att finska priset i € är högre i dag än före dioxinskandalen.
I veckan såg jag tre biltransportbilar med summa 27 tyska begagnade bilar på väg norrut i Sverige. Mercedes har alltså blivit billigare. Men det lockar nog inte en svensk grisuppfödare just nu. Jag vill nämna detta positiva om svenska kronan, för att inte än en gång reta dem som tycker det är bra att vi har en egen svensk valuta.
Finska Atria lägger nästa vecka om sina grispriser, så att jämn produktion under året premieras mer. Det finns samma problem där som i Sverige, att en del uppfödare stänger stallarna och säljer spannmålen.
De förhoppningar som gavs tidigare i veckan om ev höjt tyskt grispris blev inte av. Det blev fortsatt 1,42 €, 12,36 kr. I stället backade tyska auktionen över internet med 4 cent till endast 2 cent över noteringen. Marknaden brukar ha rätt, men inte alltid! Här var det kanske EUs infrysning av kött som blev övervärderad. /LG 1102184 kronor per kilo back för integrerad vecka 5
En integrerad besättning med 100 suggor och med 30 % restvärde på sina stallar, gör 4 kr i förlust, per kilo gris, om alla kostnader och skälig vinst läggs in i kalkylen. /LG 110212
Kolla kalkylen för v 5 2011 här!Stabil grismarknad i EU
Vecka 7 var marknaden för slaktgrisar i huvudsak i balans i EU. I de flesta länder har priserna stabiliserats på oförändrad nivå, eller fortsatt stiga. Priserna går fortfarande uppåt i Spanien, Frankrike, Danmark och Holland med 2 till 5,5 cent. Spanska priset steg därmed över den magiska gränsen 1,60 € per kg och ligger därmed klart på förstaplatsen bland de fem gristätaste EU-länderna. Med en måttlig ökning av priset närmade sig Holland det tyska priset. Oförändrade priser var det i Tyskland, Belgien, Österrike, Sverige och Irland.
De prisökningar som kunde genomföras i Europa beror fräst genom förbättrad export till tredje land. I Tyskland medförde minskad efterfrågan stangerande priser och kunde inte påverkas uppåt av exporten, som ännu inte återhämtat sig efter dioxinskandalen. De grisar som bjuds ut i Tyskland räcker f n till efterfrågan av griskött.
Trend för Tyskland: De volymer slaktgrisar som bjuds ut säljs gott på marknaden. Den anses fortfarande vara i balans. Sett från dagens perspektiv kan priserna vara på uppgång. ISN 110216

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt pressat marknadsläge för griskött
Även den här veckan är marknadsläget för griskött pressat vad gäller industri/charkråvara och fett.
 Efterfrågan på utvalda detaljer är fortsatt god, men prispressen på den svenska marknaden håller i sig till följd av importkött från bland annat Tyskland, en fortsatt stark svensk valuta och säsongsmässigt lägre efterfrågan på kött.
Noteringen: Gris oförändrad, sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi ser en viss effekt av privat lagring med stigande priser från den rekordlåga prisnivån.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vecka 8 brukar vara en dålig vecka, men i år är den lönevecka. Så vi hoppas. Den här veckan har varit som de flesta andra.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är fortsatt pressad, men säsongsmässigt går vi mot ljusare tider.
-Vi ökar produktionstakten i nya anläggningen, och är nu uppe i full takt. Den går bättre och bättre. Det är alltid lite trögt under inkörningstiden.
-Veckan som gått har i försäljningen präglats av löneveckan, men vi vet att det dippar igen när lönen börjar ta slut.
-Vecka 9 sänker vi övre viktgränsen för slaktgrisar till 101,9 kg. Det beror på att vi börjar komma i balans med slakten.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi slaktar för fullt, men ändå är det gott om grisar på marknaden. Någon tendens till minskad slakt ser vi inte. Den kan ev komma i slutet av året. Vi har f n en veckas slaktkö.
-Min uppfattning är att det är mest smågrisproducenter som lägger ner. Det kan bli brist på smågrisar i sommar.
-Det är fortfarande stor import av griskött från Tyskland. Uppgången av priserna i Tyskland tas ut av starkare krona. I mitten av mars kan det börja tugga åt andra hållet med priserna.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Priserna i USA fortsätter sätta nya rekord, måtte det slå igenom i Europa snart…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vecka 8 inför vi en omloppsbonus, som innebär 2 cent mer för slaktgrisar för de producenter som fyller i en elektronisk produktionsplan, samt följer och förverkligar den uppgjorda planen. Slaktgrisuppfödare fyller i när man tänker sätta in smågrisar och leverera slaktgrisar och integrerade när man tänker slakta ut.
-Till vecka 11 gör vi en förändring i viktgaffeln med -1 kg, Nytt bästa viktintervall blir 77 - 95 kg.
-Samtidigt sänker vi smågrispriset med 1 €, men höjer suggpriset med 7 cent. Höjningen av suggpriset ska stimulera att byta ut suggorna och förnya besättningen, samt få fart på avelsdjursförmedlingen.
-Allt syftar till att stimulera kontinuerlig och jämn produktion och att få hela kedjan att snurra lite snabbare. Det är inte till fördel för någon del i kedjan om produktionen blir ryckig eller snurrar saktare.
-Vi måste ställa in oss på att det inte blir varken en lätt vår, eller sommar heller för grisnäringen, men vi måste se positivt mot framtiden och komma ihåg ordspråket: Efter regn kommer det alltid sol!

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -OK balans för slakt och smågrisar.

Danish Crown
Den första euforin efter EUs beslut om privat lagring av griskött är överstånden. Priserna har stabiliserat sig och vi ser en oförändrad marknadssituation i Europa. Det är dock värt att märka, att den underliggande efterfrågan inte har förbättrats och vi kan därför riskera att få ett fall i priserna när effekten av privat inlagringen av griskött klingar av.
På marknaderna i tredje land är avsättningen tillfredsställande. Kina efterfrågar åter volymer efter det kinesiska nyåret. Den ryska marknaden är stabil. Samma gäller Japan, där vi säljer till goda priser. Det är också god avsättning till Korea, där mul- och klövsjukan för med sig god efterfrågan på importerat kött.
Suggor säljs till tillfredsställande priser.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Sveriges Grisföretagare jobbar på många fronter, inte minst med förberedelserna för mötet 2 mars, det s k "Grislyftet".
-Material/beräkningar vilka belyser grisproduktionens påverkan på samhällsekonomin tas fram, flera olika perspektiv lyfts.
-Många frågar sig hur det plötsligt kan bli så dramatiskt mycket värre så snabbt. Svaret är dels för höga produktionskostnader, vilket omöjliggör export av svenskt griskött, och vilket i sin tur gör att importen endast kan mötas med lägre priser. Det är också anledningen till att andra länder inte drabbats så hårt av dioxinskandalen, de har kunnat säga nej till prissänkningar och i stället exportera. Svenskt griskött är för dyrt, vart i världen vi än vänder oss.
-Andra anledningen till att det slår så hårt är förändringen av valutorna. Här finns heller inget ljus i tunneln. Så länge EU tar in länder som inte har sin ekonomi i ordning, kommer troligtvis kronan vara stark mot euron.
-Slutsatsen är att det är en ödesfråga, att svensk grisproduktion kommer åt konkurrenskraftsfrågan. Det lägger Sveriges Grisföretagare nu full kraft och ett flertal förslag på.
-2009 kostade det 24 % mer att producera griskött i Sverige jämfört med Tyskland. Då stod euron i 10,62. Sedan dess har kronan stärkts med ca 22 %. Korrigerat för fodret som prissätts i dollar, men handlas i euro i Europa, har den svenska produktionen tappat konkurrenskraft sedan 2009 på 18 %.
-Just för stunden när detta skrivs är det otroliga 51 % dyrare att producera en gris i Sverige jämfört med Tyskland! Får vi inte till förändringar NU är det definitivt över med svensk grisproduktion i annat än väldigt nischad produktion.
-Efter denna kommentar kommer det säkert kritik för att den är negativ. Vi befinner oss i en marknadsekonomi, där det är helt och hållet uteslutet att klara sig med merkostnader på 1,51 gånger konkurrentens.
-Sveriges Grisföretagare gör sitt yttersta för att få förändringar till stånd snarast.

Slaktgriskalkyl för v 50

Kalkyl integrerad besättning 100 suggor vecka 5 2011

Slaktarnas affärsmoral?
-
Jag vill ifrågasätta om svenska slaktarna verkligen vill ha svenska grisar? Om svaret är ja, så är det hög tid att ni visar det. Exempel: SLS har skrivit många avtal under slutet av 2010 gällande 2011 med slaktsvinsproducenter med åtföljande smågrisleveranser. Då vi nu kommit till 2011 höjer SLS utan förvarning och information förmedlingsavgiften med 29 kr, dvs 35 öre per kg fläsk. Affärsmässigt är det helt åt skogen och skulle aldrig vara gångbart inom annan handel. Att dessutom göra det när man har marknadens ynkligaste notering är som att spotta oss grisproducenter i ansiktet. Det finns liknande exempel på olika ändringar hos andra slakterier.
-Flera slakterier har under de senaste 12 åren fyllt på sina kassor rejält och hellre betalat skatt än att ha högre avräkningspriser. Soliditeter om 75 - 90 % förekommer. Nu om någon gång MÅSTE NI gå med rejäla röda siffror om ni med allvar vill ha en svensk grisslakt kvar. Snart är det slut med de flesta av grisproducenterna och vad ska ni då ha era överkonsoliderade slakterier till? Dom blir värdelösare än våra tomma grisstallar!
Sven Jerpdal, Örsundsbro

Svenska grisar?
-Har nu hört historien i 20 år om hur bra vår djuromsorg och vårt kött är, men priset har bara sjunkit. Är det inte tid nu att sluta att ropa på hjälp av politikerna. Vi kan väl konstatera att det är dom som ställer kraven och försämrar villkoren, varför skulle dom hjälpa nu.
-Nej se till att slakterierna samarbetar. Varför gör inte producenterna på fastlandet som på Gotland, gå samman vid förhandlingarna? Då hade slakten nog fått tänka efter. Rädda det lilla som är kvar, så som slakterierna behandlat smågrisproducenterna förslår det inte med dom 5000 suggorna som är borta, för det tar några månader att avveckla. Sveriges djurproduktion är om 5 år endast sådant som säljs i gårdsbutiker till sådana som vill ha svenska produkter, och har slantar.
Lycka till för nu lägger jag av så dom med nya stallar har möjlighet att överleva.
Eskil Yngwe
Lönebostället
Ö Kärrstorpsvägen 356
27595 Sjöbo
041543002 / 0701605142

Bli inte för duktig att förhandla!
-Grisar som blir trängda och stressade har en tendens att utveckla ett kannibalt beteende. Tyvärr verkar denna otrevlighet nu ha spritt sig till andra delar av grisnäringen. Garantipris, personliga tillägg, särskilda avtal, m m ” förhandlas” fram mellan producent och slakteri (man hotar med att lämna till någon annan, några kvalitetsparametrar ingår knappast i förhandlingsresultatet).
-Eftersom mervärdet gentemot handeln för dessa grisar torde vara cirka noll kronor, måste slakteriet ta hem mellanskillnaden från andra bönder utan garantipris. Detta försök till pyramidspel (kedjebrev) misslyckas, eftersom denna bedrägeriform förutsätter en kraftigt expanderande marknad. Inget som kännetecknar den svenska grisproduktionen.
-Att, i övrigt kloka, personer som Karlsson, Lannhard och Kihlstedt tycker det är mer eller mindre ok med garanterade priser, får väl ursäktas med långvarig exponering i branschen.
Slakteriernas låga officiella noteringar är naturligtvis ett aber när köttet ska säljas vidare till handeln. Det är lätt för handlarna att säga: ”Ni har köpt in det billigt”.
När det sedan gäller kraven på ”samma villkor” och ”rättvis konkurrens” gentemot importen är slakterierna med i kören. Detta står i bjärt kontrast mot hur man med inslag av ”hästhandel” spelar ut svenska producenter mot varandra. Detta beteende kan minska våra möjligheter till någon form av ersättning från samhället. Visserligen frälste staten bankerna efter fastighetsbingon på 90-talet, men ett sammanbrott i den finansiella sektorn anses allvarligare än sviktande livsmedelsförsörjning. ”Vi kan alltid trygga vår självförsörjning med import”, som någon folkpartist lär ha uttryckt det.
-Till sist måste man gratulera gotlänningar och andra duktiga förhandlare. Man ska vara en god förlorare. Ett tips ändå: Bli inte ”för duktiga” när ni ”förhandlar”. Se på Falkengren i SE-banken, Barnevik i ABB, osv, osv. Duktiga förhandlare, men som idag tar sig fram lite lätt hukande. Det är svårt att gå rakryggad när man måste dra svansen mellan benen!
P-G Jönsson
Smågrisproducent utanför Helsingborg. (042-321090)

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Sänk dina
foderkostnader!
Flytande kokt potatis med 14 % ts är utmärkt som foderkomponent för slaktsvin och smågrisar vid blötutfodring. Vi erbjuder fodret till gårdar i området upp till 16 mil från Ödeshög. Mer info, klicka här!
Tala med Ewa tel 0705-82 99 77 olseneva@yahoo.se
@-GRIS 18ebruari 2011
Senaste uppdatering gjord 21 februari 16,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Varför blir noteringen som den blir??”
Fredrik Jönsson, VD, SLS, informerar oss
Hurva Gästgivaregård tisdagen 1 mars kl 18.00
Klicka här för program!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 8

Partipriset
Scans partipris är från 14 februari
18,42 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Välkommen tlll Årsstämma
Skåne-Blekinge Grisproducenter
Läget för svensk grisproduktion
Plats: Tolånga 17 - köttbutik, krog och konferens
hos Ann och Tomas torsdagen 3 mars kl 17.30
Medverkande: Maria Forshufvud, vd för Svenskt Kött
Annika Bergman, Per Karlsson, Sveriges Grisföretagare
Klicka här för program!
Anmäl dig här!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,50 12,50 12,50 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 11,50 11,50 11,50 12,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,40 11,40 11,20 11,80
Dalsjöfors Kvalitet 75-96,9 11,40 11,10 10,90 11,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,60 10,60 10,40 11,00
Dalsjöfors Grund 75-96,9 10,90 10,60 10,40 11,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,45 10,45 10,45 10,70
Scan 75-96,9 9,45 9,45 9,45 10,20
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 8 v 7 v 6
11,13 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,60 9,60 9,30
22,15 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,49 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,32 1,32 1,30
11,06 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
11,93 Österbottens 78 – 96 euro 1,37 1,35 1,35
12,36 Snellman 80–105 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
18 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,36 Tyskland 1,42 1,42 1,42 1,33 1,20
15 feb jämförbara**
14,03 Spanien - 1,611 1,556 1,499 1,451
13,34 Italien - 1,532 1,525 1,481 1,456
12,58 Frankrike - 1,445 1,406 1,355 1,354
12,38 Danmark - 1,422 1,382 1,341 1,314
12,28 England - 1,411 1,408 1,389 1,440
11,89 Tyskland - 1,366 1,366 1,276 1,146
11,74 Tjeckien - - 1,349 1,363 1,376
11,73 Belgien - 1,347 1,347 1,273 1,205
11,67 Holland - 1,340 1,321 1,245 1,168
11,44 Österrike - 1,314 1,314 1,222 1,120
11,20 Irland - 1,286 1,247 1,247 1,247
10,60 Polen - - - 1,218 1,177
8,59 Sverige - 0,987 0,985 1,161 1,148
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
12,52 EU, medelpris 1,438 1,392 1,341 1,325 1,354
-
15,85 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
14,65 Grekland 1,683 1,683 1,696 1,723 1,723
14,33 Bulgarien 1,646 1,652 1,671 1,696 1,727
14,19 Cypern 1,630 1,630 1,730 1,760 1,750
14,01 Italien 1,609 1,570 1,539 1,517 1,524
13,76 Portugal 1,580 1,530 1,500 1,470 1,430
13,58 Spanien 1,560 1,513 1,446 1,407 1,365
13,42 England 1,541 1,538 1,533 1,569 1,587
13,03 Luxemburg 1,496 1,458 1,353 1,398 1,417
12,99 Finland 1,492 1,489 1,480 1,483 1,464
12,74 Slovenien 1,463 1,375 1,252 1,359 1,379
12,70 Tyskland 1,459 1,408 1,295 1,183 1,295
12,69 Litauen 1,457 1,457 1,487 1,470 1,463
12,54 Österrike 1,440 1,349 1,245 1,346 1,346
12,53 Rumänien 1,439 1,457 1,470 1,493 1,511
12,53 Lettland 1,422 1,405 1,381 1,440 1,447
12,31 Slovakien 1,414 1,368 1,328 1,408 1,433
12,29 Estland 1,412 1,421 1,459 1,479 1,464
12,29 Ungern 1,412 1,382 1,372 1,368 1,405
12,15 Polen 1,395 1,301 1,250 1,276 1,353
12,09 Sverige 1,389 1,429 1,406 1,503 1,501
12,05 Tjeckien 1,384 1,385 1,409 1,431 1,434
11,84 Frankrike 1,360 1,320 1,320 1,320 1,320
11,71 Irland 1,345 1,305 1,300 1,302 1,302
11,61 Holland 1,333 1,248 1,156 1,153 1,238
11,34 Belgien 1,302 1,231 1,186 1,245 1,259
11,01 Danmark* 1,265 1,245 1,218 1,229 1,229
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 feb
9 feb
2 feb
26 jan
Utbud
820
1010
620
960
Sålda
820
830
620
960
Medelpris, euro
1,45
1,49
1,45
1,33
Lägst
1,44
1,47
1,44
1,30
Högst
1,45
1,49
1,47
1,34
Medelpris, skr
12,62
13,12
12,28
11,75

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,90 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,60
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 4,80 5,20
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,80 5,05
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,90 5,90 5,90 5,40
Dalsjöfors 58% 4,35 4,35 3,85 3,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
6,96
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,00 5,70
18,18
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,66
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,87
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,49 0,49
7,40
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
8,79
ZNVG 56 % euro 1,01 1,01 0,98
Galtar
5,80
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,00 5,00 4,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Pund
10,33
10,37
10,43
10,26
10,61
10,62
10,61
Dollar 6,42 6,44 6,43 6,44 6,64 6,74 6,87
Euro 8,71 8,81 8,87 8,84 8,93 8,86 8,92
Dansk 1,16 1,18 1,19 1,18 1,19 1,18 1,19
Norsk 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15
Yen 7,68 7,80 7,88 7,84 8,09 8,13 8,22
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 9 v 8 v 7 v 6
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,00M 16,00M 16,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00M 14,00M 15,00M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 15,00M 15,00M 15,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 11,00M 11,00M 11,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 340 330 305
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 305 295 270
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 335 325 300
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 289 289 325
Bis Plus 30 kg, marknad - 275 275 275
Bas 30 kg, beräknad - 254 254 218
Bas 30 kg, marknads - 240 240 240
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 480 350
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - 1 veck 2 veck
KLS Ugglarps - överst överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - överst balans överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans överst
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
225
Basis 7 kg 194 194 185 181 176
387
Basis 30 kg 334 334 321 314 306
230
SPF+Myc 7 kg 199 199 190 186 181
393
SPF+Myc 30 kg 339 339 326 319 311
235
SPF 7 kg 203 203 194 190 185
397
SPF 30 kg 343 343 330 323 315
905
Økologi 30 kg 781 781 772 771 765
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
666
25-kilos 600 580 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
452
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
513
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
409
ZNVG 28 kg 47 47 49 43 36
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
337 EU, medelpris 38,79 36,38 33,63 33,08 35,15
-
696 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
538 Slovakien 61,86 52,80 45,09 45,09 23,87
502 Italien 57,71 56,80 55,90 55,16 54,50
447 Finland 51,33 50,63 50,70 50,62 49,91
426 Tyskland 49,00 44,70 38,40 35,40 43,30
424 Sverige 48,68 51,27 52,58 58,69 59,44
423 England 48,60 48,19 49,13 50,03 50,60
403 Tjeckien 46,31 46,31 46,08 45,93 45,65
344 Belgien 39,50 36,50 33,50 33,50 37,00
338 Spanien 38,89 34,39 31,83 30,65 30,68
314 Danmark* 36,08 35,28 34,35 35,30 35,30
313 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 40,00
312 Estland 35,83 38,16 37,09 36,20 36,08
299 Ungern 34,44 42,01 30,69 29,94 32,07
283 Holland 32,50 27,50 21,50 21,50 26,50
276 Luxemburg 31,70 29,70 30,20 36,60 41,40
242 Frankrike 27,80 26,80 26,80 27,00 26,80
172 Polen 19,83 19,16 19,32 20,33 20,13
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 8 v 7 v 6 v 5
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -