Senaste nytt om priser och marknaden
Ginsten höjer slaktgrisar 50 öre, smågrisar 1 kr
Det är marknadsmässigt inte dags för 13 kr för slaktgrisar, men slakterierna måste investera i den framtida slakten. Det menar Ginsten och höjer slaktgrisarna 50 öre och smågrisarna 1 kr nästa vecka.
Ginsten var redan tidigare bäst betalande slakteri i Sverige och lägger sig nu hela 3,25 kr över Scan!
Svenska medelpriset, faktisk betalning, v 8 var 12,27 kr. Endast Ginsten låg denna vecka över medelpriset med sina 12,50. Andra måste således, bevisat, ligga lägre när Ginsten har alla sina grisar över svenska medelpriset. Skövde och Dahlbergs hade 12 kr, KLS Ugglarp och Dalsjöfors hade 11,40 för bästa kvaliterna och Scan 9,45 kr.
Förodligen speglar skillnaderna runt medelpriset mer hur platt grisnotering slakterierna har, än betalningsförmågan. Men ligger ett slakteri över svenska medelpriset med sin grundnotering, då behövs inga diskussioner.
Atrias vd fick gå idag därför att han inte klarade betinget. Finland ligger dock nästan 1 kr över Sverige i betalning. Men det var inte den högre betalningen till finska uppfödarna vd snavade på, utan dåliga affärer i Ryssland. Finska delen gick med vinst trots bättre betalning för grisarna än i Sverige.
I veckan var jag ute på en grisgård för att fotografera senaste och även sista griskullen innan stallarna stängs för gott. När ägarna anmälde till sitt slakteri att de upphörde med produktionen fick de veta att det var fjärde leverantören med samma besked, samma vecka.
Det ligger något i vad Ginsten säger om grispriset den här veckan: Varje höjning av priset just nu är en investering i slakteriets framtid!! Detta har också enskilda grisuppfödare sagt i den här spalten tidigare: Det måste vara bättre att slakteriet tar en lägre vinst i år, än att inte ha grisar att slakta nästa år. I vilket fall kommer det att bli dyra grisar från de uppfödare som förhandlar nästa år. /LG 110304Små prisrörelser på EUs grismarknad
Den europeiska grismarknaden visar sig vara stadig och ganska balanserad även denna vecka. Med några få undantag ligger priserna stilla. Som ledande grisland har det tyska oförändrade priset stort inflytande på denna trend. Spanien och Frankrike fortsätter den optimistiska tendensen och höjde sina priser. Således, Spanien kunde utöka sin ledande position i den europeiska prisstrukturen, det sydeuropeiska semesterlandet. Med 1,67 € per kg slaktvikt nådde man nästan 1,70-gränsen.
Centraleuropa är dock fortfarande långt därifrån. För fjärde gången i rad står tyska priset 1,336 € rankat näst sist av de fem EUs medlemsländer som är rikast på svin. Nederländerna rankas dock sist och tenderar sänka ännu lägre. Över hela Europa är man fortfarande upptagna av idén att lagra in griskött med EU-stöd och vilka effekter det har på marknaden. Den nederländska Vleuten-börsen gick ned med 1,9 cent på fredagen. Men Vion som är ett marknadsledande slaktföretag och vanligen sätter priserna på måndagar, har inte utnyttjat detta för att sänka priset.
Trend för den tyska marknaden: De kvantiteter levande grisar som erbjuds är fortfarande rikliga men kan säljas. I början av månaden är konsumenterna betalningsstarka, vilket ger god efterfrågan. Ökade mängder korv kommer även att ätas under säsongens karnevaler. Från dagens synpunkt, väntas priserna bli oförändrade. ISN 110304

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Oförändrad marknad för griskött
Marknadssituationen på gris är i stort sett oförändrad. Vår export går bättre och vi ser en viss lättnad i den totala affären.
På industriråvara är läget är fortsatt ansträngt med god tillgång på råvara på marknaden. Scans försäljning till konsument i butik följer plan. Noteringen är oförändrad.
Marknadsnotering smågris +14 kr. Vi har stort sett balans på smågrismarknaden. Vi höjer marknadsnotering till samma nivå som beräknad notering.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är likartad jämfört med föregående vecka. KLS Ugglarps marknadspriser för vecka 10 är oförändrade.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer slaktgrisar med 50 öre nästa vecka. Alla slakterier borde höja, så inte produktionen försvinner från Sverige. Ännu finns inte marknaden för 13 kr och vi tjänar inga stora pengar. Höjningen ser vi i stället som en investering, så vi har grisar att slakta även framöver.
-Vi har inte så väldigt många leverantörer som slutar, men en och annan. Men om alla slakterier tappar leverantörer, kommer det att bli kännbart för alla.
-Även smågrisleverantörer slutar. Vi höjer smågrispriset med 1 kr till 16 kr, av samma skäl.
-Jag uppmanar alla slakterier att hjälpa till att förhindra utslagning av grisproduktionen. Jag ser redan risk för smågrisbrist ganska snart framöver.
-Det är inga problem att bli av med köttet till butik. Problemet är priset på charkråvaran.
-Vi svenskmärker allt kött till konsument, men vi liksom många andra kan nog göra det ännu tydligare. Jag hoppas på en enhetlig märkning så snart som möjligt, som är gemensam för alla slakterier.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi ser en svag förbättring på marknaden den här veckan, men inte så det räcker till en höjning av priset på slaktgrisar. Kanske nästa vecka.
-LRFs möte "grislyftet" i tisdags visade inga radikala grepp. Vi hade kanske väntat oss mer av politikerna, men där är det långa beslutsvägar. Det är inget att hoppas på under innevarande griskris, möjligen nästa.
-Men vi måste fortsätta bearbeta det politiska spåret. Det skulle ha stort signalvärde, om det kom något förslag som visar att politikerna tar frågan på allvar om samhällets belastning med kostnader på grisnäringen.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det som vi säljer till konsument går bra, men charkråvaran är problem vad gäller priset.
-Jag tror på en brist på smågrisar ganska snart och även slaktgrisar. Jag ser redan nu en tendens till brist på slaktgrisar.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Situationen på marknaden börjar vända – i alla fall med hänsyn till överstående grisar. Allt annat lika bör den ökande efterfrågan ge avtryck i priserna. (Vilket är ett måste för många företag).

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka, med sportlov i mellersta Finland och mindre skolmat. Sportlovet är inledningen på våren med början på ett vårligt mönster på konsumtionen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten är ok, smågrisarna i balans.

Danish Crown
Priserna i Europa är i stort sett stabila. Det har skett ett lyft som följd av EUs program för tillfällig infrysning och därför förväntas att priserna håller sig de kommande veckorna. Det är nu inlagrat ca 140 000 ton griskött i Europa.
Den underliggande efterfrågan är fortsatt inte alltför god och vi väntar bättre efterfrågan framåt våren.
Speciellt säljs skinka till oförändrade priser och samma gäller kotlett och ryggfläsk till England. Bog och nackar är i en mycket god situation som följd av mul- och klövsjukan i Korea och vi säljer mycket goda volymer till attraktiva priser. Men åter, den situationen är speciell och avsättningen kan snabbt falla bort igen.
Avsättningen till tredje land är generellt sett tillfredsställande.

Marknadskommentarer, grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Annika Bergman, Per Karlsson: Grislyftet 2 mars. Mötet gav några konkreta utfästelser. Landsbygdsdepartementet var mycket tydliga i budskapet att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion måste/ska skapas. Landsbygdsdepartementet gav också löfte om att snarast se över vad som går att göra med anledning av den starka kronan och det därmed urholkade värdet av EUs jordbruksstöd.
Departementet försäkrade även att man har väldigt klart för sig hur allvarlig situationen är och att man vänder även på stenar som legat orörda under lång tid för att hitta lösningar som kan stärka svenskt griskötts konkurrenskraft.
Bankerna och foderindustrin har för avsikt att kontakta de grisföretagare man har som kunder och se över lånebilder och leverantörsräntor. Foderleverantörerna kommer vid eftersläpning med betalningar ta personlig kontakt, innan krav kommer per post.
Jordbruksverket i samarbete med länsstyrelserna utreder skyndsamt möjligheterna att för grisföretag med djurskyddsdeklarationer och certifiering i gott skick kunna förlänga intervallerna mellan olika former av kontroller.
LRF Konsult fortsätter sitt arbete med en halv dags fri rådgivning till grisföretag. LRF arbetar med att ta fram en beräkning över besparingen samhället gör med anledning av Sveriges salmonellastatus.
Företagen som erbjuder djurhälsovård tar en aktivare roll i att hjälpa det enskilda grisföretaget med åtgärder som effektiviserar produktionen.
Sveriges Grisföretagare tog en aktiv roll under mötet och påvisade en rad beräkningar, vilka visar att svensk grisproduktion har en ekonomisk samhällsnytta. Sveriges Grisföretagare visade även att det är möjligt att ersätta svensk grisproduktion för merkostnader orsakade av lagstiftning utan några egentliga negativa effekter på samhällsekonomin.

Kalkyl integrerad besättning 100 suggor vecka 5 2011

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Sänk dina
foderkostnader!
Flytande kokt potatis med 14 % ts är utmärkt som foderkomponent för slaktsvin och smågrisar vid blötutfodring. Vi erbjuder fodret till gårdar i området upp till 16 mil från Ödeshög. Mer info, klicka här!
Tala med Ewa tel 0705-82 99 77 olseneva@yahoo.se
@-GRIS 4 mars 2011
Senaste uppdatering gjord 7 mars 21,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 10

Partipriset
Scans partipris är från 14 februari
18,42 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 12,50 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 12,30 12,30 11,50 11,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Dalsjöfors Kvalitet 75-101,9 11,40 11,40 11,40 11,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors Grund 75-101,9 10,90 10,90 10,90 10,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,75 10,45 10,45
Scan 75-96,9 9,75 9,75 9,45 9,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 10 v 9 v 8
11,23 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,60 9,60 9,60
22,55 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
11,53 LSO rybsgris 75 – 96,5b euro 1,32 1,32 1,32
11,09 LSO grund 75 – 96,5b euro 1,27 1,27 1,27
11,97 Österbottens 77 – 95 euro 1,37 1,37 1,37
12,41 Snellman 80–105 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
4 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,41 Tyskland 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
1 mar jämförbara**
14,59 Spanien - 1,670 1,649 1,611 1,556
13,38 Italien - 1,532 1,532 1,532 1,525
12,83 Frankrike - 1,468 1,459 1,445 1,406
12,58 England - 1,440 1,444 1,411 1,408
12,42 Danmark - 1,422 1,422 1,422 1,382
11,93 Tyskland - 1,366 1,366 1,366 1,366
11,95 Tjeckien - - 1,368 1,355 1,349
11,77 Belgien - 1,347 1,347 1,347 1,347
11,54 Holland - 1,321 1,340 1,340 1,321
11,48 Österrike - 1,314 1,314 1,314 1,314
11,23 Irland - 1,286 1,286 1,286 1,247
11,56 Polen - - - 1,323 1,334
8,87 Sverige - 1,015 0,995 0,987 0,985
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 feb Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
12,76 EU, medelpris 1,460 1,458 1,438 1,392 1,341
-
15,90 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
14,62 Grekland 1,673 1,673 1,683 1,683 1,696
14,50 Portugal 1,660 1,630 1,580 1,530 1,500
14,34 Bulgarien 1,641 1,638 1,646 1,652 1,671
14,27 Spanien 1,633 1,603 1,560 1,513 1,446
14,24 Cypern 1,630 1,650 1,630 1,630 1,730
14,08 Italien 1,612 1,639 1,609 1,570 1,539
13,39 England 1,533 1,554 1,541 1,538 1,533
13,17 Finland 1,507 1,490 1,492 1,489 1,480
13,03 Litauen 1,491 1,487 1,457 1,457 1,487
13,01 Lettland 1,489 1,469 1,422 1,405 1,381
12,95 Luxemburg 1,482 1,483 1,496 1,458 1,353
12,75 Tyskland 1,459 1,459 1,459 1,408 1,295
12,71 Slovakien 1,455 1,447 1,414 1,368 1,328
12,64 Rumänien 1,447 1,437 1,439 1,457 1,470
12,55 Österrike 1,437 1,437 1,440 1,349 1,245
12,50 Ungern 1,431 1,433 1,412 1,382 1,372
12,45 Estland 1,425 1,405 1,412 1,421 1,459
12,31 Tjeckien 1,409 1,397 1,384 1,385 1,409
12,27 Slovenien 1,405 1,455 1,463 1,375 1,252
12,27 Sverige 1,404 1,404 1,389 1,429 1,406
12,23 Frankrike 1,400 1,400 1,360 1,320 1,320
12,15 Polen 1,391 1,407 1,395 1,301 1,250
11,77 Irland 1,347 1,347 1,345 1,305 1,300
11,65 Holland 1,333 1,334 1,333 1,248 1,156
11,44 Belgien 1,309 1,311 1,302 1,231 1,186
11,41 Danmark* 1,306 1,306 1,265 1,245 1,218
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 mars
23 feb
16 feb
9 feb
Utbud
810
640
820
1010
Sålda
810
640
820
830
Medelpris, euro
1,45
1,45
1,45
1,49
Lägst
1,44
1,44
1,44
1,47
Högst
1,47
1,45
1,45
1,49
Medelpris, skr
12,67
12,78
12,62
13,12

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 5,90 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,90 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 4,35 4,35 4,35 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
7,02
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,00
18,50
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,68
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,89
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,42
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
8,82
ZNVG 56 % euro 1,01 1,01 1,01
Galtar
5,85
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,00 5,00 5,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
10,29
10,39
10,33
10,37
10,43
10,26
10,61
Dollar 6,30 6,42 6,42 6,44 6,43 6,44 6,64
Euro 8,74 8,82 8,71 8,81 8,87 8,84 8,93
Dansk 1,17 1,18 1,16 1,18 1,19 1,18 1,19
Norsk 1,13 1,13 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13
Yen 7,70 7,85 7,68 7,80 7,88 7,84 8,09
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00M 15,00M 15,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,00M 15,00M 15,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00M 14,00M 14,00M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 11,00M 11,00M 11,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 340 340 340
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 305 305 305
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 335 335 335
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 302 302 289
Bis Plus 30 kg, marknad - 302 288 275
Bas 30 kg, beräknad - 267 267 254
Bas 30 kg, marknads - 267 253 240
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans -
KLS Ugglarps - - - överst
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - överst överst överst
Dahlbergs Slakteri - - överst balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
226
Basis 7 kg 194 194 194 194 185
390
Basis 30 kg 334 334 334 334 321
232
SPF+Myc 7 kg 199 199 199 199 190
396
SPF+Myc 30 kg 339 339 339 339 326
237
SPF 7 kg 203 203 203 203 194
401
SPF 30 kg 343 343 343 343 330
913
Økologi 30 kg 781 781 781 781 772
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
678
25-kilos 600 600 600 580 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
515
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
419
ZNVG 28 kg 48 47 47 47 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 mar Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr euro euro euro euro euro
356 EU, medelpris 40,76 40,34 38,79 36,38 33,63
-
699 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
519 Italien 59,41 58,69 57,71 56,80 55,90
509 Slovakien 58,35 58,35 61,86 52,80 45,09
436 Tyskland 49,90 49,80 49,00 44,70 38,40
430 Finland 49,24 50,25 51,33 50,63 50,70
422 England 48,33 49,07 48,60 48,19 49,13
399 Sverige 45,66 49,14 48,68 51,27 52,58
397 Spanien 45,43 43,81 38,89 34,39 31,83
349 Belgien 40,00 40,00 39,50 36,50 33,50
331 Estland 37,97 32,21 35,83 38,16 37,09
329 Danmark* 37,69 37,69 36,08 35,28 34,35
316 Tjeckien 36,24 46,85 46,31 46,31 46,08
314 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
314 Holland 36,00 35,50 32,50 27,50 21,50
305 Ungern 34,99 27,66 34,44 42,01 30,69
270 Luxemburg 30,90 30,20 31,70 29,70 30,20
246 Frankrike 28,20 28,20 27,80 26,80 26,80
187 Polen 21,44 20,93 19,83 19,16 19,32
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 10 v 9 v 8 v 7
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -