Senaste nytt om priser och marknaden
Suggor till Tyskland stiger 50 öre v 11
Priset på suggor stiger i Tyskland v 11 och därför höjer Eriksson Transport priset 50 öre till 6,20 kr. Rakt pris, inga kvalitetsavdrag.
Priset i Tyskland stiger 6 cent till 1,07 €, 9,43 skr, och smågrisar stiger 2 € till 50 €, 441 skr. /LG 110314

Tyska priset går upp till 13,14 kr vecka 11
Tyska grispriset går upp 7 cent till 1,49 vecka 11. Det är 13,14 svenska kronor, t o m 14 öre över Ginsten, men 3,40 kr över Scans grispris. Det förefaller som om Scans grispris behöver höjas, om talet om prispressande import från Tyskland ska verka trovärdigt som förklaring till den låga svenska prisnivån.
Tyska grisproducenter klagar bittert över det låga tyska priset. Vad ska inte svenska kollegerna säga, med betydligt högre nivå på kostnaderna?
Scan höjde partipriset med 30 öre innevarande vecka. Det kan indikera en snar höjning? Så var det ofta förr, att när partipriset höjdes, då kunde vi vänta högre grispris.
En liknande indikator är tyska nätauktionen, som den här veckan slutade på medelpriset 1,50 €. Det blev alltså noteringen 1,49 i Tyskland, som oftast något under auktionen på internet.
En indikator på att grisföretagarnas tro på grisproduktionen börjar återhämta sig, kan vara telefonsamtal och mail till mig och @-GRIS. För några veckor sedan kom väldigt många samtal och mail, men den här veckan endast något enda. Det kan också vara så att man nu bestämt sig, att sluta, eller att köra vidare.
EUs faktiska snittpris på slaktgrisar fortsätter stiga försiktigt och var 12,93 kr vecka 9. Svenska medelpriset var då 11,75 kr. I grisstormens öga, Tyskland, var snittpriset 12,86 kr, alltså mer än 1 kr högre än i Sverige, som inte alls hade någon skuld i dioxinskandalen. OBS att EUs prisjämförelse av faktiska grispriser ska reduceras med 7 %, eftersom dessa priser är för slaktkroppar utan huvud, m m.
I Sverige är det endast Dalsjöfors som höjer grispriset, med 30 öre till 11,70 kr.
Vid februari månads utgång har 113 besättningar beslutat upphöra och anmält detta till Svenska Djurhälsovården. /LG 110311Lugnt på EUs grismarknader
Den här veckan har det varit fortsatt lugnt på marknaderna för slaktgrisar i EU. Många priser blev oförändrade, bl a i de stora grisländerna Tyskland, Holland och Danmark. I Spanien, där grispriserna haft upptrend, har de börjat plana ut. I Frankrike blev det dock ett tydligt plus med 1,8 cent och Frankrike ökar därmed på försprånget på sin andraplats bland de fem största grisländerna. Spanien är fortfarande suverän etta.
I Tyskland är producenterna mycket otillfredsställda med grispriset, som fortfarande stampar på samma plats sedan fem veckor. I England gick priset upp med 1,8 cent. Enligt den engelska organisationen BPEX saknas det fortfarande 0,41 € innan uppfödarna får kostnaderna täckta. Även i Spanien klagar man bittert över de stigande foderpriserna och därmed bristande lönsamheten. Det spanska grisbeståndet steg med 1,8 %, enligt senaste grisräkningen, men analysinstitutet AMI tror att produktionen ska falla under andra halvåret i år. Intentionen är dock att produktionen ska höjas i Spanien, för att motverka stora prishöjningar.
Trend för Tyskland: I de största distrikten för karnevaler, särskilt North Rhine-Westphalia, har slakten under festdagarna sänkts en del. Efter askonsdagen kör dock slakterierna igång för högtryck och försäljningen av kött kan åter ge de nödvändiga impulserna som behövs för prishöjningar. Eftersom slaktvikterna varit låga, väntas inte någon utbudspuckel och slaktkö. Utsikterna för god prisutveckling finns, vilket bör resultera i minst oförändrat pris. ISN 110311

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Situationen på marknaden för griskött är densamma som föregående vecka. Det råder fortsatt prispress på charkråvara, medan exporten och butiksförsäljningen går bra.
Vi är många som längtar efter vårens grillkvällar. Som smygpremiär inför grillsäsongen lanserar Scan i veckan sin nya årliga kryddiga korv. Denna gång kommer inspirationen från soliga Hawaii. Na’aukake, uttalas [nah-au-kake], är framtagen för dem som gillar starka korvar, men utan vitlök, som gör måltiden till en smakrik upplevelse. Den kryddiga korven har en hög kötthalt från enbart svenskt griskött.
Noteringen är oförändrad.
Även marknadsnotering smågris är oförändrad. Vi har en liten volym av smågrisar överstående. Smågrispriset är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med förra veckan. Vår svenska krona är stark och därmed pressas vi av importen.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan blev som jag räknade med. Det är balans i både slakt och för smågrisar. Allt går åt, men det är för dåliga priser.
-Jag tror priserna kommer att bli bättre och då kan det gå ganska fort. Den tyska höjningen av priset nästa vecka verifierar deetta.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är relativt oförändrad.
-Däremot går vår nya anläggning bättre och bättre, även om det fortfarande är inköringsproblem att trimma bort. Helt inkörd blir den kanske inte förrän till sommaren.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Veckan har varit ganska lik tidigare, men jag märker tendens till ökande efterfrågan. Det är en glädjande trend, men den måste även leda till högre priser. Jag tror att även bättre priser kommer.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Effekten av den starka kronkursen är tydlig. Om vi hade haft samma betalning för ett år sedan, hade fulla grisbilar rullat mot Tyskland. Nu blir nettobetalningen efter fraktkostnad ca 11,30, vilket tydligen är i underkant, eftersom där inte finns en efterfrågan.
-Möjligheten finns dock om prisbilden fortsätter på nuvarande nivå.
-Spontant sett måste vi ha ett fundamentalt fel om det är lönsamt att slakta grisen i Tyskland för därefter skicka den tillbaka till Sverige som charkråvara…

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det rullar på som förr, veckan har varit normal med balans i både slakt och för smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är balans i slakten och något för många smågrisar.
-Från vecka 11 räknar vi in ytterligare 8 cent i grundpriset i tabellen här intill. Det är ett tillägg l kontraktet, som 95 - 98 % av leverantörerna får.
-Vi bytte namn på det företag som köper in djur för HKScan Finland vid nyår. Nu är det HK Agri, tidigare LSO Foods.

Danish Crown
Kontrakten för EU-bekostade infrysningen av griskött börjar vara uppfyllda, men samtidigt ser vi ett minskat utbud slaktgrisar på den europeiska marknaden. Det medverkar till att priserna hålls uppe.
Skinka ligger fortsatt prismässigt lågt, förhållandevist. För kotlett ser vi oförändrad marknad och samma gäller ryggfläsk till engelska baconmarknaden.
I tredje land är avsättningen oförändrad och generellt sett tillfredsställande.

Marknadskommentarer, grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Kommentaren blir försenad i kväll. För att läsa, datera upp @-GRIS HÄR!

Kalkyl integrerad besättning 100 suggor vecka 5 2011

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Sänk dina
foderkostnader!
Flytande kokt potatis med 14 % ts är utmärkt som foderkomponent för slaktsvin och smågrisar vid blötutfodring. Vi erbjuder fodret till gårdar i området upp till 16 mil från Ödeshög. Mer info, klicka här!
Tala med Ewa tel 0705-82 99 77 olseneva@yahoo.se
@-GRIS 11 mars 2011
Senaste uppdatering gjord 14 mars 17,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 11

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 12,50 12,50
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 12,30 12,30 12,30 11,50
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Dalsjöfors Kvalitet 75-101,9 11,70 11,40 11,40 11,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors Grund 77-101,9 11,20 10,90 10,90 10,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,75 10,75 10,45
Scan 75-96,9 9,75 9,75 9,75 9,45
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 11 v 10 v 9
11,56 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 9,80 9,60 9,60
22,55 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
12,34 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,40 1,32 1,32
11,90 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,35 1,27 1,27
12,08 Österbottens 77 – 95 euro 1,37 1,37 1,37
12,52 Snellman 80–105 euro 1,42 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
11 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,14 Tyskland 1,49 1,42 1,42 1,42 1,42
8 mar jämförbara**
14,78 Spanien - 1,676 1,670 1,649 1,611
13,51 Italien - 1,532 1,532 1,532 1,532
13,10 Frankrike - 1,486 1,468 1,459 1,445
12,85 England - 1,458 1,440 1,444 1,411
12,54 Danmark - 1,422 1,422 1,422 1,422
12,04 Tyskland - 1,366 1,366 1,366 1,366
12,25 Tjeckien - - 1,389 1,368 1,355
11,88 Belgien - 1,347 1,347 1,347 1,347
11,65 Holland - 1,321 1,321 1,340 1,340
11,58 Österrike - 1,314 1,314 1,314 1,314
11,34 Irland - 1,286 1,286 1,286
11,74 Polen - - - 1,332 1,323
8,95 Sverige - 1,015 1,015 0,995 0,987
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
12,93 EU, medelpris 1,467 1,460 1,458 1,438 1,392
-
16,05 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
14,81 Portugal 1,680 1,660 1,630 1,580 1,530
14,61 Spanien 1,657 1,633 1,603 1,560 1,513
14,51 Bulgarien 1,646 1,641 1,638 1,646 1,652
14,48 Grekland 1,642 1,673 1,673 1,683 1,683
14,37 Cypern 1,630 1,630 1,650 1,630 1,630
13,98 Italien 1,586 1,612 1,639 1,609 1,570
13,52 England 1,533 1,533 1,554 1,541 1,538
13,34 Finland 1,513 1,507 1,490 1,492 1,489
13,24 Litauen 1,502 1,491 1,487 1,457 1,457
13,07 Lettland 1,482 1,489 1,469 1,422 1,405
13,07 Luxemburg 1,482 1,482 1,483 1,496 1,458
12,98 Slovakien 1,472 1,455 1,447 1,414 1,368
12,93 Rumänien 1,467 1,447 1,437 1,439 1,457
12,92 Estland 1,465 1,425 1,405 1,412 1,421
12,87 Slovenien 1,460 1,405 1,455 1,463 1,375
12,86 Tyskland 1,459 1,459 1,459 1,459 1,408
12,68 Tjeckien 1,438 1,409 1,397 1,384 1,385
12,65 Österrike 1,435 1,437 1,437 1,440 1,349
12,63 Ungern 1,433 1,431 1,433 1,412 1,382
11,75 Sverige 1,333 1,404 1,404 1,389 1,429
12,61 Frankrike 1,430 1,400 1,400 1,360 1,320
12,38 Polen 1,404 1,391 1,407 1,395 1,301
11,89 Irland 1,349 1,347 1,347 1,345 1,305
11,74 Holland 1,332 1,333 1,334 1,333 1,248
11,55 Belgien 1,310 1,309 1,311 1,302 1,231
11,51 Danmark* 1,306 1,306 1,306 1,265 1,245
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 mars
2 mars
23 feb
16 feb
Utbud
700
810
640
820
Sålda
700
810
640
820
Medelpris, euro
1,50
1,45
1,45
1,45
Lägst
1,49
1,44
1,44
1,44
Högst
1,51
1,47
1,45
1,45
Medelpris, skr
13,11
12,67
12,78
12,62

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,40 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,40 5,90 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 4,35 4,35 4,35 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
7,31
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,20 6,00 6,00
18,50
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,73
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,93
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,49
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,43
ZNVG 56 % euro 1,07 1,01 1,01
Galtar
6,13
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,20 5,00 5,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
10,29
10,29
10,39
10,33
10,37
10,43
10,26
Dollar 6,38 6,30 6,42 6,42 6,44 6,43 6,44
Euro 8,82 8,74 8,82 8,71 8,81 8,87 8,84
Dansk 1,18 1,17 1,18 1,16 1,18 1,19 1,18
Norsk 1,14 1,13 1,13 1,11 1,11 1,12 1,12
Yen 7,71 7,70 7,85 7,68 7,80 7,88 7,84
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00M 16,00M 15,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,00M 15,00M 15,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00M 14,00M 14,00M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 11,00M 11,00M 11,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 350 340 340
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 315 305 305
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 345 335 335
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 302 302 302
Bis Plus 30 kg, marknad - 302 302 288
Bas 30 kg, beräknad - 267 267 267
Bas 30 kg, marknads - 267 267 253
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst balans balans
KLS Ugglarps - ?? - -
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - balans överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans - överst
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 200 194 194 194 194
404
Basis 30 kg 343 334 334 334 334
241
SPF+Myc 7 kg 205 199 199 199 199
410
SPF+Myc 30 kg 348 339 339 339 339
246
SPF 7 kg 209 203 203 203 203
415
SPF 30 kg 352 343 343 343 343
938
Økologi 30 kg 795 781 781 781 781
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
678
25-kilos 600 600 600 600 580
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
458
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
520
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
441
ZNVG 28 kg 50 48 47 47 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
363 EU, medelpris 41,18 40,76 40,34 38,79 36,38
-
705 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
531 Italien 60,26 59,41 58,69 57,71 56,80
503 Slovakien 57,10 58,35 58,35 61,86 52,80
441 Tyskland 50,10 49,90 49,80 49,00 44,70
434 Finland 49,27 49,24 50,25 51,33 50,63
426 England 48,33 48,33 49,07 48,60 48,19
416 Sverige 47,18 45,66 49,14 48,68 51,27
403 Spanien 45,70 45,43 43,81 38,89 34,39
357 Tjeckien 40,49 36,24 46,85 46,31 46,31
352 Belgien 40,00 40,00 40,00 39,50 36,50
346 Ungern 39,34 34,99 27,66 34,44 42,01
332 Danmark* 37,69 37,69 37,69 36,08 35,28
326 Estland 37,05 37,97 32,21 35,83 38,16
317 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
317 Holland 36,00 36,00 35,50 32,50 27,50
272 Luxemburg 30,90 30,90 30,20 31,70 29,70
255 Frankrike 29,00 28,20 28,20 27,80 26,80
190 Polen 21,62 21,44 20,93 19,83 19,16
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 11 v 10 v 9 v 8
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -