Senaste nytt om priser
Äntligen vändning för Scan-priset v 9
Scan höjer priset på slaktgrisar med 30 öre till 9,75 kr v 9. Äntligen en vändning! I övrigt är det endast Spotmarknaden som höjer grispriset, till 12,30 kr. Ginsten leder fortsatt med 12,50 kr.
Rekordpriset? som betalats till en stor besättning uppges vara 16,30 kr (en källa, jag vill gärna få verifierat från fler håll). Svenskt medelpris v 7 var 12,38 kr.
EUs faktiska medelpriser har de senaste 4 veckorna höjts med 9, 49, 40 och 18 öre, summa 1,12 kr. Tysklands grispris, faktiskt pris, har gått upp med 2,43 kr samma period. Svenska kronan, som utmålas som boven som stulit svenska grispriset, har rört sig obetydligt under perioden. /LG 110224Balans i EU
Utbud och efterfrågan är i balans för slaktgrisar i EU denna vecka. De flesta grispriser är stabila. I Spanien, Frankrike och England är priserna ändå något uppåt. Den grundläggande tonen i hela Europa är positiv. Det är oförändrade priser i Tyskland, Holland och Danmark, vilket är problematiskt, därför att höjt pris är nödvändigt för att få täckning för kostnaderna. I södra Europa är utbudet av slaktgrisar f n mindre än normalt.
F n är det 28,3 cents gap mellan tyska priset på 1,366 € per kg slaktvikt och det spanska priset på 1,649. Avståndet mellan spanska och holländska är ännu större. Holländska priset fortsätter ligga lägst bland de fem ledande grisländerna i EU. Det är säkert ett resultat av den växande grisproduktionen i landet. I december fanns där 100 000 fler grisar än ett år tidigare.
Enligt en prognos från LRF väntas 20 % av de svenska grisföretagen ha lämnat marknaden innan 2011 års slut. Orsaken är höga kostnader i produktionen, speciellt pga kostnadstunga regler för djurvälfärden.
Ryssland har nu hävt restriktionerna för tyskt fjäderfäkött och restriktionerna mot import av griskött väntas hävas i slutet av mars.
Trend för Tyskland: Volymen slaktgrisar som bjuds ut är tillräcklig för att täcka efterfrågan. Således väntas priserna bli oförändrade. Även om det inte finns utrymme för högre priser på kort sikt, kan exporten att ge de impulser till höjningar de närmaste veckorna. Tyska exporten kan få fart som följd av att Sydkorea ökat kvoten för import av tullfritt griskött. ISN 110225

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Förbättrad export ger bättre marknadsläge för griskött
Vår export går nu allt bättre och vi ser en viss lättnad i vår totala affär. Det återstår dock en stor utmaning på industisidan, främst vad gäller charkråvara och fett där läget är fortsatt ansträngt.
Noteringen: Gris +30 öre, sugga oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är fortsatt svag och vi har säsongsmässigt svag efterfrågan på skinka. På detaljhandelssidan har charkförsäljningen haft en tillbakagång jämfört med föregående år vilket leder till minskad efterfrågan på charkråvara.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har rullat på med försäljningen som beräknat i veckan. Men det är inget som sticker ut.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Fortsatt avvaktande marknad för svenska grisköttet. Det är stark försiktighet hos köttköparna, vilket vi tror bero på osäkerhet hos konsumenterna. Nu är det dock lönehelg, med ökade matinköp. Vi behöver alla tecken på förbättring, även de små

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Enligt USDA kommer vetearealerna att minska kommande året – då lär knappast foderpriserna gå ner om inget annat oförutsett händer.
-Ett ljuspunkt är dock den europeiska suggslakten som fortsätter vara mycket över det normala, vilket kommer att betyda ett minskat utbud längre fram. När kurvorna för utbud och efterfrågan möts på en för oss behaglig nivå är dock en annan fråga…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Normal vecka för slakt och förmedling. Södra Finland har sportlov den här veckan, med mer restaurang.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -OK balans för slakt och smågrisar, som förra veckan. Mellersta Finland har sportlov nästa vecka.

Danish Crown
Priserna på färskt kött i Europa är i stort sett stabila, men vi ser en begynnande press på flera grupper av produkter. Skinka är under press och vi ser lätt fallande priser. Kotlett är oförändrade vad gäller volym, men priserna är något under press. Samma gäller ryggfläsk, där vi har oförändrad marknad i England med rimlig balans mellan utbud och efterfrågan. Motsatt är det goda priser på bog och karré. Avsättningen på dessa produkter understöds av god försäljning till tredje land.
I Kina säljer vi goda volymer till stabila priser. Det är tilltagande rykten om mul- och klövsjuka också i Kina, vilket kan ge positiv inverkan på priserna på sikt.
För suggor är marknaden oförändrad, medan det är tendens till press på priserna.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson:-Jordbruksverket har i veckan släppt sin rapport över kostnaderna för svensk djurskyddslagstiftning - gris. Rapporten kan knappast kallas för rapport, utan är i stort set en lunta med tyckanden, bedömningar, antaganden och ytterst få och väldigt svagt underbyggda beräkningar. Rapporten kan beskrivas som ett dokument som egentligen bara visar att kraven på kunskap är olika i olika organisationer, vilket inte direkt förenklar möjligheterna att få förståelse/insikt i hur verkligheten ter sig. Exempelvis att det finns ett samband mellan högre kostnader, svag konkurrenskraft och minskad produktion.
-Rapporten som kan läsas på SJV s hemsida är för lång att återge här, men kan sammanfattas med att SJV inte kan påvisa några högre kostnader i det operativa arbetet i Sverige jämfört med Danmark. Samtidigt påpekar SJV att danska grisproducenter har betydligt högre omsättning per arbetad timma. Att det skulle ha något samband med att svensk produktion är mer arbetskrävande finns inte nämnt i den s k rapporten.
-Sveriges Grisföretagare bemöter rapporten genom en rad åtgärder, bland annat i ett flertal olika media kommande vecka. Sveriges Grisföretagare mobiliserar också för full kraft med sakligt underbyggda fakta inför "grislyftet" 2 mars där även Harald Svensson SJV är inbjuden.
-Till det positiva hör att Sveriges Grisföretagare i veckan träffat delar av miljö och jordbruksutskottet och haft en hela tre timmar lång genomgång av branschens situation. Påverkan på samhällsekonomin, handelsbalans, skattekraft, djurskyddslag, m m, diskuterades. Mötet kändes positivt.
-Du som läser detta ska veta att Sveriges Grisföretagare och många med oss jobbar på många olika fronter i syfte att påverka näringspolitiskt.

Slaktgriskalkyl för v 50

Kalkyl integrerad besättning 100 suggor vecka 5 2011

Svenska grisar?
-Har nu hört historien i 20 år om hur bra vår djuromsorg och vårt kött är, men priset har bara sjunkit. Är det inte tid nu att sluta att ropa på hjälp av politikerna. Vi kan väl konstatera att det är dom som ställer kraven och försämrar villkoren, varför skulle dom hjälpa nu.
-Nej se till att slakterierna samarbetar. Varför gör inte producenterna på fastlandet som på Gotland, gå samman vid förhandlingarna? Då hade slakten nog fått tänka efter. Rädda det lilla som är kvar, så som slakterierna behandlat smågrisproducenterna förslår det inte med dom 5000 suggorna som är borta, för det tar några månader att avveckla. Sveriges djurproduktion är om 5 år endast sådant som säljs i gårdsbutiker till sådana som vill ha svenska produkter, och har slantar.
Lycka till för nu lägger jag av så dom med nya stallar har möjlighet att överleva.
Eskil Yngwe
Lönebostället
Ö Kärrstorpsvägen 356
27595 Sjöbo
041543002 / 0701605142

Bli inte för duktig att förhandla!
-Grisar som blir trängda och stressade har en tendens att utveckla ett kannibalt beteende. Tyvärr verkar denna otrevlighet nu ha spritt sig till andra delar av grisnäringen. Garantipris, personliga tillägg, särskilda avtal, m m ” förhandlas” fram mellan producent och slakteri (man hotar med att lämna till någon annan, några kvalitetsparametrar ingår knappast i förhandlingsresultatet).
-Eftersom mervärdet gentemot handeln för dessa grisar torde vara cirka noll kronor, måste slakteriet ta hem mellanskillnaden från andra bönder utan garantipris. Detta försök till pyramidspel (kedjebrev) misslyckas, eftersom denna bedrägeriform förutsätter en kraftigt expanderande marknad. Inget som kännetecknar den svenska grisproduktionen.
-Att, i övrigt kloka, personer som Karlsson, Lannhard och Kihlstedt tycker det är mer eller mindre ok med garanterade priser, får väl ursäktas med långvarig exponering i branschen.
Slakteriernas låga officiella noteringar är naturligtvis ett aber när köttet ska säljas vidare till handeln. Det är lätt för handlarna att säga: ”Ni har köpt in det billigt”.
När det sedan gäller kraven på ”samma villkor” och ”rättvis konkurrens” gentemot importen är slakterierna med i kören. Detta står i bjärt kontrast mot hur man med inslag av ”hästhandel” spelar ut svenska producenter mot varandra. Detta beteende kan minska våra möjligheter till någon form av ersättning från samhället. Visserligen frälste staten bankerna efter fastighetsbingon på 90-talet, men ett sammanbrott i den finansiella sektorn anses allvarligare än sviktande livsmedelsförsörjning. ”Vi kan alltid trygga vår självförsörjning med import”, som någon folkpartist lär ha uttryckt det.
-Till sist måste man gratulera gotlänningar och andra duktiga förhandlare. Man ska vara en god förlorare. Ett tips ändå: Bli inte ”för duktiga” när ni ”förhandlar”. Se på Falkengren i SE-banken, Barnevik i ABB, osv, osv. Duktiga förhandlare, men som idag tar sig fram lite lätt hukande. Det är svårt att gå rakryggad när man måste dra svansen mellan benen!
P-G Jönsson
Smågrisproducent utanför Helsingborg. (042-321090)

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Sänk dina
foderkostnader!
Flytande kokt potatis med 14 % ts är utmärkt som foderkomponent för slaktsvin och smågrisar vid blötutfodring. Vi erbjuder fodret till gårdar i området upp till 16 mil från Ödeshög. Mer info, klicka här!
Tala med Ewa tel 0705-82 99 77 olseneva@yahoo.se
@-GRIS 25 februari 2011
Senaste uppdatering gjord 28 februari 10,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
bjuder in tlll årsmöte
”Varför blir noteringen som den blir??”
Fredrik Jönsson, VD, SLS, informerar oss
Hurva Gästgivaregård tisdagen 1 mars kl 18.00
Klicka här för program!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 9

Partipriset
Scans partipris är från 14 februari
18,42 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Välkommen tlll Årsstämma
Skåne-Blekinge Grisproducenter
Läget för svensk grisproduktion
Plats: Tolånga 17 - köttbutik, krog och konferens
hos Ann och Tomas torsdagen 3 mars kl 17.30
Medverkande: Maria Forshufvud, vd för Svenskt Kött
Annika Bergman, Per Karlsson, Sveriges Grisföretagare
Klicka här för program!
Anmäl dig här!

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten Slakteri 65-94,9 12,50 12,50 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 12,30 11,50 11,50 11,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,20
Dalsjöfors Kvalitet 75-101,9 11,40 11,40 11,10 10,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,60 10,60 10,60 10,40
Dalsjöfors Grund 75-101,9 10,90 10,90 10,60 10,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,45 10,45 10,45
Scan 75-96,9 9,75 9,45 9,45 9,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 9 v 8 v 7
11,32 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,60 9,60 9,60
22,55 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,64 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,32 1,32 1,32
11,20 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
12,08 Österbottens 78 – 96 euro 1,37 1,37 1,35
12,52 Snellman 80–105 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
25 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,52 Tyskland 1,42 1,42 1,42 1,42 1,33
22 feb jämförbara**
14,54 Spanien - 1,649 1,611 1,556 1,499
13,51 Italien - 1,532 1,532 1,525 1,481
12,86 Frankrike - 1,459 1,445 1,406 1,355
12,73 England - 1,444 1,411 1,408 1,389
12,54 Danmark - 1,422 1,422 1,382 1,341
12,04 Tyskland - 1,366 1,366 1,366 1,276
11,95 Tjeckien - - 1,355 1,349 1,363
11,88 Belgien - 1,347 1,347 1,347 1,273
11,81 Holland - 1,340 1,340 1,321 1,245
11,58 Österrike - 1,314 1,314 1,314 1,222
11,34 Irland - 1,286 1,286 1,247 1,247
10,74 Polen - - - - 1,218
8,77 Sverige - 0,995 0,987 0,985 1,161
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
20 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
12,85 EU, medelpris 1,458 1,438 1,392 1,341 1,325
-
16,05 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
14,75 Grekland 1,673 1,683 1,683 1,696 1,723
14,55 Cypern 1,650 1,630 1,630 1,730 1,760
14,45 Italien 1,639 1,609 1,570 1,539 1,517
14,44 Bulgarien 1,638 1,646 1,652 1,671 1,696
14,37 Portugal 1,630 1,580 1,530 1,500 1,470
14,13 Spanien 1,603 1,560 1,513 1,446 1,407
13,70 England 1,554 1,541 1,538 1,533 1,569
13,14 Finland 1,490 1,492 1,489 1,480 1,483
13,11 Litauen 1,487 1,457 1,457 1,487 1,470
13,08 Luxemburg 1,483 1,496 1,458 1,353 1,398
12,95 Lettland 1,469 1,422 1,405 1,381 1,440
12,86 Tyskland 1,459 1,459 1,408 1,295 1,183
12,83 Slovenien 1,455 1,463 1,375 1,252 1,359
12,76 Slovakien 1,447 1,414 1,368 1,328 1,408
12,67 Österrike 1,437 1,440 1,349 1,245 1,346
12,67 Rumänien 1,437 1,439 1,457 1,470 1,493
12,93 Estland 1,405 1,412 1,421 1,459 1,479
12,63 Ungern 1,433 1,412 1,382 1,372 1,368
12,40 Polen 1,407 1,395 1,301 1,250 1,276
12,38 Sverige 1,404 1,389 1,429 1,406 1,503
12,34 Frankrike 1,400 1,360 1,320 1,320 1,320
12,32 Tjeckien 1,397 1,384 1,385 1,409 1,431
11,88 Irland 1,347 1,345 1,305 1,300 1,302
11,76 Holland 1,334 1,333 1,248 1,156 1,153
11,56 Belgien 1,311 1,302 1,231 1,186 1,245
11,51 Danmark* 1,306 1,265 1,245 1,218 1,229
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på det totala pris du får för dina grisar per kilo. Om du får 14 kr/kg, blir svenska EU-priset ca 15, med variation pga kursförändringar.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i €.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 feb
16 feb
9 feb
2 feb
Utbud
640
820
1010
620
Sålda
640
820
830
620
Medelpris, euro
1,45
1,45
1,49
1,45
Lägst
1,44
1,44
1,47
1,44
Högst
1,45
1,45
1,49
1,47
Medelpris, skr
12,78
12,62
13,12
12,28

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,90 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,80
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 4,35 4,35 4,35 3,85
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
7,08
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,00
18,50
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,73
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,93
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,49
7,49
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
8,90
ZNVG 56 % euro 1,01 1,01 1,01
Galtar
5,90
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,00 5,00 5,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
10,39
10,33
10,37
10,43
10,26
10,61
10,62
Dollar 6,42 6,42 6,44 6,43 6,44 6,64 6,74
Euro 8,82 8,71 8,81 8,87 8,84 8,93 8,86
Dansk 1,18 1,16 1,18 1,19 1,18 1,19 1,18
Norsk 1,13 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14
Yen 7,85 7,68 7,80 7,88 7,84 8,09 8,13
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 10 v 9 v 8 v 7
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,00M 15,00M 16,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00M 14,00M 14,00M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 15,00M 15,00M 15,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 11,00M 11,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 340 340 330
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 305 305 295
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 335 335 325
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 302 289 289
Bis Plus 30 kg, marknad - 288 275 275
Bas 30 kg, beräknad - 267 254 254
Bas 30 kg, marknads - 253 240 240
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 - 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans - 1 veck
KLS Ugglarps - - överst överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - överst överst balans
Dahlbergs Slakteri - överst balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
228
Basis 7 kg 194 194 194 185 181
394
Basis 30 kg 334 334 334 321 314
234
SPF+Myc 7 kg 199 199 199 190 186
400
SPF+Myc 30 kg 339 339 339 326 319
239
SPF 7 kg 203 203 203 194 190
404
SPF 30 kg 343 343 343 330 323
921
Økologi 30 kg 781 781 781 772 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
678
25-kilos 600 600 580 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
458
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
520
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
414
ZNVG 28 kg 47 47 47 49 43
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
25 feb Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr euro euro euro euro euro
355 EU, medelpris 40,34 38,79 36,38 33,63 33,08
-
705 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
517 Italien 58,69 57,71 56,80 55,90 55,16
514 Slovakien 58,35 61,86 52,80 45,09 45,09
443 Finland 50,25 51,33 50,63 50,70 50,62
439 Tyskland 49,80 49,00 44,70 38,40 35,40
433 Sverige 49,14 48,68 51,27 52,58 58,69
432 England 49,07 48,60 48,19 49,13 50,03
413 Tjeckien 46,85 46,31 46,31 46,08 45,93
386 Spanien 43,81 38,89 34,39 31,83 30,65
352 Belgien 40,00 39,50 36,50 33,50 33,50
332 Danmark* 37,69 36,08 35,28 34,35 35,30
317 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
313 Holland 35,50 32,50 27,50 21,50 21,50
284 Estland 32,21 35,83 38,16 37,09 36,20
266 Luxemburg 30,20 31,70 29,70 30,20 36,60
248 Frankrike 28,20 27,80 26,80 26,80 27,00
243 Ungern 27,66 34,44 42,01 30,69 29,94
184 Polen 20,93 19,83 19,16 19,32 20,33
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 9 v 8 v 7 v 6
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -